OPS Gogolin, ul. Strzelecka 20, 47-320 Gogolin
Telefon: 77 46 66 951

Statystyki podstron

Rok 2020
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
10102211915412664312908115960817014219676920374918361717640915546324901
Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
137242119946116352117545126752142897117593117877114647104270110291112175
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
14621814824517382915229313188612198690848106811125649115525126151122592
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
126268145886192766159513157527160604176222184032175196169456157560170401
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
84332104488881528645787732811588914490628995389766392386114662
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
388404050930253379256413553967509685266440263470194128264345
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
242922865938348282332852036214315872890340191362514629239768
Rok 2013
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
190191620817584185462222018939207692036921667212032200421514
Rok 2012
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
024386151131011115105641197914230150411379522492
 1. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 327027
 2. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 238962
 3. Przetargi
  Wyświetleń: 231539
 4. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 204057
 5. Informacja publiczna
  Wyświetleń: 202118
 6. Postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 132750
 7. Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze
  Wyświetleń: 81575
 8. Zamówienia publiczne nie przekraczające 30 000 euro
  Wyświetleń: 54306
 9. Projekty Uchwał Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 32012
 10. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 29692
 11. Zespół Szkół w Gogolinie
  Wyświetleń: 29445
 12. Opolska Karta Rodziny i Seniora
  Wyświetleń: 27750
 13. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 26225
 14. Gminna Rada Seniorów 2015-2019
  Wyświetleń: 24082
 15. Wydziały i samodzielne stanowiska pracy w Urzędzie Miejskim w Gogolinie
  Wyświetleń: 23399
 16. Polityka Prywatności BIP
  Wyświetleń: 23294
 17. Strategia Rozwoju Gminy Gogolin
  Wyświetleń: 20488
 18. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 20324
 19. Uchwały Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 20267
 20. Burmistrz i zastępcy
  Wyświetleń: 19916
 21. Publiczne Przedszkole nr 1 w Gogolinie
  Wyświetleń: 19182
 22. Gminny Ośrodek Kultury
  Wyświetleń: 18961
 23. Gminny Ośrodek Zdrowia
  Wyświetleń: 18878
 24. Ośrodek Pomocy Społecznej w Gogolinie
  Wyświetleń: 18724
 25. Koperta na Jesień Życia
  Wyświetleń: 18527
 26. Młodzieżowa Rada - kadencja 2015-2019
  Wyświetleń: 18411
 27. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 17961
 28. Zawiadomienie o III Sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 17813
 29. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 17239
 30. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert obejmującym zadania z zakresu ochrony zdrowia
  Wyświetleń: 17235
 31. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Brzechwy w Gogolinie
  Wyświetleń: 17139
 32. Ogłoszenia
  Wyświetleń: 16879
 33. Straż Miejska
  Wyświetleń: 16603
 34. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Gogolinie
  Wyświetleń: 16477
 35. Przebieg i wyniki kontroli
  Wyświetleń: 16281
 36. Projekty Uchwał Rady Miejskiej w Gogolinie 2014 - 2018
  Wyświetleń: 16037
 37. Zespół Rekreacyjno-Sportowy w Gogolinie
  Wyświetleń: 15990
 38. Publiczne Przedszkole nr 3 w Gogolinie
  Wyświetleń: 15710
 39. Publiczna Szkoła Podstawowa w Kamieniu Śląskim
  Wyświetleń: 15700
 40. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 15686
 41. Karta Dużej Rodziny
  Wyświetleń: 15651
 42. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Malni
  Wyświetleń: 15591
 43. Dom Spokojnej Starości Św. Barbara w Kamionku
  Wyświetleń: 15442
 44. Komunalne Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
  Wyświetleń: 15364
 45. Publicznie dostępny wykaz zawierający informacje o środowisku i jego ochronie
  Wyświetleń: 14893
 46. Budżet Gminy Gogolin na 2012 rok.
  Wyświetleń: 14787
 47. Skład Rady Miejskiej w Gogolinie (2014-2018)
  Wyświetleń: 14750
 48. Statut Gminy Gogolin
  Wyświetleń: 14724
 49. Rejestry i archiwa
  Wyświetleń: 14678
 50. Kodeks etyczny pracowników
  Wyświetleń: 14518
 51. Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Gogolinie
  Wyświetleń: 14234
 52. Gminna Biblioteka Publiczna w Gogolinie
  Wyświetleń: 14137
 53. Zarządzenia Burmistrza
  Wyświetleń: 14012
 54. Pobierz programy
  Wyświetleń: 13922
 55. Wybory samorządowe 2014
  Wyświetleń: 13921
 56. Przejrzysta Polska - cel i zasady
  Wyświetleń: 13814
 57. Wydział Spraw Obywatelskich i Urząd Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 13802
 58. Przyjmowanie dokumentów elektronicznych
  Wyświetleń: 13368
 59. Wyniki wyszukiwania BIP
  Wyświetleń: 13289
 60. Karty usług
  Wyświetleń: 13250
 61. Informacje o jednostce
  Wyświetleń: 12942
 62. Referendum Ogólnokrajowe
  Wyświetleń: 12909
 63. Informacja o stanie mienia komunalnego
  Wyświetleń: 12795
 64. Dług publiczny
  Wyświetleń: 12560
 65. Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
  Wyświetleń: 12277
 66. Partycypacji
  Wyświetleń: 12154
 67. Zasada przewidywalności
  Wyświetleń: 12093
 68. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Wyświetleń: 11788
 69. Zasada Fachowości
  Wyświetleń: 11778
 70. Rejestry, ewidencje i wykazy podmiotów świadczących usługi komunalne
  Wyświetleń: 11710
 71. Wybory 2018
  Wyświetleń: 11480
 72. Uchwały Rady Miejskiej w Gogolinie 2010-2014
  Wyświetleń: 11396
 73. Uchwały Rady Miejskiej w Gogolinie 2014-2018
  Wyświetleń: 11364
 74. Budżet Gminy Gogolin na 2013 rok.
  Wyświetleń: 11348
 75. Składy osobowe stałych Komisji Rady Miejskiej w Gogolinie (2014-2018)
  Wyświetleń: 10922
 76. Rozliczalności
  Wyświetleń: 10895
 77. Przejrzystość
  Wyświetleń: 10649
 78. Budżet Gminy Gogolin na 2011
  Wyświetleń: 10447
 79. Ogłoszenia Urzędu Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 10230
 80. Oświadczenia majątkowe złożone w związku z rozpoczęciem kadencji 2010-2014
  Wyświetleń: 9808
 81. Rejestr instytucji kultury
  Wyświetleń: 9807
 82. Ogłoszenie na wolne stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 9548
 83. Informacje innych organów ochrony środowiska
  Wyświetleń: 9541
 84. Protokoły i wykaz głosowań z Sesji Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 9531
 85. Kontrole zewnętrzne
  Wyświetleń: 9463
 86. Wybory do Sejmu i Senatu RP
  Wyświetleń: 9416
 87. Wydział Oświaty, Sportu i Rekreacji
  Wyświetleń: 9390
 88. Konkurs na logo
  Wyświetleń: 9299
 89. Oświadczenia majątkowe za rok 2011 i złożone w 2012 roku.
  Wyświetleń: 9133
 90. Budżet Gminy Gogolin na 2014 rok
  Wyświetleń: 9085
 91. Informacje Wydziału Spraw Obywatelskich
  Wyświetleń: 8815
 92. ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę kanalizacji sanitarnej w Gogolinie, zadanie VI Kolejowa
  Wyświetleń: 8611
 93. Gospodarka odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 8262
 94. Budżet Gminy Gogolin na 2015 rok
  Wyświetleń: 8163
 95. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 409 od km 25+199 do km 36 +580 w rejonie miejscowości Strzelce Op. – Gogolin
  Wyświetleń: 8150
 96. Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie (2010-2014)
  Wyświetleń: 8134
 97. W sprawie zasad korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz sposobu ustalania cen i opłat za korzystanie z tych obiektów i urządzeń 
  Wyświetleń: 7987
 98. Ogłoszenie na wolne stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 7909
 99. Wybory ławników na kadencję 2016-2019 w Gminie Gogolin
  Wyświetleń: 7900
 100. Archiwum - wybory i referenda
  Wyświetleń: 7891
 101. informacja o wyborze najkorzystnieszej oferty na budowę kanalizacji sanitarnej w Gogolinie, zadanie VI Kolejowa
  Wyświetleń: 7843
 102. Sprawozdania z kontroli
  Wyświetleń: 7813
 103. informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na prowadzącego zajęcia pozalekcyjne
  Wyświetleń: 7773
 104. Ogłoszenie na wolne stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 7760
 105. Wydział Gospodarki Mieniem Gminnym, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 7759
 106. KONSULTACJE w sprawie projektu OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ dla GMINY GOGOLIN
  Wyświetleń: 7660
 107. Ogłoszenie na wolne stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 7640
 108. Przetarg na sprzedaz nieruchomości.
  Wyświetleń: 7640
 109. Wydział Finansowy (Podatki)
  Wyświetleń: 7635
 110. Mapa aktywności organizacji
  Wyświetleń: 7574
 111. Wybory Prezydenckie 2015
  Wyświetleń: 7539
 112. postanowienie Burmistrza Gogolina o zawieszeniu postepowania w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na ralizację przedsięwzięcia polegajacego na budowie farmy wiatrowej
  Wyświetleń: 7536
 113. Pomoc publiczna
  Wyświetleń: 7525
 114. Kontrole wewnętrzne 2012 rok
  Wyświetleń: 7407
 115. Ogłoszenia o naborze
  Wyświetleń: 7384
 116. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
  Wyświetleń: 7379
 117. Ogłoszenie o przetargach na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 7313
 118. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektorów szkół
  Wyświetleń: 7298
 119. Plany kontroli
  Wyświetleń: 7265
 120. Ogłoszenie o przetargu na "CENTRUM PRZESIADKOWE GOGOLIN"
  Wyświetleń: 7217
 121. Lista kart usług oraz ankieta oceny systemu kart usług
  Wyświetleń: 7183
 122. Utworzenie i rozwój tablic informacji
  Wyświetleń: 7162
 123. Budżet Gminy Gogolin na 2017 rok
  Wyświetleń: 6987
 124. informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę pomieszczeń po byłym przedszkolu na centrum aktywacji wiejskiej w Odrowążu
  Wyświetleń: 6984
 125. Budżet Gminy Gogolin na 2016 rok
  Wyświetleń: 6960
 126. Informacja o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
  Wyświetleń: 6955
 127. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 6935
 128. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzątanie hali sportowej w Gogolinie
  Wyświetleń: 6935
 129. Ogłoszenie konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Gogolinie
  Wyświetleń: 6933
 130. Decyzja o umorzeniu postepowania w/s decyzji srodowiskowej dla przedsięwzięcia budowa hali produkcyjno - magazynowej wraz z częscią socjalno - biurową w Gogolinie ul. Kamnienna
  Wyświetleń: 6899
 131. Przebieg i wyniki kontroli
  Wyświetleń: 6775
 132. Oznakowanie systemu oznakowania wewnętrznego w urzędzie
  Wyświetleń: 6700
 133. ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przebudowę pomieszczeń po byłym przedszkolu na Centrum Aktywacji Wiejskiej w Odrowążu
  Wyświetleń: 6692
 134. Zarządzenia Burmistrza - 2015
  Wyświetleń: 6689
 135. Ogłoszenie na wolne stanowisko urzędnicze - Informatyk
  Wyświetleń: 6666
 136. Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy
  Wyświetleń: 6615
 137. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Rekreacji i Zdrowia
  Wyświetleń: 6598
 138. Konsultacje w sprawie zmiany gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych Gminy Gogolin na lata 2011-2015
  Wyświetleń: 6551
 139. Praktyka głosowania imiennego
  Wyświetleń: 6533
 140. Zarządzenia Burmistrza - 2012
  Wyświetleń: 6479
 141. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 6457
 142. Projekty uchwał na XV Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie (2010-2014)
  Wyświetleń: 6433
 143. Dział Pomocy Socjalnej
  Wyświetleń: 6417
 144. Dział Świadczeń Rodzinnych
  Wyświetleń: 6388
 145. Oświadczenia majątkowe za rok 2012 i złożone w 2013 roku.
  Wyświetleń: 6384
 146. Informacje Młodzieżowej Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 6356
 147. Wydział Rozwoju Gospodarczego i Promocji
  Wyświetleń: 6348
 148. przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego lekkiego dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Gogolinie w 2012r.
  Wyświetleń: 6346
 149. Protokoły z posiedzeń Gminnej Rady Seniorów
  Wyświetleń: 6319
 150. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługę sprzątania hali sportowej w Gogolinie na 2012
  Wyświetleń: 6294
 151. Polityka Prywatności
  Wyświetleń: 6260
 152. Obwieszczenie o wydaniu decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 6239
 153. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 6148
 154. ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych na terenie Gminy Gogolin
  Wyświetleń: 6135
 155. Projekty uchwał na XVI Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie (2010-2014)
  Wyświetleń: 6078
 156. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych RM w Gogolinie
  Wyświetleń: 6070
 157. Projekty uchwał na XIV Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie (2010-2014)
  Wyświetleń: 6063
 158. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 6040
 159. Wirtualny urząd - elektroniczne załatwianie spraw
  Wyświetleń: 6029
 160. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wykonanie w 2013 roku zadań publicznych gminy w zakresie kultury przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w 2013 r.
  Wyświetleń: 6015
 161. Dofinansowanie do wymiany systemu ogrzewania
  Wyświetleń: 5950
 162. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetu, Finansów i Planowania
  Wyświetleń: 5907
 163. ogłoszenie przetargu nieograniczonego na dostawę nagłosnienia i oświetlenia Gminnego centrum Kultury w Gogolinie
  Wyświetleń: 5884
 164. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 5865
 165. Transmisje Sesji Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 5860
 166. Uchwała Nr 821/2011 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu
  Wyświetleń: 5851
 167. Petycje złożone do Burmistrza Gogolina
  Wyświetleń: 5835
 168. INFORMACJA O PRZEPROWADZANEJ INWENTARYZACJI WYROBÓW AZBESTOWYCH ZGROMADZONYCH NA TERENIE GMINY GOGOLIN
  Wyświetleń: 5833
 169. Oferta dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania z zakresu ochrony zdrowia.
  Wyświetleń: 5825
 170. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji rozwoju Gospodarczego, Promocji i Integracji z Unią Europejską
  Wyświetleń: 5800
 171. Zawiadomienie o XII Sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 5800
 172. Zawiadomienia o sesjach i komisjach
  Wyświetleń: 5794
 173. Dział Finansowo-Księgowy
  Wyświetleń: 5775
 174. ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę kanalizacji sanitarnej w Odrowążu
  Wyświetleń: 5775
 175. KONSULTACJE w sprawie projektu: zmiana uchwały w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Gogolin na lata 2011 - 2015
  Wyświetleń: 5770
 176. Regulaminy organizacyjne - archiwum
  Wyświetleń: 5766
 177. W sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na obszarze Gminy Gogolin 
  Wyświetleń: 5757
 178. POSTANOWIENIE BURMISTRZ GOGOLINA O ODSTAPIENIU OD OBOWIĄZKU PRZEPROWADZENIA OCENY ODDZIAŁYWANIA NA SRODOWISKO PRZEDSIEWZIECIA POLEGAJACEGO NA BUDOWIE UZBROJENIA W SIEĆ WODOCIAGOWA I KANALIZACYJNĄ W UL. KOSCIELNA W CHORULI
  Wyświetleń: 5751
 179. Zarządzenia Burmistrza - 2014
  Wyświetleń: 5741
 180. Ogłoszenie o przetargach na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 5725
 181. informacja Burmistrza Gogolina w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie Lotniska Opole Kamień Śląski
  Wyświetleń: 5693
 182. Petycje złożone do Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 5685
 183. Kontrole wewnętrzne 2013 rok
  Wyświetleń: 5666
 184. ogłoszenie przetargu nieograniczonego na budowę kanalizacji sanitarnej w Gogolinie: zadanie Ligonia, zadanie Czereśniowa, zadanie Strzebniów
  Wyświetleń: 5657
 185. OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE – Referent ds. świadczeń rodzinnych
  Wyświetleń: 5654
 186. Otwarty konkurs ofert na wykonanie w 2012 roku zadania publicznego związanego z realizacją zadań własnych gminy w zakresie kultury
  Wyświetleń: 5648
 187. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Integracji z Unią Europejską
  Wyświetleń: 5626
 188. Ogłoszenie konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Malni
  Wyświetleń: 5589
 189. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Infrastruktury Komunalnej, Ładu, Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 5589
 190. Zawiadomienie o XV Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 5580
 191. Podstawowa kwota dotacji na rok 2017
  Wyświetleń: 5569
 192. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 5558
 193. Zawiadomienie o wyjazdowym posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Rekreacji i Zdrowia
  Wyświetleń: 5556
 194. Wyniki otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2012 roku zadania publicznego związanego z realizacją zadań własnych gminy w zakresie kultury
  Wyświetleń: 5553
 195. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych RM w Gogolinie
  Wyświetleń: 5519
 196. Dział Usług Opiekuńczych
  Wyświetleń: 5513
 197. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 5513
 198. Informacja Byrmistrza Gogolina o nałożeniu obowiązku dla Zakłady Wapiennicze Lhoist Sp. z o.o. wykonania raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu hydratyzacji wapna w Górażdzu
  Wyświetleń: 5509
 199. Zarządzenia Burmistrza - 2013
  Wyświetleń: 5508
 200. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Gogolin na lata 2014-2020
  Wyświetleń: 5501
 201. ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zagospodarowanie terenu wokół stawu na miejsce spotkań wiejskich w Obrowcu
  Wyświetleń: 5491
 202. Uchwała Nr 822/2011 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu
  Wyświetleń: 5482
 203. Ogłoszenie o przetargach na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 5464
 204. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań Gminy w zakresie kultury fizycznej
  Wyświetleń: 5442
 205. Konsultacje projektów dokumentów
  Wyświetleń: 5441
 206. przetarg nieograniczony na dostawę jednego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla potrzeb Ochotniczej Straży Pożarnej w Obrowcu
  Wyświetleń: 5428
 207. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 5415
 208. Burmistrz Gogolina informuje iż wszczeto postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia budowa uzbrojenia w sieć wod.-kan. w ul. Kościelnej w Choruli
  Wyświetleń: 5403
 209. Zawiadomienie o IV Posiedzeniu Gminnej Rady Seniorów
  Wyświetleń: 5401
 210. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań Gminy w zakresie edukacji  na 2017 r.
  Wyświetleń: 5399
 211. informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kanalizacji sanitarnej w Odrowążu
  Wyświetleń: 5393
 212. Zarządzenia Burmistrza - 2011
  Wyświetleń: 5387
 213. Projekty uchwał na XVII Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie (2010-2014)
  Wyświetleń: 5385
 214. Zawiadomienie o II posiedzeniu Gminnej Rady Seniorów
  Wyświetleń: 5368
 215. Ogłoszenie o przetargach na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 5364
 216. Zawiadomienie o V Sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 5355
 217. przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego lekkiego dla potrzeb Zespołu Rekreacyjno-Sportowego w Gogolinie w 2012r.
  Wyświetleń: 5331
 218. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetu, Finansów i Planowania
  Wyświetleń: 5316
 219. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Infrastruktury Komunalnej, Ładu, Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 5310
 220. Ogłoszenie o planowanej konsultacji projektu oceny zasobów pomocy społecznej w Gminie Gogolin
  Wyświetleń: 5297
 221. Kontrole wewnętrzne 2014
  Wyświetleń: 5296
 222. Zawiadomienie o XVI Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 5295
 223. informacja Burmistrza Gogolina w sprawie wydania decyzji środowiskowej na remont stacj redukcyjnej gazowej w Gogolinie ul. Kościelna
  Wyświetleń: 5288
 224. postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację modernizacji lotniska OPOLE w Kamienu Śląskim
  Wyświetleń: 5285
 225. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu Ford Escort
  Wyświetleń: 5267
 226. Oświadczenia majątkowe radnych Rady Miejskiej w Gogolinie za 2016 rok
  Wyświetleń: 5250
 227. Burmistrz Gogolina informuje o przystąpieniu do opracowania dokumentu - aktualizacja programu ochrony środowiska i planu gospodarki odpadami dla Gminy Gogolin.
  Wyświetleń: 5246
 228. informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę pomocy dydaktycznych dla szkół
  Wyświetleń: 5241
 229. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Rekreacji i Zdrowia.
  Wyświetleń: 5241
 230. informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kanalizacji sanitarnej w Gogolinie, zadanie Ligonia, zadanie Strzebniów, zadanie Czereśniowa
  Wyświetleń: 5240
 231. obwieszczenie Burmistrza Gogolina w sprawie działu społeczeństwa w opracowaniu projektów POŚ I PGO
  Wyświetleń: 5225
 232. Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Gogolin na lata 2014 – 2029
  Wyświetleń: 5203
 233. Zawiadomienie o XVII Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 5199
 234. Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu „Strategia Rozwoju Gminy Gogolin na lata 2014-2020”.
  Wyświetleń: 5198
 235. Konsultacje w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gogolin
  Wyświetleń: 5185
 236. Oświadczenia majątkowe radnych Rady Miejskiej w Gogolinie za 2014 rok
  Wyświetleń: 5177
 237. Oświadczenia majątkowe złożone przez Burmistrza Gogolina i Radnych Gminy Gogolin na 2 miesiące przed upływem kadencji.
  Wyświetleń: 5163
 238. ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych
  Wyświetleń: 5161
 239. informacja Burmistrza Gogolina w sprawie przedłozenia raportu oddziaływania na środowisko inwestycji- budowa zakładu hydratyzacji wapna w Górażdzu ul. Fabryczna 22
  Wyświetleń: 5155
 240. ogłoszenie przetargu nieograniczonego na prowadzącego zajęcia pozalekcyjne w ramach projektu pod nazwą: Razem możemy - inwidualizacja nauczania w Gminie Gogolin
  Wyświetleń: 5154
 241. ogłoszenie przetargu nieograniczonego na budowę placu zabaw przy ul. Wyzwolenia w Gogolinie
  Wyświetleń: 5151
 242. Burmistrz Gogolina postanawia nałożyć obowiązek na Firmę Chespa Farby Graficzne z Krapkowic do spożądzenia raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie hal produkcyjno-magazynowych ... w Choruli.
  Wyświetleń: 5143
 243. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 5143
 244. informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę placu zabaw przy ul. Wyzwolenia w Gogolinie
  Wyświetleń: 5138
 245. Burmistrz Gogolina postanawia nałożyć obowiązek na PRDiM z Kędzierzyna Kożla do sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko inwestycji polegającej na budowie wytwórni mas bitumicznych w Gogolinie ul. Fabryczna
  Wyświetleń: 5134
 246. Burmistrz Gogolina informuje iż wszczeto postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia budowa kanalizacji sanitarnej w Malni gm. Gogolin
  Wyświetleń: 5132
 247. Projekty uchwał na LIII Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 5120
 248. obwieszczenie o nałożeniu na PEBIT Piotr Wotzka obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn zmiana sposobu użytkowania części hali magazynowej na halę produkcyjno magazynową
  Wyświetleń: 5117
 249. ogłoszenie przetargu nieograniczonego na dostawę wraz z montażem wyposażenia Gminnego Centrum Kultury w Gogolinie
  Wyświetleń: 5115
 250. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 5109
 251. Burmistrz Gogolina postanawia nie nakładać obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko inwestycji polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Gogolinie zadanie Kolejowa
  Wyświetleń: 5100
 252. Ogłoszenie konkursów na stanowisko dyrektora szkoły i przedszkola
  Wyświetleń: 5098
 253. Projekty uchwał na LI Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 5098
 254. Projekty uchwał na XLVI Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 5091
 255. sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Gogolin
  Wyświetleń: 5089
 256. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia na terenie Gminy Gogolin w 2012 r.
  Wyświetleń: 5086
 257. Burmistrz Gogolina informuje iż wszczeto postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięciabudowa kanalizacji sanitarnej w Gogolinie zadanie KOLEJOWA
  Wyświetleń: 5064
 258. Oświadczenia majątkowe za rok 2013 i złożone w 2014 roku - część 2.
  Wyświetleń: 5063
 259. Projekty uchwał na L Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 5061
 260. Zawiadomienie o XXXVII Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 5058
 261. Otwarty konkurs ofert na realizację zadań Gminy Gogolin z zakresu ochrony zdrowia na 2013 rok.
  Wyświetleń: 5055
 262. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 5053
 263. Obwieszczenie Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 5050
 264. Projekty uchwał na XXVI Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 5046
 265. Projekty uchwał na XLVIII Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 5045
 266. Konsultacje w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gogolin
  Wyświetleń: 5044
 267. Ogłoszenie o planowanych konsultacjach projektu zmiany Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Gogolin na lata 2011-2015
  Wyświetleń: 5044
 268. Rekrutacja do szkół i przedszkoli
  Wyświetleń: 5044
 269. Burmistrz Gogolina informuje iż wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy zakładu produkcji peletu energetycznego z biomasy w Dabrówce
  Wyświetleń: 5042
 270. Konsultacje w sprawie zmiany Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Gogolin na lata 2013-2015
  Wyświetleń: 5035
 271. ogłoszenie przetragu nieograniczonego na dostawę materiałów i pomocy dydaktycznych dla szkół Gminy Gogolin
  Wyświetleń: 5035
 272. ogłoszenie przetargu nieograniczonego na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych wytwarznych przez właścicieli nieruchomości na których zamieszkuja mieszkańcy z terenu Gminy Gogolin
  Wyświetleń: 5034
 273. ogłoszenie przetargu nieograniczonego na budowę ulicy Górnej w Gogolinie
  Wyświetleń: 5030
 274. informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę ulicy Piotra Świerca w Gogolinie
  Wyświetleń: 5026
 275. Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Miejskiej w Gogolinie i Burmistrza Gogolina złożone na początek kadencji 2014 - 2018
  Wyświetleń: 5024
 276. Uchwały
  Wyświetleń: 5024
 277. Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na budowę boiska wielofunkcyjnego w Kamieniu Śląskim
  Wyświetleń: 4999
 278. Kontrole wewnętrzne 2015
  Wyświetleń: 4989
 279. Konsultacje w sprawie zmiany gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych gminy Gogolin na lata 2011-2015
  Wyświetleń: 4988
 280. Burmistrz Gogolina informuje że w tut. Urzędzie został złozony wniosek o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na wymianie starej wytwórni mas bitumicznych na nową
  Wyświetleń: 4985
 281. obwieszczenie Burmistrza Gogolina w/s wszczęcia postepowania o wydanie decyzji środowiskowej na realizację przedsiewzięcia polegającego na budowie farmy wiatrowej 27 turbin na gruntach sołectw Zakrzów i Dąbrówka
  Wyświetleń: 4981
 282. ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę ulicy Świerca w Gogolinie
  Wyświetleń: 4976
 283. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek za 2014 rok złożone na dzień 30 kwietnia 2015
  Wyświetleń: 4969
 284. Burmistrz Gogolina informuje, iż wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku konferencyjno-hotelowego w Gogolinie ul. Kasztanowa 30.
  Wyświetleń: 4963
 285. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zagospodarowanie terenu wokół stawu na miejsce spotkań wiejskich w Obrowcu
  Wyświetleń: 4939
 286. Protokół z posiedzenia komisji wyborczej powołanej do przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 06-02-2017r
  Wyświetleń: 4925
 287. ogłoszenie przetargu nieograniczonego na remont nawierzchni ul. Polnej w Kamionku
  Wyświetleń: 4919
 288. Burmistrz Gogolina wzywa wnioskodawcę o uzupełnienie raportu oddziaływania na srodowisko lotniska cywilnego OPOLE w Kamieniu Śląskim
  Wyświetleń: 4904
 289. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego
  Wyświetleń: 4901
 290. Burmistrz Gogolina informuje iż wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 1831O Gogolin Kamień Ślaski
  Wyświetleń: 4894
 291. Burmistrz Gogolina informuje o złożeniu wniosku o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje inwestycji polegającej na remoncie stacji gazowej redukcyjno - pomiarowej w Gogolinie przy ul. Kościelnej
  Wyświetleń: 4886
 292. INFORMACJA O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU „PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY GOGOLIN”
  Wyświetleń: 4879
 293. obwieszczenie Burmistrza Gogolina w sprawie przedkładania przez osoby fizyczna informacji o wrobach zawierajacych azbest będących w ich władaniu
  Wyświetleń: 4876
 294. Projekty uchwał na XXX Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 4876
 295. Zawiadomienie o XXXVI Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 4875
 296. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wykazie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 4865
 297. Burmistrz Gogolina postanawia nałożyć obowiązek na PRDiM z Kędzierzyna Kożla do sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko inwestycji polegającej na wymianie wytwórni mas bitumicznych w Gogolinie ul. Fabryczna
  Wyświetleń: 4863
 298. informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty przetargu nieograniczonego na remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych
  Wyświetleń: 4861
 299. Projekty uchwał na XLIX Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 4861
 300. Konsultacje w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gogolin
  Wyświetleń: 4841
 301. Burmistrz Gogolina informuje o złożeniu w tut. Urzędzie raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie lotniska cywilnego OPOLE w Kamieniu Śląskim
  Wyświetleń: 4836
 302. Burmistrz Gogolina postanowieniem poprawia błędy pisarskie w decyzji nr WG.VI-7610-12/2009 z dnia 04.06.2009r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzięcia budowa uzbrojenia w sieć wod. i kan. w ul. Kościelnej w Choruli
  Wyświetleń: 4832
 303. Zawiadomienie o XVIII Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 4830
 304. Burmistrz Gogolina informuje iż wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie lotniska OPOLE w Kamieniu Śląskim
  Wyświetleń: 4824
 305. Burmistrz Gogolina informuje iż wydana została decyzja o zmianie decyzji pierwotnej o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacyjnej i wodociągowej ul. Kolejowa w Gogolinie
  Wyświetleń: 4820
 306. Projekty uchwał na XLIV Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 4814
 307. Burmistrz Gogolina informuje iż wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na hali produkcyjnej farb rozpuszczalnikowych oraz hali eykrojników w Choruli.
