OPS Gogolin, ul. Strzelecka 20, 47-320 Gogolin
Telefon: 77 46 66 951

Statystyki podstron

Rok 2021
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
144708140073158340136577439530000000
Rok 2020
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
101131119278126746129230159890170492196902203879183721176591155570113485
Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
137242119946116352117545126824142995117699117963114746104379110413112272
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
14621814824517382915229313188612198690848106811125649115525126151122592
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
126268145886192766159513157527160604176222184032175196169456157560170401
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
84332104488881528645787732811588914490628995389766392386114662
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
388404050930253379256413553967509685266440263470194128264345
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
242922865938348282332852036214315872890340191362514629239768
Rok 2013
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
190191620817584185462222018939207692036921667212032200421514
Rok 2012
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
024386151131011115105641197914230150411379522492
 1. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 342727
 2. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 265027
 3. Przetargi
  Wyświetleń: 245665
 4. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 215757
 5. Informacja publiczna
  Wyświetleń: 211057
 6. Postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 138645
 7. Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze
  Wyświetleń: 89364
 8. Zamówienia publiczne nie przekraczające 30 000 euro
  Wyświetleń: 62502
 9. Projekty Uchwał Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 33600
 10. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 31422
 11. Zespół Szkół w Gogolinie
  Wyświetleń: 30278
 12. Opolska Karta Rodziny i Seniora
  Wyświetleń: 28786
 13. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 28279
 14. Gminna Rada Seniorów 2015-2019
  Wyświetleń: 26155
 15. Wydziały i samodzielne stanowiska pracy w Urzędzie Miejskim w Gogolinie
  Wyświetleń: 24899
 16. Polityka Prywatności BIP
  Wyświetleń: 24363
 17. Uchwały Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 21454
 18. Strategia Rozwoju Gminy Gogolin
  Wyświetleń: 21364
 19. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 21238
 20. Burmistrz i zastępcy
  Wyświetleń: 20758
 21. Publiczne Przedszkole nr 1 w Gogolinie
  Wyświetleń: 20460
 22. Młodzieżowa Rada - kadencja 2015-2019
  Wyświetleń: 20090
 23. Ośrodek Pomocy Społecznej w Gogolinie
  Wyświetleń: 19883
 24. Gminny Ośrodek Zdrowia
  Wyświetleń: 19858
 25. Gminny Ośrodek Kultury
  Wyświetleń: 19697
 26. Koperta na Jesień Życia
  Wyświetleń: 19066
 27. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 18635
 28. Zawiadomienie o III Sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 18146
 29. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert obejmującym zadania z zakresu ochrony zdrowia
  Wyświetleń: 18110
 30. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Brzechwy w Gogolinie
  Wyświetleń: 18044
 31. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 17970
 32. Straż Miejska
  Wyświetleń: 17532
 33. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Gogolinie
  Wyświetleń: 17276
 34. Ogłoszenia
  Wyświetleń: 17231
 35. Przebieg i wyniki kontroli
  Wyświetleń: 17134
 36. Projekty Uchwał Rady Miejskiej w Gogolinie 2014 - 2018
  Wyświetleń: 16964
 37. Zespół Rekreacyjno-Sportowy w Gogolinie
  Wyświetleń: 16611
 38. Publiczne Przedszkole nr 3 w Gogolinie
  Wyświetleń: 16550
 39. Publiczna Szkoła Podstawowa w Kamieniu Śląskim
  Wyświetleń: 16419
 40. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Malni
  Wyświetleń: 16408
 41. Karta Dużej Rodziny
  Wyświetleń: 16337
 42. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 16220
 43. Komunalne Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
  Wyświetleń: 16121
 44. Dom Spokojnej Starości Św. Barbara w Kamionku
  Wyświetleń: 16037
 45. Publicznie dostępny wykaz zawierający informacje o środowisku i jego ochronie
  Wyświetleń: 15644
 46. Statut Gminy Gogolin
  Wyświetleń: 15556
 47. Rejestry i archiwa
  Wyświetleń: 15457
 48. Budżet Gminy Gogolin na 2012 rok.
  Wyświetleń: 15268
 49. Skład Rady Miejskiej w Gogolinie (2014-2018)
  Wyświetleń: 15208
 50. Kodeks etyczny pracowników
  Wyświetleń: 15038
 51. Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Gogolinie
  Wyświetleń: 14762
 52. Zarządzenia Burmistrza
  Wyświetleń: 14762
 53. Gminna Biblioteka Publiczna w Gogolinie
  Wyświetleń: 14672
 54. Pobierz programy
  Wyświetleń: 14653
 55. Wydział Spraw Obywatelskich i Urząd Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 14529
 56. Przejrzysta Polska - cel i zasady
  Wyświetleń: 14407
 57. Wybory samorządowe 2014
  Wyświetleń: 14200
 58. Wyniki wyszukiwania BIP
  Wyświetleń: 14098
 59. Przyjmowanie dokumentów elektronicznych
  Wyświetleń: 13964
 60. Karty usług
  Wyświetleń: 13893
 61. Informacje o jednostce
  Wyświetleń: 13516
 62. Referendum Ogólnokrajowe
  Wyświetleń: 13495
 63. Dług publiczny
  Wyświetleń: 13388
 64. Informacja o stanie mienia komunalnego
  Wyświetleń: 13328
 65. Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
  Wyświetleń: 13104
 66. Partycypacji
  Wyświetleń: 12814
 67. Zasada przewidywalności
  Wyświetleń: 12641
 68. Zasada Fachowości
  Wyświetleń: 12364
 69. Rejestry, ewidencje i wykazy podmiotów świadczących usługi komunalne
  Wyświetleń: 12295
 70. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Wyświetleń: 12275
 71. Wybory 2018
  Wyświetleń: 12046
 72. Uchwały Rady Miejskiej w Gogolinie 2014-2018
  Wyświetleń: 11935
 73. Budżet Gminy Gogolin na 2013 rok.
  Wyświetleń: 11779
 74. Uchwały Rady Miejskiej w Gogolinie 2010-2014
  Wyświetleń: 11763
 75. Składy osobowe stałych Komisji Rady Miejskiej w Gogolinie (2014-2018)
  Wyświetleń: 11599
 76. Rozliczalności
  Wyświetleń: 11497
 77. Przejrzystość
  Wyświetleń: 11235
 78. Budżet Gminy Gogolin na 2011
  Wyświetleń: 10951
 79. Protokoły i wykaz głosowań z Sesji Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 10467
 80. Informacje innych organów ochrony środowiska
  Wyświetleń: 10445
 81. Ogłoszenia Urzędu Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 10399
 82. Rejestr instytucji kultury
  Wyświetleń: 10324
 83. Oświadczenia majątkowe złożone w związku z rozpoczęciem kadencji 2010-2014
  Wyświetleń: 10093
 84. Kontrole zewnętrzne
  Wyświetleń: 9996
 85. Konkurs na logo
  Wyświetleń: 9861
 86. Wybory do Sejmu i Senatu RP
  Wyświetleń: 9771
 87. Ogłoszenie na wolne stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 9755
 88. Wydział Oświaty, Sportu i Rekreacji
  Wyświetleń: 9669
 89. Informacje Wydziału Spraw Obywatelskich
  Wyświetleń: 9536
 90. Oświadczenia majątkowe za rok 2011 i złożone w 2012 roku.
  Wyświetleń: 9480
 91. Budżet Gminy Gogolin na 2014 rok
  Wyświetleń: 9479
 92. ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę kanalizacji sanitarnej w Gogolinie, zadanie VI Kolejowa
  Wyświetleń: 9106
 93. Gospodarka odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 8831
 94. Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie (2010-2014)
  Wyświetleń: 8643
 95. Budżet Gminy Gogolin na 2015 rok
  Wyświetleń: 8590
 96. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 409 od km 25+199 do km 36 +580 w rejonie miejscowości Strzelce Op. – Gogolin
  Wyświetleń: 8477
 97. Archiwum - wybory i referenda
  Wyświetleń: 8471
 98. Wybory ławników na kadencję 2016-2019 w Gminie Gogolin
  Wyświetleń: 8434
 99. W sprawie zasad korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz sposobu ustalania cen i opłat za korzystanie z tych obiektów i urządzeń 
  Wyświetleń: 8281
 100. informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na prowadzącego zajęcia pozalekcyjne
  Wyświetleń: 8236
 101. Sprawozdania z kontroli
  Wyświetleń: 8177
 102. Ogłoszenie na wolne stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 8153
 103. informacja o wyborze najkorzystnieszej oferty na budowę kanalizacji sanitarnej w Gogolinie, zadanie VI Kolejowa
  Wyświetleń: 8147
 104. Ogłoszenie na wolne stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 8119
 105. Wydział Gospodarki Mieniem Gminnym, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 8106
 106. Ogłoszenia o naborze
  Wyświetleń: 7993
 107. Wydział Finansowy (Podatki)
  Wyświetleń: 7969
 108. Przetarg na sprzedaz nieruchomości.
  Wyświetleń: 7926
 109. Mapa aktywności organizacji
  Wyświetleń: 7924
 110. KONSULTACJE w sprawie projektu OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ dla GMINY GOGOLIN
  Wyświetleń: 7906
 111. Ogłoszenie na wolne stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 7845
 112. Ogłoszenie o przetargach na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 7840
 113. postanowienie Burmistrza Gogolina o zawieszeniu postepowania w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na ralizację przedsięwzięcia polegajacego na budowie farmy wiatrowej
  Wyświetleń: 7779
 114. Wybory Prezydenckie 2015
  Wyświetleń: 7771
 115. Plany kontroli
  Wyświetleń: 7688
 116. Pomoc publiczna
  Wyświetleń: 7688
 117. Kontrole wewnętrzne 2012 rok
  Wyświetleń: 7671
 118. Zawiadomienia o sesjach i komisjach
  Wyświetleń: 7617
 119. Informacja o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
  Wyświetleń: 7614
 120. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektorów szkół
  Wyświetleń: 7592
 121. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
  Wyświetleń: 7530
 122. Lista kart usług oraz ankieta oceny systemu kart usług
  Wyświetleń: 7508
 123. Utworzenie i rozwój tablic informacji
  Wyświetleń: 7506
 124. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 7480
 125. Ogłoszenie o przetargu na "CENTRUM PRZESIADKOWE GOGOLIN"
  Wyświetleń: 7445
 126. Przebieg i wyniki kontroli
  Wyświetleń: 7438
 127. Budżet Gminy Gogolin na 2017 rok
  Wyświetleń: 7424
 128. Budżet Gminy Gogolin na 2016 rok
  Wyświetleń: 7392
 129. informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę pomieszczeń po byłym przedszkolu na centrum aktywacji wiejskiej w Odrowążu
  Wyświetleń: 7267
 130. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzątanie hali sportowej w Gogolinie
  Wyświetleń: 7200
 131. Ogłoszenie konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Gogolinie
  Wyświetleń: 7179
 132. Transmisje Sesji Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 7136
 133. Decyzja o umorzeniu postepowania w/s decyzji srodowiskowej dla przedsięwzięcia budowa hali produkcyjno - magazynowej wraz z częscią socjalno - biurową w Gogolinie ul. Kamnienna
  Wyświetleń: 7130
 134. Zarządzenia Burmistrza - 2015
  Wyświetleń: 7111
 135. Zarządzenia Burmistrza - 2012
  Wyświetleń: 6943
 136. ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przebudowę pomieszczeń po byłym przedszkolu na Centrum Aktywacji Wiejskiej w Odrowążu
  Wyświetleń: 6937
 137. Oznakowanie systemu oznakowania wewnętrznego w urzędzie
  Wyświetleń: 6937
 138. Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy
  Wyświetleń: 6923
 139. Ogłoszenie na wolne stanowisko urzędnicze - Informatyk
  Wyświetleń: 6900
 140. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Rekreacji i Zdrowia
  Wyświetleń: 6830
 141. Praktyka głosowania imiennego
  Wyświetleń: 6806
 142. Konsultacje w sprawie zmiany gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych Gminy Gogolin na lata 2011-2015
  Wyświetleń: 6797
 143. Dział Pomocy Socjalnej
  Wyświetleń: 6756
 144. Dział Świadczeń Rodzinnych
  Wyświetleń: 6704
 145. Protokoły z posiedzeń Gminnej Rady Seniorów
  Wyświetleń: 6700
 146. Projekty uchwał na XV Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie (2010-2014)
  Wyświetleń: 6655
 147. Oświadczenia majątkowe za rok 2012 i złożone w 2013 roku.
  Wyświetleń: 6631
 148. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 6602
 149. Wydział Rozwoju Gospodarczego i Promocji
  Wyświetleń: 6570
 150. przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego lekkiego dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Gogolinie w 2012r.
  Wyświetleń: 6563
 151. Polityka Prywatności
  Wyświetleń: 6543
 152. Informacje Młodzieżowej Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 6536
 153. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługę sprzątania hali sportowej w Gogolinie na 2012
  Wyświetleń: 6533
 154. Obwieszczenie o wydaniu decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 6459
 155. Petycje złożone do Burmistrza Gogolina
  Wyświetleń: 6455
 156. Wirtualny urząd - elektroniczne załatwianie spraw
  Wyświetleń: 6444
 157. Petycje złożone do Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 6365
 158. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 6358
 159. ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych na terenie Gminy Gogolin
  Wyświetleń: 6340
 160. Projekty uchwał na XVI Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie (2010-2014)
  Wyświetleń: 6292
 161. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych RM w Gogolinie
  Wyświetleń: 6285
 162. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 6277
 163. Projekty uchwał na XIV Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie (2010-2014)
  Wyświetleń: 6266
 164. Dofinansowanie do wymiany systemu ogrzewania
  Wyświetleń: 6224
 165. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wykonanie w 2013 roku zadań publicznych gminy w zakresie kultury przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w 2013 r.
  Wyświetleń: 6167
 166. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 6148
 167. Dział Finansowo-Księgowy
  Wyświetleń: 6133
 168. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetu, Finansów i Planowania
  Wyświetleń: 6115
 169. ogłoszenie przetargu nieograniczonego na dostawę nagłosnienia i oświetlenia Gminnego centrum Kultury w Gogolinie
  Wyświetleń: 6108
 170. Uchwała Nr 821/2011 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu
  Wyświetleń: 6073
 171. ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę kanalizacji sanitarnej w Odrowążu
  Wyświetleń: 6064
 172. Zawiadomienie o XII Sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 6056
 173. INFORMACJA O PRZEPROWADZANEJ INWENTARYZACJI WYROBÓW AZBESTOWYCH ZGROMADZONYCH NA TERENIE GMINY GOGOLIN
  Wyświetleń: 6051
 174. W sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na obszarze Gminy Gogolin 
  Wyświetleń: 6049
 175. Zarządzenia Burmistrza - 2014
  Wyświetleń: 6047
 176. Oferta dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania z zakresu ochrony zdrowia.
  Wyświetleń: 6034
 177. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji rozwoju Gospodarczego, Promocji i Integracji z Unią Europejską
  Wyświetleń: 6007
 178. OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE – Referent ds. świadczeń rodzinnych
  Wyświetleń: 5992
 179. KONSULTACJE w sprawie projektu: zmiana uchwały w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Gogolin na lata 2011 - 2015
  Wyświetleń: 5990
 180. Regulaminy organizacyjne - archiwum
  Wyświetleń: 5987
 181. Konsultacje projektów dokumentów
  Wyświetleń: 5986
 182. POSTANOWIENIE BURMISTRZ GOGOLINA O ODSTAPIENIU OD OBOWIĄZKU PRZEPROWADZENIA OCENY ODDZIAŁYWANIA NA SRODOWISKO PRZEDSIEWZIECIA POLEGAJACEGO NA BUDOWIE UZBROJENIA W SIEĆ WODOCIAGOWA I KANALIZACYJNĄ W UL. KOSCIELNA W CHORULI
  Wyświetleń: 5965
 183. informacja Burmistrza Gogolina w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie Lotniska Opole Kamień Śląski
  Wyświetleń: 5947
 184. Ogłoszenie o przetargach na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 5939
 185. ogłoszenie przetargu nieograniczonego na budowę kanalizacji sanitarnej w Gogolinie: zadanie Ligonia, zadanie Czereśniowa, zadanie Strzebniów
  Wyświetleń: 5920
 186. Gminna Rada Seniorów 2019-2023
  Wyświetleń: 5916
 187. Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Gogolin na lata 2014 – 2029
  Wyświetleń: 5887
 188. Kontrole wewnętrzne 2013 rok
  Wyświetleń: 5880
 189. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Integracji z Unią Europejską
  Wyświetleń: 5858
 190. Zarządzenia Burmistrza - 2013
  Wyświetleń: 5835
 191. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Infrastruktury Komunalnej, Ładu, Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 5826
 192. Otwarty konkurs ofert na wykonanie w 2012 roku zadania publicznego związanego z realizacją zadań własnych gminy w zakresie kultury
  Wyświetleń: 5825
 193. Podstawowa kwota dotacji na rok 2017
  Wyświetleń: 5809
 194. Zawiadomienie o XV Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 5799
 195. Ogłoszenie konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Malni
  Wyświetleń: 5773
 196. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 5772
 197. Dział Usług Opiekuńczych
  Wyświetleń: 5768
 198. Wyniki otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2012 roku zadania publicznego związanego z realizacją zadań własnych gminy w zakresie kultury
  Wyświetleń: 5757
 199. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań Gminy w zakresie edukacji  na 2017 r.
  Wyświetleń: 5752
 200. Informacja Byrmistrza Gogolina o nałożeniu obowiązku dla Zakłady Wapiennicze Lhoist Sp. z o.o. wykonania raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu hydratyzacji wapna w Górażdzu
  Wyświetleń: 5750
 201. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 5741
 202. Zarządzenia Burmistrza - 2011
  Wyświetleń: 5738
 203. Zawiadomienie o wyjazdowym posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Rekreacji i Zdrowia
  Wyświetleń: 5738
 204. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Gogolin na lata 2014-2020
  Wyświetleń: 5737
 205. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych RM w Gogolinie
  Wyświetleń: 5735
 206. ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zagospodarowanie terenu wokół stawu na miejsce spotkań wiejskich w Obrowcu
  Wyświetleń: 5719
 207. Uchwała Nr 822/2011 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu
  Wyświetleń: 5702
 208. Ogłoszenie o przetargach na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 5665
 209. Burmistrz Gogolina informuje iż wszczeto postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia budowa uzbrojenia w sieć wod.-kan. w ul. Kościelnej w Choruli
  Wyświetleń: 5662
 210. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań Gminy w zakresie kultury fizycznej
  Wyświetleń: 5642
 211. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 5629
 212. przetarg nieograniczony na dostawę jednego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla potrzeb Ochotniczej Straży Pożarnej w Obrowcu
  Wyświetleń: 5629
 213. Zawiadomienie o IV Posiedzeniu Gminnej Rady Seniorów
  Wyświetleń: 5612
 214. informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kanalizacji sanitarnej w Odrowążu
  Wyświetleń: 5609
 215. Zawiadomienie o II posiedzeniu Gminnej Rady Seniorów
  Wyświetleń: 5591
 216. Projekty uchwał na XVII Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie (2010-2014)
  Wyświetleń: 5587
 217. Zawiadomienie o V Sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 5577
 218. Ogłoszenie o przetargach na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 5576
 219. Kontrole wewnętrzne 2014
  Wyświetleń: 5573
 220. Ogłoszenie o planowanej konsultacji projektu oceny zasobów pomocy społecznej w Gminie Gogolin
  Wyświetleń: 5549
 221. informacja Burmistrza Gogolina w sprawie wydania decyzji środowiskowej na remont stacj redukcyjnej gazowej w Gogolinie ul. Kościelna
  Wyświetleń: 5541
 222. postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację modernizacji lotniska OPOLE w Kamienu Śląskim
  Wyświetleń: 5531
 223. przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego lekkiego dla potrzeb Zespołu Rekreacyjno-Sportowego w Gogolinie w 2012r.
  Wyświetleń: 5524
 224. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetu, Finansów i Planowania
  Wyświetleń: 5516
 225. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Infrastruktury Komunalnej, Ładu, Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 5511
 226. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu Ford Escort
  Wyświetleń: 5506
 227. Zawiadomienie o XVI Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 5501
 228. Oświadczenia majątkowe radnych Rady Miejskiej w Gogolinie za 2016 rok
  Wyświetleń: 5480
 229. informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę pomocy dydaktycznych dla szkół
  Wyświetleń: 5474
 230. informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kanalizacji sanitarnej w Gogolinie, zadanie Ligonia, zadanie Strzebniów, zadanie Czereśniowa
  Wyświetleń: 5468
 231. Burmistrz Gogolina informuje o przystąpieniu do opracowania dokumentu - aktualizacja programu ochrony środowiska i planu gospodarki odpadami dla Gminy Gogolin.
  Wyświetleń: 5455
 232. obwieszczenie Burmistrza Gogolina w sprawie działu społeczeństwa w opracowaniu projektów POŚ I PGO
  Wyświetleń: 5450
 233. ogłoszenie przetargu nieograniczonego na dostawę wraz z montażem wyposażenia Gminnego Centrum Kultury w Gogolinie
  Wyświetleń: 5440
 234. Oświadczenia majątkowe radnych Rady Miejskiej w Gogolinie za 2014 rok
  Wyświetleń: 5439
 235. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Rekreacji i Zdrowia.
  Wyświetleń: 5437
 236. Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu „Strategia Rozwoju Gminy Gogolin na lata 2014-2020”.
  Wyświetleń: 5426
 237. ogłoszenie przetargu nieograniczonego na prowadzącego zajęcia pozalekcyjne w ramach projektu pod nazwą: Razem możemy - inwidualizacja nauczania w Gminie Gogolin
  Wyświetleń: 5397
 238. Zawiadomienie o XVII Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 5396
 239. ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych
  Wyświetleń: 5387
 240. informacja Burmistrza Gogolina w sprawie przedłozenia raportu oddziaływania na środowisko inwestycji- budowa zakładu hydratyzacji wapna w Górażdzu ul. Fabryczna 22
  Wyświetleń: 5382
 241. Projekty uchwał na LIII Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 5373
 242. Konsultacje w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gogolin
  Wyświetleń: 5368
 243. Burmistrz Gogolina postanawia nałożyć obowiązek na PRDiM z Kędzierzyna Kożla do sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko inwestycji polegającej na budowie wytwórni mas bitumicznych w Gogolinie ul. Fabryczna
  Wyświetleń: 5360
 244. ogłoszenie przetargu nieograniczonego na budowę placu zabaw przy ul. Wyzwolenia w Gogolinie
  Wyświetleń: 5359
 245. Burmistrz Gogolina postanawia nałożyć obowiązek na Firmę Chespa Farby Graficzne z Krapkowic do spożądzenia raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie hal produkcyjno-magazynowych ... w Choruli.
  Wyświetleń: 5356
 246. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 5356
 247. informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę placu zabaw przy ul. Wyzwolenia w Gogolinie
  Wyświetleń: 5352
 248. Oświadczenia majątkowe złożone przez Burmistrza Gogolina i Radnych Gminy Gogolin na 2 miesiące przed upływem kadencji.
  Wyświetleń: 5351
 249. Burmistrz Gogolina informuje iż wszczeto postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia budowa kanalizacji sanitarnej w Malni gm. Gogolin
  Wyświetleń: 5348
 250. Rekrutacja
  Wyświetleń: 5335
 251. Obwieszczenie Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 5330
 252. obwieszczenie o nałożeniu na PEBIT Piotr Wotzka obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn zmiana sposobu użytkowania części hali magazynowej na halę produkcyjno magazynową
  Wyświetleń: 5330
 253. Projekty uchwał na LI Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 5330
 254. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 5322
 255. Ogłoszenie konkursów na stanowisko dyrektora szkoły i przedszkola
  Wyświetleń: 5314
 256. ogłoszenie przetargu nieograniczonego na budowę ulicy Górnej w Gogolinie
  Wyświetleń: 5314
 257. Projekty uchwał na XLVI Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 5310
 258. Uchwały
  Wyświetleń: 5310
 259. sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Gogolin
  Wyświetleń: 5303
 260. Burmistrz Gogolina postanawia nie nakładać obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko inwestycji polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Gogolinie zadanie Kolejowa
  Wyświetleń: 5302
 261. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia na terenie Gminy Gogolin w 2012 r.
  Wyświetleń: 5301
 262. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 5295
 263. Projekty uchwał na L Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 5292
 264. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek za 2014 rok złożone na dzień 30 kwietnia 2015
  Wyświetleń: 5287
 265. Burmistrz Gogolina informuje iż wszczeto postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięciabudowa kanalizacji sanitarnej w Gogolinie zadanie KOLEJOWA
  Wyświetleń: 5277
 266. Konsultacje w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gogolin
  Wyświetleń: 5272
 267. Projekty uchwał na XLVIII Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 5272
 268. Rekrutacja do szkół i przedszkoli
  Wyświetleń: 5272
 269. Ogłoszenie o planowanych konsultacjach projektu zmiany Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Gogolin na lata 2011-2015
  Wyświetleń: 5265
 270. Oświadczenia majątkowe za rok 2013 i złożone w 2014 roku - część 2.
  Wyświetleń: 5258
 271. ogłoszenie przetargu nieograniczonego na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych wytwarznych przez właścicieli nieruchomości na których zamieszkuja mieszkańcy z terenu Gminy Gogolin
  Wyświetleń: 5253
 272. Konsultacje w sprawie zmiany Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Gogolin na lata 2013-2015
  Wyświetleń: 5247
 273. Burmistrz Gogolina informuje iż wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy zakładu produkcji peletu energetycznego z biomasy w Dabrówce
  Wyświetleń: 5244
 274. Konsultacje w sprawie zmiany gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych gminy Gogolin na lata 2011-2015
  Wyświetleń: 5243
 275. informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę ulicy Piotra Świerca w Gogolinie
  Wyświetleń: 5241
 276. Zawiadomienie o XXXVII Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 5241
 277. Otwarty konkurs ofert na realizację zadań Gminy Gogolin z zakresu ochrony zdrowia na 2013 rok.
  Wyświetleń: 5239
 278. Kontrole wewnętrzne 2015
  Wyświetleń: 5238
 279. ogłoszenie przetragu nieograniczonego na dostawę materiałów i pomocy dydaktycznych dla szkół Gminy Gogolin
  Wyświetleń: 5235
 280. ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę ulicy Świerca w Gogolinie
  Wyświetleń: 5229
 281. Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Miejskiej w Gogolinie i Burmistrza Gogolina złożone na początek kadencji 2014 - 2018
  Wyświetleń: 5226
 282. Projekty uchwał na XXVI Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 5218
 283. Protokół z posiedzenia komisji wyborczej powołanej do przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 06-02-2017r
  Wyświetleń: 5217
 284. Składy osobowe stałych Komisji Rady Miejskiej w Gogolinie (2018-2023)
  Wyświetleń: 5216
 285. Burmistrz Gogolina informuje, iż wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku konferencyjno-hotelowego w Gogolinie ul. Kasztanowa 30.
