OPS Gogolin, ul. Strzelecka 20, 47-320 Gogolin
Telefon: 77 46 66 951

INFORMACJA O WYNIKU NABORU na stanowisko: referent ds. administracyjnych

INFORMACJA O WYNIKU NABORU
na stanowisko: referent w dziale administracyjnym
w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gogolinie

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Gogolinie informuje, iż w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana

Pani Iwona Konowalik zam. Krapkowice

Uzasadnienie:
Pani Iwona Konowalik spełnia ustawowe wymagania określone w ogłoszeniu o naborze, jednocześnie uzyskała wysoką liczbę punktów z rozmowy kwalifikacyjnej.