  Wyświetleń: 4812
 308. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o złożeniu raportu o oddziaływaniu na srodowisko przedsięwzięcia pn budowa stacji paliw wraz z obiektami towarzyszącymi i infrastrukturą techniczną w Gogolinie - Karłubcu
  Wyświetleń: 4812
 309. Oświadczenia majątkowe za rok 2013 i złożone w 2014 roku.
  Wyświetleń: 4809
 310. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 4808
 311. Burmistrz Gogolina informuje iż wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia remont linii napowietrznej 110kv Górażdże - Zdzieszowice
  Wyświetleń: 4802
 312. Burmistrz Gogolina informuje że w tut. Urzędzie został złożony wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie Zakładu Hydratyzacji Wapna na terenie Zakładów Wapienniczych Lhoist
  Wyświetleń: 4801
 313. Burmistrz Gogolina informuje że został złożony raport oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na przebudowie placu gromadzenia surowców wtórnych i budowie wiaty magazynowej na terenie wysypiska komunalnego przy ul. Ligonia w Gogolinie
  Wyświetleń: 4794
 314. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji środowiskowej dla przedsiewziecia budowa obwodnicy Malni i Choruli
  Wyświetleń: 4784
 315. Ogłoszenie o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz ustalenia ceny
  Wyświetleń: 4776
 316. Burmistrz Gogolina informuje że w tut. Urzędzie został złożony wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie stacji paliw w Choruli.
  Wyświetleń: 4775
 317. Burmistrz Gogolina informuje iż wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie zakładu hydratyzacji wapna na terenie Zakładów Wapienniczych Lhoist Sp. z o.o. w Górażdzach
  Wyświetleń: 4769
 318. Wyniki otwartego konkursu ofert w zakresie kultury fizycznej na 2015 rok
  Wyświetleń: 4767
 319. Zawiadomienie o XXXIII Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 4767
 320. WG.III.6220.9.2017
  Wyświetleń: 4766
 321. Burmistrz Gogolina informuje że w tut. Urzędzie został złożony wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Gogolinie ul. Kolejowa.
  Wyświetleń: 4756
 322. Burmistrz Gogolina informuje iż wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie uzbrojenia terenów budowlanych oraz budowa drogi wraz z oświetleniem ul. Wyzwolenia w Gogolinie
  Wyświetleń: 4754
 323. Burmistrz Gogolina postanawia nałożyć obowiązek na Województwo Opolskie do sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko inwestycji polegającej na budowie lotniska Opole w Kamieniu Śląskim
  Wyświetleń: 4754
 324. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 4748
 325. OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do opracowania Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Opolskiej
  Wyświetleń: 4747
 326. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina w sprawie nałożenia obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na srodowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie lotniska w Kamienu Ślaskim
  Wyświetleń: 4745
 327. ogłoszenie przetargu nieograniczonego na budowę boiska do piłki nożnej na kompleksie rekreacyjno-sportowym w Kamieniu Śląskim
  Wyświetleń: 4745
 328. Ogłoszenie Burmistrza Gogolina o przystąpieniu do sporządzenia i zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 4743
 329. Projekty uchwał na XXIX Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 4742
 330. obwieszczenie Burrmistrza Gogolina w/s postepowania o wydanie decyzji srodowiskowej na realizację przedsiewzięcia polegającego na modernizacji lotniska OPOLE w Kamieniu Śląskim.
  Wyświetleń: 4740
 331. Burmistrz Gogolina informuje, iż wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia budowa zakładu konfekcjonowania i pakowania ziemiaków i cebuli w Zakrzowie
  Wyświetleń: 4739
 332. Gminna Komisja Profilaktyki I Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gogolinie
  Wyświetleń: 4731
 333. Zawiadomienie o XXII Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 4731
 334. Wyniki otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2014 roku zadania publicznego związanego z realizacją zadań własnych gminy w zakresie kultury fizycznej
  Wyświetleń: 4723
 335. Ogłoszenie o wykazie nieruchomości
  Wyświetleń: 4722
 336. Burmistrz Gogolina informuje iż wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla zmiany wyposażenia obiektu sprężarkowi w Górażdże Cement S.A.
  Wyświetleń: 4721
 337. Burmistrz Gogolina postanawia nie nakładać obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko inwestycji polegającej na budowie zakładu drewnianych kołków do mebli w Odrowążu
  Wyświetleń: 4717
 338. Obwieszczenie Burmistrza Strzelec Opolskich w sprawie postepowania o wydanie decyzji srodowiskowej dla przedsięwzięcia pn.rozbudowa drogi woj. nr 409 relacji Gogolin - Strzelce Opolskie ...
  Wyświetleń: 4717
 339. Ogłoszenie o przetargach na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 4716
 340. Burmistrz Gogolina informuje iż wszczeto postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia : przebudowa i rozbudowa budynku nieużytkowanego gastronomiczno-mieszkalnego na pensjonat i restaurację w Zakrzowie
  Wyświetleń: 4714
 341. informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych
  Wyświetleń: 4711
 342. ogłoszenie przetargu nieograniczonego na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 4710
 343. Burmistrz Gogolina informuje iż wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Wytwórni Mas Bitumicznych ul. Fabryczna 1 w Gogolinie.
  Wyświetleń: 4709
 344. Burmistrz Gogolina informuje iż wszczeto postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia budowa stacji paliw z myjnią w Gogolinie ul. Pawła
  Wyświetleń: 4707
 345. Burmistrz Gogolina informuje iż wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie uzbrojenia w sieć wodociągowa i kanalizacje sanitarną w ul. Kościelnej w Choruli
  Wyświetleń: 4706
 346. Projekty uchwał na XXVII Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 4706
 347. Burmistrz Gogolina informuje iż wszczeto postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia budowa obiektu konferencyjno-hotelowego na łacznie 58 miejsc w Gogolinie ul. Kasztanowa 30
  Wyświetleń: 4704
 348. Obwieszczenie Burmistrz Gogolina o wydaniu decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn budowa budynku gastronomiczno-hotelowego w Gogolinie
  Wyświetleń: 4701
 349. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego
  Wyświetleń: 4696
 350. Burmistrz Gogolina informuje, iż wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrociepłowni na biogaz w gminie Gogolin.
  Wyświetleń: 4690
 351. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 4688
 352. Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Gogolin na lata 2008-2032
  Wyświetleń: 4688
 353. Burmistrz Gogolina informuje iż wszczeto postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia budowa hali produkcyjno-magazynowaj w Choruli
  Wyświetleń: 4685
 354. Burmistrz Gogolina postanowieniem nakłada obowiazek przeprowadzenia oceny oddziaływania na srodowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie obwodnicy Malni i Choruli w ciągu drogi wojewódzkiej nr 423
  Wyświetleń: 4683
 355. Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie (2014-2018)
  Wyświetleń: 4678
 356. Projekty uchwał na LII Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 4672
 357. Projekty uchwał na XX Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie (2010-2014)
  Wyświetleń: 4672
 358. Burmistrz Gogolina informuje iż wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ziemnego stawu rybnego w Malni
  Wyświetleń: 4670
 359. ogłoszenie przetargu nieograniczonego na budowę boiska wielofunkcyjnego w Malni
  Wyświetleń: 4668
 360. Obwieszczenie Burmistrza Strzelec Opolskich o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej na rozbudowę drogi nr 409 relacji Gogolin - Strzelce Opolskie
  Wyświetleń: 4666
 361. Burmistrz Gogolina informuje że w tut. Urzędzie został złożony wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na modernizacji lotniska OPOLE w Kamieniu Śląskim
  Wyświetleń: 4664
 362. Burmistrz Gogolina informuje o złożeniu w tut. Urzędzie raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie wytwórni betonu w Choruli
  Wyświetleń: 4661
 363. Strategia
  Wyświetleń: 4658
 364. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina dotyczące zwołania zebrania wiejskiego w Górażdżach
  Wyświetleń: 4657
 365. Ocena oferty złożonej przez Stowarzysznie Kamyki
  Wyświetleń: 4657
 366. Burmistrz Gogolina informuje o złożeniu w tut. Urzędzie raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu mechaniki pojazdowej zlokalizowanego w Gogoliniei
  Wyświetleń: 4655
 367. Informacja Byrmistrza Gogolina o nałożeniu obowiązku dla Górażdży Cement S.A. wykonania raportu oddziaływania na środowisko w pełnym jego zakresie dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw ( ZTS Górażdże)
  Wyświetleń: 4654
 368. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji
  Wyświetleń: 4654
 369. Gminna Rada Seniorów 2019-2023
  Wyświetleń: 4652
 370. Burmistrz Gogolina informuje iż wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia Budowa obiektu produkcyjno magazynowego w Gogolinie ul. Fabryczna działka nr 219/1
  Wyświetleń: 4651
 371. Postanowienie Burmistrza Gogolina w sprawie sprostowania omyłki w decyzji z dnia 15.03.2007r. znak WG.VI-7610-10/2006/2007
  Wyświetleń: 4648
 372. Burmistrz Gogolina informuje iż wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia przebudowa drogi nr 1831 O Gogolin-Kamień Śląski
  Wyświetleń: 4647
 373. Ogłoszenie o naborze pracownika na zastępstwo
  Wyświetleń: 4644
 374. Burmistrz Gogolina informuje że został złożony raport oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego budowie zakładu konfekcjonowania i pakowania ziemniaków i cebuli w Zakrzowie
  Wyświetleń: 4640
 375. Burmistrz Gogolina informuje iż wydana została decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na przebudowie stacji paliw w Choruli
  Wyświetleń: 4639
 376. Informacja o złożeniu oferty
  Wyświetleń: 4639
 377. informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla potrzeb OSP Obrowiec
  Wyświetleń: 4637
 378. Burmistrz Gogolina postanawia nie nakładać obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na srodowisko inwestycji polegającej na budowie chodnika z odwodnieniem w Kamieniu Śląskim
  Wyświetleń: 4633
 379. Burmistrz Gogolina informuje iż wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla składającego się z dwóch zadań przedsięwzięcia ; budowa młyma nr4 i instalacji odbioru pyłów w zakładzie Górazdze Cement S.A. w Choruli
  Wyświetleń: 4631
 380. Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Gogolin za lata2007-2008
  Wyświetleń: 4630
 381. informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę ulicy Nowej w Gogolinie
  Wyświetleń: 4627
 382. Onformacja o wynikach przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Gminie Gogolin.
  Wyświetleń: 4625
 383. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina dotyczące zwołania zebrania wiejskiego w Kamionku
  Wyświetleń: 4624
 384. Zawiadomienie o XXIV Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 4624
 385. Burmistrz Gogolina informuje że w tut. Urzędzie został złożony wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania obiektu budowlanego związanego z odzyskiem odpadów
  Wyświetleń: 4623
 386. Burmistrz Gogolina informuje iż wydana została decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie zespołu sanatoryjnego w Kamieniu Śląskim
  Wyświetleń: 4620
 387. OGŁASZA PRZETARG PISEMNY NA SPRZEDAŻ - Samochodu pożarniczego marki Star 200
  Wyświetleń: 4619
 388. Ogłoszenie Burmistrza Gogolina o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 4612
 389. Burmistrz Gogolina postanawia nałożyć obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegajacego na budowie obiektu produkcyjno -magazynowego w Gogolinie ul. Fabryczna
  Wyświetleń: 4608
 390. informacja Burmistrza Gogolina w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego modernizacjipieca obrotowego Nr2 w Cementowni Górażdze S.A. w Choruli
  Wyświetleń: 4608
 391. Burmistrz Gogolina postanawia odstapić do nałozenia obowiązku na ZDW w Opolu do sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko inwestycji polegającej na przebudowie drogi wojewódzkiej nr 423 w Choruli i Malni
  Wyświetleń: 4607
 392. informacja o wyborze najkorzystnieszej oferty na budowę ulicy Górnej w Gogolinie
  Wyświetleń: 4606
 393. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej
  Wyświetleń: 4605
 394. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
  Wyświetleń: 4605
 395. informacja Burmistrza Gogolina o złożeniu raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na przebudowie stacji paliw w Choruli.
  Wyświetleń: 4604
 396. Projekty uchwał na XLVII Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 4604
 397. Burmistrz Gogolina informuje że wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.przebudowa drogi powiatowej nr 1832 O Gogolin - Chorula od km 2+077 do km 4+044
  Wyświetleń: 4601
 398. Projekty uchwał na XXXVIII Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 4600
 399. Burmistrz Gogolina informuje iż wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji polegającej na budowie nowej stacji paliw w Cementowni Górażdże S.A. w Choruli
  Wyświetleń: 4599
 400. Burmistrz Gogolina informuje iż wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie instalacji dozowania reduktora chromu w Górażdżu Cement S.A.
  Wyświetleń: 4595
 401. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert obejmującym zadania z zakresu ochrony zdrowia
  Wyświetleń: 4591
 402. Burmistrz Gogolina informuje, iż wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na modernizacji pompowni głównej P1 w Kopalni Wapienia Górażdże.
  Wyświetleń: 4586
 403. Burmistrz Gogolina informuje że wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie obiektu produkcyjno magazynowego w Gogolinie przy ul. Fabrycznej
  Wyświetleń: 4584
 404. Ocena zasobów
  Wyświetleń: 4578
 405. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 4568
 406. Burmistrz Gogolina informuje iż wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy obwodnicy Malni i Choruli w cigu drogi wojewódzkiej nr 423
  Wyświetleń: 4565
 407. informacja Burmistrza Gogolina w sprawie zmiany wniosku przez inwestora o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji polegającej na wymianie wytwórni mas bitumicznych w Gogolinie ulica Fabryczna
  Wyświetleń: 4565
 408. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 4565
 409. Zawiadomienie o XXXV Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 4565
 410. ogłoszenie przetargu na rewitalizację centrum miasta Gogolina-zagospodarowanie terenu wokół pieców wapienniczych
  Wyświetleń: 4564
 411. Statut
  Wyświetleń: 4561
 412. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert
  Wyświetleń: 4559
 413. Ogłoszenie o przetargach na sprzedaż nieruchomości gruntowych
  Wyświetleń: 4555
 414. Informacja o złożeniu oferty
  Wyświetleń: 4553
 415. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 4553
 416. informacja Burmistrza Gogolina w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie chodnika z odwodnieniem w Kamieniu Śląskim
  Wyświetleń: 4551
 417. Burmistrz Gogolina informuje że został złożony raport oddziaływania na srodowisko przedsięwzięcia polegającego na wymianie wytwórni mas bitumicznych w Gogolinie ul. Fabryczna
  Wyświetleń: 4541
 418. informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych
  Wyświetleń: 4541
 419. Burmistrz Gogolina postanawia nałożyć obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegajacego na budowie zakładu produkcji peletu energetycznego z biomasy w Dąbrówce
  Wyświetleń: 4540
 420. Obwieszczenie Burmistrz Gogolina o wszczeciu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwziecia pn. budowa budynku gastronomiczno hotelowego w Gogolinie
  Wyświetleń: 4539
 421. Projekty uchwał na XLV Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 4539
 422. Ocena oferty złożonej przez ZKS Górażdże
  Wyświetleń: 4536
 423. Burmistrz Gogolina informuje iż wszczeto postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia BUDOWA ZAKŁADU MECHANIKI POJAZDOWEJ W GOGOLINIE
  Wyświetleń: 4535
 424. informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę oleju opałowego dla potrzeb ZRS w Gogolinie w 2012r.
  Wyświetleń: 4535
 425. Burmistrz Gogolina postanowieniem nakłada obowiązek na FUH BEWI wykonanie raportu oddziaływania na srodowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie stacjistacji obsługi pojazdów w Gogolinie ul. Ligonia
  Wyświetleń: 4534
 426. ogłoszenie przetargu nieograniczonego na rozbudowę budynku Ochotniczej Straży Pożarnej o pomieszczenia gospodarcze
  Wyświetleń: 4534
 427. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert obejmującym zadania z zakresu ochrony zdrowia
  Wyświetleń: 4533
 428. Burmistrz Gogolina informuje iż wydana została decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia wymiana starej wytwórni mas bitumicznych w Gogolinie ul. Fabryczna
  Wyświetleń: 4532
 429. Burmistrz Gogolina informuje, iż wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia BUDOWA ZAKŁADU PRODUKCJI PALIW ALTERNATYWNYCH W GÓRAŻDZECH.
  Wyświetleń: 4530
 430. ogłoszenie przetargu nieograniczonego na dostawę oleju opałowego lekkiego dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Gogolinie w 2013r.
  Wyświetleń: 4530
 431. POSTANOWIENIE BURMISTRZ GOGOLINA O PODJECIU POSTEPOWANIA O WYDANIE DECYZJI O SRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH DLA PRZEDSIEWZIECIA BUDOWA WYTWÓRNI MAS BITUMICZNYCH
  Wyświetleń: 4527
 432. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 4527
 433. Ogłoszenie o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 4525
 434. Burmistrz Gogolina informuje że w tut. Urzędzie został złożony wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na modernizacji ciągu technologicznego pieca Nr2 w Choruli.
  Wyświetleń: 4524
 435. Projekty uchwał na XXXVI Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 4523
 436. Burmistrz Gogolina informuje iż wszczeto postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia Modernizacja pompowni głównej P1 w kopalni Wapienia Gorażdże wraz z budową rezerwowego rurociągu tłocznego.
  Wyświetleń: 4522
 437. Projekty uchwał na XXXIII Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 4522
 438. Burmistrz Gogolina informuje iż wszczeto postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia budowa młyna cementu nr 4 wraz z suszarnią żużla oraz instalację odbioru pyłów z filtrów chłodników w Górażdzu Cement S.A
  Wyświetleń: 4521
 439. Burmistrz Gogolina informuje iż wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie wiaty na odpady w Górażdżach ul. Kamienna 11
  Wyświetleń: 4519
 440. Burmistrz Gogolina informuje o złożeniu w tut. Urzędzie raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektu produkcyjno magazynowego w Gogolinie ul. Fabryczna
  Wyświetleń: 4519
 441. Burmistrz Gogolina informuje iż wydana została decyzja o umorzeniu postępowania w/s wydania decyzji środowiskowej na budowę chodnika i kanalizacji deszczowej w Gogolinie ul. Malińska
  Wyświetleń: 4518
 442. Projekty uchwał na XXIII Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie (2010-2014)
  Wyświetleń: 4518
 443. Burmistrz Gogolina informuje o złożeniu w tut. Urzędzie raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrociepłowni na biogaz w gminie Gogolin
  Wyświetleń: 4516
 444. Zawiadomienie o XXX Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 4516
 445. Burmistrz Gogolina informuje, iż wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy zakładu konfekcjonowania i pakowania ziemniaków i cebuli w Zakrzowie, gmina Gogolin
  Wyświetleń: 4514
 446. Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Gogolin
  Wyświetleń: 4512
 447. W związku z realizacją projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Gmina Gogolin zaprasza do składania ofert na: Koncert instrumentalny w plenerze
  Wyświetleń: 4510
 448. Burmistrz Gogolina informuje o złożeniu w tut. Urzędzie raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu produkcji peletu w Dąbrówce
  Wyświetleń: 4507
 449. Wyniki otwartego konkursu - pomoc społeczna 2013
  Wyświetleń: 4506
 450. Projekty uchwał na XXIV Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 4504
 451. Ogłoszenie o terminie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gogolin
  Wyświetleń: 4501
 452. Projekty uchwał na XXXV Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 4500
 453. Ogłoszenie Burmistrza Gogolina o terminie wyłożenia do publicznego wglądu projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: miasta Gogolin, wsi Chorula, wsi Obrowiec oraz wsi Zakrzów-Dąbrówka
  Wyświetleń: 4499
 454. Burmistrz Gogolina informuje iż wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie stacji paliw płynnych z obiektami usługowo - handlowymi towarzyszącymi w Gogolinie - Karłubcu
  Wyświetleń: 4498
 455. Burmistrz Gogolina informuje iż wydana została decyzja zmieniająca decyzję nr WG.VI-7610-4/2008r. z dnia 22.04.2008r o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji polegającej na budowie uzbrojenia terenu ul. Wyzwolenia 66 w Gogolinie
  Wyświetleń: 4498
 456. Burmistrz Gogolina informuje że w tut. Urzędzie został złozony wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na wymianie wytwórni mas bitumicznych o wydajności 240Mg/h ul. Fabryczna w Gogolinie
  Wyświetleń: 4497
 457. Burmistrz Gogolina informuje, iż wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia budowa wiaty na odpady w Górażdżu ul. Kamienna 11
  Wyświetleń: 4496
 458. Zawiadomienie o wyjazdowym posiedzeniu Komisji Budżetu, Finansów i Planowania
  Wyświetleń: 4491
 459. Burmistrz Gogolina informuje iż wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na modernizacji głowy górnej śluzy pociągowej Rogów na rzece Odrze w miejscowości Malnia
  Wyświetleń: 4489
 460. obwieszczenie Burmistrz Gogolina o złozeniu w tyt. Urzedzie raportu o oddziaływania na srodowisko przedsiewzięcia polegającego na zmianie sposobu uzytkowania pomieszczeń gospodarczo magazynowych na warsztat mechaniczny w Zakrzowie
  Wyświetleń: 4488
 461. Projekty uchwał na XXV Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 4487
 462. Obwieszczenia Wojewody Opolskiego
  Wyświetleń: 4484
 463. obwieszczenie Burmistrza Gogolina w/s postepowania o wydanie decyzji środowiskowej na realizację przedsiewzięcia polegającego na modernizacji lotniska OPOLE w Kamieniu Śląskim.
  Wyświetleń: 4484
 464. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wszczeciu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn budowa przerzutu ścieków z Gogolina do oczyszczalni w Choruli
  Wyświetleń: 4483
 465. Zawiadomienie o XXXII Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 4479
 466. Burmistrz Gogolina informuje że w tut. Urzędzie został złożony raport oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie obwodnicy Malni i Choruli
  Wyświetleń: 4474
 467. Obwieszczenie o wykazie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 4473
 468. Obwieszczenie Starosty Krapkowickiego
  Wyświetleń: 4468
 469. Ocena oferty złożonej przez Ludowy Klub Sportowy Obrowiec
  Wyświetleń: 4466
 470. Burmistrz Gogolina informuje iż wydana została decyzja o obmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie istniejącej wytwórni mas bitumicznych w Gogolinie ul. Fabryczna
  Wyświetleń: 4460
 471. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert w zakresie kultury fizycznej na 2016r.
  Wyświetleń: 4460
 472. Burmistrz Gogolina informuje że został złożony raport oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na wymianie starej wytwórni mas bitumicznych na nową (zespół Teltomat-100), lokalizacja: Gogolin - Karłubiec, ul. Fabryczna 1
  Wyświetleń: 4459
 473. Ogłoszenie o wykazie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 4457
 474. Konsultacje w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Gogolin
  Wyświetleń: 4455
 475. Projekty uchwał na XXXII Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 4455
 476. Burmistrz Gogolina postanawia nałożyć obowiązek na Lotnisko Kamień Ślaski Sp. z o.o. do sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko inwestycji polegającej na budowie centrum motoryzacyjnego i doskonalenia jazdy w Kamieniu Ślaskim
  Wyświetleń: 4451
 477. Burmistrz Gogolina informuje iż wydana została decyzja o umorzeniu postepowania o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia zmiana sposobu uzytkowania obiektu bud. zwiazanego z prowadzeniem działalności w zakresie odzysków
  Wyświetleń: 4450
 478. Kontrole wewnętrzne 2016
  Wyświetleń: 4449
 479. Burmistrz Gogolina informuje że został złożony raport oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji obsługi pojazdów w Gogolinie ul. Ligonia
  Wyświetleń: 4443
 480. Burmistrz Gogolina informuje, iż wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia umieszczenie mobilnej instalacji do przerobu zużytych opon na terenie Cementowni Górażdze.
  Wyświetleń: 4442
 481. Burmistrz Gogolina postanawia nałożyć obowiązek na Firmę Materiały Budowlane Sp. z o.o. z Opola do sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie wytwórni betonu w m. Chorula
  Wyświetleń: 4439
 482. Projekty uchwał na XXVIII Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 4439
 483. Burmistrz Gogolina informuje iż wszczeto postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia odbiór powietrza z komina filtra odpylajacego magazyn rozdrobnionych paliw zastepczych do chłodników rusztowych pieców
  Wyświetleń: 4438
 484. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji
  Wyświetleń: 4433
 485. Burmistrz Gogolina informuje iż wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Gogolinie ul. Kolejowa , Kościelna....
  Wyświetleń: 4432
 486. Burmistrz Gogolina informuje iż wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie młyna cementu nr4 w Górażdże Cement S.A.
  Wyświetleń: 4428
 487. Burmistrz Gogolina informuje iż wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia budowa elektrociepłowni na biogaz w gminie Gogolin
  Wyświetleń: 4424
 488. Burmistrz Gogolina postanawia nałożyć obowiązek na Polską Grupę Biogazową z Warszawy do sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko inwestycji polegającej na budowie elektrociepłowni na biogaz w gminie Gogolin
  Wyświetleń: 4422
 489. obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn budowa magazynu nitrocelulozy na terenie zakładu farb rozpuszczalnikowych oraz wodnych w Choruli
  Wyświetleń: 4416
 490. Informacja o złożonej ofercie
  Wyświetleń: 4415
 491. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji
  Wyświetleń: 4412
 492. Obwieszczenie Burmistrz Gogolina o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia rozbudowa istniejącego budynku o część produkcyjną i magazynową. Inwestor SENTREX Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 4410
 493. Burmistrz Gogolina informuje iż wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia budowa drogi dojazdowej w Obrowcu
  Wyświetleń: 4408
 494. Burmistrz Gogolina informuje, iż wszczeto postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia budowa ziemnego stawu rybnego o pow. 0,2 ha w Malni
  Wyświetleń: 4408
 495. Burmistrz Gogolina informuje, iż wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 423 w m. Obrowiec
  Wyświetleń: 4408
 496. ogłoszenie przetargu nieograniczonego na budowę Ekomuzeum "Nasze Wspólne Dzieło" w Kamieniu Śląskim
  Wyświetleń: 4407
 497. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 4407
 498. Burmistrz Gogolina postanawia nałożyć obowiązek na PRDiM z Kędzierzyna Kożla do sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko inwestycji polegającej na wymianie starej wytwórni mas bitumicznych w Gogolinie ul. Fabryczna
  Wyświetleń: 4406
 499. Burmistrz Gogolina informuje że w tut. Urzędzie został złożony wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie wytwórni betonu o wielkości produkcji do 600 ton/dobę, Chorula ul. Koście
  Wyświetleń: 4405
 500. Burmistrz Gogolina postanawia nałożyć obowiązek na Bernarda Lipkę z Obrowca do spozadzenia raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu mechaniki pojazdowej zlokalizowanego w Gogolinie
  Wyświetleń: 4405
 501. Burmistrz Gogolina postanawia nie nakładać obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na srodowisko inwestycji polegającej na modernizacji głowy górnej śluzy na rzece Odrze w m. Malnia
  Wyświetleń: 4399
 502. obwieszczenie Burmistrz Gogolina o wydaniu postanowienia o nałozeniu obowiazku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn budowa stacji paliw wraz z obiektami towarzyszącymi i infrastrukturą techniczną w Gogolinie
  Wyświetleń: 4399
 503. Burmistrz Gogolina informuje iż wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie wytwórni betonu w Choruli.
  Wyświetleń: 4397
 504. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wydaniu decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa stacji paliw wraz z obiektami towarzyszącymi i infrastrukturą techniczną w Gogolinie
  Wyświetleń: 4394
 505. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Gogolin
  Wyświetleń: 4393
 506. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 4389
 507. informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę wraz z montażem nagłośnienia i oświetlenia Gminnego Centrum kultury w Gogolinie
  Wyświetleń: 4384
 508. Składy osobowe stałych Komisji Rady Miejskiej w Gogolinie (2018-2023)
  Wyświetleń: 4382
 509. obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn budowa przerzutu ścieków z Gogolina do oczyszczalni w Choruli
  Wyświetleń: 4381
 510. Burmistrz Gogolina informuje iż wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na rozbudowie placu manewrowego wraz z kanalizacją deszczową w kopalni wapienia w Górażdzu.
  Wyświetleń: 4379
 511. Burmistrz Gogolina informuje iż wszczeto postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia budowa obwodnicy Malni i Choruli w ciagu drogi wojewódzkiej ne 423
  Wyświetleń: 4378
 512. Obwieszczenie
  Wyświetleń: 4378
 513. Obwieszczenie o wykazie nieruchomości
  Wyświetleń: 4375
 514. Wyniki otwartego konkursu ofert
  Wyświetleń: 4375
 515. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 4373
 516. Zawiadomienie o wyjazdowym posiedzeniu Komisji Oświaty, SPortu, Rekreacji i Zdrowia
  Wyświetleń: 4371
 517. Projekty uchwał na XL Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 4368
 518. informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę oleju opałowego dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Gogolinie w 2012r.
  Wyświetleń: 4364
 519. Zawiadomienie o III Posiedzeniu Gminnej Rady Seniorów
  Wyświetleń: 4364
 520. Obwieszczenie Marszałka Województwa Opolskiego o obowiązku sporządzania i przekazywania zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilosci odpadów.