  Wyświetleń: 5215
 286. Burmistrz Gogolina informuje że w tut. Urzędzie został złozony wniosek o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na wymianie starej wytwórni mas bitumicznych na nową
  Wyświetleń: 5205
 287. Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na budowę boiska wielofunkcyjnego w Kamieniu Śląskim
  Wyświetleń: 5191
 288. obwieszczenie Burmistrza Gogolina w/s wszczęcia postepowania o wydanie decyzji środowiskowej na realizację przedsiewzięcia polegającego na budowie farmy wiatrowej 27 turbin na gruntach sołectw Zakrzów i Dąbrówka
  Wyświetleń: 5170
 289. Burmistrz Gogolina informuje o złożeniu w tut. Urzędzie raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie lotniska cywilnego OPOLE w Kamieniu Śląskim
  Wyświetleń: 5155
 290. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zagospodarowanie terenu wokół stawu na miejsce spotkań wiejskich w Obrowcu
  Wyświetleń: 5143
 291. ogłoszenie przetargu nieograniczonego na remont nawierzchni ul. Polnej w Kamionku
  Wyświetleń: 5131
 292. Burmistrz Gogolina informuje iż wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 1831O Gogolin Kamień Ślaski
  Wyświetleń: 5130
 293. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego
  Wyświetleń: 5118
 294. Projekty uchwał na XLIX Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 5105
 295. Burmistrz Gogolina informuje o złożeniu wniosku o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje inwestycji polegającej na remoncie stacji gazowej redukcyjno - pomiarowej w Gogolinie przy ul. Kościelnej
  Wyświetleń: 5103
 296. INFORMACJA O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU „PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY GOGOLIN”
  Wyświetleń: 5103
 297. Burmistrz Gogolina wzywa wnioskodawcę o uzupełnienie raportu oddziaływania na srodowisko lotniska cywilnego OPOLE w Kamieniu Śląskim
  Wyświetleń: 5094
 298. Burmistrz Gogolina postanowieniem poprawia błędy pisarskie w decyzji nr WG.VI-7610-12/2009 z dnia 04.06.2009r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzięcia budowa uzbrojenia w sieć wod. i kan. w ul. Kościelnej w Choruli
  Wyświetleń: 5086
 299. Gminna Komisja Profilaktyki I Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gogolinie
  Wyświetleń: 5081
 300. informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty przetargu nieograniczonego na remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych
  Wyświetleń: 5081
 301. obwieszczenie Burmistrza Gogolina w sprawie przedkładania przez osoby fizyczna informacji o wrobach zawierajacych azbest będących w ich władaniu
  Wyświetleń: 5079
 302. Burmistrz Gogolina postanawia nałożyć obowiązek na PRDiM z Kędzierzyna Kożla do sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko inwestycji polegającej na wymianie wytwórni mas bitumicznych w Gogolinie ul. Fabryczna
  Wyświetleń: 5072
 303. Burmistrz Gogolina informuje iż wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na hali produkcyjnej farb rozpuszczalnikowych oraz hali eykrojników w Choruli.
  Wyświetleń: 5066
 304. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wykazie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 5066
 305. Projekty uchwał na XXX Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 5066
 306. Zawiadomienie o XXXVI Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 5044
 307. Projekty uchwał na XLIV Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 5040
 308. Burmistrz Gogolina informuje iż wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie lotniska OPOLE w Kamieniu Śląskim
  Wyświetleń: 5035
 309. Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie (2014-2018)
  Wyświetleń: 5035
 310. Wyniki otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2014 roku zadania publicznego związanego z realizacją zadań własnych gminy w zakresie kultury fizycznej
  Wyświetleń: 5035
 311. Konsultacje w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gogolin
  Wyświetleń: 5022
 312. Zawiadomienie o XVIII Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 5021
 313. obwieszczenie Burrmistrza Gogolina w/s postepowania o wydanie decyzji srodowiskowej na realizację przedsiewzięcia polegającego na modernizacji lotniska OPOLE w Kamieniu Śląskim.
  Wyświetleń: 5019
 314. Burmistrz Gogolina informuje iż wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia remont linii napowietrznej 110kv Górażdże - Zdzieszowice
  Wyświetleń: 5013
 315. Burmistrz Gogolina informuje iż wydana została decyzja o zmianie decyzji pierwotnej o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacyjnej i wodociągowej ul. Kolejowa w Gogolinie
  Wyświetleń: 5013
 316. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji środowiskowej dla przedsiewziecia budowa obwodnicy Malni i Choruli
  Wyświetleń: 5011
 317. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 4999
 318. Burmistrz Gogolina informuje że w tut. Urzędzie został złożony wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie stacji paliw w Choruli.
  Wyświetleń: 4998
 319. Burmistrz Gogolina informuje że w tut. Urzędzie został złożony wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie Zakładu Hydratyzacji Wapna na terenie Zakładów Wapienniczych Lhoist
  Wyświetleń: 4997
 320. Burmistrz Gogolina informuje że został złożony raport oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na przebudowie placu gromadzenia surowców wtórnych i budowie wiaty magazynowej na terenie wysypiska komunalnego przy ul. Ligonia w Gogolinie
  Wyświetleń: 4996
 321. informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych
  Wyświetleń: 4996
 322. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 4996
 323. Oświadczenia majątkowe za rok 2013 i złożone w 2014 roku.
  Wyświetleń: 4991
 324. Ogłoszenie o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz ustalenia ceny
  Wyświetleń: 4988
 325. Burmistrz Gogolina informuje iż wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie zakładu hydratyzacji wapna na terenie Zakładów Wapienniczych Lhoist Sp. z o.o. w Górażdzach
  Wyświetleń: 4986
 326. Strategia
  Wyświetleń: 4982
 327. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o złożeniu raportu o oddziaływaniu na srodowisko przedsięwzięcia pn budowa stacji paliw wraz z obiektami towarzyszącymi i infrastrukturą techniczną w Gogolinie - Karłubcu
  Wyświetleń: 4978
 328. Zawiadomienie o XXII Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 4976
 329. Burmistrz Gogolina informuje iż wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie uzbrojenia terenów budowlanych oraz budowa drogi wraz z oświetleniem ul. Wyzwolenia w Gogolinie
  Wyświetleń: 4970
 330. Zawiadomienie o XXXIII Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 4962
 331. ogłoszenie przetargu nieograniczonego na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 4961
 332. WG.III.6220.9.2017
  Wyświetleń: 4961
 333. OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do opracowania Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Opolskiej
  Wyświetleń: 4958
 334. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina w sprawie nałożenia obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na srodowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie lotniska w Kamienu Ślaskim
  Wyświetleń: 4956
 335. Obwieszczenie Burmistrz Gogolina o wydaniu decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn budowa budynku gastronomiczno-hotelowego w Gogolinie
  Wyświetleń: 4955
 336. Burmistrz Gogolina informuje że w tut. Urzędzie został złożony wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Gogolinie ul. Kolejowa.
  Wyświetleń: 4953
 337. Burmistrz Gogolina postanawia nałożyć obowiązek na Województwo Opolskie do sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko inwestycji polegającej na budowie lotniska Opole w Kamieniu Śląskim
  Wyświetleń: 4947
 338. Ogłoszenie Burmistrza Gogolina o przystąpieniu do sporządzenia i zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 4946
 339. Ogłoszenie o przetargach na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 4944
 340. ogłoszenie przetargu nieograniczonego na budowę boiska do piłki nożnej na kompleksie rekreacyjno-sportowym w Kamieniu Śląskim
  Wyświetleń: 4937
 341. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina dotyczące zwołania zebrania wiejskiego w Górażdżach
  Wyświetleń: 4936
 342. Burmistrz Gogolina informuje iż wszczeto postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia budowa obiektu konferencyjno-hotelowego na łacznie 58 miejsc w Gogolinie ul. Kasztanowa 30
  Wyświetleń: 4935
 343. Burmistrz Gogolina informuje iż wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla zmiany wyposażenia obiektu sprężarkowi w Górażdże Cement S.A.
  Wyświetleń: 4934
 344. Burmistrz Gogolina postanawia nie nakładać obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko inwestycji polegającej na budowie zakładu drewnianych kołków do mebli w Odrowążu
  Wyświetleń: 4934
 345. Burmistrz Gogolina informuje, iż wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia budowa zakładu konfekcjonowania i pakowania ziemiaków i cebuli w Zakrzowie
  Wyświetleń: 4933
 346. Wyniki otwartego konkursu ofert w zakresie kultury fizycznej na 2015 rok
  Wyświetleń: 4932
 347. Obwieszczenie Burmistrza Strzelec Opolskich o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej na rozbudowę drogi nr 409 relacji Gogolin - Strzelce Opolskie
  Wyświetleń: 4928
 348. Obwieszczenie Burmistrza Strzelec Opolskich w sprawie postepowania o wydanie decyzji srodowiskowej dla przedsięwzięcia pn.rozbudowa drogi woj. nr 409 relacji Gogolin - Strzelce Opolskie ...
  Wyświetleń: 4928
 349. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 4928
 350. Projekty uchwał na XXIX Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 4928
 351. Burmistrz Gogolina informuje iż wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Wytwórni Mas Bitumicznych ul. Fabryczna 1 w Gogolinie.
  Wyświetleń: 4926
 352. Projekty uchwał na XLVII Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 4915
 353. Ogłoszenie o wykazie nieruchomości
  Wyświetleń: 4912
 354. Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Gogolin na lata 2008-2032
  Wyświetleń: 4909
 355. Burmistrz Gogolina informuje iż wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ziemnego stawu rybnego w Malni
  Wyświetleń: 4903
 356. Statut
  Wyświetleń: 4899
 357. Burmistrz Gogolina informuje iż wszczeto postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia : przebudowa i rozbudowa budynku nieużytkowanego gastronomiczno-mieszkalnego na pensjonat i restaurację w Zakrzowie
  Wyświetleń: 4896
 358. OGŁASZA PRZETARG PISEMNY NA SPRZEDAŻ - Samochodu pożarniczego marki Star 200
  Wyświetleń: 4896
 359. Burmistrz Gogolina informuje iż wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie uzbrojenia w sieć wodociągowa i kanalizacje sanitarną w ul. Kościelnej w Choruli
  Wyświetleń: 4895
 360. Burmistrz Gogolina informuje, iż wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrociepłowni na biogaz w gminie Gogolin.
  Wyświetleń: 4893
 361. Burmistrz Gogolina postanowieniem nakłada obowiazek przeprowadzenia oceny oddziaływania na srodowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie obwodnicy Malni i Choruli w ciągu drogi wojewódzkiej nr 423
  Wyświetleń: 4891
 362. Burmistrz Gogolina informuje iż wydana została decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie zespołu sanatoryjnego w Kamieniu Śląskim
  Wyświetleń: 4888
 363. Burmistrz Gogolina informuje iż wszczeto postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia budowa stacji paliw z myjnią w Gogolinie ul. Pawła
  Wyświetleń: 4887
 364. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego
  Wyświetleń: 4886
 365. Burmistrz Gogolina informuje iż wszczeto postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia budowa hali produkcyjno-magazynowaj w Choruli
  Wyświetleń: 4885
 366. Projekty uchwał na XXVII Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 4884
 367. Projekty uchwał na LII Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 4881
 368. Projekty uchwał na XX Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie (2010-2014)
  Wyświetleń: 4878
 369. Burmistrz Gogolina informuje iż wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia przebudowa drogi nr 1831 O Gogolin-Kamień Śląski
  Wyświetleń: 4875
 370. ogłoszenie przetargu nieograniczonego na budowę boiska wielofunkcyjnego w Malni
  Wyświetleń: 4871
 371. Burmistrz Gogolina informuje o złożeniu w tut. Urzędzie raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie wytwórni betonu w Choruli
  Wyświetleń: 4865
 372. Postanowienie Burmistrza Gogolina w sprawie sprostowania omyłki w decyzji z dnia 15.03.2007r. znak WG.VI-7610-10/2006/2007
  Wyświetleń: 4865
 373. Burmistrz Gogolina postanawia nie nakładać obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na srodowisko inwestycji polegającej na budowie chodnika z odwodnieniem w Kamieniu Śląskim
  Wyświetleń: 4864
 374. Burmistrz Gogolina informuje że w tut. Urzędzie został złożony wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na modernizacji lotniska OPOLE w Kamieniu Śląskim
  Wyświetleń: 4862
 375. Burmistrz Gogolina informuje iż wydana została decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na przebudowie stacji paliw w Choruli
  Wyświetleń: 4861
 376. Ocena oferty złożonej przez Stowarzysznie Kamyki
  Wyświetleń: 4861
 377. Burmistrz Gogolina informuje, iż wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na modernizacji pompowni głównej P1 w Kopalni Wapienia Górażdże.
  Wyświetleń: 4859
 378. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina dotyczące zwołania zebrania wiejskiego w Kamionku
  Wyświetleń: 4852
 379. Ogłoszenie o naborze pracownika na zastępstwo
  Wyświetleń: 4846
 380. informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla potrzeb OSP Obrowiec
  Wyświetleń: 4844
 381. Burmistrz Gogolina informuje iż wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia Budowa obiektu produkcyjno magazynowego w Gogolinie ul. Fabryczna działka nr 219/1
  Wyświetleń: 4843
 382. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 4840
 383. Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Gogolin za lata2007-2008
  Wyświetleń: 4839
 384. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert obejmującym zadania z zakresu ochrony zdrowia
  Wyświetleń: 4836
 385. Onformacja o wynikach przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Gminie Gogolin.
  Wyświetleń: 4836
 386. Burmistrz Gogolina informuje o złożeniu w tut. Urzędzie raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu mechaniki pojazdowej zlokalizowanego w Gogoliniei
  Wyświetleń: 4833
 387. Burmistrz Gogolina informuje iż wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla składającego się z dwóch zadań przedsięwzięcia ; budowa młyma nr4 i instalacji odbioru pyłów w zakładzie Górazdze Cement S.A. w Choruli
  Wyświetleń: 4831
 388. Burmistrz Gogolina informuje że w tut. Urzędzie został złożony wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania obiektu budowlanego związanego z odzyskiem odpadów
  Wyświetleń: 4830
 389. Burmistrz Gogolina informuje że został złożony raport oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego budowie zakładu konfekcjonowania i pakowania ziemniaków i cebuli w Zakrzowie
  Wyświetleń: 4829
 390. Burmistrz Gogolina postanawia odstapić do nałozenia obowiązku na ZDW w Opolu do sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko inwestycji polegającej na przebudowie drogi wojewódzkiej nr 423 w Choruli i Malni
  Wyświetleń: 4829
 391. Ocena zasobów
  Wyświetleń: 4829
 392. informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę ulicy Nowej w Gogolinie
  Wyświetleń: 4828
 393. Informacja Byrmistrza Gogolina o nałożeniu obowiązku dla Górażdży Cement S.A. wykonania raportu oddziaływania na środowisko w pełnym jego zakresie dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw ( ZTS Górażdże)
  Wyświetleń: 4827
 394. Informacja o złożeniu oferty
  Wyświetleń: 4826
 395. informacja Burmistrza Gogolina w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego modernizacjipieca obrotowego Nr2 w Cementowni Górażdze S.A. w Choruli
  Wyświetleń: 4825
 396. Projekty uchwał na XXXVIII Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 4824
 397. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji
  Wyświetleń: 4819
 398. Burmistrz Gogolina informuje że wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.przebudowa drogi powiatowej nr 1832 O Gogolin - Chorula od km 2+077 do km 4+044
  Wyświetleń: 4816
 399. Burmistrz Gogolina informuje że wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie obiektu produkcyjno magazynowego w Gogolinie przy ul. Fabrycznej
  Wyświetleń: 4813
 400. Wybory ławników na kadencję 2020-2023
  Wyświetleń: 4811
 401. informacja o wyborze najkorzystnieszej oferty na budowę ulicy Górnej w Gogolinie
  Wyświetleń: 4805
 402. Burmistrz Gogolina informuje iż wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie instalacji dozowania reduktora chromu w Górażdżu Cement S.A.
  Wyświetleń: 4803
 403. Zawiadomienie o XXIV Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 4803
 404. informacja Burmistrza Gogolina w sprawie zmiany wniosku przez inwestora o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji polegającej na wymianie wytwórni mas bitumicznych w Gogolinie ulica Fabryczna
  Wyświetleń: 4802
 405. Burmistrz Gogolina informuje iż wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji polegającej na budowie nowej stacji paliw w Cementowni Górażdże S.A. w Choruli
  Wyświetleń: 4800
 406. Ogłoszenie Burmistrza Gogolina o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 4799
 407. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 4795
 408. Projekty uchwał na XLV Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 4793
 409. informacja Burmistrza Gogolina o złożeniu raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na przebudowie stacji paliw w Choruli.
  Wyświetleń: 4789
 410. Burmistrz Gogolina postanawia nałożyć obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegajacego na budowie obiektu produkcyjno -magazynowego w Gogolinie ul. Fabryczna
  Wyświetleń: 4787
 411. Zawiadomienie o wyjazdowym posiedzeniu Komisji Budżetu, Finansów i Planowania
  Wyświetleń: 4783
 412. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
  Wyświetleń: 4782
 413. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej
  Wyświetleń: 4779
 414. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu KIA Pregio
  Wyświetleń: 4778
 415. Burmistrz Gogolina informuje iż wydana została decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia wymiana starej wytwórni mas bitumicznych w Gogolinie ul. Fabryczna
  Wyświetleń: 4776
 416. Burmistrz Gogolina postanowieniem nakłada obowiązek na FUH BEWI wykonanie raportu oddziaływania na srodowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie stacjistacji obsługi pojazdów w Gogolinie ul. Ligonia
  Wyświetleń: 4773
 417. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 4766
 418. Burmistrz Gogolina informuje iż wszczeto postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia budowa młyna cementu nr 4 wraz z suszarnią żużla oraz instalację odbioru pyłów z filtrów chłodników w Górażdzu Cement S.A
  Wyświetleń: 4759
 419. Obwieszczenie Burmistrz Gogolina o wszczeciu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwziecia pn. budowa budynku gastronomiczno hotelowego w Gogolinie
  Wyświetleń: 4759
 420. Ogłoszenie o przetargach na sprzedaż nieruchomości gruntowych
  Wyświetleń: 4756
 421. W związku z realizacją projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Gmina Gogolin zaprasza do składania ofert na: Koncert instrumentalny w plenerze
  Wyświetleń: 4756
 422. ogłoszenie przetargu na rewitalizację centrum miasta Gogolina-zagospodarowanie terenu wokół pieców wapienniczych
  Wyświetleń: 4751
 423. POSTANOWIENIE BURMISTRZ GOGOLINA O PODJECIU POSTEPOWANIA O WYDANIE DECYZJI O SRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH DLA PRZEDSIEWZIECIA BUDOWA WYTWÓRNI MAS BITUMICZNYCH
  Wyświetleń: 4749
 424. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 4749
 425. informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę oleju opałowego dla potrzeb ZRS w Gogolinie w 2012r.
  Wyświetleń: 4748
 426. Burmistrz Gogolina informuje że został złożony raport oddziaływania na srodowisko przedsięwzięcia polegającego na wymianie wytwórni mas bitumicznych w Gogolinie ul. Fabryczna
  Wyświetleń: 4745
 427. Burmistrz Gogolina postanawia nałożyć obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegajacego na budowie zakładu produkcji peletu energetycznego z biomasy w Dąbrówce
  Wyświetleń: 4745
 428. informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych
  Wyświetleń: 4745
 429. Projekty uchwał na XXXVI Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 4745
 430. Burmistrz Gogolina informuje iż wszczeto postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia Modernizacja pompowni głównej P1 w kopalni Wapienia Gorażdże wraz z budową rezerwowego rurociągu tłocznego.
  Wyświetleń: 4744
 431. Burmistrz Gogolina informuje iż wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy obwodnicy Malni i Choruli w cigu drogi wojewódzkiej nr 423
  Wyświetleń: 4744
 432. Burmistrz Gogolina informuje iż wydana została decyzja o umorzeniu postępowania w/s wydania decyzji środowiskowej na budowę chodnika i kanalizacji deszczowej w Gogolinie ul. Malińska
  Wyświetleń: 4744
 433. Ocena oferty złożonej przez ZKS Górażdże
  Wyświetleń: 4743
 434. Zawiadomienie o XXXV Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 4743
 435. Burmistrz Gogolina informuje, iż wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia BUDOWA ZAKŁADU PRODUKCJI PALIW ALTERNATYWNYCH W GÓRAŻDZECH.
  Wyświetleń: 4738
 436. ogłoszenie przetargu nieograniczonego na dostawę oleju opałowego lekkiego dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Gogolinie w 2013r.
  Wyświetleń: 4738
 437. Ogłoszenie o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 4736
 438. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert
  Wyświetleń: 4732
 439. Kontrole wewnętrzne 2016
  Wyświetleń: 4730
 440. informacja Burmistrza Gogolina w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie chodnika z odwodnieniem w Kamieniu Śląskim
  Wyświetleń: 4728
 441. ogłoszenie przetargu nieograniczonego na rozbudowę budynku Ochotniczej Straży Pożarnej o pomieszczenia gospodarcze
  Wyświetleń: 4728
 442. Projekty uchwał na XXXIII Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 4726
 443. Informacja o złożeniu oferty
  Wyświetleń: 4720
 444. Burmistrz Gogolina informuje iż wszczeto postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia BUDOWA ZAKŁADU MECHANIKI POJAZDOWEJ W GOGOLINIE
  Wyświetleń: 4719
 445. Burmistrz Gogolina informuje o złożeniu w tut. Urzędzie raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektu produkcyjno magazynowego w Gogolinie ul. Fabryczna
  Wyświetleń: 4718
 446. Burmistrz Gogolina informuje że w tut. Urzędzie został złożony wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na modernizacji ciągu technologicznego pieca Nr2 w Choruli.
  Wyświetleń: 4717
 447. Burmistrz Gogolina informuje o złożeniu w tut. Urzędzie raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu produkcji peletu w Dąbrówce
  Wyświetleń: 4716
 448. Burmistrz Gogolina informuje, iż wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy zakładu konfekcjonowania i pakowania ziemniaków i cebuli w Zakrzowie, gmina Gogolin
  Wyświetleń: 4716
 449. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert obejmującym zadania z zakresu ochrony zdrowia
  Wyświetleń: 4716
 450. Burmistrz Gogolina informuje o złożeniu w tut. Urzędzie raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrociepłowni na biogaz w gminie Gogolin
  Wyświetleń: 4712
 451. Projekty uchwał na XXIII Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie (2010-2014)
  Wyświetleń: 4712
 452. Burmistrz Gogolina informuje iż wydana została decyzja zmieniająca decyzję nr WG.VI-7610-4/2008r. z dnia 22.04.2008r o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji polegającej na budowie uzbrojenia terenu ul. Wyzwolenia 66 w Gogolinie
  Wyświetleń: 4711
 453. Ogłoszenie o terminie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gogolin
  Wyświetleń: 4709
 454. Burmistrz Gogolina informuje iż wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie stacji paliw płynnych z obiektami usługowo - handlowymi towarzyszącymi w Gogolinie - Karłubcu
  Wyświetleń: 4708
 455. Burmistrz Gogolina informuje iż wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie wiaty na odpady w Górażdżach ul. Kamienna 11
  Wyświetleń: 4706
 456. obwieszczenie Burmistrza Gogolina w/s postepowania o wydanie decyzji środowiskowej na realizację przedsiewzięcia polegającego na modernizacji lotniska OPOLE w Kamieniu Śląskim.
  Wyświetleń: 4703
 457. Burmistrz Gogolina informuje iż wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na modernizacji głowy górnej śluzy pociągowej Rogów na rzece Odrze w miejscowości Malnia
  Wyświetleń: 4701
 458. Burmistrz Gogolina informuje że w tut. Urzędzie został złożony raport oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie obwodnicy Malni i Choruli
  Wyświetleń: 4700
 459. obwieszczenie Burmistrz Gogolina o złozeniu w tyt. Urzedzie raportu o oddziaływania na srodowisko przedsiewzięcia polegającego na zmianie sposobu uzytkowania pomieszczeń gospodarczo magazynowych na warsztat mechaniczny w Zakrzowie
  Wyświetleń: 4698
 460. Burmistrz Gogolina informuje że w tut. Urzędzie został złozony wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na wymianie wytwórni mas bitumicznych o wydajności 240Mg/h ul. Fabryczna w Gogolinie
  Wyświetleń: 4696
 461. Wyniki otwartego konkursu - pomoc społeczna 2013
  Wyświetleń: 4696
 462. Projekty uchwał na XXXV Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 4695
 463. Burmistrz Gogolina informuje, iż wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia budowa wiaty na odpady w Górażdżu ul. Kamienna 11
  Wyświetleń: 4694
 464. Ogłoszenie o wykazie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 4694
 465. Projekty uchwał na XXVIII Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 4694
 466. Zawiadomienie o XXX Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 4690
 467. Burmistrz Gogolina postanawia nie nakładać obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na srodowisko inwestycji polegającej na modernizacji głowy górnej śluzy na rzece Odrze w m. Malnia
  Wyświetleń: 4685
 468. Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Gogolin
  Wyświetleń: 4685
 469. Ogłoszenie Burmistrza Gogolina o terminie wyłożenia do publicznego wglądu projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: miasta Gogolin, wsi Chorula, wsi Obrowiec oraz wsi Zakrzów-Dąbrówka
  Wyświetleń: 4683
 470. Projekty uchwał na XXV Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 4682
 471. Burmistrz Gogolina informuje iż wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Gogolinie ul. Kolejowa , Kościelna....
