OPS Gogolin, ul. Strzelecka 20, 47-320 Gogolin
Telefon: 77 46 66 951

Informacje o jednostce

 

Nazwa: Ośrodek Pomocy Społecznej
Symbol: OPS
Adres: ul. Strzelecka 20 47-320 Gogolin, przeniesiony na Plac Dworcowy 2
Telefon: 77 47 49 400
Faks: 77 47 49 400
Email: ops@gogolin.pl
WWW: http://www.bip.ops.gogolin.pl

Zakres działania:

Pomoc społeczna umożliwia przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych tym, którzy nie są w stanie sami ich pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Wspiera ich w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. Zadaniem pomocy społecznej jest także zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym przez podejmowanie działań zmierzających do usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.

Uwagi: Godziny pracy  7.30 – 15.30
Kierownik: Marek Korniak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PDFRaport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego 31.03.2021.pdf