  Wyświetleń: 4363
 521. Zawiadomienie o XXV Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 4359
 522. Rekrutacja
  Wyświetleń: 4352
 523. Burmistrz Gogolina informuje iż wydana została decyzji o odmowie zgody na realizację przedsięwziecia polegającego na umieszczeniu mobilnej instalacji do przerobu zuzytych opon na terenie Cementowni Górazdze
  Wyświetleń: 4350
 524. Burmistrz Gogolina informuje o złożeniu w tut. Urzędzie raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie hal do pradukcji farb rozpuszczalnikowych i wykrojników w m. Chorula
  Wyświetleń: 4350
 525. Projekty uchwał na XVIII Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie (2010-2014)
  Wyświetleń: 4350
 526. Zawiadomienie o XXXVIII Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 4348
 527. Burmistrz Gogolina informuje iż wydana została decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na przebudowie placu gromadzenia surowców wtórnych i budowie wiaty magazynowej na terenie wysypiska komunalnego przy ul. Ligonia, Gogolin
  Wyświetleń: 4343
 528. obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wydaniu postanowienia o nałożeniu obowiązku na inwestora przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn zmiana sposobu zagospodarowania terenu polegająca na wykonaniu toru doskonalenia jazdy .
  Wyświetleń: 4343
 529. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu KIA Pregio
  Wyświetleń: 4342
 530. ogłoszenie przetargu nieograniczonego na przebudowę ulicy Nowej w Gogolinie
  Wyświetleń: 4342
 531. Burmistrz Gogolina informuje, że zodtało wydane postanowienie o obowiązki przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwziecia polegajacego na budowie hali produkcyjno-magazynowej wraz z częścią socjalno-biurową w Gogolinie ul. Kamienna.
  Wyświetleń: 4341
 532. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji
  Wyświetleń: 4338
 533. Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 4337
 534. Burmistrz Gogolina informuje iż wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia budowa młyna cementu nr4 wraz z suszarnią żużla zadanie nr1 ...
  Wyświetleń: 4335
 535. Projekty uchwał na XXII Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie (2010-2014)
  Wyświetleń: 4332
 536. ogłoszenie przetargu nieograniczonego na przebudowę ulicy Leśnej w Gogolinie
  Wyświetleń: 4328
 537. Obwieszczenie Burmistrza Strzelec Opolskich o zakończeniu postepowania dowodowego w sprawie oceny oddziaływania na środowisko przesięwziecia polegającego na rozbudowie drogi nr 409 relacji Gogolin - Strzelce Opolskie
  Wyświetleń: 4323
 538. obwieszczenie Burmistrza Gogolina o złożenie raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn rozbudowa istniejacego budynku o część produkcyjną i magazynową przez firmę SENTREX
  Wyświetleń: 4319
 539. Obwieszczenie Burmistza Gogolina o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzięcia pn zmiana sposobu uzytkowania pomieszczeń gospodarczo magazynowych na warsztat mechaniczny w Zakrzowie
  Wyświetleń: 4316
 540. Burmistrz Gogolina informuje, że w tut. Urzędzie został złożony wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego instalacji dozowania reduktora chromu w Górażdżu Cement S.A.
  Wyświetleń: 4313
 541. ogłoszenie przetargu nieograniczonego na remont czastkowy nawierzchni bitumicznych na terenie Gminy Gogolin
  Wyświetleń: 4313
 542. informacja Burmistrza Gogolina w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie nowej wewnątrzzakładowej stacji paliw płynnych w Górażdże Cement S.A. - Wydział Pakowni i Ekspedycji
  Wyświetleń: 4312
 543. Obwieszczenie Burmistrza Strzelec Opolskich o odstapieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przesięwziecia polegającego na rozbudowie drogi nr 409 relacji Gogolin - Strzelce Opolskie
  Wyświetleń: 4312
 544. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wykonanie w 2015 roku zadań publicznych gminy w zakresie ochrony zdrowia
  Wyświetleń: 4310
 545. Wyniki otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2013 roku zadania publicznego związanego z realizacją zadań własnych gminy w zakresie kultury
  Wyświetleń: 4310
 546. Projekty uchwał na XXI Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie (2010-2014)
  Wyświetleń: 4309
 547. obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwziecia pn. budowa instalacji do magazynowania i dozowania suszonych osadów sciekowych do piecó obrotowych
  Wyświetleń: 4308
 548. Wyniki otwartego konkursu ofert w zakresie kultury fizycznej na 2016 rok
  Wyświetleń: 4306
 549. Burmistrz Gogolina informuje iż wszczeto postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia Przebudowa węzłów załadunku cementu w Cementowni Górażdże
  Wyświetleń: 4299
 550. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych
  Wyświetleń: 4297
 551. informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na rozbudowę budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Odrowążu o pomieszczenia gospodarcze
  Wyświetleń: 4296
 552. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 4296
 553. Informacja o złożeniu oferty
  Wyświetleń: 4294
 554. Ogłoszenie o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 4294
 555. Burmistrz Gogolina informuje iż wydana została decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach oraz postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na srodowiski przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji zadania Ligonia
  Wyświetleń: 4292
 556. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetu, Finansów i Planowania
  Wyświetleń: 4292
 557. Burmistrz Gogolina informuje iż wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowiestacji obsługi pojazdów z zapleczem socjaln-bytowym w Gogolinie, ul Ligonia
  Wyświetleń: 4288
 558. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetu, Finansów i Planowania
  Wyświetleń: 4288
 559. informacja Burmistrza Gogolina o złożeniu raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie nowej wewnątrzzakładowej stacji paliw płynnych na działce nr 115/17 w Górażdzach na terenie Górażdze Cement S.A. w Choruli
  Wyświetleń: 4287
 560. Informacja o złożeniu oferty
  Wyświetleń: 4287
 561. Burmistrz Gogolina informuje, iż wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia zmiana wyposażenia obiektu sprężarkowni Gorażdze Cement S.A.
  Wyświetleń: 4286
 562. obwieszczenie Burmistrza Gogolina
  Wyświetleń: 4286
 563. Burmistrz Gogolina informuje o złożeniu w tut. Urzędzie raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na umieszczeniu mobilnej instalacji do przerobu zużytych opon
  Wyświetleń: 4282
 564. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwziecia pn modernizacja silosów cementu nr 1 i 7 w Cementowni Górażdże
  Wyświetleń: 4281
 565. Burmistrz Gogolina informuje iż wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na przebudowie drogi wojewódzkiej nr 423 wraz z budową chodnika w miejscowości Chorula
  Wyświetleń: 4280
 566. Burmistrz Gogolina informuje iż wszczeto postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia budowa zakładu produkcji peletu energetycznego z biomasy w Dąbrówce
  Wyświetleń: 4279
 567. Zarządzenia Burmistrza - 2016
  Wyświetleń: 4279
 568. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn budowa wodociągu Górażdże - Chorula
  Wyświetleń: 4278
 569. Obwieszczenie Burmistrza Strzelec Opolskich o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 409 relacji Gogolin - Strzelce Opolskie.
  Wyświetleń: 4277
 570. Pobierz programy
  Wyświetleń: 4277
 571. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 4277
 572. Ogłoszenie Burmistrza Gogolina o wykazie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 4276
 573. Burmistrz Gogolina informuje że w tut. Urzędzie został złożony wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na modernizacji głowy górnej śluzy pociągowej Rogów na rzece Odrze
  Wyświetleń: 4272
 574. Burmistrz Gogolina informuje iż wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla Budowy zakładu produkcji paliw alternatywnych, wraz z instalacją produkcji energii cieplnej i podsuszania paliw alternatywnych
  Wyświetleń: 4267
 575. Informacja o złożeniu oferty
  Wyświetleń: 4265
 576. KONSULTACJE SPOŁECZNE projektu Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gogolin
  Wyświetleń: 4264
 577. Zawiadomienie o XX Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 4264
 578. OGŁASZA PRZETARG PISEMNY NA SPRZEDAŻ - Samochodu pożarniczego marki Star 244
  Wyświetleń: 4262
 579. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 4260
 580. Burmistrz Gogolina postanawia nałożyć obowiązek na Firmę Chespa Farby Graficzne z Krapkowic do spożądzenia raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie hal do produkcji farb rozpuszczalnikowych oraz wykrojników w Choruli.
  Wyświetleń: 4259
 581. Burmistrz Gogolina postanawia nałożyć obowiązek na Krohn Polska Sp. z o.o. do spożądzenia raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu konfekcjonowania i pakowania ziemiaków i cebuli w Zakrzowie
  Wyświetleń: 4258
 582. Burmistrz Gogolina informuje że w tut. Urzędzie został złożony wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie zespołu sanatoryjnego w dawnym folwarkuprzypałacowymw Kamieniu Śląskim
  Wyświetleń: 4256
 583. Zawiadomienie o VII Sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 4253
 584. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 4252
 585. obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wydanym postanowieniu nakładającym na firmę sentrex wykonania raportu oddziaływania na środowisko planowanej inwestycji polegającej na rozbudowie istniejącego budynku o część produkcyjną i magazynową
  Wyświetleń: 4249
 586. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 409 od km 25+199 do km 36 +580 w rejonie miejscowości Strzelce Op. – Gogolin
  Wyświetleń: 4247
 587. Burmistrz Gogolina postanawieniem nałożył obowiązek na Recykl Organizacja Odzysku S.A. do przeprowadzenia oceny oddziaływania na srodowisko przedsiewzięcia polegającego na umieszczeniu mobilnej instalacji do przerobu zuzytych opon na terenie Cementowni
  Wyświetleń: 4245
 588. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 4243
 589. Obwieszczenie Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 4242
 590. Burmistrz Gogolina informuje, że wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzięcia budowia hal produkcyjno-magazynowych Chespa - Farby Graficzne Sp.z o.o.
  Wyświetleń: 4241
 591. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert
  Wyświetleń: 4241
 592. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia budowa gazociągu DN300 MOP6,3MPa w Obrowcu
  Wyświetleń: 4237
 593. Ocena oferty złożonej przez UKS Maestro
  Wyświetleń: 4237
 594. informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na odbiór oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 4236
 595. Projekty uchwał na XXXI Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 4231
 596. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 4231
 597. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Rekreacji i Zdrowia
  Wyświetleń: 4230
 598. Informacja dodatkowa w sprawie wyników otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2013 roku zadania publicznego związanego z realizacją zadań własnych gminy w zakresie kultury
  Wyświetleń: 4229
 599. Ogłoszenie o przetargach na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 4227
 600. ogłoszenie przetragu nieograniczonego na budowę boiska wielofunkcyjnego w Górażdżach
  Wyświetleń: 4227
 601. Zawiadomienie o XXVIII Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 4225
 602. Burmistrz Gogolina informuje że w tut. Urzędzie został złożony wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu produkcji drewnianych kołków w Odrowążu
  Wyświetleń: 4223
 603. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wydaniu decyzji o odmowie zgody na realizację przedsięwzięcia pn. budowa zakładu paliw alternatywnych w Górażdzu
  Wyświetleń: 4223
 604. Wyniki otwartego konkursu - sport 2013
  Wyświetleń: 4222
 605. Burmistrz Gogolina postanowieniem nakłada obowiązek na Pana Antoniego Rymaszewskiego o przeprowadzenie oceny oddziaływania na srodowisko planowanej inwestycji polegającej na budowie stacji benzynowej z myjnią ul. Pawła w Gogolinie
  Wyświetleń: 4221
 606. Burmistrz Gogolina informuje, iż wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przdsiewzięcia polegającego na budowie młyna cementu nr4, instalacji odbioru pyłów z filtrów chłodników i zbiornika i transportu popiołów lotnych do młyna nr4
  Wyświetleń: 4218
 607. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 4218
 608. Burmistrz Gogolina informuje iż wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie zakładu produkcji drewnianych kołków do łączenia mebli w Odrowążu przy ul Wiejskiej dz. nr 220/2
  Wyświetleń: 4216
 609. Rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego
  Wyświetleń: 4216
 610. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 4216
 611. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego
  Wyświetleń: 4212
 612. Burmistrz Gogolina informuje że w tut. Urzędzie został złożony wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie wewnątrzzakładowej stacji paliw na Wydziale Pakowni i Ekspedycji Górażdże
  Wyświetleń: 4211
 613. Zawiadomienie o XL Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 4211
 614. Burmistrz Gogolina informuje że w tut. Urzędzie został złożony wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie uzbrojenia terenów budowlanych w Gogolinie ul. Wyzwolenia 66
  Wyświetleń: 4210
 615. Burmistrz Gogolina informuje że w tut. Urzędzie został złożony wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi wojewódzkiejnr423 wraz z budową chodnika w miejscowości Chorula
  Wyświetleń: 4207
 616. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o ponownym rozpatrzeniu sprawy wydania decyzji środowiskowej na budowę zakładu produkcji paliw alternatywnych w Górażdżach
  Wyświetleń: 4205
 617. świadczenie usług związanych z odbiorem oraz zagospodarowaniem odpadów komunalnych wytwarzanych przez właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy Gogolin
  Wyświetleń: 4203
 618. informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę boiska wielofunkcyjnego w Malni
  Wyświetleń: 4201
 619. obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wszczęciu postępowania w przedmiocie zmiany decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia budowa hal produkcyjno magazynowych przez Chespa Farby Graficzne sp. z o.o.
  Wyświetleń: 4201
 620. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane „Przebudowa ul. Parkowej w Gogolinie”
  Wyświetleń: 4201
 621. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetu, Finansów i Planowania
  Wyświetleń: 4201
 622. Informacja o ocenie oferty
  Wyświetleń: 4199
 623. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 4198
 624. Burmistrz Gogolina informuje iż wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Obrowcu
  Wyświetleń: 4197
 625. Zawiadomienie o XXIX Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 4197
 626. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Rekreacji i Zdrowia
  Wyświetleń: 4196
 627. Burmistrz Gogolina informuje że w tut. Urzędzie został złożony wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie nowej wewnątrzzakładowej stacji paliw ZTS Górażdze, Górażdże Cement S.A.
  Wyświetleń: 4194
 628. Ogłoszenie w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 4194
 629. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 4189
 630. Ogłoszenie o naborze pracownika na zastępstwo
  Wyświetleń: 4188
 631. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wykonanie w 2013 roku zadań publicznych gminy w zakresie pomocy społecznej
  Wyświetleń: 4188
 632. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowanich dla przedsiewzięcia pn przebudowa dróg powiatowych nr 1817O Otmice-Kamień Śląski oraz nr 1831O Gogolin-Kamień Ślaski
  Wyświetleń: 4183
 633. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 4183
 634. Burmistrz Gogolina postanawia nie nakładać obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na srodowisko inwestycji polegającej na budowie uzbrojenia terenów ul. Wyzwolenia 66 w Gogolinie
  Wyświetleń: 4181
 635. Zawiadomienie o XXI Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 4181
 636. Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań gminy w zakresie ochrony zdrowia na 2014
  Wyświetleń: 4180
 637. Zawiadomienie o XXIII Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 4177
 638. ogloszenie przetargu nieograniczonego na remont nawierzchni bitumicznej ulicy Mickiewicza w Kamieniu Ślaskim
  Wyświetleń: 4175
 639. Zawiadomienie o I Sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 4174
 640. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań gminy w zakresie ochrony zdrowia na 2014 rok
  Wyświetleń: 4173
 641. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji
  Wyświetleń: 4172
 642. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 4172
 643. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w przedmioscie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. budowa magazynu nitrocelulozy na terenie zakładu Chespa w Choruli.
  Wyświetleń: 4171
 644. Postanowienie Burmistrz Gogolina o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn zmiana sposobu uzytkowania pomieszczeń gospodarczo-magazynowych na warsztat mechaniczny w Zakrzowie"
  Wyświetleń: 4171
 645. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty.
  Wyświetleń: 4171
 646. Obwieszczenie Burmistrz Gogolina o wydaniu zmiany decyzji o drodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn budowa hal produkcyjno-magazynowych z zapleczem socjalno-biurowo-laboratoryjnym w Choruli
  Wyświetleń: 4170
 647. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 4170
 648. Burmistrz Gogolina informuje, iż wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia budowa młyna cementu nr4, instalacji odbioru pyłów oraz zbiornik i transport popiołów lotnych w Górażdze Cement S.A.
  Wyświetleń: 4168
 649. Zawiadomienie o XXVI Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie.
  Wyświetleń: 4168
 650. Burmistrz Gogolina informuje, iż wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia rozbudowa drogi woj. nr 423 w m. Obrowiec
  Wyświetleń: 4166
 651. Burmistrz Gogolina informuje, że wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowiewęzłów załadunku cmentu w Cementowni Górażdże
  Wyświetleń: 4166
 652. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetu, Finansów i Planowania
  Wyświetleń: 4164
 653. Burmistrz Gogolina informuje że w tut. Urzędzie został złożony wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie placu manewrowego wraz siecią kanalizacji deszczowej w Górażdzu Cement
  Wyświetleń: 4161
 654. ogłoszenie przeatrgu nieograniczonego na dostawę oleju opałowego lekkiego dla Urzedu Miejskiego w Gogolinie w 2014r.
  Wyświetleń: 4160
 655. Informacja o złożeniu oferty
  Wyświetleń: 4159
 656. Obwieszczenie Burmistrz Gogolina o wydaniu decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwziecia pn budowa gazociągu DN300 MOP 6,3 MPa o długości 3800m w Obrowcu
  Wyświetleń: 4159
 657. OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GOGOLINA O ZŁOŻENIU PRZEZ PGB ENERGETYKA RAPORTU ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PRZEDSIĘWZIĘCIA pn ELEKTROCIEPŁOWNIA NA BIOGAZ O MOCY DO 1 MW
  Wyświetleń: 4154
 658. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 4152
 659. Projekty uchwał na XLIII Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 4151
 660. Burmistrz Gogolina informuje że w tut. Urzędzie został złożony wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie hal do produkcji farb oraz wykrojników , Chorula ul. Kościelna dz.80/7
  Wyświetleń: 4150
 661. obwieszczenie Burmistrz Gogolina w sprawie umorzenia postępowania dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przediewzięcia zmiana sposobu uzytkowania hali magazynowej na halę produkcyjną w Dabrówce
  Wyświetleń: 4150
 662. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o udziale społeczeństwa w opracowaniu Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Gogolin na lata 2015-2018 z perspektywą na lata 2019-2022
  Wyświetleń: 4149
 663. Projekty uchwał na XXXIV Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 4146
 664. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 4144
 665. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Rekreacji i Zdrowia
  Wyświetleń: 4141
 666. Wykaz do sprzedaży nieruchomości stanowiące własność Gminy Gogolin
  Wyświetleń: 4136
 667. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 4136
 668. OGŁASZA PRZETARG PISEMNY NA SPRZEDAŻ - Samochodu pożarniczego marki Star 244
  Wyświetleń: 4133
 669. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych
  Wyświetleń: 4132
 670. informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę wraz z montażem wyposażenia Gminnego Centrum Kultury w Gogolinie
  Wyświetleń: 4131
 671. Burmistrz Gogolina informuje że w tut. Urzędzie został złozony wniosek o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie chodnika z odwodnieniem w Kamieniu Śląskim
  Wyświetleń: 4130
 672. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 4130
 673. Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej
  Wyświetleń: 4129
 674. Zawiadomienie o wyjazdowym posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Rekreacji i Zdrowia
  Wyświetleń: 4129
 675. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Oświaty, Sportu, Rekreacji i Zdrowia
  Wyświetleń: 4128
 676. Kontynuacja dyżurów w ramach Gminnego Punktu Doradztwa dla Seniorów
  Wyświetleń: 4123
 677. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetu, Finansów i Planowania
  Wyświetleń: 4121
 678. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 4117
 679. Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań Gminy Gogolin z zakresu ochrony zdrowia na 2013 rok
  Wyświetleń: 4117
 680. Konkurs na stanowisko dyrektora
  Wyświetleń: 4116
 681. informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na odbieranie i zagospodarowanieodpadów komunalnych wytwarzanych przez właścicieli nieruchomosci na których zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy Gogolin
  Wyświetleń: 4113
 682. Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej
  Wyświetleń: 4112
 683. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
  Wyświetleń: 4112
 684. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 4112
 685. Informacja dotycząca przyznanej przez Burmistrza Gogolina dotacji na realizację zadania publicznego
  Wyświetleń: 4111
 686. obwieszczenie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegajacego na budowie instalacji do redukcji azotu z procesu wypału klinkieru w piecach obrotowych Cementowni Górażdże
  Wyświetleń: 4110
 687. Ogłoszenie o konsultacjach
  Wyświetleń: 4109
 688. ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 4104
 689. OGŁASZA PRZETARG PISEMNY NA SPRZEDAŻ - Samochodu pożarniczego marki Star 200
  Wyświetleń: 4102
 690. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż wykaszarek spalinowych
  Wyświetleń: 4102
 691. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji zezwalajacej na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 4101
 692. informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na odbieranie oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 4098
 693. Burmistrz Gogolina informuje, iż wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na przebudowie i rozbudowie istniejącego budynku nieużytkowanego na pensjonat i restauracje w Zakrzowie ul. Stawowa9
  Wyświetleń: 4097
 694. Ogłoszenie Burmistrza Gogolina o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 4094
 695. Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej dotycząca pozytywnego zaopinioniwania możliwości sfinansowania deficytu określonego w uchwale budżetowej Gminy Gogolin na 2013 rok
  Wyświetleń: 4094
 696. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wydaniu decyzji o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn zbieranie, magazynowanie, segregacja odpadów nadających się do ponownego wykorzystania w przemyśle Gogolin ul. Ligonia
  Wyświetleń: 4093
 697. obwieszczenie o wszczeciu postępowania w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia zmiana sposobu uzytkowaniahali magazynowej oraz budowa nowej w Dąbrówce
  Wyświetleń: 4091
 698. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 4091
 699. obwieszczenie Burmistrz Gogolina o wydaniu decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn budowa stacji paliw z myjnią zlokalizowaną w Gogolinie ul. Pawła
  Wyświetleń: 4090
 700. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 4088
 701. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 4087
 702. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 4086
 703. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 4084
 704. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 4083
 705. Zawiadomienie o XIX Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 4081
 706. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetu, Finansów i Planowania
  Wyświetleń: 4077
 707. Informacja o ocenie złożonej oferty
  Wyświetleń: 4076
 708. odwołanie od decyzji Burmistrza Gogolina o odmowie zgody na realizację przedsięwzięcia pn budowa zakładu produkcji paliw alternatywnych w Górażdżach
  Wyświetleń: 4075
 709. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina dotyczące zwołania zebrania wiejskiego w Górażdżach
  Wyświetleń: 4072
 710. Projekty uchwał na XLII Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 4071
 711. Wyniki otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2017roku zadania publicznego związanego z realizacją zadań własnych gminy w zakresie ochrony zdrowia
  Wyświetleń: 4069
 712. Burmistrz Gogolina informuje że w tut. Urzędzie został złożony wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie wewnątrzzakładowej stacji paliw Wydział Kolejowy, Górażdże Cement S.A.
  Wyświetleń: 4067
 713. Wybory uzupełniające do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gogolinie zarządzone na dzień 06.02.2017r.
  Wyświetleń: 4067
 714. Zawiadomienie o XLIII Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 4066
 715. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 4065
 716. Burmistrz Gogolina informuje iż umorzono postępowanie w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia remont lini 110 kv Górażdże Zdzieszowice
  Wyświetleń: 4063
 717. Wyniki otwartego konkursu ofert
  Wyświetleń: 4062
 718. Zawiadomienie o X Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 4061
 719. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia instalacja do magazynowania transportu i dozowanie suszonych osadów ściekowych do pieców obrotowych
  Wyświetleń: 4057
 720. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Rekreacji i Zdrowia
  Wyświetleń: 4054
 721. informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont nawierzchni ulicy Polnej w Kamionku
  Wyświetleń: 4052
 722. obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia przebudowa drogi powiatowej nr 1817 oraz nr 1831 - Ietap
  Wyświetleń: 4051
 723. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina informujące o złożeniu przez ZDW Opole raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia budowa obwodnicy Malni i Choruli
  Wyświetleń: 4050
 724. Zawiadomienie o VI Sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 4049
 725. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Integracji z Unią Europejską
  Wyświetleń: 4044
 726. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wydaniu decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwziecia modernizacja silosów cementu nr 1 i 7 w Cementowni Górazdze
  Wyświetleń: 4043
 727. Burmistrz Gogolina informuje, iż wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy zakładu mechaniki pojazdowej zlokalizowanego w Gogolinie.
  Wyświetleń: 4041
 728. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie.
  Wyświetleń: 4041
 729. Oświadczenia majątkowe złożone w 2013 roku
  Wyświetleń: 4039
 730. Zawiadomienie o XXXI Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 4037
 731. Obwieszczenie o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 4036
 732. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wykonanie w 2014 roku zadań publicznych gminy w zakresie kultury
  Wyświetleń: 4034
 733. Burmistrz Gogolina informuje iż wydana została decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach oraz postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na srodowiski przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji w Malni
  Wyświetleń: 4032
 734. informacja Burmistrza Gogolina w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie magazynu oleju opałowego w Wydziale Produkcji Zakładów Górażdze Cement S.A. w Choruli
  Wyświetleń: 4030
 735. Ogłoszenie o przetargach na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 4030
 736. Projekty uchwał na XXXIX Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 4029
 737. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 4029
 738. OBWIESZCZENIE BURMISTRZ GOGOLINA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI ŚRODOWISKOWEJ DLA ZADANIA INWESTYCJE W PARK MASZYNOWY I WDROŻENIE INNOWACJI W PROCESIE PRODUKCJI WYROBÓW CHRONIONYCH PATENTEM
  Wyświetleń: 4022
 739. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko planu PGN
  Wyświetleń: 4021
 740. Konsultacje w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Gogolin z organizacjami pozarządowymi na rok 2013
  Wyświetleń: 4020
 741. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wydaniu decyzji środowiskowej dla zadania dodatkowy rurociąg w instalacji transportu gorących gazów do młynów cementu nr 1 i 4 z chłodnika rusztowego pieca nr 2 w Górażdże Cement S.A.
  Wyświetleń: 4020
 742. Informacja Burmistrza Gogolina - konkurs na projekt logotypu
  Wyświetleń: 4019
 743. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn Modernizacja magazynu olejów i smarów na terenie Górażdże Cement S.A. w Choruli
  Wyświetleń: 4018
 744. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 4013
 745. Obwieszczenie Burmistrz Gogolina o wszczeciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia budowa stacji kontenerowej tankowania oleju napędowego na terenie Zakładów Wapienniczych Lhoist S.A.
  Wyświetleń: 4008
 746. obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn budowa hali magazynowej na wapno na terenie Jednostki Produkcyjnej w Górażdżach Lhoist S.A.
  Wyświetleń: 4008
 747. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Rekreacji i Zdrowia
  Wyświetleń: 4002
 748. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 4002
 749. Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert
  Wyświetleń: 4001
 750. informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę oleju opałowego lekkiego dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Gogolinie
  Wyświetleń: 3998
 751. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn Rozbudowa Zakładu Farb Graficznych w Choruli
  Wyświetleń: 3998
 752. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3997
 753. ogłoszenie przetargu nieograniczonego na dostawę jednego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla potrzeb Ochotniczej Straży Pożarnej w Odrowążu
  Wyświetleń: 3996
 754. Projekty uchwał na XLI Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3995
 755. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetu, Finansów i Planowania
  Wyświetleń: 3995
 756. informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę oleju opałowego lekkiego dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Gogolinie w 2014r.
  Wyświetleń: 3994
 757. Informacja o złożeniu oferty
  Wyświetleń: 3993
 758. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Doraźnej
  Wyświetleń: 3993
 759. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3993
 760. informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przetarg nieograniczony na rewitalizację centrum miasta Gogolina- zagospodarowanie terenu wokół pieców wapienniczych
  Wyświetleń: 3990
 761. WG.III.6220.11.2017
  Wyświetleń: 3988
 762. Burmistrz Gogolina informuje że w tut. Urzędzie został złożony wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie magazynu oleju opałowego na Wydziale Produkcji Górażdże Cement S.A.
  Wyświetleń: 3987
 763. Ogłoszenie o terminie wyłożenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 3987
 764. Projekty uchwał na XIX Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie (2010-2014)
  Wyświetleń: 3986
 765. Zawiadomienie o XXVII Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3984
 766. Nabór członków komisji konkursowych otwartych konkursów ofert na 2015 rok
  Wyświetleń: 3982
 767. Burmistrz Gogolina informuje o złożeniu w tut. Urzędzie raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie hal produkcyjno-magazynowych z zapleczem socjalno-biurowo-laboratoryjnym w Choruli dla Firmy Chespa - Farby Graficzne
  Wyświetleń: 3981
 768. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 3978
 769. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji
  Wyświetleń: 3977
 770. Burmistrz Gogolina informuje że w tut. Urzędzie został złożony wniosek o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie chodnika i kanalizacji deszczowej wzdłuż drogi wojew. nr 424 w Gogolinie
  Wyświetleń: 3971
 771. Wyniki otwartego konkursu w zakresie pomocy społecznej na 2014 rok
  Wyświetleń: 3968
 772. obwieszczenie Burmistrz Gogolina o wydaniu decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. przebudowa drogi powiatowej nr 1831 O Gogolin - Kamień Śląski od km 5+003 do km 7+267 - II ETAP
  Wyświetleń: 3966
 773. Uchwała Nr 744/2013 z dnia 30 stycznia 2014r. Regionalnej Izby Obrachunkoej w Opolu nt. opinii o prawidłowości planowanej kwoty dlugu
  Wyświetleń: 3966
 774. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzięcia pn budowa instalacji do redukcji emisji tlenków azotu z procesu wypału klinkieru w piecach obrotowych Cementowni Górażdże
  Wyświetleń: 3965
 775. Zawiadomienie o wyjazdowym posiedzeniu Komisji Budżetu, Finansów i Planowania
  Wyświetleń: 3964
 776. Informacja o wyborze oferty na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej
  Wyświetleń: 3962
 777. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wszczęciu postepowania w przedmiocie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegajacego na budowie stacji paliw wraz z obiektami towarzyszacymi i infrastrukturą techniczną w Gogolinie.