  Wyświetleń: 4681
 472. Projekty uchwał na XXIV Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 4681
 473. Burmistrz Gogolina postanawia nałożyć obowiązek na PRDiM z Kędzierzyna Kożla do sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko inwestycji polegającej na wymianie starej wytwórni mas bitumicznych w Gogolinie ul. Fabryczna
  Wyświetleń: 4675
 474. Burmistrz Gogolina postanawia nałożyć obowiązek na Lotnisko Kamień Ślaski Sp. z o.o. do sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko inwestycji polegającej na budowie centrum motoryzacyjnego i doskonalenia jazdy w Kamieniu Ślaskim
  Wyświetleń: 4673
 475. Burmistrz Gogolina informuje iż wydana została decyzja o obmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie istniejącej wytwórni mas bitumicznych w Gogolinie ul. Fabryczna
  Wyświetleń: 4666
 476. ogłoszenie przetargu nieograniczonego na budowę Ekomuzeum "Nasze Wspólne Dzieło" w Kamieniu Śląskim
  Wyświetleń: 4666
 477. Burmistrz Gogolina informuje iż wydana została decyzja o umorzeniu postepowania o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia zmiana sposobu uzytkowania obiektu bud. zwiazanego z prowadzeniem działalności w zakresie odzysków
  Wyświetleń: 4665
 478. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 4665
 479. Obwieszczenia Wojewody Opolskiego
  Wyświetleń: 4663
 480. Burmistrz Gogolina informuje że został złożony raport oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji obsługi pojazdów w Gogolinie ul. Ligonia
  Wyświetleń: 4662
 481. Burmistrz Gogolina postanawia nałożyć obowiązek na Polską Grupę Biogazową z Warszawy do sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko inwestycji polegającej na budowie elektrociepłowni na biogaz w gminie Gogolin
  Wyświetleń: 4662
 482. Burmistrz Gogolina informuje że został złożony raport oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na wymianie starej wytwórni mas bitumicznych na nową (zespół Teltomat-100), lokalizacja: Gogolin - Karłubiec, ul. Fabryczna 1
  Wyświetleń: 4661
 483. Burmistrz Gogolina informuje, iż wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 423 w m. Obrowiec
  Wyświetleń: 4661
 484. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wszczeciu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn budowa przerzutu ścieków z Gogolina do oczyszczalni w Choruli
  Wyświetleń: 4661
 485. Obwieszczenie o wykazie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 4660
 486. Obwieszczenie Starosty Krapkowickiego
  Wyświetleń: 4659
 487. Burmistrz Gogolina postanawia nałożyć obowiązek na Firmę Materiały Budowlane Sp. z o.o. z Opola do sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie wytwórni betonu w m. Chorula
  Wyświetleń: 4656
 488. Burmistrz Gogolina informuje iż wszczeto postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia odbiór powietrza z komina filtra odpylajacego magazyn rozdrobnionych paliw zastepczych do chłodników rusztowych pieców
  Wyświetleń: 4655
 489. Burmistrz Gogolina informuje, iż wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia umieszczenie mobilnej instalacji do przerobu zużytych opon na terenie Cementowni Górażdze.
  Wyświetleń: 4650
 490. Zawiadomienie o XXXII Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 4648
 491. Konsultacje w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Gogolin
  Wyświetleń: 4644
 492. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert w zakresie kultury fizycznej na 2016r.
  Wyświetleń: 4644
 493. Burmistrz Gogolina informuje iż wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia budowa elektrociepłowni na biogaz w gminie Gogolin
  Wyświetleń: 4642
 494. Ocena oferty złożonej przez Ludowy Klub Sportowy Obrowiec
  Wyświetleń: 4642
 495. Projekty uchwał na XXXII Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 4639
 496. Burmistrz Gogolina informuje, iż wszczeto postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia budowa ziemnego stawu rybnego o pow. 0,2 ha w Malni
  Wyświetleń: 4638
 497. Burmistrz Gogolina informuje że w tut. Urzędzie został złożony wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie wytwórni betonu o wielkości produkcji do 600 ton/dobę, Chorula ul. Koście
  Wyświetleń: 4628
 498. Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 4621
 499. Informacja o złożonej ofercie
  Wyświetleń: 4620
 500. Burmistrz Gogolina informuje iż wydana została decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na przebudowie placu gromadzenia surowców wtórnych i budowie wiaty magazynowej na terenie wysypiska komunalnego przy ul. Ligonia, Gogolin
  Wyświetleń: 4611
 501. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji
  Wyświetleń: 4611
 502. WG.III.6220.11.2017
  Wyświetleń: 4610
 503. Burmistrz Gogolina informuje iż wszczeto postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia budowa obwodnicy Malni i Choruli w ciagu drogi wojewódzkiej ne 423
  Wyświetleń: 4608
 504. obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn budowa magazynu nitrocelulozy na terenie zakładu farb rozpuszczalnikowych oraz wodnych w Choruli
  Wyświetleń: 4608
 505. Burmistrz Gogolina informuje iż wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia budowa drogi dojazdowej w Obrowcu
  Wyświetleń: 4607
 506. Burmistrz Gogolina informuje iż wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie młyna cementu nr4 w Górażdże Cement S.A.
  Wyświetleń: 4607
 507. Burmistrz Gogolina informuje iż wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie wytwórni betonu w Choruli.
  Wyświetleń: 4607
 508. Projekty uchwał na XVIII Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie (2010-2014)
  Wyświetleń: 4606
 509. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 4606
 510. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wydaniu decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa stacji paliw wraz z obiektami towarzyszącymi i infrastrukturą techniczną w Gogolinie
  Wyświetleń: 4605
 511. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 4602
 512. ogłoszenie przetargu nieograniczonego na przebudowę ulicy Leśnej w Gogolinie
  Wyświetleń: 4601
 513. Burmistrz Gogolina postanawia nałożyć obowiązek na Bernarda Lipkę z Obrowca do spozadzenia raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu mechaniki pojazdowej zlokalizowanego w Gogolinie
  Wyświetleń: 4598
 514. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji
  Wyświetleń: 4597
 515. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 4597
 516. Obwieszczenie Burmistrz Gogolina o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia rozbudowa istniejącego budynku o część produkcyjną i magazynową. Inwestor SENTREX Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 4592
 517. Projekty uchwał na XL Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 4592
 518. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji
  Wyświetleń: 4591
 519. Zarządzenia Burmistrza - 2016
  Wyświetleń: 4590
 520. Burmistrz Gogolina informuje iż wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na rozbudowie placu manewrowego wraz z kanalizacją deszczową w kopalni wapienia w Górażdzu.
  Wyświetleń: 4587
 521. Projekty dokumentów
  Wyświetleń: 4587
 522. obwieszczenie Burmistrz Gogolina o wydaniu postanowienia o nałozeniu obowiazku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn budowa stacji paliw wraz z obiektami towarzyszącymi i infrastrukturą techniczną w Gogolinie
  Wyświetleń: 4586
 523. obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn budowa przerzutu ścieków z Gogolina do oczyszczalni w Choruli
  Wyświetleń: 4586
 524. Obwieszczenie Marszałka Województwa Opolskiego o obowiązku sporządzania i przekazywania zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilosci odpadów.
  Wyświetleń: 4583
 525. informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę wraz z montażem nagłośnienia i oświetlenia Gminnego Centrum kultury w Gogolinie
  Wyświetleń: 4582
 526. Burmistrz Gogolina informuje o złożeniu w tut. Urzędzie raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie hal do pradukcji farb rozpuszczalnikowych i wykrojników w m. Chorula
  Wyświetleń: 4581
 527. Obwieszczenie
  Wyświetleń: 4580
 528. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Gogolin
  Wyświetleń: 4579
 529. informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę oleju opałowego dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Gogolinie w 2012r.
  Wyświetleń: 4574
 530. Zawiadomienie o III Posiedzeniu Gminnej Rady Seniorów
  Wyświetleń: 4569
 531. Wyniki otwartego konkursu ofert
  Wyświetleń: 4564
 532. Zawiadomienie o wyjazdowym posiedzeniu Komisji Oświaty, SPortu, Rekreacji i Zdrowia
  Wyświetleń: 4564
 533. obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wydaniu postanowienia o nałożeniu obowiązku na inwestora przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn zmiana sposobu zagospodarowania terenu polegająca na wykonaniu toru doskonalenia jazdy .
  Wyświetleń: 4557
 534. Obwieszczenie o wykazie nieruchomości
  Wyświetleń: 4553
 535. Zawiadomienie o XXXVIII Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 4552
 536. Burmistrz Gogolina informuje iż wydana została decyzji o odmowie zgody na realizację przedsięwziecia polegającego na umieszczeniu mobilnej instalacji do przerobu zuzytych opon na terenie Cementowni Górazdze
  Wyświetleń: 4549
 537. Pobierz programy
  Wyświetleń: 4546
 538. Burmistrz Gogolina informuje iż wszczeto postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia Przebudowa węzłów załadunku cementu w Cementowni Górażdże
  Wyświetleń: 4545
 539. Burmistrz Gogolina informuje, że zodtało wydane postanowienie o obowiązki przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwziecia polegajacego na budowie hali produkcyjno-magazynowej wraz z częścią socjalno-biurową w Gogolinie ul. Kamienna.
  Wyświetleń: 4545
 540. Burmistrz Gogolina informuje iż wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia budowa młyna cementu nr4 wraz z suszarnią żużla zadanie nr1 ...
  Wyświetleń: 4544
 541. informacja Burmistrza Gogolina w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie nowej wewnątrzzakładowej stacji paliw płynnych w Górażdże Cement S.A. - Wydział Pakowni i Ekspedycji
  Wyświetleń: 4542
 542. Zawiadomienie o XXV Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 4540
 543. Wybory Prezydenckie 2020
  Wyświetleń: 4538
 544. Obwieszczenie Burmistrza Strzelec Opolskich o odstapieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przesięwziecia polegającego na rozbudowie drogi nr 409 relacji Gogolin - Strzelce Opolskie
  Wyświetleń: 4537
 545. ogłoszenie przetargu nieograniczonego na przebudowę ulicy Nowej w Gogolinie
  Wyświetleń: 4537
 546. KONSULTACJE SPOŁECZNE projektu Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gogolin
  Wyświetleń: 4535
 547. Obwieszczenie Burmistza Gogolina o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzięcia pn zmiana sposobu uzytkowania pomieszczeń gospodarczo magazynowych na warsztat mechaniczny w Zakrzowie
  Wyświetleń: 4530
 548. Obwieszczenie Burmistrza Strzelec Opolskich o zakończeniu postepowania dowodowego w sprawie oceny oddziaływania na środowisko przesięwziecia polegającego na rozbudowie drogi nr 409 relacji Gogolin - Strzelce Opolskie
  Wyświetleń: 4528
 549. obwieszczenie Burmistrza Gogolina o złożenie raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn rozbudowa istniejacego budynku o część produkcyjną i magazynową przez firmę SENTREX
  Wyświetleń: 4527
 550. OGŁASZA PRZETARG PISEMNY NA SPRZEDAŻ - Samochodu pożarniczego marki Star 244
  Wyświetleń: 4527
 551. Ogłoszenie o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 4526
 552. ogłoszenie przetargu nieograniczonego na remont czastkowy nawierzchni bitumicznych na terenie Gminy Gogolin
  Wyświetleń: 4522
 553. Burmistrz Gogolina informuje, że w tut. Urzędzie został złożony wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego instalacji dozowania reduktora chromu w Górażdżu Cement S.A.
  Wyświetleń: 4517
 554. Burmistrz Gogolina informuje iż wydana została decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach oraz postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na srodowiski przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji zadania Ligonia
  Wyświetleń: 4513
 555. Informacja o złożeniu oferty
  Wyświetleń: 4511
 556. Burmistrz Gogolina postanawia nałożyć obowiązek na Krohn Polska Sp. z o.o. do spożądzenia raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu konfekcjonowania i pakowania ziemiaków i cebuli w Zakrzowie
  Wyświetleń: 4510
 557. Projekty uchwał na XXII Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie (2010-2014)
  Wyświetleń: 4510
 558. informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na rozbudowę budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Odrowążu o pomieszczenia gospodarcze
  Wyświetleń: 4504
 559. Burmistrz Gogolina informuje iż wszczeto postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia budowa zakładu produkcji peletu energetycznego z biomasy w Dąbrówce
  Wyświetleń: 4503
 560. Burmistrz Gogolina informuje iż wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowiestacji obsługi pojazdów z zapleczem socjaln-bytowym w Gogolinie, ul Ligonia
  Wyświetleń: 4503
 561. Burmistrz Gogolina informuje, iż wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia zmiana wyposażenia obiektu sprężarkowni Gorażdze Cement S.A.
  Wyświetleń: 4499
 562. Projekty Uchwał Rady Miejskiej w Gogolinie 2018 - 2023
  Wyświetleń: 4498
 563. Informacja o złożeniu oferty
  Wyświetleń: 4494
 564. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 409 od km 25+199 do km 36 +580 w rejonie miejscowości Strzelce Op. – Gogolin
  Wyświetleń: 4494
 565. Obwieszczenie Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 4493
 566. Burmistrz Gogolina informuje iż wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla Budowy zakładu produkcji paliw alternatywnych, wraz z instalacją produkcji energii cieplnej i podsuszania paliw alternatywnych
  Wyświetleń: 4491
 567. Wyniki otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2013 roku zadania publicznego związanego z realizacją zadań własnych gminy w zakresie kultury
  Wyświetleń: 4489
 568. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetu, Finansów i Planowania
  Wyświetleń: 4487
 569. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 4486
 570. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych
  Wyświetleń: 4486
 571. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wykonanie w 2015 roku zadań publicznych gminy w zakresie ochrony zdrowia
  Wyświetleń: 4485
 572. Projekty uchwał na XXI Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie (2010-2014)
  Wyświetleń: 4483
 573. Burmistrz Gogolina informuje o złożeniu w tut. Urzędzie raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na umieszczeniu mobilnej instalacji do przerobu zużytych opon
  Wyświetleń: 4481
 574. Wyniki otwartego konkursu ofert w zakresie kultury fizycznej na 2016 rok
  Wyświetleń: 4480
 575. Zawiadomienie o VII Sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 4480
 576. Ogłoszenie o przetargach na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 4479
 577. obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwziecia pn. budowa instalacji do magazynowania i dozowania suszonych osadów sciekowych do piecó obrotowych
  Wyświetleń: 4477
 578. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn budowa wodociągu Górażdże - Chorula
  Wyświetleń: 4476
 579. ogłoszenie przetragu nieograniczonego na budowę boiska wielofunkcyjnego w Górażdżach
  Wyświetleń: 4476
 580. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwziecia pn modernizacja silosów cementu nr 1 i 7 w Cementowni Górażdże
  Wyświetleń: 4474
 581. Obwieszczenie Burmistrza Strzelec Opolskich o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 409 relacji Gogolin - Strzelce Opolskie.
  Wyświetleń: 4472
 582. Burmistrz Gogolina informuje iż wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na przebudowie drogi wojewódzkiej nr 423 wraz z budową chodnika w miejscowości Chorula
  Wyświetleń: 4471
 583. Ogłoszenie Burmistrza Gogolina o wykazie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 4469
 584. świadczenie usług związanych z odbiorem oraz zagospodarowaniem odpadów komunalnych wytwarzanych przez właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy Gogolin
  Wyświetleń: 4469
 585. Informacja o złożeniu oferty
  Wyświetleń: 4468
 586. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetu, Finansów i Planowania
  Wyświetleń: 4468
 587. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 4468
 588. Zawiadomienie o XX Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 4467
 589. Burmistrz Gogolina informuje że w tut. Urzędzie został złożony wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na modernizacji głowy górnej śluzy pociągowej Rogów na rzece Odrze
  Wyświetleń: 4462
 590. informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na odbiór oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 4461
 591. Burmistrz Gogolina postanawieniem nałożył obowiązek na Recykl Organizacja Odzysku S.A. do przeprowadzenia oceny oddziaływania na srodowisko przedsiewzięcia polegającego na umieszczeniu mobilnej instalacji do przerobu zuzytych opon na terenie Cementowni
  Wyświetleń: 4457
 592. Informacja o ocenie oferty
  Wyświetleń: 4457
 593. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 4457
 594. obwieszczenie Burmistrza Gogolina
  Wyświetleń: 4456
 595. Zawiadomienie o XL Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 4456
 596. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia budowa gazociągu DN300 MOP6,3MPa w Obrowcu
  Wyświetleń: 4455
 597. Burmistrz Gogolina informuje że w tut. Urzędzie został złożony wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie zespołu sanatoryjnego w dawnym folwarkuprzypałacowymw Kamieniu Śląskim
  Wyświetleń: 4454
 598. Burmistrz Gogolina postanawia nałożyć obowiązek na Firmę Chespa Farby Graficzne z Krapkowic do spożądzenia raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie hal do produkcji farb rozpuszczalnikowych oraz wykrojników w Choruli.
  Wyświetleń: 4451
 599. informacja Burmistrza Gogolina o złożeniu raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie nowej wewnątrzzakładowej stacji paliw płynnych na działce nr 115/17 w Górażdzach na terenie Górażdze Cement S.A. w Choruli
  Wyświetleń: 4448
 600. Burmistrz Gogolina informuje, że wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzięcia budowia hal produkcyjno-magazynowych Chespa - Farby Graficzne Sp.z o.o.
  Wyświetleń: 4439
 601. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 4436
 602. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 4431
 603. Burmistrz Gogolina informuje że w tut. Urzędzie został złożony wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie wewnątrzzakładowej stacji paliw na Wydziale Pakowni i Ekspedycji Górażdże
  Wyświetleń: 4430
 604. obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wydanym postanowieniu nakładającym na firmę sentrex wykonania raportu oddziaływania na środowisko planowanej inwestycji polegającej na rozbudowie istniejącego budynku o część produkcyjną i magazynową
  Wyświetleń: 4428
 605. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 4428
 606. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert
  Wyświetleń: 4427
 607. Burmistrz Gogolina informuje że w tut. Urzędzie został złożony wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu produkcji drewnianych kołków w Odrowążu
  Wyświetleń: 4426
 608. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty.
  Wyświetleń: 4425
 609. Burmistrz Gogolina informuje, że wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowiewęzłów załadunku cmentu w Cementowni Górażdże
  Wyświetleń: 4423
 610. Rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego
  Wyświetleń: 4422
 611. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 4422
 612. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wydaniu decyzji o odmowie zgody na realizację przedsięwzięcia pn. budowa zakładu paliw alternatywnych w Górażdzu
  Wyświetleń: 4421
 613. Ocena oferty złożonej przez UKS Maestro
  Wyświetleń: 4421
 614. Zawiadomienie o XXVIII Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 4419
 615. Projekty uchwał na XXXI Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 4417
 616. Burmistrz Gogolina informuje iż wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie zakładu produkcji drewnianych kołków do łączenia mebli w Odrowążu przy ul Wiejskiej dz. nr 220/2
  Wyświetleń: 4415
 617. Informacja dodatkowa w sprawie wyników otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2013 roku zadania publicznego związanego z realizacją zadań własnych gminy w zakresie kultury
  Wyświetleń: 4411
 618. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Rekreacji i Zdrowia
  Wyświetleń: 4410
 619. Burmistrz Gogolina informuje, iż wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przdsiewzięcia polegającego na budowie młyna cementu nr4, instalacji odbioru pyłów z filtrów chłodników i zbiornika i transportu popiołów lotnych do młyna nr4
  Wyświetleń: 4409
 620. Burmistrz Gogolina postanowieniem nakłada obowiązek na Pana Antoniego Rymaszewskiego o przeprowadzenie oceny oddziaływania na srodowisko planowanej inwestycji polegającej na budowie stacji benzynowej z myjnią ul. Pawła w Gogolinie
  Wyświetleń: 4409
 621. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane „Przebudowa ul. Parkowej w Gogolinie”
  Wyświetleń: 4409
 622. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o ponownym rozpatrzeniu sprawy wydania decyzji środowiskowej na budowę zakładu produkcji paliw alternatywnych w Górażdżach
  Wyświetleń: 4407
 623. Budżet Gminy Gogolin na 2018 rok
  Wyświetleń: 4406
 624. informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę boiska wielofunkcyjnego w Malni
  Wyświetleń: 4406
 625. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego
  Wyświetleń: 4406
 626. Burmistrz Gogolina informuje że w tut. Urzędzie został złożony wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie nowej wewnątrzzakładowej stacji paliw ZTS Górażdze, Górażdże Cement S.A.
  Wyświetleń: 4404
 627. obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wszczęciu postępowania w przedmiocie zmiany decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia budowa hal produkcyjno magazynowych przez Chespa Farby Graficzne sp. z o.o.
  Wyświetleń: 4403
 628. Ogłoszenie o naborze pracownika na zastępstwo
  Wyświetleń: 4402
 629. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 4400
 630. Burmistrz Gogolina informuje że w tut. Urzędzie został złożony wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi wojewódzkiejnr423 wraz z budową chodnika w miejscowości Chorula
  Wyświetleń: 4398
 631. Burmistrz Gogolina informuje że w tut. Urzędzie został złożony wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie uzbrojenia terenów budowlanych w Gogolinie ul. Wyzwolenia 66
  Wyświetleń: 4395
 632. ogloszenie przetargu nieograniczonego na remont nawierzchni bitumicznej ulicy Mickiewicza w Kamieniu Ślaskim
  Wyświetleń: 4392
 633. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowanich dla przedsiewzięcia pn przebudowa dróg powiatowych nr 1817O Otmice-Kamień Śląski oraz nr 1831O Gogolin-Kamień Ślaski
  Wyświetleń: 4390
 634. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wykonanie w 2013 roku zadań publicznych gminy w zakresie pomocy społecznej
  Wyświetleń: 4390
 635. Burmistrz Gogolina informuje iż wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Obrowcu
  Wyświetleń: 4389
 636. Burmistrz Gogolina postanawia nie nakładać obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na srodowisko inwestycji polegającej na budowie uzbrojenia terenów ul. Wyzwolenia 66 w Gogolinie
  Wyświetleń: 4389
 637. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 4387
 638. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 4386
 639. ogłoszenie przeatrgu nieograniczonego na dostawę oleju opałowego lekkiego dla Urzedu Miejskiego w Gogolinie w 2014r.
  Wyświetleń: 4385
 640. Wyniki otwartego konkursu - sport 2013
  Wyświetleń: 4385
 641. OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GOGOLINA O ZŁOŻENIU PRZEZ PGB ENERGETYKA RAPORTU ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PRZEDSIĘWZIĘCIA pn ELEKTROCIEPŁOWNIA NA BIOGAZ O MOCY DO 1 MW
  Wyświetleń: 4380
 642. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 4380
 643. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o udziale społeczeństwa w opracowaniu Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Gogolin na lata 2015-2018 z perspektywą na lata 2019-2022
  Wyświetleń: 4377
 644. Burmistrz Gogolina informuje, iż wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia budowa młyna cementu nr4, instalacji odbioru pyłów oraz zbiornik i transport popiołów lotnych w Górażdze Cement S.A.
  Wyświetleń: 4374
 645. Obwieszczenie Burmistrz Gogolina o wydaniu zmiany decyzji o drodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn budowa hal produkcyjno-magazynowych z zapleczem socjalno-biurowo-laboratoryjnym w Choruli
  Wyświetleń: 4373
 646. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 4373
 647. Zawiadomienie o XXIII Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 4372
 648. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 4371
 649. Informacja o złożeniu oferty
  Wyświetleń: 4369
 650. Wyniki otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2017roku zadania publicznego związanego z realizacją zadań własnych gminy w zakresie ochrony zdrowia
  Wyświetleń: 4369
 651. Zawiadomienie o XXIX Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 4369
 652. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji
  Wyświetleń: 4367
 653. Burmistrz Gogolina informuje że w tut. Urzędzie został złożony wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie placu manewrowego wraz siecią kanalizacji deszczowej w Górażdzu Cement
  Wyświetleń: 4365
 654. Projekty uchwał na XLIII Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 4365
 655. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetu, Finansów i Planowania
  Wyświetleń: 4365
 656. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań gminy w zakresie ochrony zdrowia na 2014 rok
  Wyświetleń: 4364
 657. Ogłoszenie w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 4364
 658. Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań gminy w zakresie ochrony zdrowia na 2014
  Wyświetleń: 4364
 659. Zawiadomienie o I Sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 4362
 660. Burmistrz Gogolina informuje że w tut. Urzędzie został złożony wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie hal do produkcji farb oraz wykrojników , Chorula ul. Kościelna dz.80/7
  Wyświetleń: 4361
 661. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Rekreacji i Zdrowia
  Wyświetleń: 4361
 662. Postanowienie Burmistrz Gogolina o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn zmiana sposobu uzytkowania pomieszczeń gospodarczo-magazynowych na warsztat mechaniczny w Zakrzowie"
  Wyświetleń: 4360
 663. Wybory uzupełniające do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gogolinie zarządzone na dzień 06.02.2017r.
  Wyświetleń: 4356
 664. Zawiadomienie o XXI Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 4354
 665. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w przedmioscie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. budowa magazynu nitrocelulozy na terenie zakładu Chespa w Choruli.
  Wyświetleń: 4353
 666. Zawiadomienie o XXVI Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie.
  Wyświetleń: 4353
 667. Obwieszczenie Burmistrz Gogolina o wydaniu decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwziecia pn budowa gazociągu DN300 MOP 6,3 MPa o długości 3800m w Obrowcu
  Wyświetleń: 4352
 668. obwieszczenie Burmistrz Gogolina w sprawie umorzenia postępowania dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przediewzięcia zmiana sposobu uzytkowania hali magazynowej na halę produkcyjną w Dabrówce
  Wyświetleń: 4352
 669. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 4351
 670. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 4350
 671. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 4349
 672. Wykaz do sprzedaży nieruchomości stanowiące własność Gminy Gogolin
  Wyświetleń: 4347
 673. informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na odbieranie oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 4345
 674. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetu, Finansów i Planowania
  Wyświetleń: 4345
 675. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych
  Wyświetleń: 4344
 676. Burmistrz Gogolina informuje że w tut. Urzędzie został złozony wniosek o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie chodnika z odwodnieniem w Kamieniu Śląskim
  Wyświetleń: 4343
 677. OGŁASZA PRZETARG PISEMNY NA SPRZEDAŻ - Samochodu pożarniczego marki Star 244
  Wyświetleń: 4343
 678. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji zezwalajacej na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 4342
 679. Zawiadomienie o wyjazdowym posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Rekreacji i Zdrowia
  Wyświetleń: 4342
 680. Konkurs na stanowisko dyrektora
  Wyświetleń: 4341
 681. Burmistrz Gogolina informuje, iż wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia rozbudowa drogi woj. nr 423 w m. Obrowiec
  Wyświetleń: 4338
 682. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 4338
 683. Kontynuacja dyżurów w ramach Gminnego Punktu Doradztwa dla Seniorów
  Wyświetleń: 4336
 684. ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 4323
 685. informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę wraz z montażem wyposażenia Gminnego Centrum Kultury w Gogolinie
  Wyświetleń: 4321
 686. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Rekreacji i Zdrowia
  Wyświetleń: 4317
 687. Projekty uchwał na XXXIV Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 4314
 688. obwieszczenie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegajacego na budowie instalacji do redukcji azotu z procesu wypału klinkieru w piecach obrotowych Cementowni Górażdże
  Wyświetleń: 4312
 689. obwieszczenie Burmistrz Gogolina o wydaniu decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn budowa stacji paliw z myjnią zlokalizowaną w Gogolinie ul. Pawła
  Wyświetleń: 4310
 690. Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej
  Wyświetleń: 4310
 691. Zawiadomienie o XIX Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 4310
 692. informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na odbieranie i zagospodarowanieodpadów komunalnych wytwarzanych przez właścicieli nieruchomosci na których zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy Gogolin
  Wyświetleń: 4309
 693. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetu, Finansów i Planowania
  Wyświetleń: 4307
 694. OGŁASZA PRZETARG PISEMNY NA SPRZEDAŻ - Samochodu pożarniczego marki Star 200
  Wyświetleń: 4305
 695. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 4305
 696. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Oświaty, Sportu, Rekreacji i Zdrowia
  Wyświetleń: 4302
 697. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 4301
 698. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 4301
 699. Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej
  Wyświetleń: 4300
 700. Zawiadomienie o VI Sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 4300
 701. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 4300
 702. Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań Gminy Gogolin z zakresu ochrony zdrowia na 2013 rok
  Wyświetleń: 4298
 703. Informacja dotycząca przyznanej przez Burmistrza Gogolina dotacji na realizację zadania publicznego
  Wyświetleń: 4297
 704. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 4297
 705. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie.