  Wyświetleń: 3962
 778. Ogłoszenie o zamówieniu pn.” Przebudowa ulicy Słowackiego w Gogolinie”
  Wyświetleń: 3954
 779. Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 3945
 780. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wydaniu decyzji o zmianie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia budowa obwodnicy Malni i Choruli w ciągu drogi wojewódzkiej nr 423
  Wyświetleń: 3945
 781. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina dotyczace zwołania zebrania w dzielnicy Gogolin-Strzebniów
  Wyświetleń: 3944
 782. informacja o wyborze najkorzystnieszej oferty na budowę Ekomuzeum „Nasze wspólne dzieło” w Kamieniu Śląskim
  Wyświetleń: 3941
 783. Wybory Prezydenckie 2020
  Wyświetleń: 3940
 784. informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę boiska wielofunkcyjnego w Górażdżach
  Wyświetleń: 3938
 785. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert
  Wyświetleń: 3937
 786. Zawiadomienie o XXXIV Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3937
 787. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gogolin.
  Wyświetleń: 3936
 788. Burmistrz Gogolina informuje iż nałożono obowiązek na ZDW Opole wykonania oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn budowa ciągu komunikacyjnego łączącego obwodnicę Malni i Choruli z drogą wojewódzką nr 424 oraz drogą powiatową nr 1831O
  Wyświetleń: 3935
 789. Budżet Gminy Gogolin na 2018 rok
  Wyświetleń: 3930
 790. Ogłoszenie Burmistrza Gogolina o konsultacjach
  Wyświetleń: 3930
 791. DOŚ-III.7322.51.2016.AK
  Wyświetleń: 3929
 792. Ogłoszenie o przetargu ofertowym na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 3929
 793. Zawiadomienie o wyjazdowym posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji
  Wyświetleń: 3928
 794. Burmistrz Gogolina informuje że w tut. Urzędzie został złożony wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji obsługi pojazdów z zapleczem socjalno - bytowym na dz.nr 68 k.m.1
  Wyświetleń: 3927
 795. Informacja dotycząca przyznanej przez Burmistrza Gogolina dotacji na realizację zadania publicznego
  Wyświetleń: 3927
 796. decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn budowa stacji kontenerowej tankowania oleju napędowego na terenie Zakładów Wapienniczych Lhoist S.A..
  Wyświetleń: 3923
 797. OBWIESZCZENIE Burmistrza Gogolina o uzyskaniu pozytywnej opinii projektu - „Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Gogolin na lata 2015-2018 z perspektywą na lata 2019-2022” wraz z Prognozą oddziaływania na na środowisko
  Wyświetleń: 3922
 798. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o udziale społeczeństwa w opracowaniu Plany Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Gogolin na lata 2015-2020
  Wyświetleń: 3918
 799. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek za 2015 rok.
  Wyświetleń: 3918
 800. Zawiadomienie o IV Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3915
 801. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wydaniu odmownej decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn Budowa zakładu produkcji paliw alternatywnych, wraz z instalacją produkcji energii cieplnej i podsuszania paliw alternatywnych w Górażdżach
  Wyświetleń: 3912
 802. Zawiadomienie o I Sesji Gminnej Rady Seniorów
  Wyświetleń: 3912
 803. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn zmiana sposobu użytkowania część hali magazynowej na halę produkcyjno magazynową przy ul. Kamiennej 86 w Gogolinie
  Wyświetleń: 3910
 804. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wydaniu decyzji środowiskowej dla zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w Zakrzowie i Dabrówce
  Wyświetleń: 3910
 805. ZAPYTANIE OFERTOWE dot. usługi pełnienia obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania o nazwie „CENTRUM PRZESIADKOWE GOGOLIN”
  Wyświetleń: 3909
 806. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn modernizacja silosów nr 2 i 8 w Cementowni Górażdże
  Wyświetleń: 3908
 807. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3908
 808. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wykazach nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i do dzierżawy
  Wyświetleń: 3906
 809. Zawiadomienie o XI Sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3906
 810. Projekty uchwał na IX Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3904
 811. Zawiadomienie o zmianie terminu posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3903
 812. Ogłoszenie Burmistrza Gogolina o terminie wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gogolin
  Wyświetleń: 3901
 813. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Infrastruktury Komunalnej, Ładu, Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 3897
 814. Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu dotycząca pozytywnego zaopiniowania prawidłowości planowanej kwoty długu w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2013-2022 Gminy Gogolin
  Wyświetleń: 3893
 815. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu Ford Transit
  Wyświetleń: 3889
 816. Zawiadomienie o XXXVII Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3889
 817. OGŁOSZENIE BURMISTRZA GOGOLINA o przystąpieniu do sporządzenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 3886
 818. Zawiadomienie o XLI Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3883
 819. obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń gospodarczo-magazynowych na warsztat mechaniczny w Zakrzowie
  Wyświetleń: 3882
 820. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę boiska wielofunkcyjnego w Kamieniu Śląskim
  Wyświetleń: 3881
 821. Zawiadomienie o XXXIX Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3878
 822. Projekty dokumentów
  Wyświetleń: 3877
 823. Ogłoszenie o przetargach na sprzedaż nieruchomości gruntowych
  Wyświetleń: 3876
 824. Zawiadomienie o wyjazdowym posiedzeniu Komisji Infrastruktury Komunalnej, Ładu, Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 3876
 825. Informacja o złożeniu oferty
  Wyświetleń: 3875
 826. Ogłoszenie o wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego - realizacja w 2015 roku programu zdrowotnego
  Wyświetleń: 3872
 827. Wybory ławników na kadencję 2020-2023
  Wyświetleń: 3872
 828. OBWIESZCZENIE o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn. „Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Gogolin na lata 2016-2020”
  Wyświetleń: 3871
 829. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3871
 830. Burmistrz Gogolina informuje iż wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na odbiorze powietrza z komina filtra odpylającego magazyn rozdrobnionych paliw zastępczych do chłodników rusztowych pieców
  Wyświetleń: 3867
 831. Burmistrz Gogolina informuje iż wszczeto postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia budowa hali produkcyjno-magazynowej wraz z częścią socjalno-biurową działka nr 203/2, k.m.3 ul. Kamienna w Gogolinie
  Wyświetleń: 3864
 832. informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę ulicy Lesnej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3863
 833. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu Ford Escort
  Wyświetleń: 3863
 834. Ogłoszenie Burmistrza Gogolina
  Wyświetleń: 3860
 835. obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania stanowisko załadunku cementu luzem w Górażdże Cement S.A.
  Wyświetleń: 3858
 836. Obwieszczenie Burmistrz Gogolina o złożeniu poprawionego i uzupełnionego raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn Budowa obwodnicy Malni i Choruli w ciągu drogi wojewódzkiej nr 423
  Wyświetleń: 3857
 837. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o nałożeniu postanowieniem obowiązku na inwestorze do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: „Budowa centrum sportów motorowych – Gogolin”
  Wyświetleń: 3857
 838. BURMISTRZ GOGOLINA OGŁASZA przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż prawa własności działki niezabudowanej oznaczonej numerem 677/64 z k.m. 3 obręb Kamień Śląski.
  Wyświetleń: 3856
 839. Zawiadomienie o V Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3854
 840. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3854
 841. Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert
  Wyświetleń: 3851
 842. Zawiadomienie o LII Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3851
 843. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o zwołaniu zebrania wiejskiegow w sołectwie Górażdże na dzień 02.02.2015
  Wyświetleń: 3848
 844. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji
  Wyświetleń: 3847
 845. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3844
 846. Burmistrz Gogolina informuje iż wszczęto postępowanie w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia budowa budowa instalacji hydratyzacji wapna na terenie Zakładów Wapienniczych LHOIST S.A. w Górażdżach
  Wyświetleń: 3841
 847. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o zwołaniu zebrania wiejskiego w Sołectwie Zakrzów na dzień 20 stycznia 2015r.
  Wyświetleń: 3837
 848. informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę boiska do piłki noznej na kompleksie rekreacyjno-sportowym w Kamieniu Śląskim
  Wyświetleń: 3835
 849. Obwieszczenie Burmistrz Gogolina o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn zmiana sposobu użytkowania części istniejącej hali magazynowej przy ul Kamiennej 86 w Gogolinie na halę produkcyjno
  Wyświetleń: 3835
 850. Zawiadomienie o XLVIII Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3831
 851. Informacja o złożonej ofercie
  Wyświetleń: 3828
 852. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3827
 853. Obwieszczenie Burmistrz Gogolina o odstąpieniu od sporządzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Gogolin na lata 2014-2029”.
  Wyświetleń: 3825
 854. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3822
 855. Odwołanie II Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3820
 856. Uchwała Nr 564/2013 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej Gminy GOgolin na 2014 rok
  Wyświetleń: 3818
 857. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o złożeniu w tut. Urzędzie przez inwestora raportu oddziaływania na środowisko inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania części hali magazynowej na halę produkcyjną ul. Kamienna 86 Gogolin
  Wyświetleń: 3816
 858. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o złożeniu przez inwestora Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn Budowa ciągu komunikacyjnego łączącego obwodnicę Malni, Choruli z drogą wojewódzką nr 424
  Wyświetleń: 3812
 859. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego
  Wyświetleń: 3812
 860. Informacja dotycząca przetargu pisemnego na sprzedaż samochodu pożarniczego Star 200 Nr rej. ODB3574
  Wyświetleń: 3810
 861. Obwieszczenie Burmistrz Gogolina o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i postanowieniu o odstapieniu od obowiazku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji - przebudowa drogi ul. Kościelna w Gogolinie
  Wyświetleń: 3809
 862. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na zbieraniu, magazynowaniu segregacji odpadów nadających się do ponownego wykorzystania w przemyśle
  Wyświetleń: 3805
 863. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3803
 864. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wykonanie w 2015 roku zadań publicznych gminy w zakresie kultury
  Wyświetleń: 3793
 865. Przetarg na sprzedaż nieruchomości w Kamieniu Śląskim
  Wyświetleń: 3792
 866. Konsultacje z przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi działającymi na terenie Gminy Gogolin
  Wyświetleń: 3791
 867. Projekty uchwał na XI Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3791
 868. Protokół VI Posiedzenia Gminnej Rady Seniorów
  Wyświetleń: 3791
 869. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o możliwości wglądu do złożonego raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn Rozbudowa Zakładu Farb Graficznych w Choruli. Inwestor Chespa Farby Graficzne Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 3789
 870. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przebudowę ul. Pawła w Gogolinie
  Wyświetleń: 3788
 871. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetu, Finansów i Planowania
  Wyświetleń: 3788
 872. Zawiadomienie o VIII Sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3787
 873. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Infrastruktury Komunalnej, Ładu, Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 3784
 874. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3783
 875. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3781
 876. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego
  Wyświetleń: 3779
 877. Projekty uchwał na XXXVII Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3779
 878. Zawiadomienie o L Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3779
 879. OGŁOSZENIE BURMISTRZA GOGOLINA o terminie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ogrodu botanicznego
  Wyświetleń: 3776
 880. Oświadczenia majątkowe złożone w 2017 r.
  Wyświetleń: 3776
 881. Wyniki otwartego konkursu - pomoc społeczna 2015
  Wyświetleń: 3775
 882. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia modernizacja silosów cementu nr 2 i 8 w Cementowni Górażdże
  Wyświetleń: 3774
 883. Zawiadomienie o XLIX Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3770
 884. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3764
 885. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań gminy w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
  Wyświetleń: 3761
 886. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2012r.
  Wyświetleń: 3758
 887. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3757
 888. Projekty uchwał na X Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3756
 889. informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont nawierzchni bitumicznej ul. Mickiewicza w Kamieniu Śląskim
  Wyświetleń: 3753
 890. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert_kultura fizyczna_2015
  Wyświetleń: 3746
 891. Ogłoszenie Burmistrza Gogolina o wykazie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 3745
 892. Zawiadomienie o VII Posiedzeniu Gminnej Rady Seniorów
  Wyświetleń: 3744
 893. Zawiadomienie o I Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3743
 894. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty.
  Wyświetleń: 3736
 895. Informacja dotycząca przetargu pisemnego na sprzedaż samochodu pożarniczego Star 244 Nr rej. OKRG 368
  Wyświetleń: 3735
 896. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3735
 897. Zawiadomienie o XIV Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3735
 898. Wyniki otwartego konkursu ofert: kultura fizyczna 2017
  Wyświetleń: 3734
 899. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej
  Wyświetleń: 3734
 900. Zawiadomienie o III Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3732
 901. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej
  Wyświetleń: 3730
 902. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 3730
 903. Zawiadomienie o XII Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3730
 904. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3728
 905. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn Rozbudowa Zakładu Farby Graficzne w Choruli
  Wyświetleń: 3727
 906. INFORMACJA O WYNIKU NABORU na stanowisko: referent ds. świadczeń
  Wyświetleń: 3724
 907. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w przedmiocie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn budowa obwodnicy Malni i Choruli w ciągu drogi wojewódzkiej nr 423
  Wyświetleń: 3724
 908. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji na realizację inwestycji drogowej "Budowa Obwodnicy Malni i Choruli w ciągu drogi wojewódzkiej nr 423"
  Wyświetleń: 3724
 909. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałycyh Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3723
 910. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wydaniu postanowienia oraz decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn modernizacja układu odpylania transportu cementu oraz odpylania silosów nr 4 i 10 modernizacja silosów cementu nr 3 i 9
  Wyświetleń: 3718
 911. Ogłoszenie o zakończeniu postępowania oraz wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 3716
 912. WG.III.6220.4.2017
  Wyświetleń: 3715
 913. Zawiadomienie o VI Sesji Rady Miejskiej w Gogolinieie
  Wyświetleń: 3715
 914. Informacja o złożeniu oferty
  Wyświetleń: 3714
 915. Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Gogolin za 2014 r.
  Wyświetleń: 3711
 916. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wydaniu decyzji odmawiającej Mo-Bruk S.A. z siedzibą w Niecwi zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie zakładu produkcji paliw alternatywnych, wraz z instalacją produkcji energii cieplnej ..."
  Wyświetleń: 3708
 917. Zawiadomienie o wyjazdowym posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Rekreacji i Zdrowia
  Wyświetleń: 3708
 918. Ogłoszenie Burmistrza Gogolina o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 3705
 919. Projekty uchwał na XIII Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3702
 920. Zawiadomienie o zmianie porządku obrad I Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3701
 921. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o zwołaniu zebrania wiejskiego w Sołectwie Chorula na dzień 03.02.2015r.
  Wyświetleń: 3699
 922. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn stanowisko załadunku cementu luzem na samochody z silosów nr 7 i 8
  Wyświetleń: 3696
 923. Wybory do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gogolinie zarządzone na dzień 31 marca 2015r.
  Wyświetleń: 3696
 924. Projekty uchwał na VIII Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3693
 925. Wybory do PE 2019
  Wyświetleń: 3693
 926. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn budowa ciągu komunikacyjnego łączącego obwodnicę Malni, Choruli z drogą wojewódzką nr 424 oraz drogą powiatową nr 1831O
  Wyświetleń: 3690
 927. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn zmiana sposobu zagospodarowania terenu polegająca na wykonaniu toru doskonalenia jazdy przy lotnisku Kamień Śląski
  Wyświetleń: 3689
 928. Ogłoszenie Burmistrza Gogolina o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 3686
 929. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3686
 930. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego w sprawie zmiany decyzji nr IN.V.7820.1.16.2012.EA z 24.08.2012 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 409 w rejonie miejscowości Strzelce Opolskie - Gogolin
  Wyświetleń: 3684
 931. Zawiadomienie o XLV Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3684
 932. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn zmiana sposobu zagospodarowania terenu na tor doskonalenia jazdy przy Lotnisku Kamień Śląski
  Wyświetleń: 3682
 933. Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż samochodu Star 244
  Wyświetleń: 3681
 934. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn budowa centru sportów motorowych - Gogolin
  Wyświetleń: 3681
 935. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3681
 936. Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gogolin
  Wyświetleń: 3679
 937. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji środowiskowej dla inwestycji pn Przebudowa odcinka drogi gminnej ulicy Kościelnej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3676
 938. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3675
 939. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3674
 940. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn budowa hali magazynowej na wapno na terenie jednostki produkcyjnej w Górażdżach przez Lhoist S.A.
  Wyświetleń: 3672
 941. Informacja o wydanym zezwoleniu na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych dla „Bacatj” Andrzej Wojciech Wojewodzic, ul. Grunwaldzka 35, 46-060 Prószków
  Wyświetleń: 3671
 942. Zaproszenie do składania ofert dotyczące wyboru agenta emisji obligacji komunalnych Gminy Gogolin.
  Wyświetleń: 3667
 943. Zawiadomienie o II Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3667
 944. Zawiadomienie o XLVI Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3667
 945. Uchwała Nr 18_2014 z dnia 31 stycznia 2014r. Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w uchwale budżetowej
  Wyświetleń: 3663
 946. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3661
 947. Zawiadomienie o XLII Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3658
 948. Informacja o przyznanym dofinansowaniu dla Gminy Gogolin
  Wyświetleń: 3656
 949. OGŁOSZENIE BURMISTRZA GOGOLINA o terminie wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gogolin
  Wyświetleń: 3652
 950. Wykonanie tablicy informacyjnej dla projektu pn.: „Centrum Przesiadkowe w Gogolinie”.
  Wyświetleń: 3652
 951. Obwieszczenie Burmistrz Gogolina o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn modernizacja ukłdu odpylania transportu cementu oraz odpylania silosów nr 4 i 10 w Cementowni Górażdże S.A.
  Wyświetleń: 3645
 952. Zawiadomienie o VII Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3645
 953. Zawiadomienie o zmianie porządku obrad wspólnego posiedzenia Komisji Stałych Rady Miejskiej zwołanego na dzień 09.12.2013r.
  Wyświetleń: 3645
 954. Ogłoszenie o wykazie nieruchomosci przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 3644
 955. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3642
 956. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 3639
 957. Projekty uchwał na XII Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3638
 958. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 3631
 959. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałcyh Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3631
 960. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn przebudowa drogi powiatowej nr 1832O Gogolin - Chorula
  Wyświetleń: 3630
 961. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 3627
 962. Zawiadomienie o wyjazdowym posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Rekreacji i Zdrowia
  Wyświetleń: 3626
 963. Wyniki otwartego konkursu ofert
  Wyświetleń: 3625
 964. Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż samochodu Star 200
  Wyświetleń: 3623
 965. Obwieszczenie Burmistrz Gogolina o wydaniu decyzji środowiskowej i postanowienia dla przedsięwzięcia pn inwestycje w park maszynowy i wdrożenie inowacji w procesie produkcji wyrobów chronionych patentem w Zakładzie Gniotpol w Odrowążu
  Wyświetleń: 3619
 966. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwrunkowaniach dla przedsięwzięcia rozbudowa istniejącego budynku o część produkcyjną i magazynową ul. Kamienna 79, Gogolin, inwestor SENTREX
  Wyświetleń: 3619
 967. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3619
 968. Ogłoszenie Burmistrza Gogolina o terminie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gazociągu wysokiego ciśnienia
  Wyświetleń: 3618
 969. Ogłoszenie o wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego - realizacja w 2015 roku programu zdrowotnego
  Wyświetleń: 3617
 970. Uchwała Nr 536/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Gogolin na lata 2015-2024
  Wyświetleń: 3613
 971. Zawiadomienie o V Posiedzeniu Gminnej Rady Seniorów
  Wyświetleń: 3613
 972. Zawiadomienie o XI Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3613
 973. Przetarg na zadanie pod nazwą "Termomodernizacji Urzędu Miejskiego w tym winda, przyłącze gazowe, kotłownia."
  Wyświetleń: 3607
 974. WG.III.6220.10.2017
  Wyświetleń: 3605
 975. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Infrastruktury Komunalnej, Ładu, Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 3605
 976. Projekty uchwał na XIV Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3604
 977. Zawiadomienie o XLIV Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3603
 978. Ogłoszenie Regulaminu konkursu „Nasze zwierzęta w dożynkowym korowodzie- fauna Gminy Gogolin”
  Wyświetleń: 3601
 979. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Oświaty, kultury, Sportu, Rekreacji i Zdrowia
  Wyświetleń: 3598
 980. Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Miejskiej w Gogolinie za 2015 rok
  Wyświetleń: 3596
 981. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3595
 982. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego
  Wyświetleń: 3591
 983. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3591
 984. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o zwołaniu zebrania wiejskiego w Sołectwie Odrowąż na dzień 27.01.2015r.
  Wyświetleń: 3588
 985. Zawiadomienie o Wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3586
 986. Ogłoszenie o terminie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 3585
 987. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3581
 988. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3566
 989. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o złożeniu przez inwestora raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: „zmiana sposobu zagospodarowania terenu polegająca na wykonaniu toru doskonalenia jazdy przy lotnisku Kamień Śląski”
  Wyświetleń: 3565
 990. Ogłoszenie Regulaminu konkursu fotograficznego „25-lecie Samorządu Terytorialnego – Gmina Gogolin wczoraj i dziś”
  Wyświetleń: 3564
 991. Obwieszczenie Burmistrz Gogolina o wydaniu decyzji w której odmawia się Spółce Mo-Bruk zgody na realizację przedsięwzięcia pn budowa zakładu produkcji paliw alternatywnych wraz z instalacją produkcji energii cieplnej i podsuszania paliw alternatywnych
  Wyświetleń: 3563
 992. Ogłoszenie Burmistrza Gogolina o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 3563
 993. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Rekreacji i Zdrowia
  Wyświetleń: 3562
 994. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 3561
 995. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych dla przedsięwzięcia pn Elektrociepłownia na biogaz o mocy elektrycznej do 1KW w miejscowości Zakrzów
  Wyświetleń: 3559
 996. Zawiadomienie o VIII Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3557
 997. Projekty Uchwał Rady Miejskiej w Gogolinie 2018 - 2023
  Wyświetleń: 3556
 998. Zawiadomienie o XV Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3556
 999. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn Rurociągi filtrów U1P91 i U2P01 wraz z adaptacją filtrów na terenie Górażdże Cement S.A.
  Wyświetleń: 3555
 1000. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn dodatkowy rurociąg w instalacji transportu gorących gazów do młynów cementu nr 1 i 4 z chłodnika rusztowego nr 2 w Cementowni
  Wyświetleń: 3555
 1001. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina z dnia 11 lutego 2015r. o zwołaniu zebrania Dzielnicy Gogolin-Karłubiec na dzień 25.02.2015r.
  Wyświetleń: 3552
 1002. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w roku 2014.
  Wyświetleń: 3552
 1003. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn przebudowa drogi powiatowej nr 1832 O Gogolin - Chorula od km 4+044 di km 6+944
  Wyświetleń: 3548
 1004. Ogłoszenie Burmistrza Gogolina o wykazie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 3548
 1005. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3547
 1006. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu Star
  Wyświetleń: 3546
 1007. Obwieszczenie Burmistrz Gogolina o wydaniu postanowienia o obowiązku przeprowadzenia przez inwestora Chespa Farby Graficzne Sp. z o.o.oceny oddziaływania na środowisko inwestycji pn rozbudowa zakładu farby graficzne w Choruli
  Wyświetleń: 3544
 1008. Zawiadomienie o III posiedzeniu Gminnej Rady Seniorów
  Wyświetleń: 3543
 1009. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Budżetu, Finansów i Planowania oraz Komisji Oświaty, Kultury, Sportu Rekreacji i Zdrowia
  Wyświetleń: 3543
 1010. Projekty uchwał na V Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3542
 1011. Terminy kolejnych kosultacji Gminnej Rady Seniorów
  Wyświetleń: 3538
 1012. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3532
 1013. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3532
 1014. Gogolin: Przebudowa ul. Pawła w Gogolinie OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
  Wyświetleń: 3531
 1015. Zawiadomienie o kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3531
 1016. Zespół ds. rewitalizacji – zaproszenie do udziału w pracach Zespołu skierowane do przedstawicieli organizacji pozarządowych.
  Wyświetleń: 3531
 1017. Zawiadomienie o VIII Posiedzeniu Gminnej Rady Seniorów
  Wyświetleń: 3529
 1018. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji Rurociągi filtrów U1P91 i U2PO1 w Górażdżach Cement S.A.
  Wyświetleń: 3528
 1019. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji w sprawie wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym Gminy Gogolin na lata 2015 – 2019.
  Wyświetleń: 3528
 1020. Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż samochodu Star 200
  Wyświetleń: 3522
 1021. Projekty uchwał na III Sesję RAdy Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3519
 1022. Zawiadomienie o LIII Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3518
 1023. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3515
 1024. Projekty uchwał na XV Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3510
 1025. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego
  Wyświetleń: 3508
 1026. Uchwała Nr 565/2013 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o przedłożonym projkecie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Gogolin
  Wyświetleń: 3507
 1027. Protokół VII Posiedzenia Gminnej Rady Seniorów
  Wyświetleń: 3505
 1028. Ogłoszenie Burmistrza Gogolina o terminie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Malnia
  Wyświetleń: 3502
 1029. Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż samochodu Ford Transit
  Wyświetleń: 3500
 1030. Ocena oferty złożonej przez TSKN na Śląsku Opolskim
  Wyświetleń: 3500
 1031. OGŁOSZENIE BURMISTRZA GOGOLINA o terminie wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Gogolin, wsi Kamionek i wsi Malnia
  Wyświetleń: 3498
 1032. informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę sredniego samochodu ratowniczo-gasniczego dla potrzeb OSP Odrowąż
  Wyświetleń: 3495
 1033. Zawiadomienie o kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3493
 1034. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Strażnik Straży Miejskiej
  Wyświetleń: 3491
 1035. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3490
 1036. DOŚ-III.7322.63.2016.AK
  Wyświetleń: 3489
 1037. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji zmieniającej ostateczną decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 3488
 1038. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Infrastruktury Komunalnej, Ładu, Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 3487
 1039. Ogłoszenie Burmistrza Gogolina o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 3484
 1040. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Kultury Oświaty, SPortu, Rekreacji i Zdrowia
  Wyświetleń: 3481
 1041. Ogłoszenie o naborze do rejestru kandydatów na członków rad nadzorczych spółek prawa handlowego z udziałem Gminy Gogolin
  Wyświetleń: 3479
 1042. Zawiadomienie o LI Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3478
 1043. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji
  Wyświetleń: 3475
 1044. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2013r.
  Wyświetleń: 3475
 1045. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o zwołaniu zebrania wiejskiego w Sołectwie Malnia na dzień 04.02.2015r.
  Wyświetleń: 3473
 1046. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina z dnia 11 lutego 2015r. o zwołaniu zebrania wiejskiego w Dzielnicy Gogolin-Strzebniow na dzień 23.02.2015r.
  Wyświetleń: 3468
 1047. Ogłoszenie o przetargu na "Dowóz uczniów do przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy Gogolin na podstawie zakupu biletów miesięcznych"
  Wyświetleń: 3467
 1048. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o nałożeniu obowiązku na PGB Energetyka Sp. z o.o. do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanej inwestycji polegającej na budowie elektrociepłowni na biogaz o mocy 1MW
  Wyświetleń: 3463
 1049. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3459
 1050. OGŁOSZENIE BURMISTRZA GOGOLINA o odstąpieniu od sporządzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wsi Kamionek, wsi Malnia i miasta Gogolin
  Wyświetleń: 3453
 1051. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetu, Finansów i Planowania
  Wyświetleń: 3447
 1052. Rekrutacja 2019/2020
  Wyświetleń: 3445
 1053. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o złożeniu przez Chespa Farby Graficzne Sp. z o.o. raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. Rozbudowa Zakładu Farby Graficzne w Choruli
  Wyświetleń: 3441
 1054. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o podjęciu przez Radę Miejską w Gogolinie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Gogolin na lata 2014-2020
  Wyświetleń: 3438
 1055. Obwieszczenie Starosty Krapkowickiego
  Wyświetleń: 3438
 1056. Projekty uchwał na IV Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3436
 1057. Obwieszczenie
  Wyświetleń: 3429
 1058. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wykazach nieruchomości do sprzedaży i dzierżawy
  Wyświetleń: 3428
 1059. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji środowiskowej dla inwestycji pn Modernizacja magazynu olejów i smarów na terenie Górażdże Cement S.A. w Choruli
  Wyświetleń: 3425
 1060. OGŁOSZENIE BURMISTRZA GOGOLINA o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kamień Śląski
  Wyświetleń: 3423
 1061. Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż samochodu Ford Escort
  Wyświetleń: 3421
 1062. Informacja o złożonej ofercie
  Wyświetleń: 3421
 1063. Wyniki otwartego konkursu - pomoc społeczna 2016
  Wyświetleń: 3421
 1064. Projekty uchwal na VII Sesję RAdy Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3419
 1065. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3415
 1066. Projekt uchwały na II Rady Miejskiej w Gogolinie zwołanej na dzień 10.12.2014r.
  Wyświetleń: 3414
 1067. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na „Przebudowę ul. Parkowej w Gogolinie”
  Wyświetleń: 3412
 1068. Zawiadomienie o IX Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3409
 1069. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o nałożeniu na ZDW w Opolu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji pn budowa obwodnicy Malni i Choruli w ciągu drogi wojewódzkiej nr 423 - zmiana decyzji o środowiskowych uwrunkowania
  Wyświetleń: 3396
 1070. Zawiadomienie o VI Posiedzeniu Gminnej Rady Seniorów
  Wyświetleń: 3396
 1071. Projekty uchwał na XVI Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3388
 1072. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina z dnia 11 lutego 2015r. o zwołaniu zebrania wiejskiego w Sołectwie Obrowiec na dzień 24.02.2015
  Wyświetleń: 3385
 1073. Zawiadomienie o II Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie zwołanej na dzień 10.12.2014r.
  Wyświetleń: 3385
 1074. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3385
 1075. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetu, Finansów i Planowania
  Wyświetleń: 3382
 1076. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina z dnia 30 stycznia 2015r. o zwołaniu zebrania wiejskiego w Sołectwie Dąbrówka na dzień 11.02.2015r.
  Wyświetleń: 3380
 1077. INFORMACJA O WYNIKU NABORU na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze – zastępcy komendanta straży miejskiej w Gogolinie.