  Wyświetleń: 4294
 706. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wydaniu decyzji o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn zbieranie, magazynowanie, segregacja odpadów nadających się do ponownego wykorzystania w przemyśle Gogolin ul. Ligonia
  Wyświetleń: 4292
 707. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż wykaszarek spalinowych
  Wyświetleń: 4291
 708. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
  Wyświetleń: 4290
 709. Zawiadomienie o X Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 4290
 710. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 4288
 711. Burmistrz Gogolina informuje, iż wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na przebudowie i rozbudowie istniejącego budynku nieużytkowanego na pensjonat i restauracje w Zakrzowie ul. Stawowa9
  Wyświetleń: 4286
 712. Burmistrz Gogolina informuje iż umorzono postępowanie w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia remont lini 110 kv Górażdże Zdzieszowice
  Wyświetleń: 4284
 713. Burmistrz Gogolina informuje że w tut. Urzędzie został złożony wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie wewnątrzzakładowej stacji paliw Wydział Kolejowy, Górażdże Cement S.A.
  Wyświetleń: 4284
 714. Informacja o ocenie złożonej oferty
  Wyświetleń: 4284
 715. Ogłoszenie o konsultacjach
  Wyświetleń: 4284
 716. obwieszczenie o wszczeciu postępowania w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia zmiana sposobu uzytkowaniahali magazynowej oraz budowa nowej w Dąbrówce
  Wyświetleń: 4280
 717. Ogłoszenie Burmistrza Gogolina o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 4279
 718. Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej dotycząca pozytywnego zaopinioniwania możliwości sfinansowania deficytu określonego w uchwale budżetowej Gminy Gogolin na 2013 rok
  Wyświetleń: 4278
 719. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 4275
 720. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 4274
 721. obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia przebudowa drogi powiatowej nr 1817 oraz nr 1831 - Ietap
  Wyświetleń: 4268
 722. Projekty uchwał na XLII Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 4267
 723. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina informujące o złożeniu przez ZDW Opole raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia budowa obwodnicy Malni i Choruli
  Wyświetleń: 4266
 724. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetu, Finansów i Planowania
  Wyświetleń: 4266
 725. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn Modernizacja magazynu olejów i smarów na terenie Górażdże Cement S.A. w Choruli
  Wyświetleń: 4265
 726. odwołanie od decyzji Burmistrza Gogolina o odmowie zgody na realizację przedsięwzięcia pn budowa zakładu produkcji paliw alternatywnych w Górażdżach
  Wyświetleń: 4263
 727. Zawiadomienie o XLIII Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 4261
 728. informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont nawierzchni ulicy Polnej w Kamionku
  Wyświetleń: 4257
 729. Wyniki otwartego konkursu ofert
  Wyświetleń: 4257
 730. Informacja Burmistrza Gogolina - konkurs na projekt logotypu
  Wyświetleń: 4255
 731. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Rekreacji i Zdrowia
  Wyświetleń: 4254
 732. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 4252
 733. Ogłoszenie o przetargach na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 4247
 734. obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn budowa hali magazynowej na wapno na terenie Jednostki Produkcyjnej w Górażdżach Lhoist S.A.
  Wyświetleń: 4246
 735. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji
  Wyświetleń: 4245
 736. Oświadczenia majątkowe złożone w 2013 roku
  Wyświetleń: 4245
 737. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina dotyczące zwołania zebrania wiejskiego w Górażdżach
  Wyświetleń: 4242
 738. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wydaniu decyzji środowiskowej dla zadania dodatkowy rurociąg w instalacji transportu gorących gazów do młynów cementu nr 1 i 4 z chłodnika rusztowego pieca nr 2 w Górażdże Cement S.A.
  Wyświetleń: 4240
 739. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia instalacja do magazynowania transportu i dozowanie suszonych osadów ściekowych do pieców obrotowych
  Wyświetleń: 4236
 740. Burmistrz Gogolina informuje, iż wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy zakładu mechaniki pojazdowej zlokalizowanego w Gogolinie.
  Wyświetleń: 4233
 741. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 4229
 742. Zawiadomienie o XXXI Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 4228
 743. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wykonanie w 2014 roku zadań publicznych gminy w zakresie kultury
  Wyświetleń: 4223
 744. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Integracji z Unią Europejską
  Wyświetleń: 4223
 745. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wydaniu decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwziecia modernizacja silosów cementu nr 1 i 7 w Cementowni Górazdze
  Wyświetleń: 4222
 746. Projekty uchwał na XXXIX Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 4220
 747. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 4220
 748. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko planu PGN
  Wyświetleń: 4219
 749. Obwieszczenie o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 4215
 750. Projekty uchwał na XIX Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie (2010-2014)
  Wyświetleń: 4215
 751. Wyniki otwartego konkursu w zakresie pomocy społecznej na 2014 rok
  Wyświetleń: 4212
 752. informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę oleju opałowego lekkiego dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Gogolinie
  Wyświetleń: 4208
 753. Burmistrz Gogolina informuje iż wydana została decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach oraz postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na srodowiski przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji w Malni
  Wyświetleń: 4207
 754. informacja Burmistrza Gogolina w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie magazynu oleju opałowego w Wydziale Produkcji Zakładów Górażdze Cement S.A. w Choruli
  Wyświetleń: 4205
 755. informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę oleju opałowego lekkiego dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Gogolinie w 2014r.
  Wyświetleń: 4203
 756. Obwieszczenie Burmistrz Gogolina o wszczeciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia budowa stacji kontenerowej tankowania oleju napędowego na terenie Zakładów Wapienniczych Lhoist S.A.
  Wyświetleń: 4203
 757. OBWIESZCZENIE BURMISTRZ GOGOLINA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI ŚRODOWISKOWEJ DLA ZADANIA INWESTYCJE W PARK MASZYNOWY I WDROŻENIE INNOWACJI W PROCESIE PRODUKCJI WYROBÓW CHRONIONYCH PATENTEM
  Wyświetleń: 4203
 758. Konsultacje w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Gogolin z organizacjami pozarządowymi na rok 2013
  Wyświetleń: 4199
 759. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn Rozbudowa Zakładu Farb Graficznych w Choruli
  Wyświetleń: 4199
 760. ogłoszenie przetargu nieograniczonego na dostawę jednego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla potrzeb Ochotniczej Straży Pożarnej w Odrowążu
  Wyświetleń: 4199
 761. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 4194
 762. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 4189
 763. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetu, Finansów i Planowania
  Wyświetleń: 4189
 764. informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przetarg nieograniczony na rewitalizację centrum miasta Gogolina- zagospodarowanie terenu wokół pieców wapienniczych
  Wyświetleń: 4188
 765. Burmistrz Gogolina informuje że w tut. Urzędzie został złożony wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie magazynu oleju opałowego na Wydziale Produkcji Górażdże Cement S.A.
  Wyświetleń: 4187
 766. Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert
  Wyświetleń: 4187
 767. Zawiadomienie o XI Sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 4187
 768. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 4186
 769. Informacja o złożeniu oferty
  Wyświetleń: 4181
 770. Projekty uchwał na XLI Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 4180
 771. Ogłoszenie o terminie wyłożenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 4179
 772. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Rekreacji i Zdrowia
  Wyświetleń: 4179
 773. Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 4177
 774. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu Ford Transit
  Wyświetleń: 4177
 775. Informacja o wyborze oferty na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej
  Wyświetleń: 4176
 776. Ogłoszenie Burmistrza Gogolina o konsultacjach
  Wyświetleń: 4172
 777. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wszczęciu postepowania w przedmiocie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegajacego na budowie stacji paliw wraz z obiektami towarzyszacymi i infrastrukturą techniczną w Gogolinie.
  Wyświetleń: 4171
 778. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Doraźnej
  Wyświetleń: 4171
 779. Burmistrz Gogolina informuje że w tut. Urzędzie został złożony wniosek o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie chodnika i kanalizacji deszczowej wzdłuż drogi wojew. nr 424 w Gogolinie
  Wyświetleń: 4165
 780. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzięcia pn budowa instalacji do redukcji emisji tlenków azotu z procesu wypału klinkieru w piecach obrotowych Cementowni Górażdże
  Wyświetleń: 4165
 781. Nabór członków komisji konkursowych otwartych konkursów ofert na 2015 rok
  Wyświetleń: 4160
 782. Zawiadomienie o wyjazdowym posiedzeniu Komisji Budżetu, Finansów i Planowania
  Wyświetleń: 4156
 783. obwieszczenie Burmistrz Gogolina o wydaniu decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. przebudowa drogi powiatowej nr 1831 O Gogolin - Kamień Śląski od km 5+003 do km 7+267 - II ETAP
  Wyświetleń: 4155
 784. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wydaniu decyzji o zmianie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia budowa obwodnicy Malni i Choruli w ciągu drogi wojewódzkiej nr 423
  Wyświetleń: 4153
 785. Uchwała Nr 744/2013 z dnia 30 stycznia 2014r. Regionalnej Izby Obrachunkoej w Opolu nt. opinii o prawidłowości planowanej kwoty dlugu
  Wyświetleń: 4153
 786. Zawiadomienie o XXVII Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 4153
 787. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wydaniu odmownej decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn Budowa zakładu produkcji paliw alternatywnych, wraz z instalacją produkcji energii cieplnej i podsuszania paliw alternatywnych w Górażdżach
  Wyświetleń: 4152
 788. Ogłoszenie o przetargu ofertowym na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 4152
 789. Burmistrz Gogolina informuje o złożeniu w tut. Urzędzie raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie hal produkcyjno-magazynowych z zapleczem socjalno-biurowo-laboratoryjnym w Choruli dla Firmy Chespa - Farby Graficzne
  Wyświetleń: 4151
 790. Zawiadomienie o zmianie terminu posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 4149
 791. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gogolin.
  Wyświetleń: 4146
 792. informacja o wyborze najkorzystnieszej oferty na budowę Ekomuzeum „Nasze wspólne dzieło” w Kamieniu Śląskim
  Wyświetleń: 4145
 793. informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę boiska wielofunkcyjnego w Górażdżach
  Wyświetleń: 4142
 794. Ogłoszenie o zamówieniu pn.” Przebudowa ulicy Słowackiego w Gogolinie”
  Wyświetleń: 4141
 795. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek za 2015 rok.
  Wyświetleń: 4141
 796. OBWIESZCZENIE Burmistrza Gogolina o uzyskaniu pozytywnej opinii projektu - „Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Gogolin na lata 2015-2018 z perspektywą na lata 2019-2022” wraz z Prognozą oddziaływania na na środowisko
  Wyświetleń: 4140
 797. Informacja dotycząca przyznanej przez Burmistrza Gogolina dotacji na realizację zadania publicznego
  Wyświetleń: 4135
 798. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o udziale społeczeństwa w opracowaniu Plany Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Gogolin na lata 2015-2020
  Wyświetleń: 4133
 799. Burmistrz Gogolina informuje iż nałożono obowiązek na ZDW Opole wykonania oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn budowa ciągu komunikacyjnego łączącego obwodnicę Malni i Choruli z drogą wojewódzką nr 424 oraz drogą powiatową nr 1831O
  Wyświetleń: 4127
 800. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina dotyczace zwołania zebrania w dzielnicy Gogolin-Strzebniów
  Wyświetleń: 4126
 801. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o nałożeniu postanowieniem obowiązku na inwestorze do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: „Budowa centrum sportów motorowych – Gogolin”
  Wyświetleń: 4126
 802. Ogłoszenie o wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego - realizacja w 2015 roku programu zdrowotnego
  Wyświetleń: 4126
 803. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Infrastruktury Komunalnej, Ładu, Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 4126
 804. ZAPYTANIE OFERTOWE dot. usługi pełnienia obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania o nazwie „CENTRUM PRZESIADKOWE GOGOLIN”
  Wyświetleń: 4125
 805. Burmistrz Gogolina informuje że w tut. Urzędzie został złożony wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji obsługi pojazdów z zapleczem socjalno - bytowym na dz.nr 68 k.m.1
  Wyświetleń: 4124
 806. informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę ulicy Lesnej w Gogolinie
  Wyświetleń: 4123
 807. decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn budowa stacji kontenerowej tankowania oleju napędowego na terenie Zakładów Wapienniczych Lhoist S.A..
  Wyświetleń: 4120
 808. OGŁOSZENIE BURMISTRZA GOGOLINA o przystąpieniu do sporządzenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 4119
 809. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wydaniu decyzji środowiskowej dla zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w Zakrzowie i Dabrówce
  Wyświetleń: 4109
 810. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert
  Wyświetleń: 4108
 811. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 4107
 812. INFORMACJA O WYNIKU NABORU na stanowisko: referent ds. świadczeń
  Wyświetleń: 4106
 813. DOŚ-III.7322.51.2016.AK
  Wyświetleń: 4101
 814. Wybory do PE 2019
  Wyświetleń: 4100
 815. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn zmiana sposobu użytkowania część hali magazynowej na halę produkcyjno magazynową przy ul. Kamiennej 86 w Gogolinie
  Wyświetleń: 4097
 816. Zawiadomienie o wyjazdowym posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji
  Wyświetleń: 4097
 817. Zawiadomienie o XXXIV Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 4094
 818. Ogłoszenie Burmistrza Gogolina o terminie wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gogolin
  Wyświetleń: 4093
 819. Obwieszczenie Burmistrz Gogolina o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i postanowieniu o odstapieniu od obowiazku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji - przebudowa drogi ul. Kościelna w Gogolinie
  Wyświetleń: 4092
 820. Projekty uchwał na IX Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 4092
 821. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 4091
 822. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn modernizacja silosów nr 2 i 8 w Cementowni Górażdże
  Wyświetleń: 4090
 823. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wykazach nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i do dzierżawy
  Wyświetleń: 4090
 824. Burmistrz Gogolina informuje iż wszczeto postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia budowa hali produkcyjno-magazynowej wraz z częścią socjalno-biurową działka nr 203/2, k.m.3 ul. Kamienna w Gogolinie
  Wyświetleń: 4089
 825. Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu dotycząca pozytywnego zaopiniowania prawidłowości planowanej kwoty długu w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2013-2022 Gminy Gogolin
  Wyświetleń: 4089
 826. Zawiadomienie o XXXVII Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 4088
 827. Zawiadomienie o I Sesji Gminnej Rady Seniorów
  Wyświetleń: 4085
 828. Odwołanie II Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 4081
 829. OBWIESZCZENIE o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn. „Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Gogolin na lata 2016-2020”
  Wyświetleń: 4077
 830. Obwieszczenie Burmistrz Gogolina o złożeniu poprawionego i uzupełnionego raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn Budowa obwodnicy Malni i Choruli w ciągu drogi wojewódzkiej nr 423
  Wyświetleń: 4077
 831. obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń gospodarczo-magazynowych na warsztat mechaniczny w Zakrzowie
  Wyświetleń: 4077
 832. Zawiadomienie o XXXIX Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 4077
 833. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę boiska wielofunkcyjnego w Kamieniu Śląskim
  Wyświetleń: 4076
 834. Zawiadomienie o XLVIII Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 4076
 835. Ogłoszenie o przetargach na sprzedaż nieruchomości gruntowych
  Wyświetleń: 4073
 836. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu Ford Escort
  Wyświetleń: 4072
 837. Zawiadomienie o IV Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 4071
 838. Konsultacje z przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi działającymi na terenie Gminy Gogolin
  Wyświetleń: 4068
 839. Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert
  Wyświetleń: 4068
 840. Zawiadomienie o LII Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 4068
 841. BURMISTRZ GOGOLINA OGŁASZA przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż prawa własności działki niezabudowanej oznaczonej numerem 677/64 z k.m. 3 obręb Kamień Śląski.
  Wyświetleń: 4066
 842. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 4065
 843. Informacja o złożeniu oferty
  Wyświetleń: 4061
 844. Ogłoszenie Burmistrza Gogolina
  Wyświetleń: 4060
 845. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o złożeniu przez inwestora Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn Budowa ciągu komunikacyjnego łączącego obwodnicę Malni, Choruli z drogą wojewódzką nr 424
  Wyświetleń: 4058
 846. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 4057
 847. Zawiadomienie o wyjazdowym posiedzeniu Komisji Infrastruktury Komunalnej, Ładu, Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 4057
 848. Zawiadomienie o XLI Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 4053
 849. Burmistrz Gogolina informuje iż wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na odbiorze powietrza z komina filtra odpylającego magazyn rozdrobnionych paliw zastępczych do chłodników rusztowych pieców
  Wyświetleń: 4050
 850. informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę boiska do piłki noznej na kompleksie rekreacyjno-sportowym w Kamieniu Śląskim
  Wyświetleń: 4049
 851. obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania stanowisko załadunku cementu luzem w Górażdże Cement S.A.
  Wyświetleń: 4049
 852. Informacja o złożonej ofercie
  Wyświetleń: 4042
 853. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o zwołaniu zebrania wiejskiego w Sołectwie Zakrzów na dzień 20 stycznia 2015r.
  Wyświetleń: 4042
 854. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o zwołaniu zebrania wiejskiegow w sołectwie Górażdże na dzień 02.02.2015
  Wyświetleń: 4041
 855. Zawiadomienie o V Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 4040
 856. Obwieszczenie Burmistrz Gogolina o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn zmiana sposobu użytkowania części istniejącej hali magazynowej przy ul Kamiennej 86 w Gogolinie na halę produkcyjno
  Wyświetleń: 4034
 857. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przebudowę ul. Pawła w Gogolinie
  Wyświetleń: 4034
 858. Przetarg na sprzedaż nieruchomości w Kamieniu Śląskim
  Wyświetleń: 4030
 859. Zawiadomienie o VIII Sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 4028
 860. Młodzieżowa Rada - kadencja 2019-2021
  Wyświetleń: 4025
 861. Uchwała Nr 564/2013 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej Gminy GOgolin na 2014 rok
  Wyświetleń: 4024
 862. Informacja dotycząca przetargu pisemnego na sprzedaż samochodu pożarniczego Star 200 Nr rej. ODB3574
  Wyświetleń: 4023
 863. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o złożeniu w tut. Urzędzie przez inwestora raportu oddziaływania na środowisko inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania części hali magazynowej na halę produkcyjną ul. Kamienna 86 Gogolin
  Wyświetleń: 4023
 864. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 4023
 865. Protokół VI Posiedzenia Gminnej Rady Seniorów
  Wyświetleń: 4021
 866. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji
  Wyświetleń: 4021
 867. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego
  Wyświetleń: 4019
 868. Burmistrz Gogolina informuje iż wszczęto postępowanie w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia budowa budowa instalacji hydratyzacji wapna na terenie Zakładów Wapienniczych LHOIST S.A. w Górażdżach
  Wyświetleń: 4018
 869. Obwieszczenie Burmistrz Gogolina o odstąpieniu od sporządzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Gogolin na lata 2014-2029”.
  Wyświetleń: 4017
 870. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego
  Wyświetleń: 4017
 871. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 4015
 872. Ogłoszenie Burmistrza Gogolina o wykazie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 4001
 873. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetu, Finansów i Planowania
  Wyświetleń: 4001
 874. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na zbieraniu, magazynowaniu segregacji odpadów nadających się do ponownego wykorzystania w przemyśle
  Wyświetleń: 3990
 875. Projekty uchwał na XI Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3989
 876. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3987
 877. Oświadczenia majątkowe złożone w 2017 r.
  Wyświetleń: 3986
 878. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o możliwości wglądu do złożonego raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn Rozbudowa Zakładu Farb Graficznych w Choruli. Inwestor Chespa Farby Graficzne Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 3982
 879. Projekty uchwał na XXXVII Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3980
 880. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn Rozbudowa Zakładu Farby Graficzne w Choruli
  Wyświetleń: 3973
 881. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia modernizacja silosów cementu nr 2 i 8 w Cementowni Górażdże
  Wyświetleń: 3972
 882. WG.III.6220.4.2017
  Wyświetleń: 3972
 883. Zawiadomienie o L Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3969
 884. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Infrastruktury Komunalnej, Ładu, Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 3969
 885. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji na realizację inwestycji drogowej "Budowa Obwodnicy Malni i Choruli w ciągu drogi wojewódzkiej nr 423"
  Wyświetleń: 3966
 886. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3966
 887. Zawiadomienie o XLIX Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3965
 888. OGŁOSZENIE BURMISTRZA GOGOLINA o terminie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ogrodu botanicznego
  Wyświetleń: 3963
 889. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań gminy w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
  Wyświetleń: 3962
 890. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3962
 891. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 3961
 892. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wydaniu decyzji odmawiającej Mo-Bruk S.A. z siedzibą w Niecwi zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie zakładu produkcji paliw alternatywnych, wraz z instalacją produkcji energii cieplnej ..."
  Wyświetleń: 3960
 893. Zawiadomienie o VII Posiedzeniu Gminnej Rady Seniorów
  Wyświetleń: 3960
 894. Informacja dotycząca przetargu pisemnego na sprzedaż samochodu pożarniczego Star 244 Nr rej. OKRG 368
  Wyświetleń: 3959
 895. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2012r.
  Wyświetleń: 3956
 896. informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont nawierzchni bitumicznej ul. Mickiewicza w Kamieniu Śląskim
  Wyświetleń: 3949
 897. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3949
 898. Zawiadomienie o XLV Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3948
 899. Wyniki otwartego konkursu - pomoc społeczna 2015
  Wyświetleń: 3943
 900. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wykonanie w 2015 roku zadań publicznych gminy w zakresie kultury
  Wyświetleń: 3938
 901. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w przedmiocie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn budowa obwodnicy Malni i Choruli w ciągu drogi wojewódzkiej nr 423
  Wyświetleń: 3935
 902. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3935
 903. Projekty uchwał na X Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3933
 904. Wybory do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gogolinie zarządzone na dzień 31 marca 2015r.
  Wyświetleń: 3933
 905. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert_kultura fizyczna_2015
  Wyświetleń: 3929
 906. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej
  Wyświetleń: 3929
 907. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty.
  Wyświetleń: 3927
 908. Zawiadomienie o XIV Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3924
 909. Wyniki otwartego konkursu ofert: kultura fizyczna 2017
  Wyświetleń: 3921
 910. Zawiadomienie o III Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3920
 911. Zawiadomienie o wyjazdowym posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Rekreacji i Zdrowia
  Wyświetleń: 3920
 912. Ogłoszenie Burmistrza Gogolina o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 3918
 913. Wykonanie tablicy informacyjnej dla projektu pn.: „Centrum Przesiadkowe w Gogolinie”.
  Wyświetleń: 3918
 914. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej
  Wyświetleń: 3916
 915. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3916
 916. Zawiadomienie o I Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3915
 917. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3913
 918. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o zwołaniu zebrania wiejskiego w Sołectwie Chorula na dzień 03.02.2015r.
  Wyświetleń: 3912
 919. Ogłoszenie o zakończeniu postępowania oraz wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 3912
 920. Zawiadomienie o zmianie porządku obrad I Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3909
 921. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn zmiana sposobu zagospodarowania terenu polegająca na wykonaniu toru doskonalenia jazdy przy lotnisku Kamień Śląski
  Wyświetleń: 3908
 922. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałycyh Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3906
 923. Zawiadomienie o XII Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3906
 924. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn zmiana sposobu zagospodarowania terenu na tor doskonalenia jazdy przy Lotnisku Kamień Śląski
  Wyświetleń: 3902
 925. Zaproszenie do składania ofert dotyczące wyboru agenta emisji obligacji komunalnych Gminy Gogolin.
  Wyświetleń: 3896
 926. Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż samochodu Star 244
  Wyświetleń: 3895
 927. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wydaniu postanowienia oraz decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn modernizacja układu odpylania transportu cementu oraz odpylania silosów nr 4 i 10 modernizacja silosów cementu nr 3 i 9
  Wyświetleń: 3893
 928. Projekty uchwał na XIII Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3893
 929. Informacja o złożeniu oferty
  Wyświetleń: 3892
 930. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn budowa centru sportów motorowych - Gogolin
  Wyświetleń: 3890
 931. OGŁOSZENIE BURMISTRZA GOGOLINA o terminie wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gogolin
  Wyświetleń: 3888
 932. Projekty uchwał na VIII Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3888
 933. Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gogolin
  Wyświetleń: 3888
 934. Zawiadomienie o VI Sesji Rady Miejskiej w Gogolinieie
  Wyświetleń: 3884
 935. Informacja o wydanym zezwoleniu na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych dla „Bacatj” Andrzej Wojciech Wojewodzic, ul. Grunwaldzka 35, 46-060 Prószków
  Wyświetleń: 3881
 936. Ogłoszenie Burmistrza Gogolina o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 3880
 937. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3880
 938. Ogłoszenie o terminie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 3879
 939. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji środowiskowej dla inwestycji pn Przebudowa odcinka drogi gminnej ulicy Kościelnej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3878
 940. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn budowa ciągu komunikacyjnego łączącego obwodnicę Malni, Choruli z drogą wojewódzką nr 424 oraz drogą powiatową nr 1831O
  Wyświetleń: 3877
 941. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn budowa hali magazynowej na wapno na terenie jednostki produkcyjnej w Górażdżach przez Lhoist S.A.
  Wyświetleń: 3877
 942. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn stanowisko załadunku cementu luzem na samochody z silosów nr 7 i 8
  Wyświetleń: 3876
 943. Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Gogolin za 2014 r.
  Wyświetleń: 3875
 944. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3868
 945. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3868
 946. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego w sprawie zmiany decyzji nr IN.V.7820.1.16.2012.EA z 24.08.2012 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 409 w rejonie miejscowości Strzelce Opolskie - Gogolin
  Wyświetleń: 3864
 947. Zawiadomienie o zmianie porządku obrad wspólnego posiedzenia Komisji Stałych Rady Miejskiej zwołanego na dzień 09.12.2013r.