  Wyświetleń: 3378
 1078. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina z dnia 30 stycznia 2015r. o zwołaniu zebrania wiejskiego w Sołectwie Kamionek na dzień 09.02.2015r.
  Wyświetleń: 3373
 1079. Zawiadomienie o XXXIX Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3368
 1080. Zawiadomienie o IX Sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3365
 1081. Zawiadomienie o X Sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3365
 1082. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę ul. Pawła w Gogolinie
  Wyświetleń: 3364
 1083. Ogłoszenie postępowania konkursowego z zakresu ochrony zdrowia
  Wyświetleń: 3363
 1084. Uchwała Nr 11/2015 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu.
  Wyświetleń: 3363
 1085. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 3358
 1086. Obwieszczenie
  Wyświetleń: 3356
 1087. Terminy kosultacji Gminnej Rady Seniorów - III kw. 2016 r.
  Wyświetleń: 3355
 1088. Zawiadomienie o XVIII Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3352
 1089. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetu, Finansów i Planowania
  Wyświetleń: 3343
 1090. Zawiadomienie o XLVII Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3336
 1091. Obwieszczenie Marszałka Województwa Opolskiego
  Wyświetleń: 3334
 1092. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji
  Wyświetleń: 3334
 1093. Informacja o złożonej ofercie
  Wyświetleń: 3326
 1094. Zawiadomienie o XIII Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3325
 1095. informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług związanych z odbiorem oraz zagospodarowaniem odpadów komunalnych wytwarznych przez właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy Gogolin
  Wyświetleń: 3322
 1096. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej
  Wyświetleń: 3321
 1097. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu
  Wyświetleń: 3319
 1098. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3309
 1099. Zawiadomienie o X posiedzeniu Gminnej Rady Seniorów w Gogolinie
  Wyświetleń: 3300
 1100. Ogłoszenie o wykazie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 3298
 1101. Projekty uchwał na VI Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3293
 1102. Ocena oferty złożonej przez Stowarzyszenie Sportowo-Rekreacyjne „KAMYKI”
  Wyświetleń: 3286
 1103. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Termomodernizacji Urzędu Miejskiego w tym winda, przyłącze gazowe, kotłownia
  Wyświetleń: 3285
 1104. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wydaniu decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. budowa ciagu komunikacyjnego łączącego obwodnicę Malni, Choruli z drogą wojewódzką nr 424 oraz drogą powiatową nr 1831O
  Wyświetleń: 3284
 1105. Obwieszczenie Starosty Krapkowickiego
  Wyświetleń: 3278
 1106. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3277
 1107. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina z dnia 30 stycznia 2015r. o zwołaniu zebrania wiejskiego w Sołectwie Kamień Śląski na dzień 10.02.2015r.
  Wyświetleń: 3275
 1108. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Rekreacji i Zdrowia
  Wyświetleń: 3272
 1109. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3272
 1110. Ogłoszenie Burmistrza Gogolina
  Wyświetleń: 3271
 1111. WG.III.6220.2.2017
  Wyświetleń: 3268
 1112. Ogłoszenie o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 3265
 1113. Zawiadomienie o XVII Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3263
 1114. Ogłoszenie otwartego kunkursu ofert
  Wyświetleń: 3261
 1115. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego
  Wyświetleń: 3256
 1116. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dotyczy postępowania nr WG.I.271.15.2017 o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Przebudowa ulicy Słowackiego w Gogolinie”
  Wyświetleń: 3256
 1117. Ogłoszenie o konkursie fotograficznym
  Wyświetleń: 3255
 1118. Projekty uchwał na XVIII Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3255
 1119. Informacja z otwarcia ofert "Centrum Przesiadkowe Gogolin"
  Wyświetleń: 3254
 1120. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek za 2016 rok.
  Wyświetleń: 3254
 1121. Wyniki przeprowadzonych postępowań konkursowych na wybór podmiotów na realizację w 2017 roku programów zdrowotnych.
  Wyświetleń: 3247
 1122. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa instalacji suszenia paliw zastępczych (alternatywnych) na terenie Górażdże Cement S.A. w Choruli”
  Wyświetleń: 3234
 1123. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3231
 1124. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa instalacji suszenia paliw zastępczych (alternatywnych) na terenie Górażdże Cement S.A. w Choruli”
  Wyświetleń: 3227
 1125. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. pn. „Budowa centrum sportów motorowych - Gogolin” wraz z obiektami towarzyszącymi i infrastrukturą techniczną
  Wyświetleń: 3226
 1126. Informacja o zgromadzeniu publicznym
  Wyświetleń: 3223
 1127. OGŁOSZENIE BURMISTRZA GOGOLINA ​​​​​​​o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu górniczego „Tarnów Opolski – Wschód” w granicach gminy Gogolin - część „A”
  Wyświetleń: 3222
 1128. OGŁOSZENIE BURMISTRZA GOGOLINA o zmianie terminu składania uwag do projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gogolin
  Wyświetleń: 3219
 1129. Ogłoszenie o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 3217
 1130. Uchwała Nr 572/2015 Składu Orzekającego Regionalnej izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu określonego w projekcie uchwały budżetowej gminy Gogolin na 2016 r.
  Wyświetleń: 3213
 1131. Ocena oferty złożonej przez LKS Obrowiec
  Wyświetleń: 3208
 1132. Ogłoszenie o konsultacjach
  Wyświetleń: 3205
 1133. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji
  Wyświetleń: 3199
 1134. Obwieszczenie dotyczące budowy gazociągu Zdzieszowice-Wrocław
  Wyświetleń: 3194
 1135. Projekt uchwały na II Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3189
 1136. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji doraźnej ds. rozpatrywania skarg
  Wyświetleń: 3186
 1137. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa Zakładu Farb Graficznych w Choruli”
  Wyświetleń: 3185
 1138. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 423 w m. Obrowiec
  Wyświetleń: 3183
 1139. OGŁOSZENIE BURMISTRZA GOGOLINA o terminie wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gogolin
  Wyświetleń: 3183
 1140. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „wydobyciu kruszywa naturalnego tj. piasku i pospółki z rzeki Odry..."
  Wyświetleń: 3182
 1141. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego
  Wyświetleń: 3180
 1142. Ogłoszenie o zamówieniu pn. „Ogród miejski – nowe przestrzenie edukacji i rekreacji w centrum Gogolina”
  Wyświetleń: 3176
 1143. Ogłoszenie o wykazie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 3175
 1144. Uchwała Nr 2/2016 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego uchwałą budżetową Gminy Gogolin na 2016 rok
  Wyświetleń: 3175
 1145. Uchwała Nr 535/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego określonego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Gogolin na 2015 rok
  Wyświetleń: 3174
 1146. WG.III.6220.10.2017
  Wyświetleń: 3170
 1147. Obwieszczenie Marszałka Województwa Opolskiego o zakończeniu postępowania w sprawie udzielenia Operatorowi Gazociągów Przesyłowych GAZ SYSTEM S.A. pozwolenia wodnoprawnego
  Wyświetleń: 3168
 1148. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o możliwości wypowiedzenia się w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Obrowiec i Gogolin"
  Wyświetleń: 3164
 1149. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3164
 1150. Informacja o złożonej ofercie
  Wyświetleń: 3160
 1151. Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej
  Wyświetleń: 3159
 1152. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3159
 1153. Ocena oferty złożonej przez Stowarzyszenie Fair Play
  Wyświetleń: 3154
 1154. Petycje do Burmistrza Gogolina 2017
  Wyświetleń: 3152
 1155. Młodzieżowa Rada - kadencja 2019-2021
  Wyświetleń: 3149
 1156. Zawiadomienie o IX Posiedzeniu Gminnej Rady Seniorów
  Wyświetleń: 3144
 1157. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej
  Wyświetleń: 3139
 1158. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego
  Wyświetleń: 3128
 1159. Projekty uchwał na XVII Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3128
 1160. Ogłoszenie o konsultacjach
  Wyświetleń: 3125
 1161. Protokół VIII Posiedzenia Gminnej Rady Seniorów
  Wyświetleń: 3124
 1162. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Roboty budowlane - Przebudowa ul. Parkowej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3116
 1163. Zawiadomienie o XVI Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie.
  Wyświetleń: 3116
 1164. Kontrole wewnętrzne 2017
  Wyświetleń: 3115
 1165. Zawiadomienie o wspólnym wyjazdowym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3112
 1166. Informacja - nowe dowody osobiste
  Wyświetleń: 3106
 1167. Obwieszczenie Marszałka Województwa Opolskiego o zakończeniu postępowania w sprawie udzielenia Operatorowi Gazociągów Przesyłowych GAZ SYSTEM S.A. pozwolenia wodnoprawnego
  Wyświetleń: 3104
 1168. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż łodzi - kutra
  Wyświetleń: 3104
 1169. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o możliwości wypowiedzenia się w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. pn. „Budowa centrum sportów motorowych - Gogolin”
  Wyświetleń: 3099
 1170. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3098
 1171. Projekty uchwał na XXII Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3097
 1172. OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE – referent ds. świadczeń wychowawczych
  Wyświetleń: 3084
 1173. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert
  Wyświetleń: 3083
 1174. Projekty uchwał na XXVIII Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3083
 1175. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert
  Wyświetleń: 3080
 1176. Projekty uchwał na XXI Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3078
 1177. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert
  Wyświetleń: 3075
 1178. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego
  Wyświetleń: 3071
 1179. Uchwała Nr 14_2015 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w uchwale budżetowej
  Wyświetleń: 3067
 1180. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetu, Finansów i Planowania
  Wyświetleń: 3067
 1181. Obwieszczenie Marszałka Województwa Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia Operatorowi Gazociągów Przesyłowych GAZ SYSTEM S.A. pozwolenia wodnoprawnego
  Wyświetleń: 3062
 1182. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Infrastruktury Komunalnej, Ładu, Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 3061
 1183. Ogłoszenie o zamówieniu pn. Budowa ciągu komunikacyjnego łączącego obwodnicę Malni, Choruli z drogą powiatową nr 1831 O
  Wyświetleń: 3059
 1184. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert
  Wyświetleń: 3054
 1185. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Infrastruktury Komunalnej, Ładu, Porządku i Bezpieczeństwa publicznego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 3052
 1186. Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert
  Wyświetleń: 3049
 1187. WG.III.6220.4.2017
  Wyświetleń: 3049
 1188. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1829 O Kamień Śląski – Kosorowice na odcinku od km 0 + 000 do granicy powiatu”
  Wyświetleń: 3043
 1189. Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas I szkół podstawowych w roku szkolnym 2017/2018
  Wyświetleń: 3040
 1190. WG.III.6220.12.2016
  Wyświetleń: 3040
 1191. Informacja o wyborze oferty na sprzedaż łodzi – kutra nr rej. KŻ- II-254 wraz z przyczepą podłodziową nr rej. OKR 2H78.
  Wyświetleń: 3039
 1192. Projekty uchwał na XXXVII Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3038
 1193. Zarządzenia Burmistrza - 2017
  Wyświetleń: 3038
 1194. Burmistrz Gogolina informuje o złożeniu w tut. Urzędzie raportu oddziaływania na środowisko inwestycji polegającej na budowie stacji paliw z myjnią zlokalizowanej w Gogolinie ul. Pawła.
  Wyświetleń: 3037
 1195. Obwieszczenie Burmistrz Gogolina o wydaniu decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzięcia budowa gazociągu DN300MOP6,3MPa o długości 3800m w Obrowcu
  Wyświetleń: 3037
 1196. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Centrum Przesiadkowe Gogolin”
  Wyświetleń: 3036
 1197. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert
  Wyświetleń: 3033
 1198. OGŁOSZENIE BURMISTRZA GOGOLINA o terminie wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Malnia
  Wyświetleń: 3032
 1199. Obwieszczenie o sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Gogolin
  Wyświetleń: 3029
 1200. Zawiadomienia o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3026
 1201. WG.III.6220.11.2016
  Wyświetleń: 3024
 1202. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty „Termomodernizację Urzędu Miejskiego w tym winda, przyłącze gazowe, kotłownia”
  Wyświetleń: 3023
 1203. Ocena oferty złożonej przez Uczniowski Klub Sportowy „ MAESTRO” na realizację zadania publicznego „Organizacja Mistrzostw Polski w 10 Tańcach i IV Ogólnopolskiego Turnieju Tańca o Puchar Burmistrza Gogolina.”
  Wyświetleń: 3021
 1204. Projekty uchwał na XXXIX Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3017
 1205. Ogłoszenie o przetargu pn. Przebudowa nawierzchni ścieżki pieszo-rowerowej ul. Pawła, Szpitalna w miejscowości Gogolin w ramach zadania „Ogród miejski – nowe przestrzenie edukacji i rekreacji w centrum Gogolina”
  Wyświetleń: 3016
 1206. Projekty uchwał na XIX Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3012
 1207. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o przedłożeniu uwag i wniosków oraz wystąpieniu o opinie w postępowaniu w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięw. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Obrowiec i Gogolin”
  Wyświetleń: 3009
 1208. Obwieszczenie Marszałka Województwa Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia Operatorowi Gazociągów Przesyłowych GAZ SYSTEM S.A. pozwolenia wodnoprawnego
  Wyświetleń: 3007
 1209. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3006
 1210. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: Referent ds. świadczeń
  Wyświetleń: 3005
 1211. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Rekreacji i Zdrowia
  Wyświetleń: 3005
 1212. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3005
 1213. OGŁOSZENIE BURMISTRZA GOGOLINA o terminie wyłożenia do publicznego wglądu  projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Malnia
  Wyświetleń: 3004
 1214. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o możliwości wypowiedzenia się w przedmiocie wydania zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa Zakładu Farb Graficznych w Choruli”
  Wyświetleń: 2999
 1215. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego
  Wyświetleń: 2996
 1216. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wydaniu decyzji o zmianie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa Zakładu Farb Graficznych w Choruli”
  Wyświetleń: 2993
 1217. DOŚ-III.7322.73.2016.AK
  Wyświetleń: 2990
 1218. Ogłoszenie o wykazie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 2986
 1219. Ogłoszenie o przetargach na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 2984
 1220. Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Zastępca Komendanta Straży Miejskiej
  Wyświetleń: 2983
 1221. Uchwała Nr 573/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Gogolin na lata 2016-2022
  Wyświetleń: 2983
 1222. Zawiadomienie o XLIII Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2983
 1223. Zawiadomienie o XXXVIII Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2978
 1224. Projekty uchwał na XXX Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2975
 1225. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wydaniu postanowienia o nałożeniu na Chespa Farby Graficzne Sp. z o.o. przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. Rozbudowa zakładu Farby Graficzne w Choruli
  Wyświetleń: 2974
 1226. Projekty uchwał na XXVI Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2970
 1227. Ogłoszenie o wynikach konkursu ofert
  Wyświetleń: 2969
 1228. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Modernizacja instalacji odpylania załadunku klinkieru na wagony na terenie Górażdże Cement S.A. w Choruli”
  Wyświetleń: 2966
 1229. WG.III.6220.11.2016
  Wyświetleń: 2965
 1230. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert
  Wyświetleń: 2964
 1231. Informacja o złożonej ofercie
  Wyświetleń: 2959
 1232. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o możliwości wypowiedzenia się w przedmiocie wydania decyzji o środ. uwarunkowaniach dla przedsięw. polegającego na „Rozbudowie instalacji do przetwarzania odpadów biodegradowalnych i zielonych w miejscowości Gogolin ..."
  Wyświetleń: 2953
 1233. Informacja o wyniku naboru pracownika na zastępstwo
  Wyświetleń: 2948
 1234. Ogłoszenie wyników zapytania na wykonanie tablicy informacyjnej dla projektu pn.: „Centrum Przesiadkowe w Gogolinie”.
  Wyświetleń: 2948
 1235. Informacja o złożonej ofercie
  Wyświetleń: 2944
 1236. W związku z realizacją projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Gmina Gogolin zaprasza do składania ofert na: Dystrybucja kompostowników w oparciu o regulamin
  Wyświetleń: 2942
 1237. Obwieszczenie Marszałka Województwa Opolskiego
  Wyświetleń: 2930
 1238. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert
  Wyświetleń: 2930
 1239. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert
  Wyświetleń: 2929
 1240. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbudowie i przebudowie mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Chorula”
  Wyświetleń: 2927
 1241. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji do spraw rozpatrywania skarg.
  Wyświetleń: 2925
 1242. Ogłoszenie o zamówieniu pn. „Remont toalet, remont korytarzy, wymiana drzwi w korytarzach, malowanie w Urzędzie – etap I – remont toalet”
  Wyświetleń: 2920
 1243. WG.III.6220.10.2016
  Wyświetleń: 2920
 1244. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina dotyczace zwołania zebrania w dzielnicy Gogolin-Strzebniów
  Wyświetleń: 2918
 1245. Obwieszczenie Marszałka Województwa Opolskiego
  Wyświetleń: 2916
 1246. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert
  Wyświetleń: 2916
 1247. DOŚ-III.7322.76.2016.AK
  Wyświetleń: 2909
 1248. OGŁOSZENIE BURMISTRZA GOGOLINA o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gogolin
  Wyświetleń: 2906
 1249. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbudowie i przebudowie mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Chorula”
  Wyświetleń: 2905
 1250. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji do spraw rozpatrywania skarg
  Wyświetleń: 2900
 1251. Ogłoszenie o wykazie nieruchomości
  Wyświetleń: 2891
 1252. Obwieszczenie Marszałka Województwa Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia Operatorowi Gazociągów Przesyłowych GAZ SYSTEM S.A. pozwolenia wodnoprawnego
  Wyświetleń: 2890
 1253. Projekty uchwał na XXV Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2885
 1254. Projekty uchwał na XX Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2884
 1255. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Modernizacja instalacji odpylania załadunku klinkieru na wagony na terenie Górażdże Cement S.A. w Choruli”
  Wyświetleń: 2881
 1256. Zawiadomienie o XX Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2880
 1257. Ogłoszenie o wynikach konkursu ofert
  Wyświetleń: 2879
 1258. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert
  Wyświetleń: 2874
 1259. Petycje do Rady Miejskiej 2017
  Wyświetleń: 2871
 1260. Ogłoszenie o wynikach konkursu ofert
  Wyświetleń: 2867
 1261. Projekty uchwał na XXX Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2865
 1262. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2859
 1263. Informacja o wyniku postępowania dot. usługi pełnienia obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania o nazwie „CENTRUM PRZESIADKOWE GOGOLIN”
  Wyświetleń: 2858
 1264. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2856
 1265. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Obrowiec gmina Gogolin”
  Wyświetleń: 2855
 1266. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina dotyczące zwołania zebrania wiejskiego w Górażdżach
  Wyświetleń: 2848
 1267. Ogłoszenie o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 2848
 1268. Informacja o przyznaniu dotacji
  Wyświetleń: 2841
 1269. Ogłoszenie o zamówieniu pn. Przebudowa ul. Cz. Czosnykowskiego w Gogolinie
  Wyświetleń: 2837
 1270. Projekty uchwał na XXIV Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2837
 1271. WG.III.6220.12.2016
  Wyświetleń: 2837
 1272. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Rekreacji i Zdrowia
  Wyświetleń: 2837
 1273. BURMISTRZ GOGOLINA OGŁASZA przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż prawa własności działek niezabudowanych oznaczonych numerami 76/14 i 76/28 z k.m. 2 obręb Chorula
  Wyświetleń: 2831
 1274. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert
  Wyświetleń: 2828
 1275. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Obrowiec gmina Gogolin”
  Wyświetleń: 2826
 1276. Zawiadomienie o XXVI Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2826
 1277. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowisk. uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1829 O Kamień Śląski – Kosorowice na odcinku od km 0 + 000 do granicy powiatu”
  Wyświetleń: 2824
 1278. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej
  Wyświetleń: 2815
 1279. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2808
 1280. Ogłoszenie o zamówieniu pn. „Remont toalet, remont korytarzy, wymiana drzwi w korytarzach, malowanie w Urzędzie – etap I – remont toalet”
  Wyświetleń: 2796
 1281. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowisk. uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie instalacji do przetwarzania odpadów biodegradowalnych i zielonych w miejscowości Gogolin ..."
  Wyświetleń: 2790
 1282. Zawiadomienie o XIX Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2790
 1283. Zawiadomienie o XXII Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2789
 1284. Wykaz nieruchomości do sprzedaży i dzierżawy
  Wyświetleń: 2783
 1285. Informacja o zamiarze zawarcia umowy w postępowaniu pn.: „Świadczenie usług związanych z odbiorem oraz zagospodarowaniem odpadów komunalnych, wytwarzanych przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy Tarnów Opolski”.
  Wyświetleń: 2782
 1286. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetu, Finansów i Planowania
  Wyświetleń: 2782
 1287. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o możliwości wypowiedzenia się w przedmiocie wydania decyzji o środow. uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1829 O Kamień Śląski – Kosorowice na odcinku od km 0 + 000 do granicy powiatu”
  Wyświetleń: 2781
 1288. Uchwała Nr 723/2015 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Gogolin
  Wyświetleń: 2780
 1289. Projekty uchwały na XXVII Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2779
 1290. Wyniki otwartego konkursu ofert: kultura fizyczna 2018
  Wyświetleń: 2778
 1291. Zawiadomienie o XXXIV Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2774
 1292. W związku z realizacją projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Gmina Gogolin zaprasza do składania ofert na: Dystrybucja kompostowników w oparciu o regulamin
  Wyświetleń: 2769
 1293. Zawiadomienie o XXI Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2769
 1294. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji
  Wyświetleń: 2768
 1295. Zawiadomienie o XXIII Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2768
 1296. Wykaz nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż
  Wyświetleń: 2765
 1297. Wybory do Sejmu i Senatu 2019
  Wyświetleń: 2764
 1298. Ogłoszenie Burmistrza Gogolina o przystąpieniu do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Chorula
  Wyświetleń: 2762
 1299. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2761
 1300. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Przebudowa nawierzchni ścieżki pieszo-rowerowej ul. Pawła, Szpitalna w miejscowości Gogolin w ramach zadania „Ogród miejski – nowe przestrzenie
  Wyświetleń: 2757
 1301. Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
  Wyświetleń: 2755
 1302. Projekty uchwał na XXXVIII Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2753
 1303. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dowóz uczniów do przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy Gogolin na podstawie zakupu biletów miesięcznych”
  Wyświetleń: 2751
 1304. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2750
 1305. Uchwała Nr 709/2016 z dnia 29 stycznia 2017r. Składu Orzekającego RIO nt. opinii o możliwości sfinansowania defictu określonego w uchwale budżetowej
  Wyświetleń: 2741
 1306. Informacja o złożonej ofercie
  Wyświetleń: 2736
 1307. Zawiadomienie o XXIX Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2736
 1308. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2733
 1309. BURMISTRZ GOGOLINA OGŁASZA przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej
  Wyświetleń: 2732
 1310. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji
  Wyświetleń: 2728
 1311. OGŁOSZENIE BURMISTRZA GOGOLINA o terminie wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chorula
  Wyświetleń: 2722
 1312. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2722
 1313. W związku z realizacją projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Gmina Gogolin zaprasza do składania ofert na: Prelekcję nt. bioróżnorodności połączoną z degustacją
  Wyświetleń: 2714
 1314. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert
  Wyświetleń: 2711
 1315. Petycje do Rady Miejskiej 2016
  Wyświetleń: 2707
 1316. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w roku 2015.
  Wyświetleń: 2705
 1317. Informacja dla rolników dot. suszy w 2018 r.
  Wyświetleń: 2704
 1318. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2702
 1319. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Obrowiec i Gogolin”
  Wyświetleń: 2699
 1320. Projekty uchwał na XXXI Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2696
 1321. Zawiadomienie o XXVI Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2693
 1322. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej
  Wyświetleń: 2692
 1323. Zawiadomienie o XXV Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2688
 1324. Skład Rady Miejskiej w Gogolinie (2018-2023)
  Wyświetleń: 2680
 1325. WG.III.6220.9.2017
  Wyświetleń: 2678
 1326. Zawiadomienie o kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2677
 1327. Informacja z otwarcia ofert dot. postępowania pn.: Przebudowa nawierzchni ścieżki pieszo-rowerowej ul. Pawła, Szpitalna w miejscowości Gogolin w ramach zadania „Ogród miejski – nowe przestrzenie edukacji i rekreacji w centrum Gogolina”.
  Wyświetleń: 2671
 1328. WG.III.6220.7.2017
  Wyświetleń: 2671
 1329. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie instalacji do przetwarzania odpadów biodegradowalnych i zielonych w miejscowości Gogolin, gmina Gogolin ..."
  Wyświetleń: 2665
 1330. Ogłoszenie o zamówieniu pn. „Termomodernizacja budynku szkoły oraz sali gimnastycznej PSP w Kamieniu Śl.”
  Wyświetleń: 2664
 1331. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT w dniu 3.03.2017 r. dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr WG.I.271.8.2017 pn. „Remont toalet, remont korytarzy, wymiana drzwi w korytarzach, malowanie w ...
  Wyświetleń: 2662
 1332. Uchwały Rady Miejskiej w Gogolinie 2018-2023
  Wyświetleń: 2662
 1333. OGŁOSZENIE BURMISTRZA GOGOLINA o terminie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kamień Śląski
  Wyświetleń: 2660
 1334. WG.III.6220.11.2016
  Wyświetleń: 2656
 1335. Informacja o zamiarze zawarcia umowy w postępowaniu pn.: „Świadczenie usług związanych z odbiorem oraz zagospodarowaniem odpadów komunalnych, wytwarzanych przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy Gogolin”
  Wyświetleń: 2651
 1336. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Infrastruktury Komunalnej, Ładu, Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 2651
 1337. Ogłoszenie o wyborach do Gminnej Rady Seniorów w Gogolinie
  Wyświetleń: 2642
 1338. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Budowa ciągu komunikacyjnego łączącego obwodnicę Malni, Choruli z drogą powiatową nr 1831 O”
  Wyświetleń: 2636
 1339. Zawiadomienie o XXX Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2636
 1340. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert - pomoc społeczna
  Wyświetleń: 2632
 1341. Projekty uchwał na XXIII Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2624
 1342. WG.III.6220.11.2016
  Wyświetleń: 2617
 1343. Projekty uchwał na XXXII Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2615
 1344. Projekty uchwał na XXXIV Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2614
 1345. Zawiadomienie o XXIV Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2606
 1346. Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa
  Wyświetleń: 2605
 1347. Informacja o udzieleniu zamówienia nr WG.I.271.3.2017 pn. „Oczyszczanie miasta i gminy Gogolin w 2017r.”
  Wyświetleń: 2598
 1348. Zawiadomienie o kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2597
 1349. Wyszukiwarka zaawansowana BIP
  Wyświetleń: 2589
 1350. OGŁOSZENIE BURMISTRZA GOGOLINA o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 2586
 1351. Uchwała Nr 708/2016 z dnia 29 stycznia 2016r. Składu Orzekającego RIO w Opolu nt. opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu
  Wyświetleń: 2577
 1352. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - „Ogród miejski – nowe przestrzenie edukacji i rekreacji w centrum Gogolina”
  Wyświetleń: 2566
 1353. WG.III.6220.2.2017
  Wyświetleń: 2554
 1354. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2552
 1355. Informacja Starosty Krapkowickiego
  Wyświetleń: 2549
 1356. WG.III.6220.12.2017
  Wyświetleń: 2549
 1357. OGŁOSZENIE Burmistrza Gogolina o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 2548
 1358. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek za 2017 rok.
  Wyświetleń: 2547
 1359. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2547
 1360. Archiwum nagrań sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2543
 1361. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2542
 1362. Informacja o udzieleniu zamówienia nr WG.I.271.2.2017 pn. „Bieżąca konserwacja budynków i lokali zasobu mieszkalnego Gminy Gogolin na 2017r.”
  Wyświetleń: 2538
 1363. Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert
  Wyświetleń: 2533
 1364. OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GOGOLINA o zakończeniu postępowania oraz wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 2532
 1365. Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Remont toalet, remont korytarzy, wymiana drzwi w korytarzach, malowanie w Urzędzie – etap I – remont toalet.”
  Wyświetleń: 2530
 1366. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Rekreacji i Zdrowia
  Wyświetleń: 2530
 1367. Uchwała 520/2016 z dnia 13 grudnia 2016r. RIO nt. opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej
  Wyświetleń: 2529
 1368. Informacja o zamiarze zawarcia umowy WG.I.271.2.2017
  Wyświetleń: 2528
 1369. Konsultacje w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gogolin
  Wyświetleń: 2528
 1370. W związku z realizacją projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Gmina Gogolin zaprasza do składania ofert na: Przeprowadzenie warsztatów dla dorosłych i dzieci nt. rodzimych gatunków roślin z wykorzystaniem narzędzi dydaktycznych
  Wyświetleń: 2528
 1371. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko planu PGN
  Wyświetleń: 2523
 1372. Wybory do Gminnej Rady Seniorów 2019-2023
  Wyświetleń: 2520
 1373. Petycje do Burmistrza Gogolina 2016
  Wyświetleń: 2517
 1374. Zawiadomienie o XXXII Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2517
 1375. Informacja o zgromadzeniu
  Wyświetleń: 2516
 1376. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz o Wykonawcach których oferty zostały odrzucone dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Ogród miejski – nowe przestrzenie edukacji i rekreacji w centrum Gogolina.
  Wyświetleń: 2516
 1377. Informacja o zamiarze zawarcia umowy WG.I.271.3.2017
  Wyświetleń: 2511
 1378. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina
  Wyświetleń: 2508
 1379. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa ciągu komunikacyjnego łączącego obwodnicę Malni, Choruli z drogą powiatową nr 1831 O.”