  Wyświetleń: 3864
 948. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 3861
 949. Zawiadomienie o II Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3861
 950. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn przebudowa drogi powiatowej nr 1832O Gogolin - Chorula
  Wyświetleń: 3860
 951. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3859
 952. Zawiadomienie o VII Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3856
 953. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3855
 954. Uchwała Nr 18_2014 z dnia 31 stycznia 2014r. Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w uchwale budżetowej
  Wyświetleń: 3854
 955. Informacja o przyznanym dofinansowaniu dla Gminy Gogolin
  Wyświetleń: 3850
 956. Przetarg na zadanie pod nazwą "Termomodernizacji Urzędu Miejskiego w tym winda, przyłącze gazowe, kotłownia."
  Wyświetleń: 3839
 957. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Infrastruktury Komunalnej, Ładu, Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 3839
 958. Ogłoszenie o wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego - realizacja w 2015 roku programu zdrowotnego
  Wyświetleń: 3837
 959. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3837
 960. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego
  Wyświetleń: 3836
 961. Zawiadomienie o XLVI Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3836
 962. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 3834
 963. Uchwały Rady Miejskiej w Gogolinie 2018-2023
  Wyświetleń: 3830
 964. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałcyh Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3828
 965. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 3827
 966. Zawiadomienie o XLII Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3826
 967. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn przebudowa drogi powiatowej nr 1832 O Gogolin - Chorula od km 4+044 di km 6+944
  Wyświetleń: 3823
 968. Ogłoszenie Burmistrza Gogolina o terminie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gazociągu wysokiego ciśnienia
  Wyświetleń: 3823
 969. Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż samochodu Star 200
  Wyświetleń: 3821
 970. Projekty uchwał na XII Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3819
 971. Zawiadomienie o wyjazdowym posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Rekreacji i Zdrowia
  Wyświetleń: 3816
 972. Zawiadomienie o XI Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3813
 973. Ogłoszenie o wykazie nieruchomosci przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 3811
 974. Ogłoszenie Regulaminu konkursu „Nasze zwierzęta w dożynkowym korowodzie- fauna Gminy Gogolin”
  Wyświetleń: 3811
 975. Obwieszczenie Burmistrz Gogolina o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn modernizacja ukłdu odpylania transportu cementu oraz odpylania silosów nr 4 i 10 w Cementowni Górażdże S.A.
  Wyświetleń: 3809
 976. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwrunkowaniach dla przedsięwzięcia rozbudowa istniejącego budynku o część produkcyjną i magazynową ul. Kamienna 79, Gogolin, inwestor SENTREX
  Wyświetleń: 3808
 977. Ogłoszenie o naborze do rejestru kandydatów na członków rad nadzorczych spółek prawa handlowego z udziałem Gminy Gogolin
  Wyświetleń: 3804
 978. Uchwała Nr 536/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Gogolin na lata 2015-2024
  Wyświetleń: 3804
 979. Zawiadomienie o V Posiedzeniu Gminnej Rady Seniorów
  Wyświetleń: 3801
 980. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3800
 981. Wyniki otwartego konkursu ofert
  Wyświetleń: 3797
 982. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3795
 983. Terminy kolejnych kosultacji Gminnej Rady Seniorów
  Wyświetleń: 3794
 984. Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Miejskiej w Gogolinie za 2015 rok
  Wyświetleń: 3791
 985. WG.III.6220.10.2017
  Wyświetleń: 3791
 986. Obwieszczenie Burmistrz Gogolina o wydaniu decyzji środowiskowej i postanowienia dla przedsięwzięcia pn inwestycje w park maszynowy i wdrożenie inowacji w procesie produkcji wyrobów chronionych patentem w Zakładzie Gniotpol w Odrowążu
  Wyświetleń: 3790
 987. Zawiadomienie o Wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3790
 988. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Oświaty, kultury, Sportu, Rekreacji i Zdrowia
  Wyświetleń: 3789
 989. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3779
 990. Projekty uchwał na XIV Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3777
 991. Zawiadomienie o XLIV Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3775
 992. Ogłoszenie Burmistrza Gogolina o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 3773
 993. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o zwołaniu zebrania wiejskiego w Sołectwie Odrowąż na dzień 27.01.2015r.
  Wyświetleń: 3771
 994. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego
  Wyświetleń: 3771
 995. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3771
 996. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Rekreacji i Zdrowia
  Wyświetleń: 3770
 997. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych dla przedsięwzięcia pn Elektrociepłownia na biogaz o mocy elektrycznej do 1KW w miejscowości Zakrzów
  Wyświetleń: 3768
 998. Zawiadomienie o VIII Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3768
 999. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina z dnia 11 lutego 2015r. o zwołaniu zebrania Dzielnicy Gogolin-Karłubiec na dzień 25.02.2015r.
  Wyświetleń: 3764
 1000. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn Rurociągi filtrów U1P91 i U2P01 wraz z adaptacją filtrów na terenie Górażdże Cement S.A.
  Wyświetleń: 3761
 1001. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Strażnik Straży Miejskiej
  Wyświetleń: 3760
 1002. Projekty uchwał na V Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3759
 1003. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 3758
 1004. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3758
 1005. Zawiadomienie o VIII Posiedzeniu Gminnej Rady Seniorów
  Wyświetleń: 3752
 1006. Obwieszczenie Burmistrz Gogolina o wydaniu postanowienia o obowiązku przeprowadzenia przez inwestora Chespa Farby Graficzne Sp. z o.o.oceny oddziaływania na środowisko inwestycji pn rozbudowa zakładu farby graficzne w Choruli
  Wyświetleń: 3751
 1007. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o złożeniu przez inwestora raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: „zmiana sposobu zagospodarowania terenu polegająca na wykonaniu toru doskonalenia jazdy przy lotnisku Kamień Śląski”
  Wyświetleń: 3751
 1008. Gogolin: Przebudowa ul. Pawła w Gogolinie OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
  Wyświetleń: 3749
 1009. Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż samochodu Star 200
  Wyświetleń: 3745
 1010. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3743
 1011. Obwieszczenie Burmistrz Gogolina o wydaniu decyzji w której odmawia się Spółce Mo-Bruk zgody na realizację przedsięwzięcia pn budowa zakładu produkcji paliw alternatywnych wraz z instalacją produkcji energii cieplnej i podsuszania paliw alternatywnych
  Wyświetleń: 3742
 1012. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji Rurociągi filtrów U1P91 i U2PO1 w Górażdżach Cement S.A.
  Wyświetleń: 3740
 1013. Ogłoszenie Burmistrza Gogolina o wykazie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 3740
 1014. Zespół ds. rewitalizacji – zaproszenie do udziału w pracach Zespołu skierowane do przedstawicieli organizacji pozarządowych.
  Wyświetleń: 3740
 1015. Ogłoszenie Regulaminu konkursu fotograficznego „25-lecie Samorządu Terytorialnego – Gmina Gogolin wczoraj i dziś”
  Wyświetleń: 3738
 1016. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3738
 1017. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3737
 1018. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu Star
  Wyświetleń: 3736
 1019. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Budżetu, Finansów i Planowania oraz Komisji Oświaty, Kultury, Sportu Rekreacji i Zdrowia
  Wyświetleń: 3736
 1020. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn dodatkowy rurociąg w instalacji transportu gorących gazów do młynów cementu nr 1 i 4 z chłodnika rusztowego nr 2 w Cementowni
  Wyświetleń: 3735
 1021. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w roku 2014.
  Wyświetleń: 3730
 1022. Projekty uchwał na III Sesję RAdy Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3726
 1023. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3723
 1024. Zawiadomienie o XV Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3721
 1025. OGŁOSZENIE BURMISTRZA GOGOLINA o terminie wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Gogolin, wsi Kamionek i wsi Malnia
  Wyświetleń: 3719
 1026. Rekrutacja 2019/2020
  Wyświetleń: 3717
 1027. informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę sredniego samochodu ratowniczo-gasniczego dla potrzeb OSP Odrowąż
  Wyświetleń: 3715
 1028. Zawiadomienie o kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3715
 1029. Zawiadomienie o LI Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3712
 1030. Zawiadomienie o III posiedzeniu Gminnej Rady Seniorów
  Wyświetleń: 3708
 1031. Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż samochodu Ford Transit
  Wyświetleń: 3707
 1032. Uchwała Nr 565/2013 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o przedłożonym projkecie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Gogolin
  Wyświetleń: 3703
 1033. Ogłoszenie o przetargu na "Dowóz uczniów do przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy Gogolin na podstawie zakupu biletów miesięcznych"
  Wyświetleń: 3700
 1034. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji w sprawie wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym Gminy Gogolin na lata 2015 – 2019.
  Wyświetleń: 3699
 1035. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3699
 1036. Ogłoszenie Burmistrza Gogolina o terminie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Malnia
  Wyświetleń: 3697
 1037. Protokół VII Posiedzenia Gminnej Rady Seniorów
  Wyświetleń: 3696
 1038. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji
  Wyświetleń: 3692
 1039. Ogłoszenie Burmistrza Gogolina o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 3691
 1040. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Infrastruktury Komunalnej, Ładu, Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 3687
 1041. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3687
 1042. Zawiadomienie o LIII Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3685
 1043. Projekty uchwał na XV Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3683
 1044. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina z dnia 11 lutego 2015r. o zwołaniu zebrania wiejskiego w Dzielnicy Gogolin-Strzebniow na dzień 23.02.2015r.
  Wyświetleń: 3680
 1045. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2013r.
  Wyświetleń: 3679
 1046. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji zmieniającej ostateczną decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 3677
 1047. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o nałożeniu obowiązku na PGB Energetyka Sp. z o.o. do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanej inwestycji polegającej na budowie elektrociepłowni na biogaz o mocy 1MW
  Wyświetleń: 3673
 1048. Zawiadomienie o kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3673
 1049. Ocena oferty złożonej przez TSKN na Śląsku Opolskim
  Wyświetleń: 3668
 1050. OGŁOSZENIE BURMISTRZA GOGOLINA o odstąpieniu od sporządzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wsi Kamionek, wsi Malnia i miasta Gogolin
  Wyświetleń: 3668
 1051. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji środowiskowej dla inwestycji pn Modernizacja magazynu olejów i smarów na terenie Górażdże Cement S.A. w Choruli
  Wyświetleń: 3664
 1052. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Kultury Oświaty, SPortu, Rekreacji i Zdrowia
  Wyświetleń: 3664
 1053. DOŚ-III.7322.63.2016.AK
  Wyświetleń: 3659
 1054. Projekty uchwał na IV Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3659
 1055. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o zwołaniu zebrania wiejskiego w Sołectwie Malnia na dzień 04.02.2015r.
  Wyświetleń: 3651
 1056. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o podjęciu przez Radę Miejską w Gogolinie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Gogolin na lata 2014-2020
  Wyświetleń: 3647
 1057. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetu, Finansów i Planowania
  Wyświetleń: 3640
 1058. Obwieszczenie Starosty Krapkowickiego
  Wyświetleń: 3639
 1059. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o złożeniu przez Chespa Farby Graficzne Sp. z o.o. raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. Rozbudowa Zakładu Farby Graficzne w Choruli
  Wyświetleń: 3635
 1060. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o nałożeniu na ZDW w Opolu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji pn budowa obwodnicy Malni i Choruli w ciągu drogi wojewódzkiej nr 423 - zmiana decyzji o środowiskowych uwrunkowania
  Wyświetleń: 3634
 1061. Nieodpłatna pomoc prawna
  Wyświetleń: 3629
 1062. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na „Przebudowę ul. Parkowej w Gogolinie”
  Wyświetleń: 3624
 1063. Projekty uchwal na VII Sesję RAdy Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3622
 1064. Obwieszczenie
  Wyświetleń: 3621
 1065. OGŁOSZENIE BURMISTRZA GOGOLINA o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kamień Śląski
  Wyświetleń: 3620
 1066. Terminy kosultacji Gminnej Rady Seniorów - III kw. 2016 r.
  Wyświetleń: 3620
 1067. Zawiadomienie o VI Posiedzeniu Gminnej Rady Seniorów
  Wyświetleń: 3620
 1068. Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż samochodu Ford Escort
  Wyświetleń: 3617
 1069. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wykazach nieruchomości do sprzedaży i dzierżawy
  Wyświetleń: 3614
 1070. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3601
 1071. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina z dnia 11 lutego 2015r. o zwołaniu zebrania wiejskiego w Sołectwie Obrowiec na dzień 24.02.2015
  Wyświetleń: 3599
 1072. Wyniki otwartego konkursu - pomoc społeczna 2016
  Wyświetleń: 3599
 1073. Informacja o złożonej ofercie
  Wyświetleń: 3595
 1074. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina z dnia 30 stycznia 2015r. o zwołaniu zebrania wiejskiego w Sołectwie Kamionek na dzień 09.02.2015r.
  Wyświetleń: 3595
 1075. Zawiadomienie o IX Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3588
 1076. Zawiadomienie o X Sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3585
 1077. Projekt uchwały na II Rady Miejskiej w Gogolinie zwołanej na dzień 10.12.2014r.
  Wyświetleń: 3581
 1078. INFORMACJA O WYNIKU NABORU na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze – zastępcy komendanta straży miejskiej w Gogolinie.
  Wyświetleń: 3580
 1079. Informacja - nowe dowody osobiste
  Wyświetleń: 3578
 1080. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę ul. Pawła w Gogolinie
  Wyświetleń: 3578
 1081. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina z dnia 30 stycznia 2015r. o zwołaniu zebrania wiejskiego w Sołectwie Dąbrówka na dzień 11.02.2015r.
  Wyświetleń: 3578
 1082. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetu, Finansów i Planowania
  Wyświetleń: 3576
 1083. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 3574
 1084. Projekty uchwał na XVI Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3570
 1085. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3569
 1086. Zawiadomienie o II Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie zwołanej na dzień 10.12.2014r.
  Wyświetleń: 3564
 1087. Zawiadomienie o IX Sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3555
 1088. Ogłoszenie postępowania konkursowego z zakresu ochrony zdrowia
  Wyświetleń: 3552
 1089. Obwieszczenie
  Wyświetleń: 3545
 1090. Uchwała Nr 11/2015 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu.
  Wyświetleń: 3545
 1091. Zawiadomienie o XXXIX Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3543
 1092. OGŁOSZENIE BURMISTRZA GOGOLINA ​​​​​​​o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu górniczego „Tarnów Opolski – Wschód” w granicach gminy Gogolin - część „A”
  Wyświetleń: 3537
 1093. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetu, Finansów i Planowania
  Wyświetleń: 3534
 1094. informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług związanych z odbiorem oraz zagospodarowaniem odpadów komunalnych wytwarznych przez właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy Gogolin
  Wyświetleń: 3533
 1095. Zawiadomienie o X posiedzeniu Gminnej Rady Seniorów w Gogolinie
  Wyświetleń: 3529
 1096. Zawiadomienie o XVIII Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3529
 1097. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji
  Wyświetleń: 3527
 1098. Zawiadomienie o XLVII Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3521
 1099. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu
  Wyświetleń: 3517
 1100. Projekty uchwał na VI Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3516
 1101. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3515
 1102. Zarządzenia Burmistrza - 2017
  Wyświetleń: 3511
 1103. Ogłoszenie o wykazie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 3510
 1104. Obwieszczenie Marszałka Województwa Opolskiego
  Wyświetleń: 3507
 1105. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Rekreacji i Zdrowia
  Wyświetleń: 3507
 1106. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3501
 1107. Informacja o złożonej ofercie
  Wyświetleń: 3500
 1108. Ocena oferty złożonej przez Stowarzyszenie Sportowo-Rekreacyjne „KAMYKI”
  Wyświetleń: 3499
 1109. Zawiadomienie o XIII Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3499
 1110. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej
  Wyświetleń: 3498
 1111. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Termomodernizacji Urzędu Miejskiego w tym winda, przyłącze gazowe, kotłownia
  Wyświetleń: 3497
 1112. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wydaniu decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. budowa ciagu komunikacyjnego łączącego obwodnicę Malni, Choruli z drogą wojewódzką nr 424 oraz drogą powiatową nr 1831O
  Wyświetleń: 3495
 1113. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina z dnia 30 stycznia 2015r. o zwołaniu zebrania wiejskiego w Sołectwie Kamień Śląski na dzień 10.02.2015r.
  Wyświetleń: 3495
 1114. WG.III.6220.2.2017
  Wyświetleń: 3493
 1115. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek za 2016 rok.
  Wyświetleń: 3479
 1116. Informacja z otwarcia ofert "Centrum Przesiadkowe Gogolin"
  Wyświetleń: 3474
 1117. Obwieszczenie Starosty Krapkowickiego
  Wyświetleń: 3465
 1118. Wyniki przeprowadzonych postępowań konkursowych na wybór podmiotów na realizację w 2017 roku programów zdrowotnych.
  Wyświetleń: 3458
 1119. Uchwała Nr 572/2015 Składu Orzekającego Regionalnej izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu określonego w projekcie uchwały budżetowej gminy Gogolin na 2016 r.
  Wyświetleń: 3456
 1120. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dotyczy postępowania nr WG.I.271.15.2017 o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Przebudowa ulicy Słowackiego w Gogolinie”
  Wyświetleń: 3456
 1121. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3455
 1122. Ogłoszenie Burmistrza Gogolina
  Wyświetleń: 3446
 1123. Ogłoszenie o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 3439
 1124. Zawiadomienie o XVII Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3439
 1125. Ogłoszenie otwartego kunkursu ofert
  Wyświetleń: 3437
 1126. Ogłoszenie o konkursie fotograficznym
  Wyświetleń: 3436
 1127. OGŁOSZENIE BURMISTRZA GOGOLINA o zmianie terminu składania uwag do projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gogolin
  Wyświetleń: 3424
 1128. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa instalacji suszenia paliw zastępczych (alternatywnych) na terenie Górażdże Cement S.A. w Choruli”
  Wyświetleń: 3423
 1129. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego
  Wyświetleń: 3423
 1130. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa instalacji suszenia paliw zastępczych (alternatywnych) na terenie Górażdże Cement S.A. w Choruli”
  Wyświetleń: 3421
 1131. Projekty uchwał na XVIII Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3420
 1132. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. pn. „Budowa centrum sportów motorowych - Gogolin” wraz z obiektami towarzyszącymi i infrastrukturą techniczną
  Wyświetleń: 3418
 1133. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3417
 1134. Ogłoszenie o konsultacjach
  Wyświetleń: 3410
 1135. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 423 w m. Obrowiec
  Wyświetleń: 3409
 1136. Ocena oferty złożonej przez LKS Obrowiec
  Wyświetleń: 3404
 1137. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3399
 1138. Informacja o zgromadzeniu publicznym
  Wyświetleń: 3398
 1139. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa Zakładu Farb Graficznych w Choruli”
  Wyświetleń: 3394
 1140. Petycje do Burmistrza Gogolina 2017
  Wyświetleń: 3388
 1141. Kontrole wewnętrzne 2017
  Wyświetleń: 3387
 1142. Ogłoszenie o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 3386
 1143. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji doraźnej ds. rozpatrywania skarg
  Wyświetleń: 3385
 1144. Obwieszczenie dotyczące budowy gazociągu Zdzieszowice-Wrocław
  Wyświetleń: 3382
 1145. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji
  Wyświetleń: 3375
 1146. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o możliwości wypowiedzenia się w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Obrowiec i Gogolin"
  Wyświetleń: 3374
 1147. Ogłoszenie o zamówieniu pn. „Ogród miejski – nowe przestrzenie edukacji i rekreacji w centrum Gogolina”
  Wyświetleń: 3373
 1148. OGŁOSZENIE BURMISTRZA GOGOLINA o terminie wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gogolin
  Wyświetleń: 3371
 1149. OGŁOSZENIE BURMISTRZA GOGOLINA o terminie wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Malnia
  Wyświetleń: 3365
 1150. Uchwała Nr 535/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego określonego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Gogolin na 2015 rok
  Wyświetleń: 3365
 1151. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego
  Wyświetleń: 3364
 1152. Informacja o złożonej ofercie
  Wyświetleń: 3361
 1153. Zawiadomienie o IX Posiedzeniu Gminnej Rady Seniorów
  Wyświetleń: 3361
 1154. Projekt uchwały na II Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3360
 1155. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3360
 1156. Uchwała Nr 2/2016 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego uchwałą budżetową Gminy Gogolin na 2016 rok
  Wyświetleń: 3356
 1157. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „wydobyciu kruszywa naturalnego tj. piasku i pospółki z rzeki Odry..."
  Wyświetleń: 3352
 1158. Ogłoszenie o wykazie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 3350
 1159. WG.III.6220.10.2017
  Wyświetleń: 3350
 1160. Obwieszczenie Marszałka Województwa Opolskiego o zakończeniu postępowania w sprawie udzielenia Operatorowi Gazociągów Przesyłowych GAZ SYSTEM S.A. pozwolenia wodnoprawnego
  Wyświetleń: 3349
 1161. Ocena oferty złożonej przez Stowarzyszenie Fair Play
  Wyświetleń: 3337
 1162. Zawiadomienie o wspólnym wyjazdowym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3328
 1163. Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej
  Wyświetleń: 3325
 1164. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Roboty budowlane - Przebudowa ul. Parkowej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3323
 1165. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego
  Wyświetleń: 3322
 1166. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż łodzi - kutra
  Wyświetleń: 3320
 1167. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej
  Wyświetleń: 3315
 1168. Protokół VIII Posiedzenia Gminnej Rady Seniorów
  Wyświetleń: 3312
 1169. Projekty uchwał na XVII Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3310
 1170. Ogłoszenie o konsultacjach
  Wyświetleń: 3304
 1171. Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
  Wyświetleń: 3304
 1172. Zawiadomienie o XVI Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie.
  Wyświetleń: 3303
 1173. OGŁOSZENIE BURMISTRZA GOGOLINA o terminie wyłożenia do publicznego wglądu  projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Malnia
  Wyświetleń: 3298
 1174. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3298
 1175. Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Zastępca Komendanta Straży Miejskiej
  Wyświetleń: 3296
 1176. OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE – referent ds. świadczeń wychowawczych
  Wyświetleń: 3293
 1177. Uchwała Nr 14_2015 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w uchwale budżetowej
  Wyświetleń: 3293
 1178. Informacja o wyborze oferty na sprzedaż łodzi – kutra nr rej. KŻ- II-254 wraz z przyczepą podłodziową nr rej. OKR 2H78.
  Wyświetleń: 3291
 1179. Obwieszczenie Marszałka Województwa Opolskiego o zakończeniu postępowania w sprawie udzielenia Operatorowi Gazociągów Przesyłowych GAZ SYSTEM S.A. pozwolenia wodnoprawnego
  Wyświetleń: 3291
 1180. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego
  Wyświetleń: 3285
 1181. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: Referent ds. świadczeń
  Wyświetleń: 3285
 1182. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Centrum Przesiadkowe Gogolin”
  Wyświetleń: 3285
 1183. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o możliwości wypowiedzenia się w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. pn. „Budowa centrum sportów motorowych - Gogolin”
  Wyświetleń: 3281
 1184. Ogłoszenie o zamówieniu pn. Budowa ciągu komunikacyjnego łączącego obwodnicę Malni, Choruli z drogą powiatową nr 1831 O
  Wyświetleń: 3276
 1185. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert
  Wyświetleń: 3270
 1186. Projekty uchwał na XXII Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3270
 1187. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert
  Wyświetleń: 3267
 1188. WG.III.6220.4.2017
  Wyświetleń: 3265
 1189. Ocena oferty złożonej przez Uczniowski Klub Sportowy „ MAESTRO” na realizację zadania publicznego „Organizacja Mistrzostw Polski w 10 Tańcach i IV Ogólnopolskiego Turnieju Tańca o Puchar Burmistrza Gogolina.”
  Wyświetleń: 3258
 1190. Projekty uchwał na XXI Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3257
 1191. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert
  Wyświetleń: 3255
 1192. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Infrastruktury Komunalnej, Ładu, Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 3255
 1193. Ogłoszenie o przetargu pn. Przebudowa nawierzchni ścieżki pieszo-rowerowej ul. Pawła, Szpitalna w miejscowości Gogolin w ramach zadania „Ogród miejski – nowe przestrzenie edukacji i rekreacji w centrum Gogolina”
  Wyświetleń: 3254
 1194. WG.III.6220.12.2016
  Wyświetleń: 3252
 1195. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert
  Wyświetleń: 3246
 1196. Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert
  Wyświetleń: 3246
 1197. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert
  Wyświetleń: 3245
 1198. Obwieszczenie Marszałka Województwa Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia Operatorowi Gazociągów Przesyłowych GAZ SYSTEM S.A. pozwolenia wodnoprawnego
  Wyświetleń: 3243
 1199. Obwieszczenie o sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Gogolin
  Wyświetleń: 3243
 1200. Projekty uchwał na XXVIII Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3241
 1201. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Infrastruktury Komunalnej, Ładu, Porządku i Bezpieczeństwa publicznego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 3241
 1202. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego
  Wyświetleń: 3240
 1203. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetu, Finansów i Planowania
  Wyświetleń: 3239
 1204. Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas I szkół podstawowych w roku szkolnym 2017/2018
  Wyświetleń: 3237
 1205. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1829 O Kamień Śląski – Kosorowice na odcinku od km 0 + 000 do granicy powiatu”
  Wyświetleń: 3231
 1206. Zawiadomienia o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3224
 1207. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Rekreacji i Zdrowia
  Wyświetleń: 3224
 1208. Projekty uchwał na XXXVII Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3219
 1209. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wydaniu decyzji o zmianie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa Zakładu Farb Graficznych w Choruli”
  Wyświetleń: 3215
 1210. WG.III.6220.11.2016
  Wyświetleń: 3215
 1211. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert
  Wyświetleń: 3214
 1212. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty „Termomodernizację Urzędu Miejskiego w tym winda, przyłącze gazowe, kotłownia”
  Wyświetleń: 3210
 1213. Skład Rady Miejskiej w Gogolinie (2018-2023)
  Wyświetleń: 3210
 1214. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o możliwości wypowiedzenia się w przedmiocie wydania zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa Zakładu Farb Graficznych w Choruli”
  Wyświetleń: 3208
 1215. Projekty uchwał na XXXIX Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3208
 1216. Ogłoszenie o przetargach na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 3197
 1217. Obwieszczenie Marszałka Województwa Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia Operatorowi Gazociągów Przesyłowych GAZ SYSTEM S.A. pozwolenia wodnoprawnego
  Wyświetleń: 3194
 1218. Projekty uchwał na XXVI Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3194
 1219. WG.III.6220.11.2016
  Wyświetleń: 3192
 1220. Zawiadomienie o XLIII Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3192
 1221. Projekty uchwał na XIX Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3189
 1222. Uchwała Nr 573/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Gogolin na lata 2016-2022
  Wyświetleń: 3189
 1223. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3189
 1224. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3188
 1225. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wydaniu postanowienia o nałożeniu na Chespa Farby Graficzne Sp. z o.o. przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. Rozbudowa zakładu Farby Graficzne w Choruli
  Wyświetleń: 3183
 1226. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o przedłożeniu uwag i wniosków oraz wystąpieniu o opinie w postępowaniu w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięw. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Obrowiec i Gogolin”
  Wyświetleń: 3181
 1227. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Modernizacja instalacji odpylania załadunku klinkieru na wagony na terenie Górażdże Cement S.A. w Choruli”
  Wyświetleń: 3176
 1228. Ogłoszenie o wykazie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 3173
 1229. W związku z realizacją projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Gmina Gogolin zaprasza do składania ofert na: Dystrybucja kompostowników w oparciu o regulamin
  Wyświetleń: 3168
 1230. Zawiadomienie o XXXVIII Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3168
 1231. Burmistrz Gogolina informuje o złożeniu w tut. Urzędzie raportu oddziaływania na środowisko inwestycji polegającej na budowie stacji paliw z myjnią zlokalizowanej w Gogolinie ul. Pawła.