  Wyświetleń: 2507
 1380. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2506
 1381. Informacja o podjętej uchwale w sprawie scalenia i podziału nieruchomości w Odrowążu
  Wyświetleń: 2495
 1382. Konsultacje z przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi działającymi na terenie Gminy Gogolin
  Wyświetleń: 2494
 1383. Projekty uchwał na XXIX Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2493
 1384. Protokół IX Posiedzenia Gminnej Rady Seniorów
  Wyświetleń: 2490
 1385. Regulamin naboru
  Wyświetleń: 2488
 1386. Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji w 2017 roku oraz statystycznej liczbie uczniów
  Wyświetleń: 2477
 1387. Zawiadomienia o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2472
 1388. Przetarg na sprzedaż nieruchomości.
  Wyświetleń: 2467
 1389. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina z dnia 11 lutego 2015r. o zwołaniu zebrania Dzielnicy Gogolin-Karłubiec na dzień 25.02.2015r.
  Wyświetleń: 2465
 1390. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji
  Wyświetleń: 2464
 1391. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2462
 1392. Zawiadomienie o XXVIII Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2458
 1393. Zawiadomienie o XXVII Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2450
 1394. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 2448
 1395. Wyniki otwartego konkursu - pomoc społeczna 2017
  Wyświetleń: 2441
 1396. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 2440
 1397. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Infrastruktury Komunalnej, Ładu, Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 2436
 1398. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2436
 1399. Zawiadomienie o XVI Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2431
 1400. Zawiadomienie o XXXIV Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2430
 1401. Informacja o złożonej ofercie
  Wyświetleń: 2427
 1402. Zdrowie
  Wyświetleń: 2420
 1403. Petycje do Rady Miejskiej 2015
  Wyświetleń: 2419
 1404. Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Gogolinie o zarządzeniu wyborów do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2414
 1405. Ogłoszenie o zamówieniu pn. „Dowóz uczniów do przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy Gogolin na podstawie zakupu biletów miesięcznych”
  Wyświetleń: 2406
 1406. Wybory do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gogolinie na kadencję 2019-2021
  Wyświetleń: 2398
 1407. Projekty uchwał na XXXVI Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2394
 1408. Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż samochodu KIA Pregio
  Wyświetleń: 2390
 1409. Zawiadomienie o XI Posiedzeniu Gminnej Rady Seniorów w Gogolinie I kadencji
  Wyświetleń: 2390
 1410. Informacja o udzieleniu zamówienia na „Oczyszczanie miasta i gminy Gogolin w 2018r.”.
  Wyświetleń: 2386
 1411. WG.III.6220.1.2018
  Wyświetleń: 2382
 1412. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej
  Wyświetleń: 2377
 1413. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2362
 1414. Informacja o złożonej ofercie
  Wyświetleń: 2360
 1415. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 2346
 1416. Ogłoszenie o zamówieniu pn. Remont nawierzchni ul. Strzebniów w Gogolinie
  Wyświetleń: 2346
 1417. Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej
  Wyświetleń: 2344
 1418. WG.III.6220.7.2017
  Wyświetleń: 2342
 1419. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Rekreacji I Zdrowia
  Wyświetleń: 2340
 1420. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dotyczy postępowania nr WG.I.271.13.2017 o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Termomodernizacja budynku szkoły oraz Sali gimnastycznej PSP w Kamieniu Śl.”
  Wyświetleń: 2336
 1421. Projekty uchwał na XL Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2334
 1422. Informacja o złożonej ofercie
  Wyświetleń: 2333
 1423. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dotyczy postępowania nr WG.I.271.9.2017 o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Przebudowa ul. Cz. Czosnykowskiego w Gogolinie”
  Wyświetleń: 2332
 1424. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT w dniu 5.05.2017 r. dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Remont nawierzchni ul. Strzebniów w Gogolinie.”
  Wyświetleń: 2324
 1425. Uchwała 519/2016 z dnia 13 grudnia 2016r. RIO w Opolu nt. opinii o mozliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej
  Wyświetleń: 2319
 1426. Zawiadomienie o XV Sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2318
 1427. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2310
 1428. Petycja
  Wyświetleń: 2307
 1429. Zawiadomienie o XXXIII Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2302
 1430. Projekty uchwał na XXXIII Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2291
 1431. Informacja o udzieleniu zamówienia nr WG.I.271.4.2017 pn. „Zimowe utrzymanie dróg”
  Wyświetleń: 2290
 1432. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetu, Finansów i Planowania
  Wyświetleń: 2289
 1433. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert
  Wyświetleń: 2285
 1434. Zawiadomienie o XLII Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2276
 1435. Informacja o udzieleniu zamówienia pn. „Świadczenie usług związanych z odbiorem oraz zagospodarowaniem odpadów komunalnych, wytwarzanych przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy Tarnów Opolski”.
  Wyświetleń: 2268
 1436. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2263
 1437. W związku z realizacją projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Gmina Gogolin zaprasza do składania ofert na: Przeprowadzenie warsztatów dla dorosłych i dzieci nt. rodzimych gatunków roślin z wykorzystaniem narzędzi dydaktycznych
  Wyświetleń: 2260
 1438. W związku z realizacją projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Gmina Gogolin zaprasza do składania ofert na: usługę poczęstunku na bazie naturalnych, lokalnych produktów spożywczych, promujących bioróżnorodność Gminy Gogolin...
  Wyświetleń: 2254
 1439. Ogłoszenie o zamówieniu – postępowanie nr WG.I.271.5.2018 pn. „Przebudowa ul. Sportowej w Gogolinie”
  Wyświetleń: 2253
 1440. Zawiadomienie o XXXI Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2247
 1441. Pomoc Społeczna
  Wyświetleń: 2246
 1442. OGŁOSZENIE BURMISTRZA GOGOLINA o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Malnia
  Wyświetleń: 2241
 1443. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego
  Wyświetleń: 2237
 1444. Budżet Gminy Gogolin na 2019 rok
  Wyświetleń: 2233
 1445. Informacja o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2230
 1446. Zawiadomienie o XIII Sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2226
 1447. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2223
 1448. Informacja o wyniku naboru pracownika na zastępstwo
  Wyświetleń: 2221
 1449. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2211
 1450. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dotyczy postępowania nr WG.I.271.8.2017 o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Remont toalet, remont korytarzy, wymiana drzwi w korytarzach, malowanie w Urzędzie – etap I – remont toalet”
  Wyświetleń: 2211
 1451. OGŁOSZENIE BURMISTRZA GOGOLINA o terminie wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Chorula
  Wyświetleń: 2210
 1452. Ogłoszenie o wyniku konkursu ofert
  Wyświetleń: 2210
 1453. W związku z realizacją projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Gmina Gogolin zaprasza do składania ofert na: wynajem toalet przenośnych wraz z usługą dostawy/odbioru na terenie kopalni Górażdże
  Wyświetleń: 2202
 1454. Informacja o zamiarze zawarcia umowy w postępowaniu nr WG.I.271.11.2017 pn. „Tworzenie i utrzymanie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla mieszkańców Gminy Tarnów Opolski”
  Wyświetleń: 2201
 1455. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT w dniu 14.02.2017 r. dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Remont toalet, remont korytarzy, wymiana drzwi w korytarzach, malowanie w Urzędzie – etap I...
  Wyświetleń: 2193
 1456. Zawiadomienie o XII posiedzeniu Gminnej Rady Seniorów w Gogolinie
  Wyświetleń: 2191
 1457. BURMISTRZ GOGOLINA OGŁASZA Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2183
 1458. Petycje do Burmistrza Gogolina 2015
  Wyświetleń: 2183
 1459. Ogłoszenie o konkursie "Rowerem w dożynkowym korowodzie"
  Wyświetleń: 2179
 1460. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w roku 2016.
  Wyświetleń: 2174
 1461. Informacja o zamiarze zawarcia umowy WG.I.271.4.2017
  Wyświetleń: 2172
 1462. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Budżetu, Finansów i Planowania i Komisji Infrastruktury Komunalnej, Ładu, Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 2166
 1463. Ogłoszenie o wyniku konkursu ofert
  Wyświetleń: 2165
 1464. WG.III.6220.10.2017
  Wyświetleń: 2162
 1465. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT w dniu 20.03.2017 r. dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa ul. Cz. Czosnykowskiego w Gogolinie.”
  Wyświetleń: 2151
 1466. Raport o stanie Gminy Gogolin za rok 2018
  Wyświetleń: 2151
 1467. Wyniki otwartego konkursu ofert
  Wyświetleń: 2151
 1468. Powołanie komisji konkursowej_konkurs na dyrektora PSP nr 2 w Gogolinie
  Wyświetleń: 2149
 1469. Zawiadomienie o XXXVI Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2132
 1470. Zawiadomienie o kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2130
 1471. Informacji o podstawowej kwocie dotacji w placówkach prowadzonych przez inne organy niż Gmina Gogolin
  Wyświetleń: 2125
 1472. Polityka Mieszkaniowa
  Wyświetleń: 2121
 1473. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Rekreacji i Zdrowia
  Wyświetleń: 2103
 1474. Zawiadomienie o XVI Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2102
 1475. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 2100
 1476. Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 2098
 1477. Zawiadomienie Informuje się mieszkańców Gminy Gogolin, iż w dniu 18 sierpnia 2015r. (wtorek) o godz. 15.30 w Sali Posiedzeń Urzędu Miejskiego w Gogolinie odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Budżetu, Finansowania i Planowania oraz Komisji Oświaty, Ku
  Wyświetleń: 2095
 1478. Projekty uchwał na XXXV Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2092
 1479. Przetarg na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 2091
 1480. W związku z realizacją projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Gmina Gogolin zaprasza do składania ofert na: obsługę medyczną uczestników wycieczki rowerowej organizowanej w ramach projektu pn.: Promocja bioróżnorodności Gminy Gogolin...
  Wyświetleń: 2091
 1481. nformacja o zamiarze zawarcia umowy w postępowaniu nr WG.I.271.10.2017 pn. „Tworzenie i utrzymanie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla mieszkańców Gminy Gogolin”
  Wyświetleń: 2089
 1482. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT w dniu 18.05.2017 r. dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Termomodernizacja budynku szkoły oraz sali gimnastycznej PSP w Kamieniu Śl.”
  Wyświetleń: 2084
 1483. W związku z realizacją projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Gmina Gogolin zaprasza do składania ofert na: usługę gastronomiczną polegającą na wykonaniu jajecznicy w plenerze w ramach projektu pn.: Promocja bioróżnorodności ...
  Wyświetleń: 2083
 1484. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Budżetu, Finansów i Planowania oraz Komisji Infrastruktury Komunalnej, Ładu, Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 2080
 1485. Planowane polowania zbiorowe
  Wyświetleń: 2060
 1486. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 2059
 1487. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2059
 1488. INI.I.7840.1.67.2017.WP
  Wyświetleń: 2056
 1489. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT w dniu 17.08.2017 r. dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa ulicy Słowackiego w Gogolinie”
  Wyświetleń: 2055
 1490. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2046
 1491. W związku z realizacją projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Gmina Gogolin zaprasza do składania ofert na usługę zabawową dla dzieci z wykorzystaniem klocków drewnianych
  Wyświetleń: 2045
 1492. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej za rok 2016.
  Wyświetleń: 2044
 1493. Informacja o wyniku naboru na wolne urzędnicze stanowisko - Strażnika Straży Miejskiej w Gogolinie.
  Wyświetleń: 2042
 1494. Protokół X Posiedzenia Gminnej Rady Seniorów
  Wyświetleń: 2039
 1495. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego
  Wyświetleń: 2038
 1496. INFORMACJA O WYNIKU NABORU na stanowisko: referent ds. świadczeń
  Wyświetleń: 2037
 1497. Zawiadomienie o XL Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2034
 1498. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 2030
 1499. Postanowienie o zwołaniu I sesji Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 2029
 1500. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 2025
 1501. Zawiadomienia o posiedzeniu Komisji Budżetu, Finansów i Planowania
  Wyświetleń: 2017
 1502. Ogłoszenie o konkursie
  Wyświetleń: 2015
 1503. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2009
 1504. Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 2006
 1505. Projekty uchwał na XLII Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2003
 1506. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Aktualizacja 24.04.2020r.
  Wyświetleń: 2002
 1507. W związku z realizacją projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Gmina Gogolin zaprasza do składania ofert na: usługę przewodnika podczas wycieczki rowerowej szlakiem gogolińskich form ochrony przyrody, organizowanej w ramach projektu...
  Wyświetleń: 2001
 1508. BURMISTRZ GOGOLINA OGŁASZA - przetargi na nieruchomości
  Wyświetleń: 1999
 1509. Skład Gminnej Rady Seniorów II kadencji 2019-2023
  Wyświetleń: 1994
 1510. Informacja o udzieleniu zamówienia pn. „Świadczenie usług związanych z odbiorem oraz zagospodarowaniem odpadów komunalnych, wytwarzanych przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy Gogolin”
  Wyświetleń: 1990
 1511. Informacja o udzieleniu zamówienia pn. „Tworzenie i utrzymanie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla mieszkańców Gminy Gogolin”.
  Wyświetleń: 1983
 1512. Komunikat dot. rekrutacji do szkół i przedszkoli
  Wyświetleń: 1981
 1513. BURMISTRZ GOGOLINA OGŁASZA przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż prawa własności działki niezabudowanej
  Wyświetleń: 1979
 1514. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 1977
 1515. Projekty uchwał na LIV Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 1974
 1516. WG.III.6220.10.2017
  Wyświetleń: 1973
 1517. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 1965
 1518. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 1964
 1519. Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert w zakresie kultury
  Wyświetleń: 1961
 1520. Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 1960
 1521. Ogłoszenie o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 1958
 1522. Zawiadomienie o XXXV Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 1958
 1523. Projekty uchwał na XLV Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 1952
 1524. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dotyczy postępowania nr WG.I.271.14.2017 o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dowóz uczniów do przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy Gogolin...
  Wyświetleń: 1952
 1525. Zawiadomienie o XLI Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 1949
 1526. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 1948
 1527. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 1942
 1528. W związku z realizacją projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Gmina Gogolin zaprasza do składania ofert na: Wykonanie tablic edukacyjno-zabawowych w obrębie ścieżki edukacyjnej na terenie utworzonego Ogrodu miejskiego w Gogolinie.
  Wyświetleń: 1934
 1529. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 1932
 1530. Przetarg na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 1924
 1531. Zapytanie ofertowe dot. przeprowadzenia kampanii edukacyjno-informacyjnej w ramach projektu pn. Promocja bioróżnorodności Gminy Gogolin - "Nie tylko dzieciaki kochają rośliny i zwierzaki"
  Wyświetleń: 1924
 1532. Zarządzenie o wyborach do Gminnej Rady Seniorów II kadencji
  Wyświetleń: 1922
 1533. Informacja o złożonej ofercie
  Wyświetleń: 1921
 1534. Rekrutacja do szkół i przedszkoli 2020/2021
  Wyświetleń: 1921
 1535. Projekty uchwał na XLIII Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 1920
 1536. W związku z realizacją projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Gmina Gogolin zaprasza do składania ofert na: ubezpieczenie NNW uczestników wycieczki rowerowej w ramach projektu pn.: Promocja bioróżnorodności Gminy Gogolin...
  Wyświetleń: 1918
 1537. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert
  Wyświetleń: 1905
 1538. Informacja o zamiarze zawarcia umowy nr WG.I.271.23.2017 pn. „Oczyszczanie miasta i gminy Gogolin w 2018r.”
  Wyświetleń: 1901
 1539. Przetarg na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 1891
 1540. INFORMACJA o wyniku naboru na wolne urzędnicze stanowisko –  Strażnika Straży Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 1890
 1541. INI.I.746.18.2017.MK
  Wyświetleń: 1887
 1542. Projekty uchwał na XLI Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 1884
 1543. Zarządzenie Burmistrza Gogolina z 5 listopada 2018 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Publicznego Przedszkola nr 1 w Gogolinie
  Wyświetleń: 1883
 1544. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora szkoły
  Wyświetleń: 1870
 1545. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dotyczy postępowania nr WG.I.271.12.2017 o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Remont nawierzchni ul. Strzebniów w Gogolinie”
  Wyświetleń: 1870
 1546. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 1867
 1547. Kontrole wewnętrzne 2018 r
  Wyświetleń: 1857
 1548. Ogłoszenie o wykazie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 1855
 1549. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 1855
 1550. Ogłoszenie i wyniki II przetargu na sprzedaż samochodu marki STAR 244 L
  Wyświetleń: 1850
 1551. Raporty o stanie gminy
  Wyświetleń: 1847
 1552. Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości
  Wyświetleń: 1846
 1553. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 1844
 1554. ZARZĄDZENIE Nr Or.I.0050.75.2018 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
  Wyświetleń: 1837
 1555. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 1830
 1556. Ogłoszenie o naborze pracownika na zastępstwo
  Wyświetleń: 1829
 1557. WG.III.6220.13.2017
  Wyświetleń: 1829
 1558. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 1822
 1559. Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 1821
 1560. Ogłoszenie o wyniku konkursu ofert
  Wyświetleń: 1820
 1561. Ochrona powietrza
  Wyświetleń: 1817
 1562. Informacja o otrzymanym wsparciu
  Wyświetleń: 1815
 1563. Informacja o udzieleniu zamówienia pn. „Tworzenie i utrzymanie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla mieszkańców Gminy Tarnów Opolski”.
  Wyświetleń: 1815
 1564. Powołanie komisji konkursowej_konkurs na dyrektora PSP Kamień Śl.
  Wyświetleń: 1811
 1565. W związku z realizacją projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Gmina Gogolin zaprasza do składania ofert na wykonanie prelekcji nt. bioróżnorodności połączonej z degustacją
  Wyświetleń: 1809
 1566. Informacja o zamiarze zawarcia umowy w postępowaniu nr WG.I.271.22.2017 pn. „Tworzenie i utrzymanie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla mieszkańców Gminy Tarnów Opolski”
  Wyświetleń: 1808
 1567. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora szkoły
  Wyświetleń: 1808
 1568. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert
  Wyświetleń: 1807
 1569. W związku z realizacją projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Gmina Gogolin zaprasza do składania ofert na usługę zabawową dla dzieci z wykorzystaniem klocków drewnianych
  Wyświetleń: 1804
 1570. Przetarg na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 1803
 1571. KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKTÓW UCHWAŁ W SPRAWIE UCHWALENIA STATUTÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY GOGOLIN
  Wyświetleń: 1795
 1572. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 1785
 1573. W związku z realizacją projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Gmina Gogolin zaprasza do składania ofert na: 1) wykonanie przedstawienia ekologicznego, 2) przeprowadzenie warsztatów ekologicznych
  Wyświetleń: 1781
 1574. Informacja o zamiarze zawarcia umowy w postępowaniu nr WG.I.271.19.2017 pn. „Bieżąca konserwacja budynków i lokali zasobu mieszkalnego Gminy Gogolin na 2018r.”.
  Wyświetleń: 1780
 1575. Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko Dyrektora Publicznego Przedszkola nr 1 w Gogolinie
  Wyświetleń: 1780
 1576. GL.ZUZ.3.421.9.2018.BS
  Wyświetleń: 1774
 1577. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w Gminie Gogolin na 2019 rok.
  Wyświetleń: 1772
 1578. Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert w zakresie pomocy społecznej.
  Wyświetleń: 1771
 1579. Zarządzenia Burmistrza - 2018
  Wyświetleń: 1771
 1580. Ogłoszenie i wyniki przetargu na sprzedaż samochodu marki STAR 244 L
  Wyświetleń: 1770
 1581. Przetarg na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 1758
 1582. Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 1757
 1583. WG.III.6220.4.2018
  Wyświetleń: 1756
 1584. Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż samochodu KIA Pregio
  Wyświetleń: 1755
 1585. W związku z realizacją projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Gmina Gogolin zaprasza do składania ofert na wykonanie koncertu instrumentalny w plenerze
  Wyświetleń: 1742
 1586. Informacja o złożonej ofercie
  Wyświetleń: 1739
 1587. OGŁOSZENIE BURMISTRZA GOGOLINA o zakończeniu postępowania oraz wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 1734
 1588. Zawiadomienie o XIII posiedzeniu Gminnej Rady Seniorów w Gogolinie
  Wyświetleń: 1734
 1589. Uchwały Rady Miejskiej w Gogolinie 2018-2023
  Wyświetleń: 1729
 1590. Ogłoszenie o naborze pracownika na zastępstwo
  Wyświetleń: 1728
 1591. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 1726
 1592. Informacja o udzieleniu zamówienia na „Tworzenie i utrzymanie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla mieszkańców Gminy Tarnów Opolski”.
  Wyświetleń: 1724
 1593. Zawiadomienie o XLVII Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 1724
 1594. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 1718
 1595. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora przedszkola
  Wyświetleń: 1716
 1596. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 1715
 1597. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 1707
 1598. Ogłoszenie o wyborze agenta emisji obligacji komunalnych Gminy Gogolin
  Wyświetleń: 1693
 1599. Protokół XI Posiedzenia Gminnej Rady Seniorów
  Wyświetleń: 1693
 1600. W związku z realizacją projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Gmina Gogolin zaprasza do składania ofert na: organizację pokazu zwierząt oraz upominki dla uczestników pokazu.
  Wyświetleń: 1692
 1601. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 1684
 1602. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT w dniu 4.07.2017 r. dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dowóz uczniów do przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy Gogolin...
  Wyświetleń: 1682
 1603. W związku z realizacją projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Gmina Gogolin zaprasza do składania ofert na: Wynajem namiotu wraz z ławkami na 150 osób wraz z usługą złożenia/rozłożenia na terenie kopalni Górażdże.
  Wyświetleń: 1680
 1604. Zawiadomienie o XLV Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie (zmiana numeracji sesji)
  Wyświetleń: 1680
 1605. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji
  Wyświetleń: 1678
 1606. Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 1675
 1607. W związku z realizacją projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Gmina Gogolin zaprasza do składania ofert na: obsługę medyczną uczestników wycieczki rowerowej organizowanej w ramach projektu pn.: Promocja bioróżnorodności Gminy Gogolin...
  Wyświetleń: 1674
 1608. Zawiadomienie o XIV Sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 1672
 1609. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 1670
 1610. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 1669
 1611. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej
  Wyświetleń: 1668
 1612. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert
  Wyświetleń: 1665
 1613. Oświadczenia majątkowe złożone w 2019 r.
  Wyświetleń: 1665
 1614. Informacja o zamiarze zawarcia umowy w postępowaniu nr WG.I.271.20.2017 pn. „Zarządzanie i administrowanie gminnym zasobem mieszkaniowym i lokalami użytkowymi Gminy Gogolin na 2018 rok”.
  Wyświetleń: 1663
 1615. Punkty zbierania odpadów powstających w gospodarstwach rolnych
  Wyświetleń: 1662
 1616. Ogłoszenie o zamówieniu – postępowanie nr WG.I.271.1.2018 pn.: „Budowa drogi gminnej w Malni”.
  Wyświetleń: 1661
 1617. Wykaz lokali do najmu
  Wyświetleń: 1661
 1618. WG.III.6220.12.2017
  Wyświetleń: 1660
 1619. Informacja o zamiarze zawarcia umowy w postępowaniu nr WG.I.271.21.2017 pn. „Tworzenie i utrzymanie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla mieszkańców Gminy Gogolin”
  Wyświetleń: 1653
 1620. WG.III.6220.11.2016
  Wyświetleń: 1651
 1621. WG.III.6220.12.2017
  Wyświetleń: 1648
 1622. Informacja o wyniku naboru
  Wyświetleń: 1647
 1623. Informacja o wyniku naboru do rejestru kandydatów na członków rad nadzorczych spółek prawa handlowego z udziałem Gminy Gogolin
  Wyświetleń: 1646
 1624. Ogłoszenie konkursu „Ozdabiamy Plac Benedyktyński na Wielkanoc”
  Wyświetleń: 1645
 1625. Przetarg na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 1644
 1626. Oświadczenia majątkowe złożone w 2018 r.
  Wyświetleń: 1642
 1627. WG.III.6220.12.2017
  Wyświetleń: 1624
 1628. Informacja o udzieleniu zamówienia na „Tworzenie i utrzymanie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla mieszkańców Gminy Gogolin”.
  Wyświetleń: 1610
 1629. Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 1608
 1630. Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż samochodu
  Wyświetleń: 1596
 1631. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Strażnik Straży Miejskiej
  Wyświetleń: 1595
 1632. Zawiadomienie o XXXIV Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 1593
 1633. INI.I.746.18.2017.MK
  Wyświetleń: 1592
 1634. Oświadczenia majątkowe złożone przez Burmistrza Gogolina i Radnych Gminy Gogolin na 2 miesiące przed upływem kadencji.
  Wyświetleń: 1589
 1635. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Rekreacji I Zdrowia
  Wyświetleń: 1588
 1636. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 1587
 1637. Zawiadomienie o XIV posiedzeniu Gminnej Rady Seniorów w Gogolinie
  Wyświetleń: 1585
 1638. Projekty uchwał na XLVI Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 1579
 1639. Informacja o złożonej ofercie
  Wyświetleń: 1575
 1640. Wyniki otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2019 roku zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej
  Wyświetleń: 1573
 1641. Wykaz nieruchomości do sprzedaży
  Wyświetleń: 1552
 1642. Ogłoszenie o zamówieniu – postępowanie nr WG.I.271.3.2018 pn.: „Przebudowa ul. Matejki w Gogolinie”.
  Wyświetleń: 1550
 1643. WG.III.6220.11.2017
  Wyświetleń: 1549
 1644. INFORMACJA O ODSTĄPIENIU od strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 1547
 1645. Wyniki otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2019 roku zadań publicznych gminy w zakresie kultury
  Wyświetleń: 1547
 1646. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 1544
 1647. Wykaz nieruchomości do sprzedaży
  Wyświetleń: 1544
 1648. Protokoły i wykazy głosowań z Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie (2018-2023)
  Wyświetleń: 1542
 1649. Informacja o udzieleniu zamówienia na „Zarządzanie i administrowanie gminnym zasobem mieszkaniowym i lokalami użytkowymi Gminy Gogolin na 2018 rok”.
  Wyświetleń: 1539
 1650. Oświadczenia majątkowe radnych Rady Miejskiej w Gogolinie za 2017 rok
  Wyświetleń: 1538
 1651. Wyniki otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2020 roku zadań publicznych gminy w zakresie kultury fizycznej
  Wyświetleń: 1537
 1652. W związku z realizacją projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Gmina Gogolin zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi multimedialnej związanej z pokazem zwierząt
  Wyświetleń: 1534
 1653. Taryfa za wodę i ścieki dla gminy Gogolin, ogłoszona dnia 22 maja 2018 roku
  Wyświetleń: 1529
 1654. Projekty uchwał na XLVII Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 1527
 1655. Klauzule informacyjne dla aktów stanu cywilnego, o zmianie imienia i nazwiska, dowodów osobistych oraz ewidencji ludności
  Wyświetleń: 1523
 1656. Petycje do Burmistrza Gogolina 2018
  Wyświetleń: 1523
 1657. Informacja o zamiarze zawarcia umowy w postępowaniu nr WG.I.271.18.2017 pn. „Świadczenie usług związanych z odbiorem oraz zagospodarowaniem odpadów komunalnych, wytwarzanych przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy...
  Wyświetleń: 1519
 1658. Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadania z zakresu ochrony zdrowia
  Wyświetleń: 1518
 1659. Projekty uchwał na XLVIII Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 1513
 1660. WG.III.6220.2.2018
  Wyświetleń: 1510
 1661. WG.III.6220.13.2017
  Wyświetleń: 1501
 1662. OGŁOSZENIE BURMISTRZA GOGOLINA o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 1498
 1663. Zawiadomienie o XVII Posiedzenie Gminnej Rady Seniorów w Gogolinie
  Wyświetleń: 1498
 1664. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 1497
 1665. Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowych
  Wyświetleń: 1495
 1666. Informacja o zamiarze zawarcia umowy w postępowaniu nr WG.I.271.24.2017 pn. „Zimowe utrzymanie dróg”
  Wyświetleń: 1490
 1667. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetu, Finansów i Planowania
  Wyświetleń: 1484
 1668. Informacja o zamiarze zawarcia umowy w postępowaniu nr WG.I.271.17.2017 pn. „Świadczenie usług związanych z odbiorem oraz zagospodarowaniem odpadów komunalnych, wytwarzanych przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy...
  Wyświetleń: 1472
 1669. Lista szkół Gminy Gogolin, które otrzymały wsparcie finansowe w ramach Priorytetu 3 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa
  Wyświetleń: 1470
 1670. Protokół XII Posiedzenia Gminnej Rady Seniorów
  Wyświetleń: 1456
 1671. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 1454
 1672. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert z zakresu kultury na 2019 rok
  Wyświetleń: 1453
 1673. Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadania z zakresu ochrony zdrowia, polegającego na realizacji gminnego programu polityki zdrowotnej pn. „Program przeciwdziałania wadom postawy u dzieci w Gminie Gogolin
  Wyświetleń: 1451
 1674. Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 1447
 1675. Informacja o udzieleniu zamówienia na „Zimowe utrzymanie dróg”.
  Wyświetleń: 1445
 1676. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert
  Wyświetleń: 1443
 1677. Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 1441
 1678. Projekty uchwał na XLIV Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 1441
 1679. Przetarg nieograniczony pn.: Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Wierzbowej w Gogolinie w ramach projektu „Czas na rower – Budowa ścieżek pieszo – rowerowych w Aglomeracji Opolskiej”
  Wyświetleń: 1441
 1680. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dotyczy postępowania nr WG.I.271.1.2018 o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Budowa drogi gminnej w Malni”.
  Wyświetleń: 1437
 1681. Informacja o wyniku konkursu na stanowisko dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Gogolinie
  Wyświetleń: 1430
 1682. Projekty uchwał na XLIX Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 1429
 1683. Informacja o udzieleniu zamówienia pn. „Świadczenie usług związanych z odbiorem oraz zagospodarowaniem odpadów komunalnych, wytwarzanych przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy Tarnów Opolski”.