  Wyświetleń: 3162
 1232. Ogłoszenie o zamówieniu pn. „Remont toalet, remont korytarzy, wymiana drzwi w korytarzach, malowanie w Urzędzie – etap I – remont toalet”
  Wyświetleń: 3162
 1233. Projekty uchwał na XXX Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3160
 1234. Obwieszczenie Burmistrz Gogolina o wydaniu decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzięcia budowa gazociągu DN300MOP6,3MPa o długości 3800m w Obrowcu
  Wyświetleń: 3159
 1235. Informacja o wyniku naboru pracownika na zastępstwo
  Wyświetleń: 3153
 1236. DOŚ-III.7322.73.2016.AK
  Wyświetleń: 3152
 1237. Ogłoszenie o wynikach konkursu ofert
  Wyświetleń: 3145
 1238. Ogłoszenie wyników zapytania na wykonanie tablicy informacyjnej dla projektu pn.: „Centrum Przesiadkowe w Gogolinie”.
  Wyświetleń: 3143
 1239. Informacja o złożonej ofercie
  Wyświetleń: 3141
 1240. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert
  Wyświetleń: 3139
 1241. Wybory do Sejmu i Senatu 2019
  Wyświetleń: 3135
 1242. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o możliwości wypowiedzenia się w przedmiocie wydania decyzji o środ. uwarunkowaniach dla przedsięw. polegającego na „Rozbudowie instalacji do przetwarzania odpadów biodegradowalnych i zielonych w miejscowości Gogolin ..."
  Wyświetleń: 3130
 1243. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbudowie i przebudowie mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Chorula”
  Wyświetleń: 3112
 1244. Ogłoszenie o wykazie nieruchomości
  Wyświetleń: 3113
 1245. Informacja o złożonej ofercie
  Wyświetleń: 3111
 1246. Projekty uchwał na XXV Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3107
 1247. Petycje do Rady Miejskiej 2017
  Wyświetleń: 3105
 1248. WG.III.6220.10.2016
  Wyświetleń: 3103
 1249. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji do spraw rozpatrywania skarg
  Wyświetleń: 3102
 1250. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji do spraw rozpatrywania skarg.
  Wyświetleń: 3101
 1251. Obwieszczenie Marszałka Województwa Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia Operatorowi Gazociągów Przesyłowych GAZ SYSTEM S.A. pozwolenia wodnoprawnego
  Wyświetleń: 3099
 1252. Zdrowie
  Wyświetleń: 3097
 1253. Obwieszczenie Marszałka Województwa Opolskiego
  Wyświetleń: 3092
 1254. DOŚ-III.7322.76.2016.AK
  Wyświetleń: 3091
 1255. OGŁOSZENIE BURMISTRZA GOGOLINA o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gogolin
  Wyświetleń: 3087
 1256. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert
  Wyświetleń: 3085
 1257. Informacja o wyniku postępowania dot. usługi pełnienia obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania o nazwie „CENTRUM PRZESIADKOWE GOGOLIN”
  Wyświetleń: 3082
 1258. Obwieszczenie Marszałka Województwa Opolskiego
  Wyświetleń: 3082
 1259. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbudowie i przebudowie mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Chorula”
  Wyświetleń: 3079
 1260. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert
  Wyświetleń: 3078
 1261. Zawiadomienie o XX Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3077
 1262. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert
  Wyświetleń: 3076
 1263. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Modernizacja instalacji odpylania załadunku klinkieru na wagony na terenie Górażdże Cement S.A. w Choruli”
  Wyświetleń: 3072
 1264. Projekty uchwał na XX Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3061
 1265. Informacja o przyznaniu dotacji
  Wyświetleń: 3057
 1266. Ogłoszenie o wynikach konkursu ofert
  Wyświetleń: 3056
 1267. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Rekreacji i Zdrowia
  Wyświetleń: 3056
 1268. Wybory do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gogolinie na kadencję 2019-2021
  Wyświetleń: 3054
 1269. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina dotyczace zwołania zebrania w dzielnicy Gogolin-Strzebniów
  Wyświetleń: 3047
 1270. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3047
 1271. Ogłoszenie o wynikach konkursu ofert
  Wyświetleń: 3043
 1272. Archiwum nagrań sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3042
 1273. Ogłoszenie o zamówieniu pn. Przebudowa ul. Cz. Czosnykowskiego w Gogolinie
  Wyświetleń: 3042
 1274. Uchwała Nr 709/2016 z dnia 29 stycznia 2017r. Składu Orzekającego RIO nt. opinii o możliwości sfinansowania defictu określonego w uchwale budżetowej
  Wyświetleń: 3042
 1275. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Obrowiec gmina Gogolin”
  Wyświetleń: 3036
 1276. Ogłoszenie o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 3028
 1277. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Obrowiec gmina Gogolin”
  Wyświetleń: 3027
 1278. BURMISTRZ GOGOLINA OGŁASZA przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż prawa własności działek niezabudowanych oznaczonych numerami 76/14 i 76/28 z k.m. 2 obręb Chorula
  Wyświetleń: 3024
 1279. Ogłoszenie o zamówieniu pn. „Remont toalet, remont korytarzy, wymiana drzwi w korytarzach, malowanie w Urzędzie – etap I – remont toalet”
  Wyświetleń: 3023
 1280. Projekty uchwał na XXIV Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3022
 1281. Wybory do Gminnej Rady Seniorów 2019-2023
  Wyświetleń: 3021
 1282. Wykaz nieruchomości do sprzedaży i dzierżawy
  Wyświetleń: 3021
 1283. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert
  Wyświetleń: 3018
 1284. Wykaz nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż
  Wyświetleń: 3015
 1285. Wyniki otwartego konkursu ofert: kultura fizyczna 2018
  Wyświetleń: 3015
 1286. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowisk. uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1829 O Kamień Śląski – Kosorowice na odcinku od km 0 + 000 do granicy powiatu”
  Wyświetleń: 3012
 1287. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej
  Wyświetleń: 3011
 1288. Uchwała Nr 723/2015 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Gogolin
  Wyświetleń: 3003
 1289. WG.III.6220.12.2016
  Wyświetleń: 3002
 1290. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2992
 1291. Informacja o zamiarze zawarcia umowy w postępowaniu pn.: „Świadczenie usług związanych z odbiorem oraz zagospodarowaniem odpadów komunalnych, wytwarzanych przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy Tarnów Opolski”.
  Wyświetleń: 2991
 1292. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowisk. uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie instalacji do przetwarzania odpadów biodegradowalnych i zielonych w miejscowości Gogolin ..."
  Wyświetleń: 2991
 1293. W związku z realizacją projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Gmina Gogolin zaprasza do składania ofert na: Dystrybucja kompostowników w oparciu o regulamin
  Wyświetleń: 2982
 1294. Projekty uchwał na XXX Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2979
 1295. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2979
 1296. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina dotyczące zwołania zebrania wiejskiego w Górażdżach
  Wyświetleń: 2968
 1297. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o możliwości wypowiedzenia się w przedmiocie wydania decyzji o środow. uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1829 O Kamień Śląski – Kosorowice na odcinku od km 0 + 000 do granicy powiatu”
  Wyświetleń: 2966
 1298. Zawiadomienie o XXII Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2966
 1299. Zawiadomienie o XIX Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2964
 1300. Informacja dla rolników dot. suszy w 2018 r.
  Wyświetleń: 2963
 1301. BURMISTRZ GOGOLINA OGŁASZA przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej
  Wyświetleń: 2957
 1302. Projekty uchwały na XXVII Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2957
 1303. Petycje do Rady Miejskiej 2016
  Wyświetleń: 2956
 1304. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji
  Wyświetleń: 2954
 1305. Zawiadomienie o XXIII Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2951
 1306. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Przebudowa nawierzchni ścieżki pieszo-rowerowej ul. Pawła, Szpitalna w miejscowości Gogolin w ramach zadania „Ogród miejski – nowe przestrzenie
  Wyświetleń: 2947
 1307. Zawiadomienie o XXI Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2947
 1308. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dowóz uczniów do przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy Gogolin na podstawie zakupu biletów miesięcznych”
  Wyświetleń: 2946
 1309. Ogłoszenie Burmistrza Gogolina o przystąpieniu do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Chorula
  Wyświetleń: 2945
 1310. Zawiadomienie o XXVI Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2943
 1311. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetu, Finansów i Planowania
  Wyświetleń: 2937
 1312. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2925
 1313. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2923
 1314. Informacja z otwarcia ofert dot. postępowania pn.: Przebudowa nawierzchni ścieżki pieszo-rowerowej ul. Pawła, Szpitalna w miejscowości Gogolin w ramach zadania „Ogród miejski – nowe przestrzenie edukacji i rekreacji w centrum Gogolina”.
  Wyświetleń: 2915
 1315. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Obrowiec i Gogolin”
  Wyświetleń: 2915
 1316. Projekty uchwał na XXXVIII Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2912
 1317. Zawiadomienie o XXIX Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2912
 1318. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2911
 1319. OGŁOSZENIE BURMISTRZA GOGOLINA o terminie wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chorula
  Wyświetleń: 2905
 1320. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji
  Wyświetleń: 2904
 1321. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2904
 1322. Informacja o złożonej ofercie
  Wyświetleń: 2901
 1323. Zawiadomienie o XXXIV Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2897
 1324. W związku z realizacją projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Gmina Gogolin zaprasza do składania ofert na: Prelekcję nt. bioróżnorodności połączoną z degustacją
  Wyświetleń: 2892
 1325. WG.III.6220.9.2017
  Wyświetleń: 2891
 1326. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2890
 1327. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej
  Wyświetleń: 2885
 1328. Ogłoszenie o zamówieniu pn. „Termomodernizacja budynku szkoły oraz sali gimnastycznej PSP w Kamieniu Śl.”
  Wyświetleń: 2884
 1329. Pomoc Społeczna
  Wyświetleń: 2881
 1330. Projekty uchwał na XXXI Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2881
 1331. WG.III.6220.12.2017
  Wyświetleń: 2880
 1332. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w roku 2015.
  Wyświetleń: 2877
 1333. Zawiadomienie o XXVI Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2874
 1334. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert
  Wyświetleń: 2871
 1335. Zawiadomienie o kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2871
 1336. Zawiadomienie o XXV Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2865
 1337. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT w dniu 3.03.2017 r. dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr WG.I.271.8.2017 pn. „Remont toalet, remont korytarzy, wymiana drzwi w korytarzach, malowanie w ...
  Wyświetleń: 2862
 1338. OGŁOSZENIE BURMISTRZA GOGOLINA o terminie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kamień Śląski
  Wyświetleń: 2859
 1339. WG.III.6220.7.2017
  Wyświetleń: 2853
 1340. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Infrastruktury Komunalnej, Ładu, Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 2852
 1341. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Budowa ciągu komunikacyjnego łączącego obwodnicę Malni, Choruli z drogą powiatową nr 1831 O”
  Wyświetleń: 2849
 1342. WG.III.6220.11.2016
  Wyświetleń: 2845
 1343. Informacja o zamiarze zawarcia umowy w postępowaniu pn.: „Świadczenie usług związanych z odbiorem oraz zagospodarowaniem odpadów komunalnych, wytwarzanych przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy Gogolin”
  Wyświetleń: 2840
 1344. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie instalacji do przetwarzania odpadów biodegradowalnych i zielonych w miejscowości Gogolin, gmina Gogolin ..."
  Wyświetleń: 2840
 1345. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek za 2017 rok.
  Wyświetleń: 2835
 1346. Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa
  Wyświetleń: 2827
 1347. Przetarg na sprzedaż nieruchomości.
  Wyświetleń: 2817
 1348. Informacja o udzieleniu zamówienia nr WG.I.271.3.2017 pn. „Oczyszczanie miasta i gminy Gogolin w 2017r.”
  Wyświetleń: 2815
 1349. Zawiadomienie o XXX Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2815
 1350. Projekty uchwał na XXIII Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2801
 1351. Ogłoszenie o wyborach do Gminnej Rady Seniorów w Gogolinie
  Wyświetleń: 2793
 1352. Projekty uchwał na XXXIV Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2791
 1353. Projekty uchwał na XXXII Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2787
 1354. Zawiadomienie o kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2786
 1355. Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji w 2017 roku oraz statystycznej liczbie uczniów
  Wyświetleń: 2784
 1356. Zawiadomienie o XXIV Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2783
 1357. OGŁOSZENIE BURMISTRZA GOGOLINA o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 2775
 1358. Wyszukiwarka zaawansowana BIP
  Wyświetleń: 2773
 1359. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert - pomoc społeczna
  Wyświetleń: 2772
 1360. WG.III.6220.11.2016
  Wyświetleń: 2767
 1361. Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Remont toalet, remont korytarzy, wymiana drzwi w korytarzach, malowanie w Urzędzie – etap I – remont toalet.”
  Wyświetleń: 2762
 1362. Informacja o udzieleniu zamówienia nr WG.I.271.2.2017 pn. „Bieżąca konserwacja budynków i lokali zasobu mieszkalnego Gminy Gogolin na 2017r.”
  Wyświetleń: 2760
 1363. Uchwała Nr 708/2016 z dnia 29 stycznia 2016r. Składu Orzekającego RIO w Opolu nt. opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu
  Wyświetleń: 2760
 1364. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - „Ogród miejski – nowe przestrzenie edukacji i rekreacji w centrum Gogolina”
  Wyświetleń: 2758
 1365. OGŁOSZENIE Burmistrza Gogolina o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 2757
 1366. Petycje do Burmistrza Gogolina 2016
  Wyświetleń: 2757
 1367. WG.III.6220.2.2017
  Wyświetleń: 2745
 1368. Informacja o zgromadzeniu
  Wyświetleń: 2744
 1369. W związku z realizacją projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Gmina Gogolin zaprasza do składania ofert na: Przeprowadzenie warsztatów dla dorosłych i dzieci nt. rodzimych gatunków roślin z wykorzystaniem narzędzi dydaktycznych
  Wyświetleń: 2739
 1370. Informacja o zamiarze zawarcia umowy WG.I.271.3.2017
  Wyświetleń: 2735
 1371. OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GOGOLINA o zakończeniu postępowania oraz wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 2735
 1372. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz o Wykonawcach których oferty zostały odrzucone dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Ogród miejski – nowe przestrzenie edukacji i rekreacji w centrum Gogolina.
  Wyświetleń: 2735
 1373. Informacja Starosty Krapkowickiego
  Wyświetleń: 2730
 1374. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2728
 1375. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2728
 1376. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa ciągu komunikacyjnego łączącego obwodnicę Malni, Choruli z drogą powiatową nr 1831 O.”
  Wyświetleń: 2726
 1377. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2721
 1378. Informacja o zamiarze zawarcia umowy WG.I.271.2.2017
  Wyświetleń: 2716
 1379. Konsultacje w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gogolin
  Wyświetleń: 2711
 1380. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Rekreacji i Zdrowia
  Wyświetleń: 2711
 1381. Uchwała 520/2016 z dnia 13 grudnia 2016r. RIO nt. opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej
  Wyświetleń: 2701
 1382. Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert
  Wyświetleń: 2700
 1383. Protokół IX Posiedzenia Gminnej Rady Seniorów
  Wyświetleń: 2692
 1384. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2690
 1385. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 2685
 1386. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2682
 1387. Zawiadomienie o XXXII Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2682
 1388. Informacja o podjętej uchwale w sprawie scalenia i podziału nieruchomości w Odrowążu
  Wyświetleń: 2677
 1389. Polityka Mieszkaniowa
  Wyświetleń: 2676
 1390. Projekty uchwał na XXIX Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2675
 1391. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina
  Wyświetleń: 2672
 1392. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji
  Wyświetleń: 2672
 1393. Budżet Gminy Gogolin na 2019 rok
  Wyświetleń: 2669
 1394. Zawiadomienia o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2659
 1395. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko planu PGN
  Wyświetleń: 2655
 1396. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 2652
 1397. Zawiadomienie o XXVII Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2650
 1398. Zawiadomienie o XI Posiedzeniu Gminnej Rady Seniorów w Gogolinie I kadencji
  Wyświetleń: 2644
 1399. Petycje do Rady Miejskiej 2015
  Wyświetleń: 2642
 1400. Ogłoszenie o zamówieniu pn. „Dowóz uczniów do przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy Gogolin na podstawie zakupu biletów miesięcznych”
  Wyświetleń: 2641
 1401. Konsultacje z przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi działającymi na terenie Gminy Gogolin
  Wyświetleń: 2639
 1402. Zawiadomienie o XXVIII Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2627
 1403. WG.III.6220.7.2017
  Wyświetleń: 2625
 1404. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Infrastruktury Komunalnej, Ładu, Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 2621
 1405. Informacja o złożonej ofercie
  Wyświetleń: 2618
 1406. Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż samochodu KIA Pregio
  Wyświetleń: 2614
 1407. Wyniki otwartego konkursu - pomoc społeczna 2017
  Wyświetleń: 2614
 1408. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina z dnia 11 lutego 2015r. o zwołaniu zebrania Dzielnicy Gogolin-Karłubiec na dzień 25.02.2015r.
  Wyświetleń: 2608
 1409. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2602
 1410. Zawiadomienie o XXXIV Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2602
 1411. Regulamin naboru
  Wyświetleń: 2594
 1412. Informacja o udzieleniu zamówienia na „Oczyszczanie miasta i gminy Gogolin w 2018r.”.
  Wyświetleń: 2585
 1413. Projekty uchwał na XXXVI Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2574
 1414. WG.III.6220.1.2018
  Wyświetleń: 2570
 1415. Zawiadomienie o XV Sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2570
 1416. Zawiadomienie o XVI Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2567
 1417. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2565
 1418. Zawiadomienie o XII posiedzeniu Gminnej Rady Seniorów w Gogolinie
  Wyświetleń: 2565
 1419. Skład Gminnej Rady Seniorów II kadencji 2019-2023
  Wyświetleń: 2564
 1420. Informacja o złożonej ofercie
  Wyświetleń: 2558
 1421. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dotyczy postępowania nr WG.I.271.13.2017 o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Termomodernizacja budynku szkoły oraz Sali gimnastycznej PSP w Kamieniu Śl.”
  Wyświetleń: 2558
 1422. Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Gogolinie o zarządzeniu wyborów do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2554
 1423. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej
  Wyświetleń: 2546
 1424. Ogłoszenie o zamówieniu pn. Remont nawierzchni ul. Strzebniów w Gogolinie
  Wyświetleń: 2545
 1425. Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej
  Wyświetleń: 2539
 1426. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dotyczy postępowania nr WG.I.271.9.2017 o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Przebudowa ul. Cz. Czosnykowskiego w Gogolinie”
  Wyświetleń: 2534
 1427. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 2532
 1428. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT w dniu 5.05.2017 r. dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Remont nawierzchni ul. Strzebniów w Gogolinie.”
  Wyświetleń: 2531
 1429. Projekty uchwał na XL Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2527
 1430. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Rekreacji I Zdrowia
  Wyświetleń: 2525
 1431. Rekrutacja do szkół i przedszkoli 2020/2021
  Wyświetleń: 2524
 1432. Planowane polowania zbiorowe
  Wyświetleń: 2516
 1433. Zawiadomienie o XIII Sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2500
 1434. Zawiadomienie o XXXIII Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2500
 1435. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2497
 1436. Informacja o udzieleniu zamówienia nr WG.I.271.4.2017 pn. „Zimowe utrzymanie dróg”
  Wyświetleń: 2494
 1437. Uchwała 519/2016 z dnia 13 grudnia 2016r. RIO w Opolu nt. opinii o mozliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej
  Wyświetleń: 2491
 1438. Informacja o udzieleniu zamówienia pn. „Świadczenie usług związanych z odbiorem oraz zagospodarowaniem odpadów komunalnych, wytwarzanych przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy Tarnów Opolski”.
  Wyświetleń: 2488
 1439. Ogłoszenie o zamówieniu – postępowanie nr WG.I.271.5.2018 pn. „Przebudowa ul. Sportowej w Gogolinie”
  Wyświetleń: 2476
 1440. Ogłoszenie o konkursie "Rowerem w dożynkowym korowodzie"
  Wyświetleń: 2474
 1441. Projekty uchwał na XXXIII Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2472
 1442. Informacja o złożonej ofercie
  Wyświetleń: 2466
 1443. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert
  Wyświetleń: 2466
 1444. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetu, Finansów i Planowania
  Wyświetleń: 2465
 1445. Petycja
  Wyświetleń: 2459
 1446. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2456
 1447. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2455
 1448. W związku z realizacją projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Gmina Gogolin zaprasza do składania ofert na: Przeprowadzenie warsztatów dla dorosłych i dzieci nt. rodzimych gatunków roślin z wykorzystaniem narzędzi dydaktycznych
  Wyświetleń: 2453
 1449. W związku z realizacją projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Gmina Gogolin zaprasza do składania ofert na: wynajem toalet przenośnych wraz z usługą dostawy/odbioru na terenie kopalni Górażdże
  Wyświetleń: 2446
 1450. W związku z realizacją projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Gmina Gogolin zaprasza do składania ofert na: usługę poczęstunku na bazie naturalnych, lokalnych produktów spożywczych, promujących bioróżnorodność Gminy Gogolin...
  Wyświetleń: 2444
 1451. Raport o stanie Gminy Gogolin za rok 2018
  Wyświetleń: 2440
 1452. Zawiadomienie o XLII Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2439
 1453. Przetarg na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 2433
 1454. Informacja o zamiarze zawarcia umowy w postępowaniu nr WG.I.271.11.2017 pn. „Tworzenie i utrzymanie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla mieszkańców Gminy Tarnów Opolski”
  Wyświetleń: 2427
 1455. OGŁOSZENIE BURMISTRZA GOGOLINA o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Malnia
  Wyświetleń: 2427
 1456. Zarządzenie o wyborach do Gminnej Rady Seniorów II kadencji
  Wyświetleń: 2426
 1457. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dotyczy postępowania nr WG.I.271.8.2017 o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Remont toalet, remont korytarzy, wymiana drzwi w korytarzach, malowanie w Urzędzie – etap I – remont toalet”
  Wyświetleń: 2420
 1458. Petycje do Burmistrza Gogolina 2015
  Wyświetleń: 2419
 1459. Zawiadomienie o XXXI Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2416
 1460. OGŁOSZENIE BURMISTRZA GOGOLINA o terminie wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Chorula
  Wyświetleń: 2413
 1461. Informacja o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2408
 1462. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT w dniu 14.02.2017 r. dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Remont toalet, remont korytarzy, wymiana drzwi w korytarzach, malowanie w Urzędzie – etap I...
  Wyświetleń: 2400
 1463. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Budżetu, Finansów i Planowania i Komisji Infrastruktury Komunalnej, Ładu, Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 2397
 1464. BURMISTRZ GOGOLINA OGŁASZA Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2391
 1465. Informacja o wyniku naboru pracownika na zastępstwo
  Wyświetleń: 2391
 1466. Informacja o zamiarze zawarcia umowy WG.I.271.4.2017
  Wyświetleń: 2385
 1467. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w roku 2016.
  Wyświetleń: 2384
 1468. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 2383
 1469. Ogłoszenie o wyniku konkursu ofert
  Wyświetleń: 2380
 1470. Ochrona powietrza
  Wyświetleń: 2377
 1471. Ogłoszenie o wyniku konkursu ofert
  Wyświetleń: 2371
 1472. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego
  Wyświetleń: 2363
 1473. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2361
 1474. Informacji o podstawowej kwocie dotacji w placówkach prowadzonych przez inne organy niż Gmina Gogolin
  Wyświetleń: 2344
 1475. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT w dniu 20.03.2017 r. dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa ul. Cz. Czosnykowskiego w Gogolinie.”
  Wyświetleń: 2343
 1476. Raporty o stanie gminy
  Wyświetleń: 2340
 1477. Powołanie komisji konkursowej_konkurs na dyrektora PSP nr 2 w Gogolinie
  Wyświetleń: 2337
 1478. Zawiadomienie o XXXVI Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2332
 1479. Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 2328
 1480. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 2326
 1481. Zawiadomienie o kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2324
 1482. WG.III.6220.10.2017
  Wyświetleń: 2321
 1483. nformacja o zamiarze zawarcia umowy w postępowaniu nr WG.I.271.10.2017 pn. „Tworzenie i utrzymanie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla mieszkańców Gminy Gogolin”
  Wyświetleń: 2320
 1484. Wyniki otwartego konkursu ofert
  Wyświetleń: 2317
 1485. Informacja o wyniku naboru na wolne urzędnicze stanowisko - Strażnika Straży Miejskiej w Gogolinie.
  Wyświetleń: 2306
 1486. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Aktualizacja 24.04.2020r.
  Wyświetleń: 2293
 1487. Przetarg na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 2287
 1488. W związku z realizacją projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Gmina Gogolin zaprasza do składania ofert na: obsługę medyczną uczestników wycieczki rowerowej organizowanej w ramach projektu pn.: Promocja bioróżnorodności Gminy Gogolin...
  Wyświetleń: 2282
 1489. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Rekreacji i Zdrowia
  Wyświetleń: 2281
 1490. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Budżetu, Finansów i Planowania oraz Komisji Infrastruktury Komunalnej, Ładu, Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 2280
 1491. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT w dniu 18.05.2017 r. dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Termomodernizacja budynku szkoły oraz sali gimnastycznej PSP w Kamieniu Śl.”
  Wyświetleń: 2275
 1492. BURMISTRZ GOGOLINA OGŁASZA przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż prawa własności działki niezabudowanej
  Wyświetleń: 2273
 1493. Projekty uchwał na XXXV Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2270
 1494. W związku z realizacją projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Gmina Gogolin zaprasza do składania ofert na usługę zabawową dla dzieci z wykorzystaniem klocków drewnianych
  Wyświetleń: 2270
 1495. INI.I.7840.1.67.2017.WP
  Wyświetleń: 2269
 1496. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT w dniu 17.08.2017 r. dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa ulicy Słowackiego w Gogolinie”
  Wyświetleń: 2268
 1497. W związku z realizacją projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Gmina Gogolin zaprasza do składania ofert na: usługę gastronomiczną polegającą na wykonaniu jajecznicy w plenerze w ramach projektu pn.: Promocja bioróżnorodności ...
  Wyświetleń: 2268
 1498. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 2259
 1499. Postanowienie o zwołaniu I sesji Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 2255
 1500. INFORMACJA O WYNIKU NABORU na stanowisko: referent ds. świadczeń
  Wyświetleń: 2254
 1501. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 2253
 1502. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2239
 1503. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2236
 1504. Protokół X Posiedzenia Gminnej Rady Seniorów
  Wyświetleń: 2235
 1505. Zawiadomienie Informuje się mieszkańców Gminy Gogolin, iż w dniu 18 sierpnia 2015r. (wtorek) o godz. 15.30 w Sali Posiedzeń Urzędu Miejskiego w Gogolinie odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Budżetu, Finansowania i Planowania oraz Komisji Oświaty, Ku
  Wyświetleń: 2230
 1506. Zawiadomienie o XL Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2230
 1507. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 2228
 1508. Informacja o udzieleniu zamówienia pn. „Świadczenie usług związanych z odbiorem oraz zagospodarowaniem odpadów komunalnych, wytwarzanych przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy Gogolin”
  Wyświetleń: 2227
 1509. Projekty uchwał na LIV Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2223
 1510. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej za rok 2016.