  Wyświetleń: 1424
 1684. Protokoły i wykazy głosowań z Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie (2018-2023)
  Wyświetleń: 1422
 1685. Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 1420
 1686. Projekty uchwał na L Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 1410
 1687. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 1406
 1688. Oświadczenia majątkowe radnych złożone w związku z początkiem kadencji 2018-2023
  Wyświetleń: 1404
 1689. Wykaz nieruchomości do dzierżawy
  Wyświetleń: 1404
 1690. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 1401
 1691. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 1398
 1692. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Gogolinie
  Wyświetleń: 1397
 1693. Ogłoszenie o zamówieniu – WYKONANIE OGÓLNODOSTĘPNEJ I NIEKOMERCYJNEJ INFRASTRUKTURY REKREACYJNEJ W RAMACH PROJEKTU "SPOTKAJMY SIĘ W CENTRUM– STWORZENIE MIEJSCA REKREACJI I INTEGRACJI W MIEJSCOWOŚCI GÓRAŻDŻE” w ramach zadania Budowa Placu Spotkań...
  Wyświetleń: 1397
 1694. Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadania z zakresu ochrony zdrowia polegającego na realizacji gminnego programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki nowotworowej Gminy Gogolin na lata 2016-2020”
  Wyświetleń: 1395
 1695. Projekty uchwał na LIII Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 1385
 1696. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 1385
 1697. Projekty uchwał na LV Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 1382
 1698. Projekty uchwał na LII Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 1377
 1699. WG.III.6220.2.2018
  Wyświetleń: 1368
 1700. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT w dniu 23.03.2018 r. dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa ul. Matejki w Gogolinie”
  Wyświetleń: 1358
 1701. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr WG.I.271.4.2018 pn.: „Dowóz uczniów do przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy Gogolin na podstawie zakupu biletów miesięcznych
  Wyświetleń: 1356
 1702. Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego
  Wyświetleń: 1355
 1703. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr WG.I.271.5.2018 pn.: „Przebudowa ul. Sportowej w Gogolinie”
  Wyświetleń: 1352
 1704. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert
  Wyświetleń: 1350
 1705. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT w dniu 22.01.2018 r. dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa drogi gminnej w Malni.”
  Wyświetleń: 1347
 1706. WG.III.6220.2.2018
  Wyświetleń: 1345
 1707. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert
  Wyświetleń: 1342
 1708. Projekty uchwał na LI Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 1339
 1709. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji
  Wyświetleń: 1339
 1710. Informacja o złożonej ofercie
  Wyświetleń: 1334
 1711. Informacja o udzieleniu zamówienia pn. „Świadczenie usług związanych z odbiorem oraz zagospodarowaniem odpadów komunalnych, wytwarzanych przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy Gogolin”
  Wyświetleń: 1333
 1712. Informacja o wyniku konkursu na stanowisko dyrektora w GBP w Gogolinie
  Wyświetleń: 1330
 1713. Zawiadomienie o XV posiedzeniu Gminnej Rady Seniorów w Gogolinie
  Wyświetleń: 1325
 1714. Wyniki otwartego konkursu ofert
  Wyświetleń: 1323
 1715. IN.I.746.9.2018.MK
  Wyświetleń: 1319
 1716. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 1313
 1717. OGŁOSZENIE BURMISTRZA GOGOLINA o terminie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gogolin
  Wyświetleń: 1309
 1718. Powołanie komisji konkursowej_konkurs na dyrektora PP nr 3 w Gogolinie
  Wyświetleń: 1309
 1719. Budżet Gminy Gogolin na 2020 rok
  Wyświetleń: 1308
 1720. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek za 2018 rok.
  Wyświetleń: 1308
 1721. Informacja o udzieleniu zamówienia „Bieżąca konserwacja budynków i lokali zasobu mieszkalnego Gminy Gogolin na 2018r.”.
  Wyświetleń: 1306
 1722. Ogłoszenie o zamówieniu – postępowanie nr WG.I.271.6.2018 pn. „Budowa drogi na działce nr 937/1, obręb Gogolin 1”
  Wyświetleń: 1304
 1723. WG.III.6220.6.2018
  Wyświetleń: 1304
 1724. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Infrastruktury Komunalnej, Ładu, Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 1303
 1725. Oświadczenie majątkowe złożone przez Burmistrza Gogolina w związku z początkiem kadencji 2018-2023
  Wyświetleń: 1295
 1726. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dotyczy postępowania nr WG.I.271.3.2018 o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Przebudowa ul. Matejki w Gogolinie.”
  Wyświetleń: 1289
 1727. Przetarg nieograniczony pn.: "Budowa wraz z rozbudową drogi gminnej, ulicy Dębowej i ulicy Krótkiej w Gogolinie" - nr postępowania WG.I.271.3.2020
  Wyświetleń: 1287
 1728. Ogłoszenie o zamówieniu – postępowanie nr WG.I.271.4.2018 pn. „Dowóz uczniów do przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy Gogolin na podstawie zakupu biletów miesięcznych”
  Wyświetleń: 1286
 1729. Ogłoszenie o zamówieniu – postępowanie nr WG.I.271.2.2019 pn.: „Budowa parkingu w Gogolinie na działkach nr 1202, 455/5, 314/2, 1438 obręb Karłubiec”
  Wyświetleń: 1285
 1730. Zawiadomienie o II Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 1285
 1731. Ogłoszenie o zamówieniu – postępowanie nr WG.I.271.1.2019 pn.: Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczenia magazynowego na Izbę Tradycji w ramach projektu
  Wyświetleń: 1284
 1732. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 1283
 1733. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina w sprawie wniesienia zażalenia przez Silesia Ring Sp. z o.o. Sp. k. na postanowienie z dnia 22 czerwca 2018 r.
  Wyświetleń: 1280
 1734. Ogłoszenie o zamówieniu – postępowanie nr OSP.271.1.2018 pn. „Dostawa średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla potrzeb OSP Gogolin”
  Wyświetleń: 1280
 1735. WG.III.6220.5.2018
  Wyświetleń: 1275
 1736. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT w dniu 22.03.2018 r. dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. WYKONANIE OGÓLNODOSTĘPNEJ I NIEKOMERCYJNEJ INFRASTRUKTURY REKREACYJNEJ W RAMACH PROJEKTU...
  Wyświetleń: 1274
 1737. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Rekreacji I Zdrowia
  Wyświetleń: 1273
 1738. Projekty uchwał na LVIII Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 1271
 1739. WG.III.6220.2.2018
  Wyświetleń: 1264
 1740. Zawiadomienie o XLVI Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 1262
 1741. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert
  Wyświetleń: 1261
 1742. Projekty uchwał na II Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 1254
 1743. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 1253
 1744. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina
  Wyświetleń: 1251
 1745. Zawiadomienie o XVI Sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 1246
 1746. Protokół XIV Posiedzenia Gminnej Rady Seniorów
  Wyświetleń: 1243
 1747. WG.III.6220.4.2018
  Wyświetleń: 1242
 1748. Zawiadomienie o LIII Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 1238
 1749. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert
  Wyświetleń: 1237
 1750. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 1236
 1751. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr OSP.271.1.2018 pn.: „Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla potrzeb OSP Gogolin”
  Wyświetleń: 1236
 1752. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dotyczy postępowania nr WG.I.271.2.2018 o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „WYKONANIE OGÓLNODOSTĘPNEJ I NIEKOMERCYJNEJ INFRASTRUKTURY REKREACYJNEJ W RAMACH PROJEKTU "SPOTKAJMY SIĘ W CENTRUM...
  Wyświetleń: 1235
 1753. WG.VI.6220.13.2015
  Wyświetleń: 1234
 1754. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o decyzji udzielającej pozwolenia na budowę obejmującego przebudowę linii kolejowej E30
  Wyświetleń: 1233
 1755. Przetarg nieograniczony pn.: Utworzenie "Centrum Bioróżnorodności w Gogolinie" w nieczynnym wyrobisku wapienia - nr postępowania WG.I.271.7.2019
  Wyświetleń: 1233
 1756. Sprawozdania finansowe za 2018r.- Straż Miejska w Gogolinie
  Wyświetleń: 1232
 1757. Protokół XIII Posiedzenia Gminnej Rady Seniorów
  Wyświetleń: 1231
 1758. Zawiadomienie o LVII Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 1231
 1759. Zawiadomienie o LII Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 1229
 1760. Projekty uchwał na LVI Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 1228
 1761. Zawiadomienie o LIV Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 1225
 1762. Projekty uchwał na LVII Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 1223
 1763. Przetarg nieograniczony pn.: "Świadczenie usług związanych z odbiorem oraz zagospodarowaniem odpadów komunalnych wytwarzanych przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z terenu gminy Gogolin"
  Wyświetleń: 1220
 1764. Wykaz nieruchomości do dzierżawy
  Wyświetleń: 1219
 1765. Zawiadomienie o L Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 1219
 1766. Rozeznanie cenowe w celu oszacowania wartości zamówienia na wykonanie zadania pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy rowu A-3 w obszarze miejscowości Gogolin”
  Wyświetleń: 1218
 1767. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina dotyczące zwołania zebrania wiejskiego w Zakrzowie
  Wyświetleń: 1216
 1768. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 1216
 1769. Ogłoszenie Burmistrza Gogolina o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 1214
 1770. Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 1213
 1771. GKI.6733.13.2018
  Wyświetleń: 1212
 1772. Opieka Zdrowotna w Gminie Gogolin
  Wyświetleń: 1212
 1773. Zawiadomienie o XLVIII Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 1211
 1774. Przetarg na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 1209
 1775. WG.III.6220.8.2018
  Wyświetleń: 1208
 1776. Informacja o złożonej ofercie
  Wyświetleń: 1205
 1777. Ogłoszenie o naborze na stanowisko Dyrektora Zespołu Rekreacyjno-Sportowego w Gogolinie
  Wyświetleń: 1205
 1778. WG.III.6220.7.2018
  Wyświetleń: 1205
 1779. Zawiadomienie o kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 1205
 1780. WG.III.6220.4.2018
  Wyświetleń: 1200
 1781. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 1200
 1782. Zawiadomienie o XLIV Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 1200
 1783. Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Gogolin na lata 2008-2032
  Wyświetleń: 1195
 1784. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina dotyczące zwołania zebrania wiejskiego w Malni.
  Wyświetleń: 1193
 1785. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 1193
 1786. Informacja o przyznaniu dotacji
  Wyświetleń: 1192
 1787. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina dotyczące zwołania zebrania wiejskiego w Dąbrówce
  Wyświetleń: 1192
 1788. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w Gminie Gogolin na 2020 rok.
  Wyświetleń: 1189
 1789. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 1185
 1790. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT w dniu 9.07.2018 r. dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr WG.I.271.5.2018 pn. „ Przebudowa ul. Sportowej w Gogolinie”.
  Wyświetleń: 1184
 1791. GL.ZUZ.3.421.9.2018.BS
  Wyświetleń: 1178
 1792. Ogłoszenie Burmistrza Gogolina o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 1172
 1793. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT w dniu 28.06.2018 r. dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „ Dowóz uczniów do przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy Gogolin na podstawi
  Wyświetleń: 1168
 1794. Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji w 2018 roku po I aktualizacji
  Wyświetleń: 1167
 1795. Uchwały Gminnej Rady Seniorów 2019-2023
  Wyświetleń: 1163
 1796. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 1163
 1797. Informacja z otwarcia ofert w dniu 19.02.2019 r.dot. przetargu nieograniczonego nr WG.I.271.1.2019 pn. Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczenia magazynowego na Izbę Tradycji w ramach projektu
  Wyświetleń: 1158
 1798. Informacja z otwarcia ofert w dniu 25.03.2019 r. dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa parkingu w Gogolinie na działkach nr 1202, 455/5, 314/2, 1438 obręb Karłubiec”
  Wyświetleń: 1158
 1799. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania
  Wyświetleń: 1155
 1800. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 1154
 1801. WG.III.6220.1.2018
  Wyświetleń: 1153
 1802. Zawiadomienie o LV Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 1147
 1803. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 1147
 1804. Zawiadomienie o XVI posiedzeniu Gminnej Rady Seniorów w Gogolinie
  Wyświetleń: 1147
 1805. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa parkingu w Gogolinie na działkach nr 1202, 455/5, 314/2, 1438 obręb Karłubiec”
  Wyświetleń: 1146
 1806. Zawiadomienie o XVII Sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 1145
 1807. Zawiadomienie o XLIX Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 1141
 1808. Zawiadomienie o III Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 1140
 1809. Informacja o wyniku naboru na stanowisko Dyrektora Zespołu Rekreacyjno-Sportowego w Gogolinie
  Wyświetleń: 1139
 1810. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT w dniu 11.04.2019 r. dot. postępowania pn. Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Wierzbowej w Gogolinie w ramach projektu „Czas na rower – Budowa ścieżek pieszo – rowerowych w Aglomeracji Opolskiej”
  Wyświetleń: 1139
 1811. Projekty uchwał na XLII Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 1138
 1812. OGŁOSZENIE BURMISTRZA GOGOLINA o przystąpieniu do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gogolin
  Wyświetleń: 1137
 1813. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w roku 2017.
  Wyświetleń: 1130
 1814. Informacja dotycząca przyznanej przez Burmistrza Gogolina dotacji na realizację zadania publicznego
  Wyświetleń: 1128
 1815. Informacja o złożonej ofercie
  Wyświetleń: 1128
 1816. Informacja o złożonej ofercie
  Wyświetleń: 1126
 1817. INFORMACJA O OTWARTYM I KONKURENCYJNYM NABORZE KANDYDATÓW NA RACHMISTRZÓW TERENOWYCH
  Wyświetleń: 1120
 1818. Zawiadomienia o posiedzeniach Gminnej Rady Seniorów
  Wyświetleń: 1119
 1819. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 1119
 1820. Uchwały z IX Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 29 maja 2019 r.
  Wyświetleń: 1117
 1821. Wzory wniosków
  Wyświetleń: 1115
 1822. WG.VI.6220.13.2015
  Wyświetleń: 1113
 1823. Czas na rower - Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Aglomeracji Opolskiej
  Wyświetleń: 1112
 1824. Ogłoszenie o zamówieniu – postępowanie nr WG.I.271.3.2019 pn.: Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczenia magazynowego na Izbę Tradycji w ramach projektu pn.:
  Wyświetleń: 1111
 1825. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina dotyczące zwołania zebrania wiejskiego w Choruli
  Wyświetleń: 1109
 1826. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 1107
 1827. Informacja o zamiarze zawarcia umowy w postępowaniu nr WG.I.271.7.2018 pn. „Świadczenie usług związanych z odbiorem oraz zagospodarowaniem odpadów komunalnych, wytwarzanych przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy
  Wyświetleń: 1102
 1828. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr WG.I.271.6.2018 pn.: „Budowa drogi na działce nr 937/1, obręb Gogolin 1"
  Wyświetleń: 1102
 1829. Informacja z otwarcia ofert w dniu 14.09.2018 r. dot. przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla potrzeb OSP Gogolin”
  Wyświetleń: 1101
 1830. Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert
  Wyświetleń: 1101
 1831. Projekty uchwał na I Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 1100
 1832. Zawiadomienie o VII Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 1100
 1833. WG.III.6220.8.2018
  Wyświetleń: 1099
 1834. Program Polityki Zdrowotnej
  Wyświetleń: 1097
 1835. Zasady wynajmowania lokali
  Wyświetleń: 1095
 1836. Zaproszenie do składania ofert dotyczące wyboru agenta emisji obligacji komunalnych Gminy Gogolin.
  Wyświetleń: 1093
 1837. WG.III.6220.5.2018
  Wyświetleń: 1092
 1838. WG.III.6220.6.2018
  Wyświetleń: 1088
 1839. Przetarg na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 1087
 1840. Informacja o przyznaniu dofinansowania
  Wyświetleń: 1086
 1841. Sprawozdania finansowe Gminy Gogolin za 2018r
  Wyświetleń: 1085
 1842. Informacje Wydziału Oświaty i Rekreacji
  Wyświetleń: 1083
 1843. W związku z realizacją projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej Gmina Gogolin zaprasza do składania ofert na wykonanie koncepcji ochrony in-situ siedlisk oraz gatunków współistniejących w formie działań ochronnych
  Wyświetleń: 1083
 1844. Wspólne posiedzenie Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 1079
 1845. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Rekreacji i Zdrowia
  Wyświetleń: 1079
 1846. Skład Rady Miejskiej 2018-2023
  Wyświetleń: 1078
 1847. Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowej
  Wyświetleń: 1075
 1848. Oświadczenia majątkowe radnych Rady Miejskiej w Gogolinie za 2018 rok
  Wyświetleń: 1075
 1849. Informacja z otwarcia ofert w dniu 28.03.2019 r. - przetarg nieograniczony, postępowanie - WG.I.271.3.2019
  Wyświetleń: 1072
 1850. Dnia 29.02.2020 r. od godz. 11.30 do 12.30 odbędzie się zgromadzenie publiczne przy Centrum Przesiadkowym PKP w Gogolinie
  Wyświetleń: 1071
 1851. Protokół z XLVIII Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 1071
 1852. Wykaz jednostek oświatowych w Gminie Gogolin
  Wyświetleń: 1070
 1853. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 1070
 1854. Protokół XV Posiedzenia Gminnej Rady Seniorów
  Wyświetleń: 1069
 1855. SKO.40.1670.2018.oś
  Wyświetleń: 1068
 1856. WG.III.6220.3.2018
  Wyświetleń: 1068
 1857. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 1065
 1858. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
  Wyświetleń: 1063
 1859. Uchwały z I Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 19 listopada 2018 r.
  Wyświetleń: 1062
 1860. Zorganizowania zgromadzenia publicznego przez Fundację „Orląt Opolskich”
  Wyświetleń: 1058
 1861. Zawiadomienie o LI Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 1057
 1862. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 1057
 1863. GL.RUZ.421.247.2018.BS
  Wyświetleń: 1056
 1864. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania pn. Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczenia magazynowego na Izbę Tradycji w ramach projektu pn.: ”Izba Tradycji w Kamieniu Śląskim – wizytówką dorobku kulturowego na lokalnym szlaku turystycznym”
  Wyświetleń: 1054
 1865. OGŁOSZENIE O PODSTAWOWEJ KWOCIE DOTACJI W 2019 ROKU, STATYSTYCZNEJ LICZBIE UCZNIÓW
  Wyświetleń: 1053
 1866. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina dotyczące zwołania zebrania wiejskiego w Kamieniu Śląskim
  Wyświetleń: 1052
 1867. Zawiadomienie o LVIII Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 1049
 1868. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej
  Wyświetleń: 1048
 1869. Ogólnopolska Karta Seniora
  Wyświetleń: 1044
 1870. Wykaz nieruchomości do dzierżawy
  Wyświetleń: 1043
 1871. Informacja o zamiarze zawarcia umowy w postępowaniu nr WG.I.271.9.2018 pn.: ”Zarządzanie i administrowanie gminnym zasobem mieszkaniowym i lokalami użytkowymi Gminy Gogolin na 2019 rok”
  Wyświetleń: 1042
 1872. Informacja o udzieleniu zamówienia pn. „Świadczenie usług związanych z odbiorem oraz zagospodarowaniem odpadów komunalnych, wytwarzanych przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy Gogolin”.
  Wyświetleń: 1040
 1873. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 1040
 1874. WG.III.6220.7.2018
  Wyświetleń: 1039
 1875. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr WG.I.271.4.2019 pn. Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Wierzbowej w Gogolinie w ramach projektu „Czas na rower – Budowa ścieżek pieszo – rowerowych w Aglomeracji Opolskiej”
  Wyświetleń: 1039
 1876. Informacja o zamiarze zawarcia umowy w postępowaniu nr WG.I.271.11.2018 pn.: ”Oczyszczanie miasta i gminy Gogolin w 2019r.”
  Wyświetleń: 1037
 1877. Informacja o udzieleniu zamówienia pn.”Bieżąca konserwacja budynków i lokali zasobu mieszkalnego Gminy Gogolin na 2019r.”
  Wyświetleń: 1036
 1878. Informacja z otwarcia ofert w dniu 12.09.2018 r.dot. przetargu nieograniczonego nr WG.I.271.6.2018 pn. „Budowa drogi na działce nr 937/1, obręb Gogolin 1”
  Wyświetleń: 1035
 1879. Sprawozdania finansowe Urzędu Miejskiego w Gogolinie za 2018r
  Wyświetleń: 1032
 1880. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
  Wyświetleń: 1029
 1881. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina dotyczące zwołania zebrania wiejskiego w Obrowcu
  Wyświetleń: 1022
 1882. Informacja o zamiarze zawarcia umowy w postępowaniu nr WG.I.271.8.2018 pn.:”Bieżąca konserwacja budynków i lokali zasobu mieszkalnego Gminy Gogolin na 2019r.”
  Wyświetleń: 1018
 1883. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 1017
 1884. Projekty uchwał na LII Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 1016
 1885. Projekty uchwał na VII Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 1016
 1886. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 1016
 1887. Ogłoszenie Burmistrza Gogolina
  Wyświetleń: 1015
 1888. Aktualności oświatowe
  Wyświetleń: 1013
 1889. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej
  Wyświetleń: 1013
 1890. Dowóz uczniów
  Wyświetleń: 1012
 1891. Informacja o zamiarze zawarcia umowy w postępowaniu nr WG.I.271.10.2018 pn.: ”Utrzymanie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla mieszkańców Gminy Gogolin”.
  Wyświetleń: 1012
 1892. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 1011
 1893. Zawiadomienie o LVI Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 1005
 1894. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert z zakresu pomocy społecznej na 2020 rok
  Wyświetleń: 1004
 1895. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Infrastruktury Komunalnej, Ładu, Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 1003
 1896. Informacja o udzieleniu zamówienia pn.: „Oczyszczanie miasta i gminy Gogolin w 2019r.”
  Wyświetleń: 999
 1897. Zmiana - OGŁOSZENIE BURMISTRZA GOGOLINA o terminie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kamień Śląski – część 2
  Wyświetleń: 999
 1898. Informacja dotycząca przyznanej przez Burmistrza Gogolina dotacji na realizację zadania publicznego dla OSP Gogolin
  Wyświetleń: 997
 1899. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina dotyczące zwołania zebrania wiejskiego w Dzielnicy Gogolin-Karłubiec
  Wyświetleń: 996
 1900. Przetarg nieograniczony pn.: "Założenie i pielęgnacja łąk kwietnych w Gogolinie wraz z pozyskaniem i konfekcjonowaniem nasion" - nr postępowania WG.I.271.1.2020
  Wyświetleń: 994
 1901. Wykaz nieruchomości do sprzedaży
  Wyświetleń: 994
 1902. Protokoły z posiedzeń Gminnej Rady Seniorów II kadencja
  Wyświetleń: 991
 1903. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 988
 1904. Informacja o udzieleniu zamówienia pn. „Zarządzanie i administrowanie gminnym zasobem mieszkaniowym i lokalami użytkowymi Gminy Gogolin na 2019 rok”.
  Wyświetleń: 983
 1905. Informacja o udzieleniu zamówienia pn.: „Utrzymanie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla mieszkańców Gminy Gogolin”
  Wyświetleń: 980
 1906. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 980
 1907. Obowiązek nauki
  Wyświetleń: 977
 1908. WG.III.6220.6.2018
  Wyświetleń: 972
 1909. Zawiadomienie o IV Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 962
 1910. Zaproszenie do składania ofert dotyczące wyboru agenta emisji obligacji komunalnych Gminy Gogolin
  Wyświetleń: 961
 1911. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 961
 1912. Kontrole wewnętrzne 2019 r.
  Wyświetleń: 960
 1913. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczenia magazynowego na Izbę Tradycji w ramach projektu pn„Izba Tradycji w Kamieniu Śląskim–wizytówką dorobku kulturowego na lokalnym szlaku turystycznym
  Wyświetleń: 960
 1914. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina dotyczące zwołania zebrania wiejskiego w Dzielnicy Gogolin-Strzebniów
  Wyświetleń: 959
 1915. Burmistrz Gogolina zaprasza podmioty lecznicze z terenu Gminy Gogolin udzielające świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży ze środków publicznych do składania ofert na objęcie opieką stomatologiczną uczniów szkół.
  Wyświetleń: 956
 1916. Zawiadomienie o VI Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 955
 1917. WG.III.6220.1.2019
  Wyświetleń: 953
 1918. Zawiadomienie o posiedzeniach Komisji Rewizyjnej
  Wyświetleń: 953
 1919. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 953
 1920. WG.III.6220.1.2018
  Wyświetleń: 951
 1921. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina dotyczące zwołania zebrania wiejskiego w Górażdżach
  Wyświetleń: 949
 1922. Uchwały z VIII Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 24 kwietnia 2019 r.
  Wyświetleń: 946
 1923. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji
  Wyświetleń: 946
 1924. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina dotyczące zwołania zebrania wiejskiego w Odrowążu
  Wyświetleń: 943
 1925. Raporty z czujników jakości powietrza
  Wyświetleń: 943
 1926. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert z zakresu ochrony zdrowia na 2020 rok
  Wyświetleń: 941
 1927. Ogłoszenie o wyborze agenta emisji obligacji komunalnych gminy Gogolin
  Wyświetleń: 938
 1928. OGŁOSZENIE BURMISTRZA GOGOLINA o zakończeniu postępowania oraz wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 937
 1929. Projekty uchwał na III Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 937
 1930. Projekty uchwał na V Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 932
 1931. Obwieszczenie Burmistrza Krapkowic o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie nowej śluzy i przebudowie istniejącej śluzy pociągowej wraz z pozostałymi robotami budowlanymi związanymi z ...
  Wyświetleń: 929
 1932. Wykaz nieruchomości do dzierżawy
  Wyświetleń: 928
 1933. Protokół z X Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie, która odbyła się 26 czerwca 2019 r. oraz wykaz głosowań
  Wyświetleń: 923
 1934. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 920
 1935. OGŁOSZENIE BURMISTRZA GOGOLINA o zakończeniu postępowania oraz wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 916
 1936. Zawiadomienie o X Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 914
 1937. Uchwały z XIV Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 29 sierpnia 2019 r.
  Wyświetleń: 912
 1938. GL.RUZ.421.222.2018.BS
  Wyświetleń: 911
 1939. Protokół z IX Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie, która odbyła się 29 maja 2019 r. oraz wykaz głosowań
  Wyświetleń: 910
 1940. OGŁOSZENIE BURMISTRZA GOGOLINA o terminie wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kamień Śląski
  Wyświetleń: 905
 1941. DOK.DOK3.9700.162.2018.LD_PW-81415
  Wyświetleń: 903
 1942. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetu, Finansów i Planowania
  Wyświetleń: 903
 1943. Uchwały z X Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 26 czerwca 2019 r.
  Wyświetleń: 901
 1944. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert z zakresu promocji i ochrony zdrowia na 2020 rok
  Wyświetleń: 900
 1945. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 900
 1946. Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowych
  Wyświetleń: 899
 1947. GL.ZUZ.3.421.70.2019.MB
  Wyświetleń: 898
 1948. DOK.DOK3.9700.162.2018.LD_PW-81287
  Wyświetleń: 897
 1949. Przetarg nieograniczony pn.: "Pielęgnacja terenów zielonych na terenie Gminy Gogolin" - nr postępowania WG.I.271.2.2020
  Wyświetleń: 894
 1950. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego
  Wyświetleń: 893
 1951. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
  Wyświetleń: 892
 1952. WG.III.6220.1.2018
  Wyświetleń: 890
 1953. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 888
 1954. Zawiadomienie o V Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 888
 1955. Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Gogolin za 2018 r.