  Wyświetleń: 2223
 1511. BURMISTRZ GOGOLINA OGŁASZA - przetargi na nieruchomości
  Wyświetleń: 2222
 1512. Zawiadomienie o XVI Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2220
 1513. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego
  Wyświetleń: 2219
 1514. Informacja o udzieleniu zamówienia pn. „Tworzenie i utrzymanie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla mieszkańców Gminy Gogolin”.
  Wyświetleń: 2218
 1515. Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 2214
 1516. W związku z realizacją projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Gmina Gogolin zaprasza do składania ofert na: usługę przewodnika podczas wycieczki rowerowej szlakiem gogolińskich form ochrony przyrody, organizowanej w ramach projektu...
  Wyświetleń: 2213
 1517. Ogłoszenie o konkursie
  Wyświetleń: 2210
 1518. Projekty uchwał na XLII Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2200
 1519. KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKTÓW UCHWAŁ W SPRAWIE UCHWALENIA STATUTÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY GOGOLIN
  Wyświetleń: 2194
 1520. Zawiadomienia o posiedzeniu Komisji Budżetu, Finansów i Planowania
  Wyświetleń: 2189
 1521. Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert w zakresie kultury
  Wyświetleń: 2188
 1522. Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 2185
 1523. Komunikat dot. rekrutacji do szkół i przedszkoli
  Wyświetleń: 2185
 1524. Zarządzenia Burmistrza - 2018
  Wyświetleń: 2184
 1525. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2174
 1526. Uchwały Rady Miejskiej w Gogolinie 2018-2023
  Wyświetleń: 2163
 1527. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 2154
 1528. Zawiadomienie o XLI Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2154
 1529. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dotyczy postępowania nr WG.I.271.14.2017 o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dowóz uczniów do przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy Gogolin...
  Wyświetleń: 2153
 1530. Punkty zbierania odpadów powstających w gospodarstwach rolnych
  Wyświetleń: 2150
 1531. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2149
 1532. Zawiadomienie o XXXV Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2146
 1533. INFORMACJA o wyniku naboru na wolne urzędnicze stanowisko –  Strażnika Straży Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2143
 1534. Projekty uchwał na XLV Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2142
 1535. Przetarg na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 2141
 1536. WG.III.6220.10.2017
  Wyświetleń: 2140
 1537. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2140
 1538. Ogłoszenie o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 2139
 1539. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2139
 1540. Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości
  Wyświetleń: 2138
 1541. Informacja o złożonej ofercie
  Wyświetleń: 2135
 1542. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 2133
 1543. Zapytanie ofertowe dot. przeprowadzenia kampanii edukacyjno-informacyjnej w ramach projektu pn. Promocja bioróżnorodności Gminy Gogolin - "Nie tylko dzieciaki kochają rośliny i zwierzaki"
  Wyświetleń: 2130
 1544. Kontrole wewnętrzne 2018 r
  Wyświetleń: 2127
 1545. Zarządzenie Burmistrza Gogolina z 5 listopada 2018 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Publicznego Przedszkola nr 1 w Gogolinie
  Wyświetleń: 2120
 1546. Informacja o zamiarze zawarcia umowy nr WG.I.271.23.2017 pn. „Oczyszczanie miasta i gminy Gogolin w 2018r.”
  Wyświetleń: 2113
 1547. Projekty uchwał na XLIII Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2110
 1548. Informacja o zamiarze zawarcia umowy w postępowaniu nr WG.I.271.22.2017 pn. „Tworzenie i utrzymanie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla mieszkańców Gminy Tarnów Opolski”
  Wyświetleń: 2108
 1549. INI.I.746.18.2017.MK
  Wyświetleń: 2098
 1550. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora szkoły
  Wyświetleń: 2098
 1551. W związku z realizacją projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Gmina Gogolin zaprasza do składania ofert na: ubezpieczenie NNW uczestników wycieczki rowerowej w ramach projektu pn.: Promocja bioróżnorodności Gminy Gogolin...
  Wyświetleń: 2090
 1552. W związku z realizacją projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Gmina Gogolin zaprasza do składania ofert na: Wykonanie tablic edukacyjno-zabawowych w obrębie ścieżki edukacyjnej na terenie utworzonego Ogrodu miejskiego w Gogolinie.
  Wyświetleń: 2086
 1553. Ogłoszenie i wyniki II przetargu na sprzedaż samochodu marki STAR 244 L
  Wyświetleń: 2083
 1554. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert
  Wyświetleń: 2075
 1555. Projekty uchwał na XLI Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2075
 1556. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dotyczy postępowania nr WG.I.271.12.2017 o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Remont nawierzchni ul. Strzebniów w Gogolinie”
  Wyświetleń: 2073
 1557. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2072
 1558. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2063
 1559. Informacja o udzieleniu zamówienia pn. „Tworzenie i utrzymanie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla mieszkańców Gminy Tarnów Opolski”.
  Wyświetleń: 2057
 1560. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2056
 1561. W związku z realizacją projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Gmina Gogolin zaprasza do składania ofert na wykonanie prelekcji nt. bioróżnorodności połączonej z degustacją
  Wyświetleń: 2050
 1562. ZARZĄDZENIE Nr Or.I.0050.75.2018 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
  Wyświetleń: 2045
 1563. Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko Dyrektora Publicznego Przedszkola nr 1 w Gogolinie
  Wyświetleń: 2044
 1564. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 2043
 1565. Ogłoszenie o wykazie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 2043
 1566. Przetarg na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 2037
 1567. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert
  Wyświetleń: 2031
 1568. Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 2025
 1569. Przetarg na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 2019
 1570. Ogłoszenie o naborze pracownika na zastępstwo
  Wyświetleń: 2012
 1571. Ogłoszenie i wyniki przetargu na sprzedaż samochodu marki STAR 244 L
  Wyświetleń: 2011
 1572. W związku z realizacją projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Gmina Gogolin zaprasza do składania ofert na: 1) wykonanie przedstawienia ekologicznego, 2) przeprowadzenie warsztatów ekologicznych
  Wyświetleń: 2010
 1573. W związku z realizacją projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Gmina Gogolin zaprasza do składania ofert na usługę zabawową dla dzieci z wykorzystaniem klocków drewnianych
  Wyświetleń: 2009
 1574. WG.III.6220.13.2017
  Wyświetleń: 2009
 1575. Informacja o zamiarze zawarcia umowy w postępowaniu nr WG.I.271.19.2017 pn. „Bieżąca konserwacja budynków i lokali zasobu mieszkalnego Gminy Gogolin na 2018r.”.
  Wyświetleń: 2005
 1576. W związku z realizacją projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Gmina Gogolin zaprasza do składania ofert na wykonanie koncertu instrumentalny w plenerze
  Wyświetleń: 2003
 1577. Informacja o otrzymanym wsparciu
  Wyświetleń: 1997
 1578. Ogłoszenie o wyniku konkursu ofert
  Wyświetleń: 1997
 1579. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora szkoły
  Wyświetleń: 1990
 1580. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w Gminie Gogolin na 2019 rok.
  Wyświetleń: 1987
 1581. Oświadczenia majątkowe złożone w 2019 r.
  Wyświetleń: 1978
 1582. Zawiadomienie o XIII posiedzeniu Gminnej Rady Seniorów w Gogolinie
  Wyświetleń: 1963
 1583. Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 1957
 1584. Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż samochodu KIA Pregio
  Wyświetleń: 1957
 1585. Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert w zakresie pomocy społecznej.
  Wyświetleń: 1956
 1586. Budżet Gminy Gogolin na 2020 rok
  Wyświetleń: 1950
 1587. Informacja o wyniku naboru do rejestru kandydatów na członków rad nadzorczych spółek prawa handlowego z udziałem Gminy Gogolin
  Wyświetleń: 1950
 1588. Ogłoszenie o naborze pracownika na zastępstwo
  Wyświetleń: 1947
 1589. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 1946
 1590. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 1944
 1591. Powołanie komisji konkursowej_konkurs na dyrektora PSP Kamień Śl.
  Wyświetleń: 1944
 1592. WG.III.6220.4.2018
  Wyświetleń: 1944
 1593. GL.ZUZ.3.421.9.2018.BS
  Wyświetleń: 1940
 1594. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 1939
 1595. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 1937
 1596. OGŁOSZENIE BURMISTRZA GOGOLINA o zakończeniu postępowania oraz wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 1935
 1597. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 1935
 1598. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 1932
 1599. Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 1931
 1600. Ogłoszenie o zamówieniu – postępowanie nr WG.I.271.1.2018 pn.: „Budowa drogi gminnej w Malni”.
  Wyświetleń: 1929
 1601. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 1926
 1602. Informacja o złożonej ofercie
  Wyświetleń: 1924
 1603. Informacja o udzieleniu zamówienia na „Tworzenie i utrzymanie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla mieszkańców Gminy Tarnów Opolski”.
  Wyświetleń: 1919
 1604. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 1915
 1605. Zawiadomienie o XIV Sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 1914
 1606. Informacja o zamiarze zawarcia umowy w postępowaniu nr WG.I.271.20.2017 pn. „Zarządzanie i administrowanie gminnym zasobem mieszkaniowym i lokalami użytkowymi Gminy Gogolin na 2018 rok”.
  Wyświetleń: 1913
 1607. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji
  Wyświetleń: 1908
 1608. Protokół XI Posiedzenia Gminnej Rady Seniorów
  Wyświetleń: 1908
 1609. Zawiadomienie o XLVII Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 1899
 1610. Protokoły i wykazy głosowań z Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie (2018-2023)
  Wyświetleń: 1895
 1611. Przetarg na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 1892
 1612. W związku z realizacją projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Gmina Gogolin zaprasza do składania ofert na: organizację pokazu zwierząt oraz upominki dla uczestników pokazu.
  Wyświetleń: 1892
 1613. Informacja o zamiarze zawarcia umowy w postępowaniu nr WG.I.271.21.2017 pn. „Tworzenie i utrzymanie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla mieszkańców Gminy Gogolin”
  Wyświetleń: 1885
 1614. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Strażnik Straży Miejskiej
  Wyświetleń: 1885
 1615. Ogłoszenie o wyborze agenta emisji obligacji komunalnych Gminy Gogolin
  Wyświetleń: 1882
 1616. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora przedszkola
  Wyświetleń: 1880
 1617. Ogłoszenie konkursu „Ozdabiamy Plac Benedyktyński na Wielkanoc”
  Wyświetleń: 1877
 1618. Oświadczenia majątkowe złożone w 2018 r.
  Wyświetleń: 1877
 1619. Zawiadomienie o XLV Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie (zmiana numeracji sesji)
  Wyświetleń: 1862
 1620. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT w dniu 4.07.2017 r. dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dowóz uczniów do przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy Gogolin...
  Wyświetleń: 1858
 1621. Zawiadomienie o XIV posiedzeniu Gminnej Rady Seniorów w Gogolinie
  Wyświetleń: 1857
 1622. WG.III.6220.12.2017
  Wyświetleń: 1853
 1623. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 1853
 1624. Wykaz lokali do najmu
  Wyświetleń: 1847
 1625. Informacja o udzieleniu zamówienia na „Tworzenie i utrzymanie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla mieszkańców Gminy Gogolin”.
  Wyświetleń: 1845
 1626. Wyniki otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2019 roku zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej
  Wyświetleń: 1845
 1627. WG.III.6220.12.2017
  Wyświetleń: 1840
 1628. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej
  Wyświetleń: 1840
 1629. Oświadczenia majątkowe złożone przez Burmistrza Gogolina i Radnych Gminy Gogolin na 2 miesiące przed upływem kadencji.
  Wyświetleń: 1831
 1630. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert
  Wyświetleń: 1830
 1631. Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 1828
 1632. Wykaz nieruchomości do sprzedaży
  Wyświetleń: 1828
 1633. W związku z realizacją projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Gmina Gogolin zaprasza do składania ofert na: Wynajem namiotu wraz z ławkami na 150 osób wraz z usługą złożenia/rozłożenia na terenie kopalni Górażdże.
  Wyświetleń: 1824
 1634. Wyniki otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2020 roku zadań publicznych gminy w zakresie kultury fizycznej
  Wyświetleń: 1820
 1635. W związku z realizacją projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Gmina Gogolin zaprasza do składania ofert na: obsługę medyczną uczestników wycieczki rowerowej organizowanej w ramach projektu pn.: Promocja bioróżnorodności Gminy Gogolin...
  Wyświetleń: 1812
 1636. Informacja o zamiarze zawarcia umowy w postępowaniu nr WG.I.271.18.2017 pn. „Świadczenie usług związanych z odbiorem oraz zagospodarowaniem odpadów komunalnych, wytwarzanych przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy...
  Wyświetleń: 1810
 1637. INFORMACJA O ODSTĄPIENIU od strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 1806
 1638. Protokoły i wykazy głosowań z Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie (2018-2023)
  Wyświetleń: 1806
 1639. Informacja o wyniku naboru
  Wyświetleń: 1801
 1640. Klauzule informacyjne dla aktów stanu cywilnego, o zmianie imienia i nazwiska, dowodów osobistych oraz ewidencji ludności
  Wyświetleń: 1798
 1641. WG.III.6220.12.2017
  Wyświetleń: 1796
 1642. Taryfa za wodę i ścieki dla gminy Gogolin, ogłoszona dnia 22 maja 2018 roku
  Wyświetleń: 1791
 1643. WG.III.6220.11.2016
  Wyświetleń: 1791
 1644. Projekty uchwał na XLVI Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 1789
 1645. Informacja o złożonej ofercie
  Wyświetleń: 1782
 1646. Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż samochodu
  Wyświetleń: 1776
 1647. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Rekreacji I Zdrowia
  Wyświetleń: 1769
 1648. Petycje do Burmistrza Gogolina 2018
  Wyświetleń: 1768
 1649. Wyniki otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2019 roku zadań publicznych gminy w zakresie kultury
  Wyświetleń: 1766
 1650. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 1764
 1651. Zawiadomienie o XVII Posiedzenie Gminnej Rady Seniorów w Gogolinie
  Wyświetleń: 1761
 1652. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek za 2018 rok.
  Wyświetleń: 1760
 1653. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 1757
 1654. W związku z realizacją projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Gmina Gogolin zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi multimedialnej związanej z pokazem zwierząt
  Wyświetleń: 1756
 1655. Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadania z zakresu ochrony zdrowia
  Wyświetleń: 1748
 1656. INI.I.746.18.2017.MK
  Wyświetleń: 1747
 1657. Wykaz nieruchomości do sprzedaży
  Wyświetleń: 1743
 1658. Oświadczenia majątkowe radnych Rady Miejskiej w Gogolinie za 2017 rok
  Wyświetleń: 1742
 1659. Informacja o udzieleniu zamówienia na „Zarządzanie i administrowanie gminnym zasobem mieszkaniowym i lokalami użytkowymi Gminy Gogolin na 2018 rok”.
  Wyświetleń: 1735
 1660. Projekty uchwał na XLVII Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 1734
 1661. Ogłoszenie o zamówieniu – postępowanie nr WG.I.271.3.2018 pn.: „Przebudowa ul. Matejki w Gogolinie”.
  Wyświetleń: 1719
 1662. Zawiadomienie o XXXIV Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 1711
 1663. WG.III.6220.11.2017
  Wyświetleń: 1710
 1664. Informacja o zamiarze zawarcia umowy w postępowaniu nr WG.I.271.17.2017 pn. „Świadczenie usług związanych z odbiorem oraz zagospodarowaniem odpadów komunalnych, wytwarzanych przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy...
  Wyświetleń: 1709
 1665. Projekty uchwał na XLVIII Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 1704
 1666. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 1692
 1667. Projekty uchwał na LII Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 1690
 1668. Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego
  Wyświetleń: 1687
 1669. Oświadczenia majątkowe radnych złożone w związku z początkiem kadencji 2018-2023
  Wyświetleń: 1681
 1670. Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 1678
 1671. Informacja o zamiarze zawarcia umowy w postępowaniu nr WG.I.271.24.2017 pn. „Zimowe utrzymanie dróg”
  Wyświetleń: 1677
 1672. Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 1676
 1673. WG.III.6220.2.2018
  Wyświetleń: 1675
 1674. Lista szkół Gminy Gogolin, które otrzymały wsparcie finansowe w ramach Priorytetu 3 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa
  Wyświetleń: 1674
 1675. WG.III.6220.13.2017
  Wyświetleń: 1671
 1676. Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowych
  Wyświetleń: 1664
 1677. Projekty uchwał na XLIX Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 1662
 1678. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetu, Finansów i Planowania
  Wyświetleń: 1660
 1679. Protokół XII Posiedzenia Gminnej Rady Seniorów
  Wyświetleń: 1658
 1680. OGŁOSZENIE BURMISTRZA GOGOLINA o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 1657
 1681. Przetarg nieograniczony pn.: Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Wierzbowej w Gogolinie w ramach projektu „Czas na rower – Budowa ścieżek pieszo – rowerowych w Aglomeracji Opolskiej”
  Wyświetleń: 1652
 1682. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 1651
 1683. Wykaz jednostek oświatowych w Gminie Gogolin
  Wyświetleń: 1651
 1684. Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 1650
 1685. Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadania z zakresu ochrony zdrowia, polegającego na realizacji gminnego programu polityki zdrowotnej pn. „Program przeciwdziałania wadom postawy u dzieci w Gminie Gogolin
  Wyświetleń: 1648
 1686. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert z zakresu kultury na 2019 rok
  Wyświetleń: 1647
 1687. Projekty uchwał na L Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 1647
 1688. Ogłoszenie o zamówieniu – WYKONANIE OGÓLNODOSTĘPNEJ I NIEKOMERCYJNEJ INFRASTRUKTURY REKREACYJNEJ W RAMACH PROJEKTU "SPOTKAJMY SIĘ W CENTRUM– STWORZENIE MIEJSCA REKREACJI I INTEGRACJI W MIEJSCOWOŚCI GÓRAŻDŻE” w ramach zadania Budowa Placu Spotkań...
  Wyświetleń: 1644
 1689. Informacje Wydziału Oświaty i Rekreacji
  Wyświetleń: 1641
 1690. Projekty uchwał na LV Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 1638
 1691. Informacja o udzieleniu zamówienia na „Zimowe utrzymanie dróg”.
  Wyświetleń: 1636
 1692. Informacja o wyniku konkursu na stanowisko dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Gogolinie
  Wyświetleń: 1631
 1693. Przetarg na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 1627
 1694. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert
  Wyświetleń: 1624
 1695. Informacja o udzieleniu zamówienia pn. „Świadczenie usług związanych z odbiorem oraz zagospodarowaniem odpadów komunalnych, wytwarzanych przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy Tarnów Opolski”.
  Wyświetleń: 1623
 1696. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dotyczy postępowania nr WG.I.271.1.2018 o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Budowa drogi gminnej w Malni”.
  Wyświetleń: 1614
 1697. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 1611
 1698. Dowóz uczniów
  Wyświetleń: 1610
 1699. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr WG.I.271.4.2018 pn.: „Dowóz uczniów do przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy Gogolin na podstawie zakupu biletów miesięcznych
  Wyświetleń: 1601
 1700. Projekty uchwał na LIII Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 1596
 1701. Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadania z zakresu ochrony zdrowia polegającego na realizacji gminnego programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki nowotworowej Gminy Gogolin na lata 2016-2020”
  Wyświetleń: 1595
 1702. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Gogolinie
  Wyświetleń: 1594
 1703. Projekty uchwał na XLIV Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 1594
 1704. Aktualności oświatowe
  Wyświetleń: 1588
 1705. Wykaz nieruchomości do dzierżawy
  Wyświetleń: 1578
 1706. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 1566
 1707. Projekty uchwał na LI Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 1565
 1708. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 1563
 1709. Zawiadomienie o XV posiedzeniu Gminnej Rady Seniorów w Gogolinie
  Wyświetleń: 1561
 1710. Opieka Zdrowotna w Gminie Gogolin
  Wyświetleń: 1559
 1711. Zawiadomienie o II Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 1557
 1712. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 1556
 1713. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT w dniu 23.03.2018 r. dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa ul. Matejki w Gogolinie”
  Wyświetleń: 1555
 1714. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr WG.I.271.5.2018 pn.: „Przebudowa ul. Sportowej w Gogolinie”
  Wyświetleń: 1555
 1715. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 1554
 1716. Obowiązek nauki
  Wyświetleń: 1553
 1717. Oświadczenie majątkowe złożone przez Burmistrza Gogolina w związku z początkiem kadencji 2018-2023
  Wyświetleń: 1553
 1718. Projekty uchwał na LVIII Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 1552
 1719. Ogłoszenie o zamówieniu – postępowanie nr WG.I.271.2.2019 pn.: „Budowa parkingu w Gogolinie na działkach nr 1202, 455/5, 314/2, 1438 obręb Karłubiec”
  Wyświetleń: 1544
 1720. Informacja o złożonej ofercie
  Wyświetleń: 1541
 1721. Informacja o wyniku konkursu na stanowisko dyrektora w GBP w Gogolinie
  Wyświetleń: 1539
 1722. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert
  Wyświetleń: 1538
 1723. OGŁOSZENIE BURMISTRZA GOGOLINA o terminie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gogolin
  Wyświetleń: 1533
 1724. Informacja o udzieleniu zamówienia pn. „Świadczenie usług związanych z odbiorem oraz zagospodarowaniem odpadów komunalnych, wytwarzanych przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy Gogolin”
  Wyświetleń: 1528
 1725. Ogłoszenie o zamówieniu – postępowanie nr WG.I.271.6.2018 pn. „Budowa drogi na działce nr 937/1, obręb Gogolin 1”
  Wyświetleń: 1523
 1726. Uchwały Gminnej Rady Seniorów 2019-2023
  Wyświetleń: 1522
 1727. WG.III.6220.2.2018
  Wyświetleń: 1522
 1728. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert
  Wyświetleń: 1520
 1729. Przetarg nieograniczony pn.: "Budowa wraz z rozbudową drogi gminnej, ulicy Dębowej i ulicy Krótkiej w Gogolinie" - nr postępowania WG.I.271.3.2020
  Wyświetleń: 1518
 1730. Wyniki otwartego konkursu ofert
  Wyświetleń: 1518
 1731. WG.III.6220.2.2018
  Wyświetleń: 1517
 1732. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT w dniu 22.01.2018 r. dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa drogi gminnej w Malni.”
  Wyświetleń: 1516
 1733. Zawiadomienie o XVI Sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 1506
 1734. Projekty uchwał na II Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 1504
 1735. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o decyzji udzielającej pozwolenia na budowę obejmującego przebudowę linii kolejowej E30
  Wyświetleń: 1501
 1736. Rozeznanie cenowe w celu oszacowania wartości zamówienia na wykonanie zadania pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy rowu A-3 w obszarze miejscowości Gogolin”
  Wyświetleń: 1501
 1737. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji
  Wyświetleń: 1501
 1738. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dotyczy postępowania nr WG.I.271.3.2018 o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Przebudowa ul. Matejki w Gogolinie.”
  Wyświetleń: 1501
 1739. IN.I.746.9.2018.MK
  Wyświetleń: 1500
 1740. Informacja o udzieleniu zamówienia „Bieżąca konserwacja budynków i lokali zasobu mieszkalnego Gminy Gogolin na 2018r.”.
  Wyświetleń: 1500
 1741. Ogłoszenie o zamówieniu – postępowanie nr OSP.271.1.2018 pn. „Dostawa średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla potrzeb OSP Gogolin”
  Wyświetleń: 1500
 1742. WG.III.6220.6.2018
  Wyświetleń: 1488
 1743. Ogłoszenie o zamówieniu – postępowanie nr WG.I.271.4.2018 pn. „Dowóz uczniów do przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy Gogolin na podstawie zakupu biletów miesięcznych”
  Wyświetleń: 1486
 1744. Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Gogolin na lata 2008-2032
  Wyświetleń: 1485
 1745. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 1482
 1746. Ogłoszenie o zamówieniu – postępowanie nr WG.I.271.1.2019 pn.: Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczenia magazynowego na Izbę Tradycji w ramach projektu
  Wyświetleń: 1480
 1747. Projekty uchwał na LVI Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 1480
 1748. Wzory wniosków
  Wyświetleń: 1477
 1749. Przetarg nieograniczony pn.: Utworzenie "Centrum Bioróżnorodności w Gogolinie" w nieczynnym wyrobisku wapienia - nr postępowania WG.I.271.7.2019
  Wyświetleń: 1476
 1750. Sprawozdania finansowe za 2018r.- Straż Miejska w Gogolinie
  Wyświetleń: 1475
 1751. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Infrastruktury Komunalnej, Ładu, Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 1475
 1752. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w Gminie Gogolin na 2020 rok.
  Wyświetleń: 1472
 1753. INFORMACJA O OTWARTYM I KONKURENCYJNYM NABORZE KANDYDATÓW NA RACHMISTRZÓW TERENOWYCH
  Wyświetleń: 1470
 1754. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina w sprawie wniesienia zażalenia przez Silesia Ring Sp. z o.o. Sp. k. na postanowienie z dnia 22 czerwca 2018 r.
  Wyświetleń: 1468
 1755. Projekty uchwał na LVII Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 1468
 1756. Przetarg nieograniczony pn.: "Świadczenie usług związanych z odbiorem oraz zagospodarowaniem odpadów komunalnych wytwarzanych przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z terenu gminy Gogolin"
  Wyświetleń: 1466
 1757. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina
  Wyświetleń: 1464
 1758. Powołanie komisji konkursowej_konkurs na dyrektora PP nr 3 w Gogolinie
  Wyświetleń: 1463
 1759. WG.III.6220.4.2018
  Wyświetleń: 1463
 1760. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT w dniu 22.03.2018 r. dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. WYKONANIE OGÓLNODOSTĘPNEJ I NIEKOMERCYJNEJ INFRASTRUKTURY REKREACYJNEJ W RAMACH PROJEKTU...
  Wyświetleń: 1457
 1761. WG.III.6220.2.2018
  Wyświetleń: 1457
 1762. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr OSP.271.1.2018 pn.: „Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla potrzeb OSP Gogolin”
  Wyświetleń: 1456
 1763. Zawiadomienie o XVII Sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 1449
 1764. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Rekreacji I Zdrowia
  Wyświetleń: 1448
 1765. WG.III.6220.5.2018
  Wyświetleń: 1445
 1766. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania
  Wyświetleń: 1444
 1767. Protokół XIV Posiedzenia Gminnej Rady Seniorów
  Wyświetleń: 1443
 1768. Zawiadomienia o posiedzeniach Gminnej Rady Seniorów
  Wyświetleń: 1443
 1769. Zawiadomienie o LVII Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 1443
 1770. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dotyczy postępowania nr WG.I.271.2.2018 o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „WYKONANIE OGÓLNODOSTĘPNEJ I NIEKOMERCYJNEJ INFRASTRUKTURY REKREACYJNEJ W RAMACH PROJEKTU "SPOTKAJMY SIĘ W CENTRUM...
  Wyświetleń: 1438
 1771. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 1435
 1772. Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 1433
 1773. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert
  Wyświetleń: 1433
 1774. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 1426
 1775. WG.III.6220.8.2018
  Wyświetleń: 1426
 1776. Ogłoszenie Burmistrza Gogolina o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 1423
 1777. Zawiadomienie o XLVI Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 1420
 1778. Zawiadomienie o LIII Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 1415
 1779. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina dotyczące zwołania zebrania wiejskiego w Zakrzowie
  Wyświetleń: 1414
 1780. WG.III.6220.4.2018
  Wyświetleń: 1413
 1781. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert
  Wyświetleń: 1412
 1782. Informacja o złożonej ofercie
  Wyświetleń: 1411
 1783. WG.VI.6220.13.2015
  Wyświetleń: 1411
 1784. Zawiadomienie o LIV Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 1411
 1785. Zawiadomienie o III Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 1410
 1786. Zawiadomienie o LII Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 1409
 1787. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 1409
 1788. Zawiadomienie o L Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 1408
 1789. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 1405
 1790. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina dotyczące zwołania zebrania wiejskiego w Malni.
  Wyświetleń: 1403
 1791. WG.III.6220.7.2018
  Wyświetleń: 1402
 1792. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT w dniu 9.07.2018 r. dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr WG.I.271.5.2018 pn. „ Przebudowa ul. Sportowej w Gogolinie”.
  Wyświetleń: 1401
 1793. Protokół XIII Posiedzenia Gminnej Rady Seniorów
  Wyświetleń: 1401
 1794. Zawiadomienie o kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 1400
 1795. GKI.6733.13.2018
  Wyświetleń: 1398
 1796. Wykaz nieruchomości do dzierżawy
  Wyświetleń: 1398
 1797. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina dotyczące zwołania zebrania wiejskiego w Dąbrówce
  Wyświetleń: 1397
 1798. Ogłoszenie o naborze na stanowisko Dyrektora Zespołu Rekreacyjno-Sportowego w Gogolinie
  Wyświetleń: 1396
 1799. Zawiadomienie o XLVIII Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 1394
 1800. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 1392
 1801. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 1392
 1802. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT w dniu 11.04.2019 r. dot. postępowania pn. Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Wierzbowej w Gogolinie w ramach projektu „Czas na rower – Budowa ścieżek pieszo – rowerowych w Aglomeracji Opolskiej”
  Wyświetleń: 1389
 1803. GL.ZUZ.3.421.9.2018.BS
  Wyświetleń: 1382
 1804. Projekty uchwał na I Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 1381
 1805. WG.III.6220.3.2018
  Wyświetleń: 1380
 1806. Zawiadomienie o XVI posiedzeniu Gminnej Rady Seniorów w Gogolinie
  Wyświetleń: 1373
 1807. Informacja z otwarcia ofert w dniu 19.02.2019 r.dot. przetargu nieograniczonego nr WG.I.271.1.2019 pn. Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczenia magazynowego na Izbę Tradycji w ramach projektu
  Wyświetleń: 1372
 1808. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 1371
 1809. Informacja o przyznaniu dotacji
  Wyświetleń: 1369
 1810. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Rekreacji i Zdrowia
  Wyświetleń: 1367
 1811. Informacja o złożonej ofercie
  Wyświetleń: 1366
 1812. Uchwały z IX Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 29 maja 2019 r.
  Wyświetleń: 1366
 1813. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 1365
 1814. Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowej
  Wyświetleń: 1364
 1815. Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji w 2018 roku po I aktualizacji
  Wyświetleń: 1364
 1816. Informacja z otwarcia ofert w dniu 25.03.2019 r. dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa parkingu w Gogolinie na działkach nr 1202, 455/5, 314/2, 1438 obręb Karłubiec”
  Wyświetleń: 1362
 1817. Ogłoszenie Burmistrza Gogolina o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 1361
 1818. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT w dniu 28.06.2018 r. dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „ Dowóz uczniów do przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy Gogolin na podstawi
  Wyświetleń: 1357
 1819. Zawiadomienie o XLIV Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 1356
 1820. Informacja dotycząca przyznanej przez Burmistrza Gogolina dotacji na realizację zadania publicznego
  Wyświetleń: 1355
 1821. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 1350
 1822. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 1345
 1823. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa parkingu w Gogolinie na działkach nr 1202, 455/5, 314/2, 1438 obręb Karłubiec”
  Wyświetleń: 1344
 1824. Sprawozdania finansowe Gminy Gogolin za 2018r
  Wyświetleń: 1342
 1825. Zasady wynajmowania lokali
  Wyświetleń: 1342
 1826. Przetarg na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 1340
 1827. Dnia 29.02.2020 r. od godz. 11.30 do 12.30 odbędzie się zgromadzenie publiczne przy Centrum Przesiadkowym PKP w Gogolinie
  Wyświetleń: 1339
 1828. Program Polityki Zdrowotnej
  Wyświetleń: 1337
 1829. Zmiana - OGŁOSZENIE BURMISTRZA GOGOLINA o terminie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kamień Śląski – część 2
  Wyświetleń: 1335
 1830. Zawiadomienie o VII Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 1334
 1831. Zawiadomienie o LV Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 1333
 1832. Protokoły z posiedzeń Gminnej Rady Seniorów II kadencja
  Wyświetleń: 1326
 1833. Informacja o wyniku naboru na stanowisko Dyrektora Zespołu Rekreacyjno-Sportowego w Gogolinie
  Wyświetleń: 1325
 1834. Oświadczenia majątkowe radnych Rady Miejskiej w Gogolinie za 2018 rok
  Wyświetleń: 1325
 1835. Zamówienia Publiczne
  Wyświetleń: 1325
 1836. WG.III.6220.1.2018
  Wyświetleń: 1324
 1837. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr WG.I.271.6.2018 pn.: „Budowa drogi na działce nr 937/1, obręb Gogolin 1"
  Wyświetleń: 1324
 1838. Ogólnopolska Karta Seniora
  Wyświetleń: 1323
 1839. OGŁOSZENIE BURMISTRZA GOGOLINA o przystąpieniu do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gogolin
  Wyświetleń: 1321
 1840. Ogłoszenie o zamówieniu – postępowanie nr WG.I.271.3.2019 pn.: Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczenia magazynowego na Izbę Tradycji w ramach projektu pn.:
  Wyświetleń: 1314
 1841. Zawiadomienie o XLIX Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 1309
 1842. Informacja o złożonej ofercie
  Wyświetleń: 1308
 1843. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w roku 2017.
  Wyświetleń: 1308
 1844. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina dotyczące zwołania zebrania wiejskiego w Choruli
  Wyświetleń: 1305
 1845. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 1304
 1846. Czas na rower - Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Aglomeracji Opolskiej
  Wyświetleń: 1303
 1847. WG.VI.6220.13.2015
  Wyświetleń: 1298
 1848. Wspólne posiedzenie Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 1298
 1849. Informacja o zamiarze zawarcia umowy w postępowaniu nr WG.I.271.7.2018 pn. „Świadczenie usług związanych z odbiorem oraz zagospodarowaniem odpadów komunalnych, wytwarzanych przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy
  Wyświetleń: 1297
 1850. Zamówienia publiczne poniżej kwoty 130 000 zł
  Wyświetleń: 1293
 1851. Informacja z otwarcia ofert w dniu 28.03.2019 r. - przetarg nieograniczony, postępowanie - WG.I.271.3.2019
  Wyświetleń: 1289
 1852. Informacja z otwarcia ofert w dniu 14.09.2018 r. dot. przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla potrzeb OSP Gogolin”
  Wyświetleń: 1285
 1853. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Infrastruktury Komunalnej, Ładu, Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 1284
 1854. WG.III.6220.6.2018
  Wyświetleń: 1280
 1855. Zaproszenie do składania ofert dotyczące wyboru agenta emisji obligacji komunalnych Gminy Gogolin.
  Wyświetleń: 1279
 1856. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 1277
 1857. SKO.40.1670.2018.oś
  Wyświetleń: 1276
 1858. Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert
  Wyświetleń: 1275
 1859. Kontrole wewnętrzne 2019 r.
  Wyświetleń: 1274
 1860. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania pn. Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczenia magazynowego na Izbę Tradycji w ramach projektu pn.: ”Izba Tradycji w Kamieniu Śląskim – wizytówką dorobku kulturowego na lokalnym szlaku turystycznym”
  Wyświetleń: 1272
 1861. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej
  Wyświetleń: 1269
 1862. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
  Wyświetleń: 1268
 1863. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert z zakresu pomocy społecznej na 2020 rok
  Wyświetleń: 1267
 1864. WG.III.6220.6.2018
  Wyświetleń: 1265
 1865. Informacja o przyznaniu dofinansowania
  Wyświetleń: 1264
 1866. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej
  Wyświetleń: 1264
 1867. Projekty uchwał na XLII Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 1262
 1868. Sprawozdania finansowe Urzędu Miejskiego w Gogolinie za 2018r
  Wyświetleń: 1261
 1869. Protokół XV Posiedzenia Gminnej Rady Seniorów
  Wyświetleń: 1258
 1870. WG.III.6220.8.2018
  Wyświetleń: 1258
 1871. Przetarg nieograniczony pn.: "Założenie i pielęgnacja łąk kwietnych w Gogolinie wraz z pozyskaniem i konfekcjonowaniem nasion" - nr postępowania WG.I.271.1.2020
  Wyświetleń: 1257
 1872. Informacja o udzieleniu zamówienia pn.”Bieżąca konserwacja budynków i lokali zasobu mieszkalnego Gminy Gogolin na 2019r.”
  Wyświetleń: 1253
 1873. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 1251
 1874. REMONDIS Sp. z o.o. Zakład Produkcji Paliw Alternatywnych w Górażdżach
  Wyświetleń: 1250
 1875. W związku z realizacją projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej Gmina Gogolin zaprasza do składania ofert na wykonanie koncepcji ochrony in-situ siedlisk oraz gatunków współistniejących w formie działań ochronnych
  Wyświetleń: 1249
 1876. WG.III.6220.5.2018
  Wyświetleń: 1249
 1877. Informacja o zamiarze zawarcia umowy w postępowaniu nr WG.I.271.9.2018 pn.: ”Zarządzanie i administrowanie gminnym zasobem mieszkaniowym i lokalami użytkowymi Gminy Gogolin na 2019 rok”
  Wyświetleń: 1249
 1878. Projekty uchwał na VII Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 1248
 1879. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 1246
 1880. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 1244
 1881. Informacja z otwarcia ofert w dniu 12.09.2018 r.dot. przetargu nieograniczonego nr WG.I.271.6.2018 pn. „Budowa drogi na działce nr 937/1, obręb Gogolin 1”
  Wyświetleń: 1243
 1882. Informacja o udzieleniu zamówienia pn. „Świadczenie usług związanych z odbiorem oraz zagospodarowaniem odpadów komunalnych, wytwarzanych przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy Gogolin”.
  Wyświetleń: 1242
 1883. Wykaz nieruchomości do dzierżawy
  Wyświetleń: 1242
 1884. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina dotyczące zwołania zebrania wiejskiego w Kamieniu Śląskim
  Wyświetleń: 1241
 1885. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
  Wyświetleń: 1240
 1886. OGŁOSZENIE O PODSTAWOWEJ KWOCIE DOTACJI W 2019 ROKU, STATYSTYCZNEJ LICZBIE UCZNIÓW
  Wyświetleń: 1237
 1887. Zawiadomienie o LVIII Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 1234
 1888. Zorganizowania zgromadzenia publicznego przez Fundację „Orląt Opolskich”
  Wyświetleń: 1232
 1889. Zawiadomienie o LI Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 1231
 1890. Skład Rady Miejskiej 2018-2023
  Wyświetleń: 1230
 1891. GL.RUZ.421.247.2018.BS
  Wyświetleń: 1228
 1892. Zawiadomienie o VI Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 1228
 1893. Wykaz nieruchomości do dzierżawy
  Wyświetleń: 1226
 1894. Wykaz nieruchomości do sprzedaży
  Wyświetleń: 1226
 1895. Informacja o zamiarze zawarcia umowy w postępowaniu nr WG.I.271.11.2018 pn.: ”Oczyszczanie miasta i gminy Gogolin w 2019r.”
  Wyświetleń: 1223
 1896. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji
  Wyświetleń: 1222
 1897. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 1218
 1898. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 1218
 1899. Uchwały z I Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 19 listopada 2018 r.
  Wyświetleń: 1217
 1900. Zarządzenia Burmistrza - 2019
  Wyświetleń: 1215
 1901. Informacja o zamiarze zawarcia umowy w postępowaniu nr WG.I.271.8.2018 pn.:”Bieżąca konserwacja budynków i lokali zasobu mieszkalnego Gminy Gogolin na 2019r.”
  Wyświetleń: 1213
 1902. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr WG.I.271.4.2019 pn. Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Wierzbowej w Gogolinie w ramach projektu „Czas na rower – Budowa ścieżek pieszo – rowerowych w Aglomeracji Opolskiej”
  Wyświetleń: 1213
 1903. WG.III.6220.7.2018
  Wyświetleń: 1211
 1904. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 1203
 1905. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina dotyczące zwołania zebrania wiejskiego w Obrowcu
  Wyświetleń: 1201
 1906. Ogłoszenie Burmistrza Gogolina
  Wyświetleń: 1198
 1907. Informacja o zamiarze zawarcia umowy w postępowaniu nr WG.I.271.10.2018 pn.: ”Utrzymanie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla mieszkańców Gminy Gogolin”.
  Wyświetleń: 1196
 1908. Informacja o udzieleniu zamówienia pn.: „Oczyszczanie miasta i gminy Gogolin w 2019r.”
  Wyświetleń: 1193
 1909. Protokół z XLVIII Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 1193
 1910. Zawiadomienie o LVI Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 1193
 1911. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert z zakresu ochrony zdrowia na 2020 rok
  Wyświetleń: 1189
 1912. Raporty z czujników jakości powietrza
  Wyświetleń: 1188
 1913. Informacja dotycząca przyznanej przez Burmistrza Gogolina dotacji na realizację zadania publicznego dla OSP Gogolin
  Wyświetleń: 1186
 1914. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina dotyczące zwołania zebrania wiejskiego w Dzielnicy Gogolin-Karłubiec
  Wyświetleń: 1185
 1915. Projekty uchwał na III Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 1185
 1916. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 1182
 1917. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 1179
 1918. Informacja o udzieleniu zamówienia pn.: „Utrzymanie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla mieszkańców Gminy Gogolin”
  Wyświetleń: 1178
 1919. Obwieszczenie Burmistrza Krapkowic o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie nowej śluzy i przebudowie istniejącej śluzy pociągowej wraz z pozostałymi robotami budowlanymi związanymi z ...
  Wyświetleń: 1178
 1920. Informacja o udzieleniu zamówienia pn. „Zarządzanie i administrowanie gminnym zasobem mieszkaniowym i lokalami użytkowymi Gminy Gogolin na 2019 rok”.
  Wyświetleń: 1176
 1921. Zaproszenie do składania ofert dotyczące wyboru agenta emisji obligacji komunalnych Gminy Gogolin
  Wyświetleń: 1174
 1922. Zawiadomienie o posiedzeniach Komisji Rewizyjnej
  Wyświetleń: 1174
 1923. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 1172
 1924. Burmistrz Gogolina zaprasza podmioty lecznicze z terenu Gminy Gogolin udzielające świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży ze środków publicznych do składania ofert na objęcie opieką stomatologiczną uczniów szkół.
  Wyświetleń: 1171
 1925. Zawiadomienie o IV Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 1164
 1926. WG.III.6220.1.2018
  Wyświetleń: 1163
 1927. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert z zakresu promocji i ochrony zdrowia na 2020 rok
  Wyświetleń: 1161
 1928. Projekty uchwał na LII Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 1150
 1929. OGŁOSZENIE BURMISTRZA GOGOLINA o zakończeniu postępowania oraz wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 1147
 1930. Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowych
  Wyświetleń: 1144
 1931. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 1143
 1932. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczenia magazynowego na Izbę Tradycji w ramach projektu pn„Izba Tradycji w Kamieniu Śląskim–wizytówką dorobku kulturowego na lokalnym szlaku turystycznym
  Wyświetleń: 1142
 1933. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina dotyczące zwołania zebrania wiejskiego w Dzielnicy Gogolin-Strzebniów
  Wyświetleń: 1141
 1934. OGŁOSZENIE BURMISTRZA GOGOLINA o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: miasta Gogolin, części wsi Malnia i części wsi Chorula
  Wyświetleń: 1141
 1935. Uchwały z VIII Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 24 kwietnia 2019 r.
  Wyświetleń: 1141
 1936. Projekty uchwał na V Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 1140
 1937. WG.III.6220.1.2019
  Wyświetleń: 1140
 1938. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina dotyczące zwołania zebrania wiejskiego w Górażdżach
  Wyświetleń: 1136
 1939. Projekty uchwał na XX Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 1134
 1940. Zarządzenia Burmistrza - 2020
  Wyświetleń: 1134
 1941. Projekty uchwał na VIII Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 1131
 1942. Uchwały z X Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 26 czerwca 2019 r.
  Wyświetleń: 1131
 1943. Projekty uchwał na IV Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 1130
 1944. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego
  Wyświetleń: 1129
 1945. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina dotyczące zwołania zebrania wiejskiego w Odrowążu
  Wyświetleń: 1127
 1946. Ogłoszenie o wyborze agenta emisji obligacji komunalnych gminy Gogolin
  Wyświetleń: 1127
 1947. OGŁOSZENIE O PODSTAWOWEJ KWOCIE DOTACJI W 2020 ROKU, STATYSTYCZNEJ LICZBIE UCZNIÓW ORAZ WSKAŹNIKU ZWIĘKSZAJĄCYM
  Wyświetleń: 1125
 1948. Uchwały z III Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2018 r.
  Wyświetleń: 1123
 1949. Protokół z X Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie, która odbyła się 26 czerwca 2019 r. oraz wykaz głosowań
  Wyświetleń: 1121
 1950. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 1121
 1951. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetu, Finansów i Planowania
  Wyświetleń: 1120
 1952. Uchwały z XIV Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 29 sierpnia 2019 r.
  Wyświetleń: 1119
 1953. Petycje do Rady Miejskiej 2020
  Wyświetleń: 1118
 1954. OGŁOSZENIE BURMISTRZA GOGOLINA o zakończeniu postępowania oraz wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 1117
 1955. ZPHU Dol-Bud Piotr Obal w Prudniku
  Wyświetleń: 1116
 1956. Zawiadomienie o X Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 1115
 1957. OGŁOSZENIE BURMISTRZA GOGOLINA o terminie wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kamień Śląski
  Wyświetleń: 1113
 1958. Przetarg nieograniczony pn.: "Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy rowu A-3 w obszarze miejscowości Gogolin wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego"
  Wyświetleń: 1105
 1959. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert z zakresu kultury na 2020 rok
  Wyświetleń: 1103
 1960. Przetarg na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 1103
 1961. Wyniki otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2020 roku zadań publicznych gminy w zakresie kultury
  Wyświetleń: 1100
 1962. GL.RUZ.421.222.2018.BS
  Wyświetleń: 1098
 1963. GL.RUZ.421.295.2018.BS
  Wyświetleń: 1097
 1964. Protokół z IX Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie, która odbyła się 29 maja 2019 r. oraz wykaz głosowań
  Wyświetleń: 1097
 1965. Petycje do Rady Miejskiej 2018
  Wyświetleń: 1096
 1966. DOK.DOK3.9700.162.2018.LD_PW-81287
  Wyświetleń: 1094
 1967. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 1094
 1968. GL.ZUZ.3.421.70.2019.MB
  Wyświetleń: 1092
 1969. Projekty uchwał na XII Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 1092
 1970. Zawiadomienie o IX Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 1090
 1971. DOK.DOK3.9700.162.2018.LD_PW-81415
  Wyświetleń: 1089
 1972. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
  Wyświetleń: 1089
 1973. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
  Wyświetleń: 1083
 1974. ZARZĄDZENIE Nr Or.I.0050.20.2020 Burmistrza Gogolina z dnia 10 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
  Wyświetleń: 1080
 1975. Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2020 roku zadań publicznych gminy w zakresie pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin,
  Wyświetleń: 1079
 1976. Przetarg nieograniczony pn.: "Pielęgnacja terenów zielonych na terenie Gminy Gogolin" - nr postępowania WG.I.271.2.2020
  Wyświetleń: 1077
 1977. WG.III.6220.1.2018
  Wyświetleń: 1075
 1978. Uchwały z XXIII Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 30 kwietnia 2020 r.
  Wyświetleń: 1074
 1979. Zawiadomienie o V Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 1072
 1980. Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadania z zakresu ochrony zdrowia, polegającego na realizacji gminnego programu polityki zdrowotnej
  Wyświetleń: 1070
 1981. WG.III.6220.5.2019
  Wyświetleń: 1063
 1982. Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Gogolin za 2018 r.
  Wyświetleń: 1061
 1983. Uchwały z XVIII Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 28 listopada 2019 r.
  Wyświetleń: 1055
 1984. Uchwały z VII Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 25 marca 2019 r.
  Wyświetleń: 1053
 1985. Ogłoszenie Burmistrza Gogolina o terminie wyłożenia do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gogolin
  Wyświetleń: 1052
 1986. Zawiadomienia o sesjach Młodzieżowej Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 1052
 1987. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 1050
 1988. SKO.40.1670.2018.oś
  Wyświetleń: 1045
 1989. Ogłoszenie Burmistrza Gogolina o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kamień Śląski
  Wyświetleń: 1044
 1990. WG.III.6220.1.2019
  Wyświetleń: 1043
 1991. Wykaz nieruchomości do dzierżawy
  Wyświetleń: 1043
 1992. WG.III.6220.1.2019
  Wyświetleń: 1038
 1993. Uchwały z I Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 19 listopada 2018 r.
  Wyświetleń: 1036
 1994. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
  Wyświetleń: 1034
 1995. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina dotyczące zwołania zebrania wiejskiego w Kamionku
  Wyświetleń: 1032
 1996. Projekty uchwał na X Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 1029
 1997. Zawiadomienie o VIII Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 1029
 1998. Wyniki otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2020 roku zadania publicznego związanego z realizacją zadań własnych gminy w zakresie: Promocji ochrony zdrowia
  Wyświetleń: 1027
 1999. OGŁOSZENIE O PODSTAWOWEJ KWOCIE DOTACJI W 2019 ROKU, STATYSTYCZNEJ LICZBIE UCZNIÓW ORAZ WSKAŹNIKU ZWIĘKSZAJĄCYM PO I AKTUALIZACJI
  Wyświetleń: 1026
 2000. Informacja o zgromadzeniu publicznym Kadeci 2019
  Wyświetleń: 1025
 2001. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Aktualizacja 25.11.2020r.
  Wyświetleń: 1025
 2002. Uchwały z XVI Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 07 października 2019 r.
  Wyświetleń: 1024
 2003. WG.III.6220.3.2019 [WG.III.6220.3.2018]
  Wyświetleń: 1022
 2004. Zawiadomienie o II Posiedzeniu Gminnej Rady Seniorów II kadencji
  Wyświetleń: 1020
 2005. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 1020
 2006. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 1020
 2007. Ogłoszenia Burmistrza Gogolina o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 1019
 2008. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Aktualizacja 25.11.2020r.
  Wyświetleń: 1019
 2009. Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadania z zakresu ochrony zdrowia polegającego na realizacji gminnego programu polityki zdrowotnej
  Wyświetleń: 1018
 2010. Uchwały z VI Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 14 marca 2019 r.
  Wyświetleń: 1015
 2011. Petycje do Burmistrza Gogolina 2020
  Wyświetleń: 1013
 2012. Protokół XVI Posiedzenia Gminnej Rady Seniorów
  Wyświetleń: 1013
 2013. BURMISTRZ GOGOLINA OGŁASZA przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż prawa własności działki zabudowanej budynkiem handlowo – usługowym
  Wyświetleń: 1012
 2014. WG.III.6220.1.2019
  Wyświetleń: 1012
 2015. Kontrole wewnętrzne 2020
  Wyświetleń: 1010
 2016. Przetarg nieograniczony pn.: "Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Malińskiej w Gogolinie" - nr postępowania WG.I.271.8.2020
  Wyświetleń: 1009
 2017. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji
  Wyświetleń: 1008
 2018. Zawiadomienie o I Posiedzeniu Gminnej Rady Seniorów II kadencji
  Wyświetleń: 1007
 2019. Uchwały z IV Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 30 stycznia 2019 r.
  Wyświetleń: 1004
 2020. Uchwały z XIII Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 12 sierpnia 2019 r.
  Wyświetleń: 1001
 2021. WG.III.6220.1.2018
  Wyświetleń: 1001
 2022. Zawiadomienie o XIII Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 999
 2023. Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadania z zakresu ochrony zdrowia polegającego na realizacji gminnego programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki nowotworowej Gminy Gogolin na lata 2016-2020”
  Wyświetleń: 998
 2024. Zawiadomienie o XII Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 998
 2025. Petycje do Burmistrza Gogolina 2019
  Wyświetleń: 996
 2026. Projekty uchwał na XXII Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 996
 2027. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o zakończeniu postępowania oraz wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 995
 2028. Projekt uchwały na VI Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 995
 2029. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetu, Finansów i Planowania
  Wyświetleń: 992
 2030. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 991
 2031. WG.III.6220.5.2019
  Wyświetleń: 989
 2032. Petycje do Rady Miejskiej 2019
  Wyświetleń: 988
 2033. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 985
 2034. GL.ZUZ.3.421.1.2019
  Wyświetleń: 984
 2035. Uchwały z II Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 27 listopada 2018 r.
  Wyświetleń: 983
 2036. Uchwały z V Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 13 lutego 2019 r.
  Wyświetleń: 983
 2037. WG.III.6220.7.2019
  Wyświetleń: 983
 2038. Intereko Sp. z o.o. w Opolu
  Wyświetleń: 978
 2039. Projekty uchwał na IX Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 974
 2040. Protokół z IV Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie, która odbyła się 30 stycznia 2019 r. oraz wykaz głosowań
  Wyświetleń: 973
 2041. WG.III.6220.1.2018
  Wyświetleń: 973
 2042. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
  Wyświetleń: 972
 2043. OGŁOSZENIE BURMISTRZA GOGOLINA o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 971
 2044. Protokół z LII Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 968
 2045. Uchwały z XIX Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 30 grudnia 2019 r.
  Wyświetleń: 968
 2046. Protokół XVII Posiedzenia Gminnej Rady Seniorów
  Wyświetleń: 967
 2047. Zawiadomienie o Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
  Wyświetleń: 966
 2048. Uchwały z XII Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 06 sierpnia 2019 r.
  Wyświetleń: 962
 2049. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
  Wyświetleń: 961
 2050. GL.ZUZ.3.421.71.2019.MB
  Wyświetleń: 959
 2051. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
  Wyświetleń: 959
 2052. Protokół z I Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie, która odbyła się 19 listopada 2018 r.