  Wyświetleń: 886
 1956. Projekty uchwał na IV Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 885
 1957. WG.III.6220.5.2019
  Wyświetleń: 885
 1958. REMONDIS Sp. z o.o. Zakład Produkcji Paliw Alternatywnych w Górażdżach
  Wyświetleń: 884
 1959. SKO.40.1670.2018.oś
  Wyświetleń: 884
 1960. OGŁOSZENIE BURMISTRZA GOGOLINA o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: miasta Gogolin, części wsi Malnia i części wsi Chorula
  Wyświetleń: 882
 1961. Zawiadomienie o IX Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 881
 1962. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina dotyczące zwołania zebrania wiejskiego w Kamionku
  Wyświetleń: 880
 1963. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
  Wyświetleń: 879
 1964. Projekty uchwał na XII Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 875
 1965. Przetarg nieograniczony pn.: "Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy rowu A-3 w obszarze miejscowości Gogolin wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego"
  Wyświetleń: 875
 1966. GL.RUZ.421.295.2018.BS
  Wyświetleń: 871
 1967. Ogłoszenie Burmistrza Gogolina o terminie wyłożenia do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gogolin
  Wyświetleń: 867
 1968. Petycje do Rady Miejskiej 2018
  Wyświetleń: 863
 1969. Uchwały z VII Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 25 marca 2019 r.
  Wyświetleń: 863
 1970. Ogłoszenie Burmistrza Gogolina o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kamień Śląski
  Wyświetleń: 858
 1971. WG.III.6220.1.2019
  Wyświetleń: 855
 1972. Projekty uchwał na VIII Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 854
 1973. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert z zakresu kultury na 2020 rok
  Wyświetleń: 852
 1974. WG.III.6220.1.2019
  Wyświetleń: 851
 1975. WG.III.6220.3.2019 [WG.III.6220.3.2018]
  Wyświetleń: 851
 1976. Projekty uchwał na X Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 848
 1977. Zawiadomienie o VIII Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 841
 1978. ZPHU Dol-Bud Piotr Obal w Prudniku
  Wyświetleń: 838
 1979. OGŁOSZENIE O PODSTAWOWEJ KWOCIE DOTACJI W 2019 ROKU, STATYSTYCZNEJ LICZBIE UCZNIÓW ORAZ WSKAŹNIKU ZWIĘKSZAJĄCYM PO I AKTUALIZACJI
  Wyświetleń: 837
 1980. Protokół XVI Posiedzenia Gminnej Rady Seniorów
  Wyświetleń: 836
 1981. Protokół z LII Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 834
 1982. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
  Wyświetleń: 834
 1983. Uchwały z III Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2018 r.
  Wyświetleń: 833
 1984. Uchwały z XVIII Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 28 listopada 2019 r.
  Wyświetleń: 832
 1985. WG.III.6220.5.2019
  Wyświetleń: 832
 1986. Informacja o zgromadzeniu publicznym Kadeci 2019
  Wyświetleń: 831
 1987. WG.III.6220.1.2018
  Wyświetleń: 829
 1988. Wykaz nieruchomości do dzierżawy
  Wyświetleń: 823
 1989. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji
  Wyświetleń: 823
 1990. Ogłoszenia Burmistrza Gogolina o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 822
 1991. Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadania z zakresu ochrony zdrowia, polegającego na realizacji gminnego programu polityki zdrowotnej
  Wyświetleń: 820
 1992. ZARZĄDZENIE Nr Or.I.0050.20.2020 Burmistrza Gogolina z dnia 10 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
  Wyświetleń: 819
 1993. Uchwały z I Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 19 listopada 2018 r.
  Wyświetleń: 816
 1994. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 816
 1995. WG.III.6220.1.2019
  Wyświetleń: 814
 1996. Wyniki otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2020 roku zadań publicznych gminy w zakresie kultury
  Wyświetleń: 814
 1997. Uchwały z VI Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 14 marca 2019 r.
  Wyświetleń: 813
 1998. Zawiadomienie o XII Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 813
 1999. OGŁOSZENIE O PODSTAWOWEJ KWOCIE DOTACJI W 2020 ROKU, STATYSTYCZNEJ LICZBIE UCZNIÓW ORAZ WSKAŹNIKU ZWIĘKSZAJĄCYM
  Wyświetleń: 811
 2000. Zarządzenia Burmistrza - 2019
  Wyświetleń: 810
 2001. Projekt uchwały na VI Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 808
 2002. Uchwały z II Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 27 listopada 2018 r.
  Wyświetleń: 808
 2003. Uchwały z IV Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 30 stycznia 2019 r.
  Wyświetleń: 807
 2004. Zawiadomienie o XIII Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 806
 2005. Uchwały z XXIII Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 30 kwietnia 2020 r.
  Wyświetleń: 805
 2006. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetu, Finansów i Planowania
  Wyświetleń: 804
 2007. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 804
 2008. Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2020 roku zadań publicznych gminy w zakresie pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin,
  Wyświetleń: 803
 2009. Uchwały z XIII Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 12 sierpnia 2019 r.
  Wyświetleń: 803
 2010. Protokół z I Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie, która odbyła się 19 listopada 2018 r.
  Wyświetleń: 802
 2011. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o zakończeniu postępowania oraz wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 801
 2012. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 800
 2013. OGŁOSZENIE BURMISTRZA GOGOLINA o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 798
 2014. Protokół z IV Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie, która odbyła się 30 stycznia 2019 r. oraz wykaz głosowań
  Wyświetleń: 796
 2015. Zawiadomienia o sesjach Młodzieżowej Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 795
 2016. WG.III.6220.7.2019
  Wyświetleń: 793
 2017. Wyniki otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2020 roku zadania publicznego związanego z realizacją zadań własnych gminy w zakresie: Promocji ochrony zdrowia
  Wyświetleń: 793
 2018. Zawiadomienie o II Posiedzeniu Gminnej Rady Seniorów II kadencji
  Wyświetleń: 789
 2019. WG.III.6220.1.2018
  Wyświetleń: 788
 2020. Uchwały z XVI Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 07 października 2019 r.
  Wyświetleń: 786
 2021. GL.ZUZ.3.421.1.2019
  Wyświetleń: 785
 2022. GL.ZUZ.3.421.71.2019.MB
  Wyświetleń: 780
 2023. WG.III.6220.6.2018
  Wyświetleń: 779
 2024. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 779
 2025. Protokół z VI Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie, która odbyła się 14 marca 2019 r. oraz wykaz głosowań
  Wyświetleń: 777
 2026. WG.III.6220.6.2019
  Wyświetleń: 777
 2027. Zawiadomienie o I Posiedzeniu Gminnej Rady Seniorów II kadencji
  Wyświetleń: 776
 2028. Protokół XVII Posiedzenia Gminnej Rady Seniorów
  Wyświetleń: 774
 2029. Petycje do Burmistrza Gogolina 2019
  Wyświetleń: 773
 2030. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
  Wyświetleń: 770
 2031. Petycje do Rady Miejskiej 2019
  Wyświetleń: 768
 2032. Uchwały z XII Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 06 sierpnia 2019 r.
  Wyświetleń: 766
 2033. Uchwały z V Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 13 lutego 2019 r.
  Wyświetleń: 764
 2034. WG.III.6220.7.2019
  Wyświetleń: 764
 2035. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
  Wyświetleń: 762
 2036. Uchwały z VIII Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 24 kwietnia 2019 r.
  Wyświetleń: 761
 2037. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
  Wyświetleń: 761
 2038. Protokół z III Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie, która odbyła się 28 grudnia 2018 r. oraz wykaz głosowań
  Wyświetleń: 758
 2039. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu pozwolenia na budowę - przebudowa linii kolejowej E30
  Wyświetleń: 754
 2040. Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadania z zakresu ochrony zdrowia polegającego na realizacji gminnego programu polityki zdrowotnej
  Wyświetleń: 754
 2041. Petycje do Burmistrza Gogolina 2020
  Wyświetleń: 754
 2042. Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadania z zakresu ochrony zdrowia polegającego na realizacji gminnego programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki nowotworowej Gminy Gogolin na lata 2016-2020”
  Wyświetleń: 753
 2043. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
  Wyświetleń: 750
 2044. Uchwały z XIX Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 30 grudnia 2019 r.
  Wyświetleń: 747
 2045. Projekty uchwał na XX Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 746
 2046. Projekty uchwał na IX Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 743
 2047. Protokół z VIII Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie, która odbyła się 24 kwietnia 2019 r. oraz wykaz głosowań
  Wyświetleń: 743
 2048. Projekty uchwał na XIII Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 741
 2049. Protokół z XIV Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie, która odbyła się 29 sierpnia 2019 r. oraz wykaz głosowań
  Wyświetleń: 740
 2050. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu pozwolenia na budowę - przebudowa linii kolejowej E30
  Wyświetleń: 739
 2051. Zawiadomienie o posiedzeniach Komisji Rewizyjnej
  Wyświetleń: 739
 2052. Zawiadomienie o Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
  Wyświetleń: 736
 2053. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji
  Wyświetleń: 735
 2054. Intereko Sp. z o.o. w Opolu
  Wyświetleń: 734
 2055. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu pozwolenia na budowę - przebudowa linii kolejowej E30
  Wyświetleń: 733
 2056. BURMISTRZ GOGOLINA OGŁASZA przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż prawa własności działki zabudowanej budynkiem handlowo – usługowym
  Wyświetleń: 729
 2057. Protokół z VII Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie, która odbyła się 25 marca 2019 r. oraz wykaz głosowań
  Wyświetleń: 726
 2058. Petycje do Rady Miejskiej 2020
  Wyświetleń: 725
 2059. Uchwały z XI Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 25 lipca 2019 r.
  Wyświetleń: 725
 2060. Zawiadomienie o XI Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 725
 2061. Uchwały z XV Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 24 września 2019 r.
  Wyświetleń: 722
 2062. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 722
 2063. Projekty uchwał na XV Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 720
 2064. Projekty uchwał na XI Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 717
 2065. Zawiadomienie o I Sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 717
 2066. Wykaz osób fizycznych, którym w roku 2018 w zakresie podatków lub opłat rozłożono spłatę na raty.
  Wyświetleń: 716
 2067. Zawiadomienie o posiedzeniach Komisji Rewizyjnej
  Wyświetleń: 715
 2068. Uchwały z XVII Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 24 października 2019 r.
  Wyświetleń: 714
 2069. Protokół I Posiedzenia Gminnej Rady Seniorów
  Wyświetleń: 712
 2070. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
  Wyświetleń: 711
 2071. Zawiadomienie o XVII Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 711
 2072. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
  Wyświetleń: 710
 2073. Wykza osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2018 r.
  Wyświetleń: 709
 2074. Protokół z II Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie, która odbyła się 27 listopada 2018 r. oraz wykaz głosowań
  Wyświetleń: 704
 2075. Ogłoszenie o wyborze agenta emisji obligacji komunalnych Gminy Gogolin
  Wyświetleń: 703
 2076. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 703
 2077. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 702
 2078. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 702
 2079. Projekty uchwał na XIX Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 700
 2080. Protokół z XIII Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie, która odbyła się 12 sierpnia 2019 r. oraz wykaz głosowań
  Wyświetleń: 699
 2081. Zawiadomienie o XX Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 699
 2082. WG.III.6220.6.2019
  Wyświetleń: 697
 2083. Protokół II Posiedzenia Gminnej Rady Seniorów
  Wyświetleń: 696
 2084. Zawiadomienie o XIV Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 695
 2085. OGŁOSZENIE BURMISTRZA GOGOLINA o terminie wyłożenia do publicznego wglądu projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wsi Malnia oraz wsi Chorula
  Wyświetleń: 693
 2086. Protokół z V Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie, która odbyła się 13 lutego 2019 r. oraz wykaz głosowań
  Wyświetleń: 690
 2087. Protokół z XVI Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie, która odbyła się 07 października 2019 r. oraz wykaz głosowań
  Wyświetleń: 690
 2088. Projekty uchwał na XVI Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 689
 2089. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej
  Wyświetleń: 687
 2090. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
  Wyświetleń: 686
 2091. Zawiadomienie o III Posiedzeniu Gminnej Rady Seniorów II kadencji
  Wyświetleń: 681
 2092. Podstawowa kwota dotacji na rok 2019 wg stanu na 30.09.2019
  Wyświetleń: 677
 2093. Projekty uchwał na XVII Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 675
 2094. Projekty uchwał na XVIII Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 675
 2095. GL.ZUZ.3.421.171.2019.MB
  Wyświetleń: 673
 2096. W związku z realizacją projektu pn. Murawy i trawy bogactwem bioróżnorodności Gminy Gogolin dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Gmina Gogolin (Zamawiający)
  Wyświetleń: 673
 2097. Protokół z XI Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie, która odbyła się 25 lipca 2019 r. oraz wykaz głosowań
  Wyświetleń: 672
 2098. Uchwała Nr 507/2019 z dnia 10 grudnia 2019r. Skadu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej
  Wyświetleń: 671
 2099. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
  Wyświetleń: 671
 2100. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
  Wyświetleń: 669
 2101. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 669
 2102. DOK.DOK3.97000.162.2018.LD
  Wyświetleń: 668
 2103. Projekty uchwał na XIV Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 666
 2104. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie- Aktualizacja z dn. 26.03.2020r.
  Wyświetleń: 666
 2105. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 666
 2106. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji- Aktualizacja z dn.15.04.2020r.
  Wyświetleń: 665
 2107. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 665
 2108. Projekty uchwał na XXII Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 663
 2109. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2018 r
  Wyświetleń: 663
 2110. Uchwały z XX Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 29 stycznia 2020 r.
  Wyświetleń: 662
 2111. Kontrole wewnętrzne 2020
  Wyświetleń: 661
 2112. OŚ.6220.6.2019.AK
  Wyświetleń: 659
 2113. Zawiadomienie o XV Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 655
 2114. Protokół z XVIII Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie, która odbyła się 28 listopada 2019 r. oraz wykaz głosowań
  Wyświetleń: 654
 2115. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 653
 2116. Uchwała Nr 2/2020 RIO w Opolu w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Gogolin
  Wyświetleń: 653
 2117. Uchwała Nr II_3_2019 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego GRS w Gogolinie
  Wyświetleń: 652
 2118. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 650
 2119. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 647
 2120. Protokół z XII Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie, która odbyła się 06 sierpnia 2019 r. oraz wykaz głosowań
  Wyświetleń: 644
 2121. Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 23 kwietnia 2020 (DOK.DOK3.9700.162.2018.LD PW-121923)
  Wyświetleń: 642
 2122. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 642
 2123. Uchwała Nr 18/2020 RIO w Opolu w spr. opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w uchwale budżetowej Gminy Gogolin na 2020 rok
  Wyświetleń: 640
 2124. Protokół z XV Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie, która odbyła się 24 września 2019 r. oraz wykaz głosowań
  Wyświetleń: 638
 2125. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 637
 2126. Protokół III Posiedzenia Gminnej Rady Seniorów
  Wyświetleń: 635
 2127. Zawiadomienie o XVIII Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 631
 2128. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 626
 2129. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 622
 2130. Zawiadomienie o XIX Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 622
 2131. Zawiadomienie o XXIV Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 622
 2132. Petycja z dnia 06.02.2020 r.
  Wyświetleń: 620
 2133. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
  Wyświetleń: 617
 2134. Zawiadomienie o XVI Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 615
 2135. Uchwały z XXI Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 27 lutego 2020 r.
  Wyświetleń: 611
 2136. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Rekreacji i Zdrowia
  Wyświetleń: 610
 2137. W związku z realizacją projektu pn. Murawy i trawy bogactwem bioróżnorodności Gminy Gogolin dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
  Wyświetleń: 609
 2138. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 609
 2139. Uchwała Nr 506/2019 z dnia 10 grudnia 2019r. składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej
  Wyświetleń: 607
 2140. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
  Wyświetleń: 601
 2141. Protokół z XVII Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie, która odbyła się 24 października 2019 r. oraz wykaz głosowań
  Wyświetleń: 598
 2142. OGŁOSZENIE BURMISTRZA GOGOLINA o terminie wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gogolin
  Wyświetleń: 597
 2143. DOK.DOK3.9700.162.2018.LD
  Wyświetleń: 596
 2144. Zawiadomienie o XXII Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 595
 2145. Projekt Programu ochrony powietrza dla województwa opolskiego
  Wyświetleń: 593
 2146. OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GOGOLINA o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 592
 2147. Zarządzenia Burmistrza - 2020
  Wyświetleń: 592
 2148. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetu, Finansów i Planowania
  Wyświetleń: 587
 2149. Zawiadomienie o XXIII Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 585
 2150. WG.III.6220.2.2020.WL
  Wyświetleń: 579
 2151. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
  Wyświetleń: 579
 2152. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
  Wyświetleń: 575
 2153. Projekty uchwał na XXI Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 574
 2154. OGŁOSZENIE BURMISTRZA GOGOLINA o terminie wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gogolin
  Wyświetleń: 571
 2155. OŚ.6220.6.2019.AK
  Wyświetleń: 570
 2156. Projekty uchwał na XXIV Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 568
 2157. INFORMACJA O ODSTĄPIENIU od strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 566
 2158. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Infrastruktury Komunalnej, Ładu, Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 566
 2159. Projekty uchwał na XXIII Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 563
 2160. WG.III.6220.1.2020.WL
  Wyświetleń: 561
 2161. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
  Wyświetleń: 559
 2162. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji i
  Wyświetleń: 556
 2163. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 555
 2164. Zawiadomienie o III Sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 550
 2165. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę
  Wyświetleń: 546
 2166. Zawiadomienie o XXI Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 546
 2167. Zawiadomienie o Komisji Budżetu, Finansów i Planowania
  Wyświetleń: 544
 2168. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej-Kontrola Ośrodka Pomocy Społecznej w Gogolinie
  Wyświetleń: 542
 2169. Protokół z XIX Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie, która odbyła się 30 grudnia 2019 r. oraz wykaz głosowań
  Wyświetleń: 538
 2170. Zawiadomienie o II Sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 538
 2171. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
  Wyświetleń: 537
 2172. WG.III.6220.1.2020
  Wyświetleń: 536
 2173. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
  Wyświetleń: 535
 2174. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji
  Wyświetleń: 533
 2175. Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Gogolin za 2019 r. zgodnie z art. 37 ust.1 pkt 2 lit. a, b, c, d, e ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
  Wyświetleń: 522
 2176. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
  Wyświetleń: 522
 2177. Protokół z XXII Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie, która odbyła się 31 marca 2020 r. oraz wykaz głosowań
  Wyświetleń: 521
 2178. W związku z realizacją projektu pn. Murawy i trawy bogactwem bioróżnorodności Gminy Gogolin dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
  Wyświetleń: 515
 2179. Protokół z XX Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie, która odbyła się 29 stycznia 2020 r. oraz wykaz głosowań
  Wyświetleń: 513
 2180. Uchwały z XXII Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 31 marca 2020 r.
  Wyświetleń: 510
 2181. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej
  Wyświetleń: 504
 2182. WG.III.6220.2.2020
  Wyświetleń: 503
 2183. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 502
 2184. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia.
  Wyświetleń: 497
 2185. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.
  Wyświetleń: 495
 2186. DOK.DOK3.97000.162.2018.LD
  Wyświetleń: 494
 2187. OŚ.6220.6.2019.AK
  Wyświetleń: 488
 2188. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 486
 2189. Protokół z XXI Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie, która odbyła się 27 lutego 2020 r. oraz wykaz głosowań
  Wyświetleń: 482
 2190. OGŁOSZENIE BURMISTRZA GOGOLINA o terminie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kamień Śląski – część 2
  Wyświetleń: 481
 2191. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Aktualizacja 25.11.2020r.
  Wyświetleń: 481
 2192. Raport o stanie Gminy Gogolin za rok 2019
  Wyświetleń: 475
 2193. Petycja z dnia 12.03.2020 r.
  Wyświetleń: 474
 2194. Zawiadomienie o IV Posiedzeniu Gminnej Rady Seniorów II kadencji
  Wyświetleń: 471
 2195. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadającej osobowości prawnej którym udzielono pomocy publicznej w 2019 r
  Wyświetleń: 470
 2196. ​​​​​​​Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2020 roku zadań publicznych gminy w zakresie pomocy społecznej
  Wyświetleń: 469
 2197. Uchwały z XXIV Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 27 maja 2020 r.
  Wyświetleń: 464
 2198. WG.III.6220.4.2020.WL
  Wyświetleń: 462
 2199. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
  Wyświetleń: 461
 2200. Odwołanie IV Posiedzenia Gminnej Rady Seniorów II kadencji
  Wyświetleń: 459
 2201. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 456
 2202. W związku z otrzymanym dofinansowaniem z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Gmina Gogolin (Zamawiający) zaprasza do składania ofert na:
  Wyświetleń: 449
 2203. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek za 2019
  Wyświetleń: 447
 2204. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Aktualizacja 25.11.2020r.
  Wyświetleń: 445
 2205. Petycja z dnia 24.03.2020 r.
  Wyświetleń: 443
 2206. OŚ.6220.6.2019.AK
  Wyświetleń: 442
 2207. DOK.DOK3.9700.162.2018.LD
  Wyświetleń: 439
 2208. WG.III.6220.2.2020
  Wyświetleń: 439
 2209. Zawiadomienie o XXV Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 438
 2210. Sprawozdania finansowe za 2019 r.- Straż Miejska w Gogolinie
  Wyświetleń: 437
 2211. Zawiadomienie o posiedzeniach Komisji Rewizyjnej
  Wyświetleń: 437
 2212. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 436
 2213. Projekty uchwał na XXV Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 435
 2214. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 435
 2215. OGŁOSZENIE BURMISTRZA GOGOLINA o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 434
 2216. Podaję do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń, lub rozłożono spłatę na raty
  Wyświetleń: 426
 2217. W związku z realizacją projektu pn. Murawy i trawy bogactwem bioróżnorodności Gminy Gogolin dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020,
  Wyświetleń: 426
 2218. Oświadczenia majątkowe złożone w 2020r.
  Wyświetleń: 425
 2219. Burmistrz Gogolina podaje do publicznej wiadomości, że został opracowany projekt „Programu ochrony środowiska dla Gminy Gogolin 2030”.wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 422
 2220. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
  Wyświetleń: 419
 2221. Decyzja zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
  Wyświetleń: 417
 2222. Obwieszczenie o zakończeniu robót - Budowa gazociągu Zdzieszowice – Wrocław
  Wyświetleń: 405
 2223. W związku z otrzymanym dofinansowaniem z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Gmina Gogolin (Zamawiający) zaprasza ponownie do składania ofert na:
  Wyświetleń: 398
 2224. Protokół z XXIII Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie, która odbyła się 30 kwietnia 2020 r. oraz wykaz głosowań
  Wyświetleń: 396
 2225. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 393
 2226. Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
  Wyświetleń: 378
 2227. Zakończenie robót w ramach zadania celu publicznego pn.: „Budowa gazociągu Zdzieszowice – Wrocław DN1000, MOP 8,4MPa ok. 130km wraz z obiektami towarzyszącymi i infrastrukturą niezbędną do jego obsługi, obejmującego Odcinek – Zdzieszowice Brzeg
  Wyświetleń: 378
 2228. Uchwały z XXI Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 27 lutego 2020 r.
  Wyświetleń: 373
 2229. Zawiadomienie o zmianie terminu wspólnego posiedzenia Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie zwołanego na dzień 31.03.2020r.
  Wyświetleń: 372
 2230. Protokół z XXIV Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie, która odbyła się 27 maja 2020 r. oraz wykaz głosowań
  Wyświetleń: 371
 2231. Sprawozdania finansowe Gminy Gogolin za 2019 r.
  Wyświetleń: 368
 2232. WG.III.6220.1.2020
  Wyświetleń: 367
 2233. Konsultacje społeczne "Programu ochrony powietrza dla województwa opolskiego"
  Wyświetleń: 359
 2234. Zakończenie robót w ramach zadania celu publicznego pn.: „Budowa gazociągu Zdzieszowice – Wrocław DN1000, MOP 8,4MPa ok. 130km wraz z obiektami towarzyszącymi i infrastrukturą niezbędną do jego obsługi, obejmującego Odcinek – Zdzieszowice Brzeg
  Wyświetleń: 345
 2235. Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji w 2020 roku, statystycznej liczbie uczniów oraz wskaźniku zwiększającym po i aktualizacji
  Wyświetleń: 342
 2236. Petycja z dnia 04.05.2020
  Wyświetleń: 342
 2237. Uchwały z XXII Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 31 marca 2020 r.
  Wyświetleń: 335
 2238. Informacja o złożonej ofercie
  Wyświetleń: 330
 2239. Obwieszczenie_IN.I.7840.2.8.2020.AZ
  Wyświetleń: 330
 2240. WG.III.6220.4.2020.WL
  Wyświetleń: 330
 2241. Sprawozdania finansowe Urzędu Miejskiego w Gogolinie za 2019 r
  Wyświetleń: 328
 2242. Przetarg na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 322
 2243. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 317
 2244. W związku z otrzymanym dofinansowaniem z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Gmina Gogolin (Zamawiający) zaprasza ponownie do składania ofert na:
  Wyświetleń: 314
 2245. Zawiadomienie o XXVI Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 312
 2246. Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 305
 2247. WG.III.6220.2.2020.WL
  Wyświetleń: 305
 2248. WG.III.6220.5.2020.WL
  Wyświetleń: 304
 2249. WG.III.6220.1.2020.WL
  Wyświetleń: 303
 2250. Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic z dnia 03.07.2020 r. o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa instalacji fotowoltaicznej Oleszka..." na działce nr 2/23, obręb Oleszka
  Wyświetleń: 301
 2251. Zawiadomienie o IV Posiedzeniu Gminnej Rady Seniorów II kadencji - nowy termin
  Wyświetleń: 300
 2252. Oświadczenia majątkowe radnych Rady Miejskiej w Gogolinie za 2019 rok
  Wyświetleń: 299
 2253. Uchwały z XXV Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 29 lipca 2020 r.
  Wyświetleń: 296
 2254. Przetarg nieograniczony pn.: "Świadczenie usług związanych z odbiorem oraz zagospodarowaniem odpadów komunalnych wytwarzanych przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy Gogolin" - nr postępowania WG.I.271.4.2020
  Wyświetleń: 289
 2255. Przetarg na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 287
 2256. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert z zakresu ochrony zdrowia na 2020 rok
  Wyświetleń: 282
 2257. Projekty uchwał na XXVI Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 279
 2258. Zawiadomienie o XXVII Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 279
 2259. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 277
 2260. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert z zakresu ochrony zdrowia na 2020 rok
  Wyświetleń: 270
 2261. Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 267
 2262. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 254
 2263. Projekty uchwał na XXVII Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 247
 2264. WG.III.6220.8.2020.WL
  Wyświetleń: 244
 2265. Obwieszenie o zakończeniu robót budowlanych
  Wyświetleń: 243
 2266. Protokół z XXV Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie, która odbyła się 29 lipca 2020 r. oraz wykaz głosowań
  Wyświetleń: 243
 2267. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
  Wyświetleń: 241
 2268. Obwieszczenie Starosty Krapkowickiego o wszczęciu postępowania
  Wyświetleń: 238
 2269. Protokół IV Posiedzenia Gminnej Rady Seniorów
  Wyświetleń: 233
 2270. Zawiadomienie o posiedzeniach Komisji Rewizyjnej
  Wyświetleń: 233
 2271. WG.III.6220.4.2020.WL
  Wyświetleń: 230
 2272. GL.ZUZ.3.4210.219m.2020.BS
  Wyświetleń: 226
 2273. WG.III.6220.2.2020.WL
  Wyświetleń: 225
 2274. Uchwały z XXVI Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 13 sierpnia 2020 r.
  Wyświetleń: 223
 2275. Petycja z dnia 30.07.2020 r.
  Wyświetleń: 222
 2276. GL.ZUZ.3.4214.1m.2020.BS
  Wyświetleń: 220
 2277. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę
  Wyświetleń: 218
 2278. OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: Referent
  Wyświetleń: 218
 2279. Zarządzenie Burmistrza Gogolina w sprawie ograniczenia funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Gogolinie w związku z epidemią koronawirusa
  Wyświetleń: 217
 2280. WG.III.6220.7.2020
  Wyświetleń: 213
 2281. Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadania z zakresu ochrony zdrowia - Program wczesnego wykrywania wad słuchu i wzroku
  Wyświetleń: 211
 2282. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 211
 2283. WG.III.6220.5.2020.WL
  Wyświetleń: 209
 2284. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania
  Wyświetleń: 203
 2285. WG.III.6220.1.2020.WL
  Wyświetleń: 198
 2286. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
  Wyświetleń: 196
 2287. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji
  Wyświetleń: 193
 2288. Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadania z zakresu ochrony zdrowia - Program profilaktyki nowotworowej
  Wyświetleń: 190
 2289. GL.ZUZ.3.4210.219m.2020.BS
  Wyświetleń: 189
 2290. Zawiadomienie o XXVIII Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 189
 2291. Protokół z XXVI Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie, która odbyła się 13 sierpnia 2020 r. oraz wykaz głosowań
  Wyświetleń: 185
 2292. Zawiadomienie o posiedzeniach Komisji Rewizyjnej
  Wyświetleń: 180
 2293. Zawiadomienie o IV Sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 178
 2294. Uchwały z XXVII Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 27 sierpnia 2020 r
  Wyświetleń: 171
 2295. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż 5 masztów do montowania fotoradarów
  Wyświetleń: 167
 2296. Oświadczenia majątkowe złożone w 2020r.
  Wyświetleń: 166
 2297. Projekty uchwał na XXVIII Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 164
 2298. Petycja z dnia 21.08.2020
  Wyświetleń: 161
 2299. Konkurs na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Zdrowia w Gogolinie
  Wyświetleń: 157
 2300. Zawiadomienie o XXIX Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 154
 2301. Odwołanie Posiedzenia Gminnej Rady Seniorów II kadencji
  Wyświetleń: 148
 2302. INFORMACJA O WYNIKU NABORU na stanowisko: referent
  Wyświetleń: 140
 2303. Konkurs na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Zdrowia w Gogolinie
  Wyświetleń: 140
 2304. Protokół z XXVII Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie, która odbyła się 27 sierpnia 2020 r. oraz wykaz głosowań
  Wyświetleń: 134
 2305. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 132
 2306. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor w Wydziale Spraw Obywatelskich i Urzędzie Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 130
 2307. OGŁOSZENIE BURMISTRZA GOGOLINA o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Malnia
  Wyświetleń: 123
 2308. Uchwały z XXVIII Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 30 września 2020 r
  Wyświetleń: 122
 2309. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 119
 2310. INFORMACJA O WYNIKU NABORU na stanowisko: referent ds. administracyjnych
  Wyświetleń: 115
 2311. Informacje Gminnego Centrum Reagowania
  Wyświetleń: 109
 2312. WG.III.6220.5.2020.WL
  Wyświetleń: 108
 2313. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 93
 2314. Obwieszczenie Starosty Krapkowickiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 86
 2315. Protokół z XXVIII Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie, która odbyła się 30 września 2020 r. oraz wykaz głosowań
  Wyświetleń: 77
 2316. Zawiadomienie o XXX Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 77
 2317. Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Sosnowej w Gogolinie
  Wyświetleń: 73
 2318. WG.III.6220.15.2020.WL
  Wyświetleń: 71
 2319. Projekty uchwał na XXIX Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 70
 2320. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę linii kolejowej
  Wyświetleń: 69
 2321. Uchwały z XXIX Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 28 października 2020 r
  Wyświetleń: 68
 2322. Projekty uchwał na XXX Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 55
 2323. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 55
 2324. OGŁOSZENIE O PODSTAWOWEJ KWOCIE DOTACJI W 2020 ROKU, STATYSTYCZNEJ LICZBIE UCZNIÓW ORAZ WSKAŹNIKU ZWIĘKSZAJĄCYM PO II AKTUALIZACJI
  Wyświetleń: 49
 2325. Interpretacja indywidualna przepisów prawa podatkowego WF.II.3120.197.2020.AD
  Wyświetleń: 36
 2326. Protokół z XXIX Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie, która odbyła się 28 października 2020 r. oraz wykaz głosowań
  Wyświetleń: 35
 2327. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w Gminie Gogolin w 2021 roku.
  Wyświetleń: 31
 2328. Przetarg nieograniczony pn.: "Przebudowa oświetlenia ulicznego na ulicy Powstańców, Akacjowej, Schulza, Szpitalnej, Kościelnej, Strzeleckiej, Krapkowickiej" - nr postępowania WG.I.271.6.2020
  Wyświetleń: 22
 2329. WG.III.6220.7.2020.WL
  Wyświetleń: 16
 2330. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 8
 2331. Zawiadomienie o posiedzeniach Komisji Rewizyjnej
  Wyświetleń: 6
 2332. Protokół z XXX Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie, która odbyła się 30 listopada 2020 r. oraz wykaz głosowań
  Wyświetleń: 3
 2333. Uchwały z XXX Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 30 listopada 2020 r.
  Wyświetleń: 3